Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1026

van Elke Sleurs (N-VA) d.d. 27 januari 2011

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Binnenlandse adoptie - Verplichte toestemming van de juridische ouders - Aantallen - Intrekking van initiŽle toestemming

adoptie
afstamming
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

27/1/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1025
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4278

Vraag nr. 5-1026 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een vrouw die haar kind na de geboorte ter adoptie wil afstaan, kan daar in BelgiŽ niet alleen over beslissen. Wanneer de afstamming van een kind vaststaat ten opzichte van zowel de moeder als van de vader, dan moeten beiden in principe toestemming geven voor de adoptie.

Anderzijds is het wettelijk mogelijk om deze verplichting te omzeilen waardoor de toestemming van de andere ouder of alleen de toestemming van een voogd voldoende is. Dat is echter slechts mogelijk wanneer een (of beide ouders) zich in de onmogelijkheid bevindt (en) een wil te kennen te geven, geen gekende verblijfplaats heeft (hebben) of afwezig is (zijn) verklaard.

Binnenlandse adoptiediensten in Vlaanderen hebben er in het verleden op gewezen dat deze verplichte betrokkenheid, bijvoorbeeld het verplichte ingewonnen advies van de juridische ouders door het parket, in de adoptieprocedure problematisch is voor de vrouwen die ervoor kiezen hun zwangerschap geheim te houden voor hun omgeving.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen om de stand van zaken van de adoptiewet te kunnen evalueren:

1) Hoe vaak werden sinds 2004 adopties door de jeugdrechter uitgesproken waarbij de afstamming ten opzichte van zowel de moeder als de vader vaststond? Hoe vaak was dit alleen de moeder? Hoe vaak alleen de vader? Hoe vaak stond de afstamming ten opzichte van geen enkele ouder vast? Hoe vaak ging het om een ouder die illegaal in het land verbleef? Graag had ik deze cijfers uitgesplitst per jaar en per gewest gekregen.

2) Hoe vaak werden sinds 2004 adopties door de jeugdrechter uitgesproken waarbij de afstamming tussen ouder en kind vaststond, maar waarbij werd geoordeeld dat die ouder zich in de onmogelijkheid bevond om zijn wil te kennen te geven, geen gekende verblijfplaats had of afwezig was verklaard? Hoe vaak was alleen de moeder afwezig? Hoe vaak alleen de vader? Hoe vaak betrof het beide ouders? Hoe vaak ging het om een ouder die illegaal in het land verbleef? Graag had ik deze cijfers uitgesplitst per jaar en per gewest gekregen.

3) Hoe vaak was het tijdens de adoptieprocedure door het parket ingewonnen advies van de juridische ouders negatief (in de gevallen waarin de afstamming tussen ouder en kind vaststond en er niet werd geoordeeld dat de ouder afwezig was)? Hoe vaak was dat de juridische vader? Hoe vaak de juridische moeder? Hoe vaak ging het om een ouder die illegaal in het land verbleef? Hoe vaak was het oordeel van de ene ouder positief terwijl het oordeel van de andere negatief was? Hoe vaak gaf een van de of beide juridische ouders verstek op de zitting? Hoe vaak was dit de juridische vader? Hoe vaak de juridische moeder? Kan de rechter een vonnis vellen wanneer een van de juridische ouders niet aanwezig is op de zitting? Hoe vaak was dit een ouder die illegaal in het land verbleef? Graag had ik deze cijfers uitgesplitst per jaar en per gewest gekregen.

4) Hoe vaak werd de initiŽle toelating tot volle adoptie ingetrokken? Wie trok die toelating in (de juridische vader, de juridische moeder, de voogd)? Graag had ik deze cijfers uitgesplitst per jaar en per gewest gekregen.