Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2849

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 27 juli 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NBMS) - Spoorwegmateriaal - Onderhoud - Treincapaciteit - Uitbesteding

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
voertuig op rails
onderhoud

Chronologie

27/7/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4950

Vraag nr. 5-2849 d.d. 27 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het spoorwegnet heeft de voorbije jaren te kampen gehad met ernstige en veelvuldige vertragingen of afschaffingen. Als reden wordt hiervoor vaak het gebrek aan beschikbaar materiaal aangehaald.

Het spoorwegmateriaal wordt op geregelde tijdstippen van het net gehaald voor onderhoud. Dit gebeurt hoofdzakelijk binnen de eigen werkplaatsen van de NMBS.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel rijtuigen, treinstellen of locomotieven werden het afgelopen jaar voor onderhoud binnengebracht in de werkplaatsen van de NMBS? Graag uitgesplitst per materiaaltype en werkplaats.

2) Welk percentage van de totale treincapaciteit is er gemiddeld onbeschikbaar wegens onderhoud? Graag een vergelijking met de spoorwegnetwerken in de ons omliggende landen.

3) Zijn er types rijtuigen, treinstellen of locomotieven die significant meer of minder onderhoud nodig hebben dan gemiddeld? Zo ja, welke?

4) Is de minister van mening dat het onderhoud van spoorwegrijtuigen een kerntaak is van de NMBS? Wordt een uitbesteding van het onderhoud overwogen?