Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-816

van Lieve Maes (N-VA) d.d. 27 januari 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rollend materieel - Stand van zaken

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
voertuig op rails

Chronologie

27/1/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4223

Vraag nr. 5-816 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De laatste maanden komt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) voortdurend ongunstig in het nieuws met vertragingen door te weinig treinen, te korte treinen, onbeschikbaarheid van het rollend materieel, Ö

Nochtans zijn er in het verleden verschillende investeringsprojecten opgestart om deze problematiek het hoofd te kunnen bieden. De vraag dringt zich op of de aangehaalde investeringsprojecten wel voldoende zijn om de toekomstige expansie van het reizigersaantal te kunnen blijven bijhouden. Een evaluatie van deze investeringsprojecten kan een eerste stap betekenen in de richting van een betere openbare dienstverlening van de NMBS.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Wat is de huidige samenstelling van het rollend materieel (modellen en aantallen)?

2) Welk percentage hiervan is onmiddellijk inzetbaar?

3) Hoeveel toestellen zijn defect? Hoeveel moeten worden aangepast aan de modernere technologie (zoals bij bijvoorbeeld project 3501 en project 3605)?

4) Zijn de projecten 3501 (modernisering elektrische motorrijtuigen MR 66-79) en 3605 (aanpassingen rijtuigen I6 en I10) beide tijdig beŽindigd en heeft dit een positieve invloed op de capaciteit?

5) Zijn de aankopen uit project 3031 (zesennegentig motorwagens MW 41), project 3053 (zestig elektrische locomotieven T18) en project 3101 (tweehonderdtachtig rijtuigen M6) volledig afgerond en zijn deze toestellen al in gebruik genomen?

6) Wat is de stand van zaken betreffende de herstellingen? Gebeuren die allemaal in eigen beheer of worden ze ook uitbesteed? En is er hier een achterstand of niet?