Schriftelijke vragen van 5-1201 tot 5-1300

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-1201 Targnion Muriel (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Waalse ondernemingen - Uitvoer met bestemming Democratische Republiek Congo (DRC) - Oprichting van een fonds - Samenwerking tussen de AWEX, de BTC en BIO - Weigering van BIO - Financiering voor elk project apart
  Verzending vraag 4/2/2011
  Antwoord 14/3/2011
5-1202 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) - Informeren van de gezinnen - Website - Kwaliteitslabel AnySurfer
  Verzending vraag 4/2/2011
  Antwoord 23/3/2011
5-1203 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) - Duurzaam energie- en milieubeheer - Resultaten - Toekenning van EMAS-certificaat (Eco-Management and Audit Scheme)
  Verzending vraag 4/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5636
5-1204 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) - Project "Quo vadis, kinderbijslag?" - Stand van zaken - Conclusies en aanbevelingen
  Verzending vraag 4/2/2011
  Antwoord 23/3/2011
5-1205 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Werking - Onwetendheid van de bevolking - Informatiecampagne - Website
  Verzending vraag 4/2/2011
  Antwoord 18/3/2011
5-1206 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Vrijstellingen - Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen - Werking - Cijfers
  Verzending vraag 4/2/2011
  Antwoord 23/3/2011
5-1207 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De etikettering van voedingswaren
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 5/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-211
5-1208 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Regulering van takeldiensten en het innen van takelkosten (Foutief of hinderlijk parkeren)
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 15/3/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-349
5-1209 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De keuze van de internationale instelling voor de coŲrdinatie van orgaandonaties (Eurotransplant)
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 23/3/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-196
5-1210 Brotchi Jacques (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Budget van het RIZIV bestemd voor huizen voor respijtzorg
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 6/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-92
5-1211 Brotchi Jacques (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Kostprijs van het vervoer van dialysepatiŽnten per ziekenwagen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 17/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-141
5-1212 Brotchi Jacques (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Onkosten voor de behandeling van multiple sclerose - bijdrage van de ziekteverzekering
  Verzending vraag 8/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-200
5-1213 Brotchi Jacques (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Opstellen van een kadaster van verpleegkundigen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 17/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-250
5-1214 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Inspuitingen met permanente rimpelvullers
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 23/3/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-154
5-1215 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Agressie in ziekenhuizen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-162
5-1216 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De toekomst van de gezondheidszorg en de financiering van de ziekenhuizen in de provincie Luxemburg
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 29/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-231
5-1217 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Criminaliteit - Nultolerantie in Kuregem - Resultaten
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
5-1218 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Leidinggevende ambtenaren - Meldpunt Integriteit
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 29/8/2011
5-1219 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  OriŽnteringscomitť en Wetenschappelijk Comitť voor de economische begroting - Vertegenwoordigers - Aanstellingsmodaliteiten - Samenwerkingsakkoord
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 19/5/2011
5-1220 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Terrorisme - Politieraids - Evaluatie - Resultaten
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 4/3/2011
5-1221 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheid en gewesten - Uitwisseling van informatie in het kader van de uitoefening van hun fiscale bevoegdheden - Samenwerkingsakkoord
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 18/3/2011
5-1222 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Slachtofferzorg - Protocolakkoord - Stand van zaken
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-1223 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Hervorming van de adoptie - Samenwerkingsakkoord
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 12/5/2011
5-1224 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - OriŽnteringscomitť - Vertegenwoordigers van de gewestelijke vervoersmaatschappijen - Samenwerkingsakkoord
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 1/8/2011
5-1226 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Veiligheid van de Staat - Werking - Parlementaire controle
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 23/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1227
5-1227 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Veiligheid van de Staat - Werking - Parlementaire controle
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 20/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1226
5-1228 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Ministerieel Comitť voor inlichtingen en veiligheid - Regels voor geheimhouding - Besproken onderwerpen - Parlementaire controle
  Verzending vraag 8/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4617
5-1229 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  College voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude - Actieplan
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 23/9/2011
5-1230 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  Allochtone bevolking - Intrafamiliaal geweld - Aantallen - Registratie van de nationaliteit
  Verzending vraag 8/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4274
5-1231 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vluchtelingen voor politieke redenen - Vakantie in het land van herkomst - Aantallen - Sancties
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 5/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1232
5-1232 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Vluchtelingen voor politieke redenen - Vakantie in het land van herkomst - Aantallen - Sancties
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 11/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1231
5-1233 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 8/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1235
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1236
5-1234 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle
  Verzending vraag 8/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1233
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1235
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1236
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4426
5-1235 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1233
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1236
5-1236 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 6/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1233
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1234
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1235
5-1237 Temmerman Marleen (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Europees Ontwikkelingsrapport 2010 - Sociale bescherming in het ontwikkelingsbeleid
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 10/5/2011
5-1238 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) - Schade aan voertuigen - Aanhouding van verdachten - Stand van zaken
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 18/7/2011
5-1239 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Schorsing van een rechter - Niet verlenging - Stand van zaken
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 19/4/2011
5-1240 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Aankoop van een flatscreen - Prijs
  Verzending vraag 8/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4453
5-1241 Laeremans Bart (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Agressie in de Brusselse metro - Aangehouden minderjarige - Buitenvervolgingstelling
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 28/6/2011
5-1242 De Padt Guido (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 8/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
5-1243 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 28/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
5-1244 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 28/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
5-1245 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 18/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
5-1246 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 20/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
5-1247 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 6/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
5-1248 De Padt Guido (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 12/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
