Schriftelijke vragen van 5-2801 tot 5-2900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-2801 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Controledienst van de beheersvennootschappen van de auteursrechten - Werking
  Verzending vraag 19/7/2011
  Antwoord 12/9/2011
5-2802 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Internationaal Verdrag van de rechten van het kind (IVRK) - Artikel 2 - Interpretatieve verklaring - Schrapping
  Verzending vraag 19/7/2011
  Antwoord 9/9/2011
5-2803 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Japan - Landgenoten - RepatriŽringvluchten - Kostprijs
  Verzending vraag 19/7/2011
  Antwoord 3/10/2011
5-2804 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Performantie-indicatoren - Lijst - European Public Administration Network (EUPAN)
  Verzending vraag 19/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4775
5-2805 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Mensen met een beperking - Dienstverlening
  Verzending vraag 19/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4743
5-2806 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Studie - Relatie politiek - Administratie - Leidinggevende ambtenaren
  Verzending vraag 19/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2807 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Taalwetgeving - Bestuurszaken - Ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn
  Verzending vraag 19/7/2011
  Antwoord 2/9/2011
5-2808 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Lifters - Slachtoffers van een misdrijf - Overtredingen
  Verzending vraag 19/7/2011
  Antwoord 14/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2809
5-2809 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Lifters - Slachtoffers van een misdrijf - Overtredingen
  Verzending vraag 19/7/2011
  Antwoord 23/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2808
5-2810 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Verenigde Naties - United Nations Women - Rapport "Progress of the World's Women: in pursuit of Justice"- Verkrachtingen - Cijfers
  Verzending vraag 19/7/2011
  Antwoord 18/10/2011
5-2811 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  De voorwaarden voor de toepassing van het tijdelijk verlaagd BTW-tarief van 6% op nieuwbouw
  Verzending vraag 20/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-995
5-2812 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  De kunstverzameling van Dexia
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 25/8/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1164
5-2813 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Het verbod op alcoholhoudende dranken voor minderjarigen
  Verzending vraag 20/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-874
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5187
5-2814 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De Gemeenschappelijke Verklaring betreffende het toekomstig alcoholbeleid
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 30/11/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-875
5-2815 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De drank Gold Strike
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 30/11/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-876
5-2816 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 30/11/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-877
5-2817 Anciaux Bert (sp.a) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  De uitvoering van het principe van de eenheid van loopbaan in het kader van de pensioenen
  Verzending vraag 20/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-996
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4871
5-2818 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Het besparen op terugbetalingen van de zuurstoftherapie
  Verzending vraag 20/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1062
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4543
5-2819 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De plaatsing van kunstheupen
  Verzending vraag 20/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1193
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4544
5-2820 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Het beleid inzake ouderenmis(be)handeling in de gezondheidszorg
  Verzending vraag 20/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1195
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5188
5-2821 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Sabam - Persen van eigen werk - Auteursrechten
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 12/9/2011
5-2822 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Onderzoekscommissie grote fiscale fraudedossiers - Aanbevelingen - Bijkomende magistraten voor OLAF-dossiers
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 4/10/2011
5-2823 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse rijbewijzen - Centrale Dienst voor de bestrijding van valsheden, en de detectie van valse rijbewijzen - Registratie - Aantallen
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 30/9/2011
5-2824 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale overheidsdiensten - Databank met personeelsgegevens - Problemen bij Pdata - Maatregelen
  Verzending vraag 20/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4396
5-2825 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielzoekers - Gesloten centra - Personeelsverloop - Opvolging
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 8/11/2011
5-2826 Ceder Jurgen (Onafhankelijke) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) - Pensioenberekening - Tijdelijke diensten - Aanpassing in de wetgevende teksten
  Verzending vraag 20/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2827
5-2827 Ceder Jurgen (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) - Pensioenberekening - Tijdelijke diensten - Aanpassing in de wetgevende teksten
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 5/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2826
5-2828 Zrihen Olga (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Cloud Computing - Respect voor de persoonlijke levenssfeer - Gegevensbescherming - Waarborgen
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 29/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2829
5-2829 Zrihen Olga (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Cloud Computing - Respect voor de persoonlijke levenssfeer - Gegevensbescherming - Waarborgen
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 1/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2828
5-2830 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Controleurs van FinanciŽn - Identificatie - Lijst van erkende controleurs inzake verificatie
  Verzending vraag 20/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2831 Winckel Fabienne (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Voedingsmiddelen - Etikettering - Vermelding land van oorsprong - Europese verordening ter discussie - Melk en vlees in bereidingen - Effectenstudie van de Europese Commissie
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 28/11/2011
5-2832 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Sociale inspectie - Controleurs - Identificatie - Lijst van erkende verificatiecontroleurs
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 17/11/2011
