Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-759

van Lieve Maes (N-VA) d.d. 28 december 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Gewestelijk ExpressNet (GEN) - Afgewerkte delen - Invloed op het aantal reizigers

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
openbaar vervoer
officiŽle statistiek

Chronologie

28/12/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4222

Vraag nr. 5-759 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Gewestelijk ExpressNet (GEN) is een ambitieus meerjarenproject van de NMBS-groep dat moet resulteren in het opvangen van de verwachte verkeerstoename en het afremmen van het gebruik van de auto. Ook het milieu zou op deze manier meer ademruimte moeten krijgen.

Alhoewel het volledige project nog lopende is, zijn sinds enkele jaren de werken in het kader van het GEN-project aan de lijnen 36 (naar Leuven) en 96 (naar Halle) voltooid. Het aantal sporen op deze lijnen is van twee naar vier gegaan, waardoor er toch al een positieve invloed van de uitgevoerde werken merkbaar zou moeten zijn. Zo kan er verwacht worden dat de reizigersaantallen op deze lijnen relatief sneller gestegen zijn dan op de rest van het Belgische spoornet.

Daarom ook deze vragen:

1. Wat is de evolutie van de reizigersaantallen op lijn 36 van 2005 tot heden? Graag kreeg ik een opsplitsing per station.

2. Wat is de evolutie van de reizigersaantallen op lijn 96 van 2005 tot heden? Graag kreeg ik een opsplitsing per station.

3. Wat zijn de prognoses voor de reizigersaantallen voor de volgende jaren op deze lijnen? Hoe staan die in relatie tot de algemene prognoses voor de reizigersaantallen voor het volledige spoornet?

4. Zijn er nog randvoorwaarden onvervuld waardoor deze evolutie zich nog niet ten volle zou kunnen doorzetten (zoals toegangswegen, busaansluitingen, parkings, Ö)?