5-2833 Winckel Fabienne (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Voertuigen die op vloeibaar petroleumgas (lpg) rijden - Erkende installaties - Premie - Eventuele herinvoering
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 1/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2834
5-2834 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Voertuigen die op vloeibaar petroleumgas (lpg) rijden - Erkende installaties - Premie - Eventuele herinvoering
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 27/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2833
5-2835 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Eindejaarspremie - Discriminatie - Rechtvaardiging - Onderhandelingen tussen de sociale partners - Eventuele maatregelen
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 6/12/2011
5-2836 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Verplegend personeel - Tekort - Vervanging van verpleegkundigen die op het punt staan op pensioen te gaan - Werving in het buitenland - Kosten - Hulp aan nieuwkomers - Bekwaamheid
  Verzending vraag 20/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2837 Winckel Fabienne (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controleurs - Fraude - Bedrag van de schade - Identificatie - Lijst van erkende controleurs voor verificatie
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 5/9/2011
5-2838 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  CO2 emissies - Beperking - European Union Emissions Trading System - Gewesten
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 14/10/2011
5-2839 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Valsemunterij - Eurobiljetten - Onderschepping - Europese coŲrdinatie
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4873
5-2840 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bankrekening - Recht op - Niet beschikken over - Doelstelling Europese Commissie
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2841
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4874
5-2841 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Bankrekening - Recht op - Niet beschikken over - Doelstelling Europese Commissie
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 4/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2840
5-2842 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Bouw - Sociale fraude - Inspecties - Verlies sociale zekerheid
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4885
5-2843 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Cel Addict - Delicten - Verslavingen - Evolutie - Preventiemaatregelen
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4318
5-2844 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Nieuwe vertrekroutes - Invoering - Negatief advies van Belgocontrol
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4896
5-2845 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Luchthaven van Zaventem - Vliegbewegingen - Geluidskadaster - Discriminatie
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 14/9/2011
5-2846 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Havens - Verscheping tweedehandsvoertuigen - Afrika - Bijladingen van illegale afvaltransporten - Controles
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 2/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2847
5-2847 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Havens - Verscheping tweedehandsvoertuigen - Afrika - Bijladingen van illegale afvaltransporten - Controles
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 30/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2846
5-2848 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Fiets op de trein - Tarieven - Aangepaste treinstellen - Informatie
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2849 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NBMS) - Spoorwegmateriaal - Onderhoud - Treincapaciteit - Uitbesteding
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4950
5-2850 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  KirgiziŽ - Parlementsbeslissingen - Nieuwswebsite Fergana.ru - Kimmo Kiljunen - Kyrgyzstan Inquiry Commission
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 11/10/2011
5-2851 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Rolstoelgebruikers - Aangepaste dienstverlening - 24 uur termijn - Trappenklimmer
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3961
5-2852 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Voorhechtenis - Duur - Meer dan ťťn jaar - Evolutie
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4954
5-2853 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Vrije radio's - Playlists - Gebrek aan transparantie - Correct uitkeerbeleid vanwege de beheersvennootschappen
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 21/11/2011
5-2854 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  HIV-beleid - Doeltreffendheid - Wetgeving - Intraveneuze druggebruikers en gevangenen
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5119
5-2855 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Regularisatiecampagne - Gemeenten - Forum Asiel en Migratie
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 18/10/2011
5-2856 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Brusselse politie - Militairen - Tewerkstelling - Uitslag selectie - Loonvoorwaarden - Contractueel kader
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2857
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4912
5-2857 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brusselse politie - Militairen - Tewerkstelling - Uitslag selectie - Loonvoorwaarden - Contractueel kader
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2856
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4824
5-2858 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  IsraŽl - Kinderrechten - Systematische schending
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4914
5-2859 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Snelheidscontroles - Snelheidsovertredingen - Processen-verbaal - Boetes - Inning
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 9/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2862
5-2860 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Snelheidscontroles - Snelheidsovertredingen - Processen-verbaal - Boetes - Inning
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2862
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4484
5-2861 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Snelheidscontroles - Snelheidsovertredingen - Processen-verbaal - Boetes - Inning
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 23/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2862
5-2862 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Snelheidscontroles - Snelheidsovertredingen - Processen-verbaal - Boetes - Inning
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 21/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2861
5-2863 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Fiscale regularisatie - Aangiftes - Bedragen - Heffingen
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4497
5-2864 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Grootstedenbeleid - Grootstedenfonds
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 26/9/2011
5-2865 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Strafrechtelijke boetes - Invordering
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 9/9/2011
5-2866 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Droogte in de Hoorn van Afrika - Hongersnood - Dringende bijstand en hulp
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 26/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2868
5-2867 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Droogte in de Hoorn van Afrika - Hongersnood - Dringende bijstand en hulp
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 9/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2868
5-2868 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Droogte in de Hoorn van Afrika - Hongersnood - Dringende bijstand en hulp
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 1/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2867
5-2869 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Vrijhandelsakkoord - Europese Unie (EU) - Colombia - Mensenrechten - Bescherming inheemse stammen
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 18/10/2011
5-2870 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugs - Inbeslagneming - Tendensen
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 10/11/2011
5-2871 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Erkenning van verworven competenties binnen de federale administratie en de federale overheidsbedrijven
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-858
Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-2623
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4776
5-2872 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Bijzitters - Uitoefenen van een volmacht
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4405
5-2873 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gedecentraliseerde politiescholen - West-Vlaamse politieschool - Vacatures - Capaciteit
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4406
5-2874 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Dubbele nationaliteit - Toestand in BelgiŽ
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 7/11/2011
5-2875 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Hoofdkantonbureau - Legitimatie partijgetuigen
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 7/10/2011
5-2876 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - EHBO-opleiding
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4393
5-2877 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Aangifte personenbelasting - Directie Inschrijvingen van voertuigen - Koppeling
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 21/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2878
5-2878 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Aangifte personenbelasting - Directie Inschrijvingen van voertuigen - Koppeling
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2877
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4435
5-2879 Homans Liesbeth (N-VA) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Belgisch Centrum voor muziekdocumentatie (CeBeDeM) - Werking - Aanwending van middelen
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 7/9/2011
5-2880 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaart voor kinderen (kids-ID) - Chip - Elektronische gegevens - Toegankelijkheid - Contactverbod
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4487
5-2881 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Sociale Zekerheid - Volksgezondheid - Begroting informatica 2011 - Uitgaven - Gemeenschappelijke diensten en databanken
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4230
5-2882 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Belgische luchthavens - Vrachtverkeer - Cargo - Veiligheidsmaatregelen - Screening
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 13/9/2011
5-2883 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Afghanistan - Kunduz - Belgische troepen - Mensenrechten - Risico's
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2884
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4980
5-2884 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Kunduz - Belgische troepen - Mensenrechten - Risico's
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 9/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2883
5-2885 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Treinverkeer - Negatie rood licht - Frequentie - Veiligheidsprocedures - Automatisch stopsysteem
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3962
5-2886 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alcohol- en drugsintoxicatie - Ziekenhuisopnames - Acute zorg - Evolutie
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-2887 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Verdrag van de Verenigde Naties van 1961 tot voorkoming van de statenloosheid - Europees Verdrag over nationaliteit van 1995 - Ratificatie
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 26/9/2011
5-2888 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Crisiscentrum - Anticipatie - Criteria
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2889 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Personeelsbestand - Inwoners Brussels Gewest - Federale Overheidsdiensten
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4777
5-2890 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Romaraad - Oprichting
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 8/11/2011
5-2891 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Ex-kankerpatiŽnten - Sollicitaties - Medische geschiktheid - Defensie
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4913
5-2892 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verkeersboetes - Verdeling per gewest - Evolutie 2006-2010
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 5/9/2011
5-2893 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Slimme camera's - Koppeling nationale databank van de politie - Herkenning nummerplaten - Opsporing dronken bestuurders - Privacy - Hiaat wetgeving
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4682
5-2894 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werkgroep Roma - Oprichting - Werking
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4886
5-2895 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Vrijwilligers - Vergoedingen - Uitzonderingen - Wettelijke basis
  Verzending vraag 27/7/2011
  Intrekking vraag 26/8/2011
5-2896 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Notaris - Pensioen
  Verzending vraag 27/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4915
5-2897 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Personeelsbestand - Inwoners Brussels Gewest - Defensie
  Verzending vraag 27/7/2011
  Antwoord 14/10/2011
5-2898 Niessen Claudia (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen en afschaffing van treinen - Verbinding naar Eupen
  Verzending vraag 29/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4112
5-2899 Niessen Claudia (Ecolo) minister van Justitie  
  Facebook - Systeem van gezichtsherkenning - Standpunt van de verdedigers van de persoonlijke levenssfeer
  Verzending vraag 29/7/2011
  Antwoord 1/12/2011
5-2900 Tilmans Dominique (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Voedingsmiddelen - Stijging van de prijzen - Bestrijding - Maatregelen - Samenwerking met de internationale financiŽle instellingen
  Verzending vraag 29/7/2011
  Antwoord 7/9/2011