5-1249 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 16/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
5-1250 De Padt Guido (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 30/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
5-1251 De Padt Guido (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 26/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
5-1252 De Padt Guido (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4027
5-1253 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 23/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
5-1254 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 5/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
5-1255 De Padt Guido (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 23/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
5-1256 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 20/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
5-1257 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 24/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
5-1258 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
5-1259 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 18/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
5-1260 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 23/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
5-1261 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 29/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
5-1262 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 6/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263
5-1263 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 24/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
5-1264 Broers Huub (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieagenten - Gepresteerde overuren - Aantal - Kosten
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 7/3/2011
5-1265 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Rechten op computerprogramma's - Inkomsten - Fiscale behandeling
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 4/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1266
5-1266 Beke Wouter (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Rechten op computerprogramma's - Inkomsten - Fiscale behandeling
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 29/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1265
5-1267 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Interventieteams - Samenwerking tussen federale en lokale politie
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
5-1268 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Traject Oostende-Brugge - Oostende - Vertragingen voor het oppakken van vluchtelingen
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
5-1269 Faes Inge (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Traject Oostende-Brugge - Oostende - Vertragingen - Stopzetting van het treinverkeer voor het oppakken van illegalen
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-1270 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Voetbal - Hooliganisme - Inzet van de politie - Evolutie en kosten
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 12/7/2011
5-1271 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Ombudsdienst Energie - Klachten - Aantallen per gewest - Opvolging
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 30/3/2011
5-1272 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Crisispremie voor arbeiders - Financiering - Kostprijs
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 26/4/2011
5-1273 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Overlijdensakten uit Marokko - Legalisatie - Gebrek aan samenwerking
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1274
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1275
5-1274 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Overlijdensakten uit Marokko - Legalisatie - Gebrek aan samenwerking
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 2/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1275
5-1275 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Overlijdensakten uit Marokko - Legalisatie - Gebrek aan samenwerking
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 17/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1273
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1274
5-1276 Vogels Mieke (Groen!) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Maagringen - Gastric bypasses - Terugbetaling - Criteria
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 11/5/2011
5-1277 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Brandveiligheid van sigaretten - Implementatie van de Europese richtlijn - Stand van zaken
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 25/2/2011
5-1278 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Brandveiligheidstandaard - Sigaretten - Europese richtlijn - Implementatie in BelgiŽ
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 18/3/2011
5-1279 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Auteursrechten
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 18/5/2011
5-1280 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Veeteelt - Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Handhaving
  Verzending vraag 9/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1283
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5012
5-1281 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Veeteelt - Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Handhaving
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 19/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1282
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1283
5-1282 Tommelein Bart (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Veeteelt - Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Handhaving
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 4/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1283
5-1283 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Veeteelt - Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Handhaving
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 7/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1282
5-1284 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Hormonenmaffia - Veeteelt - Pro-hormonen - Nieuwe screeningmethoden
  Verzending vraag 9/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1287
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5013
5-1285 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Hormonenmaffia - Veeteelt - Pro-hormonen - Nieuwe screeningmethoden
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 29/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1287
5-1286 Tommelein Bart (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Hormonenmaffia - Veeteelt - Pro-hormonen - Nieuwe screeningmethoden
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 23/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1287
5-1287 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Hormonenmaffia - Veeteelt - Pro-hormonen - Nieuwe screeningmethoden
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 7/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1284
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1285
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1286
5-1288 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rookverbod in de horeca - Publiciteit - Controles - Mogelijke uitbreiding
  Verzending vraag 10/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1289 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Sport Utility Vehicle (SUV) - Onveiligheid - Maatregelen (Terreinwagens en pick-up)
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 15/3/2011
5-1290 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Parkeerplaatsen voor personen met een handicap - Ontbreken van het verkeersbord - Misbruik door valide personen
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 16/3/2011
5-1291 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Bescherming van de Koning en de Koninklijke Familie - Aantal politiemensen - Kostprijs
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-1292 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Brussel - Tweetaligheid - Maatregelen
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 21/3/2011
5-1293 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) - Depolitisering
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 18/5/2011
5-1294 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Bpost - Brussel - Tweetaligheid van de werknemers - Maatregelen
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 13/7/2011
5-1295 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Brussel - Tweetaligheid van de werknemers - Maatregelen
  Verzending vraag 10/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4723
5-1296 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Internet - IP-adressen - Dreigend tekort - Mogelijke oplossingen - Internationaal overleg
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 3/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1297
5-1297 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - IP-adressen - Dreigend tekort - Mogelijke oplossingen - Internationaal overleg
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 10/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1296
5-1298 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Belgacom - Brussel - Tweetaligheid van de werknemers - Maatregelen
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-1299 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Psychiatrische afdelingen - Zelfmoorden
  Verzending vraag 10/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4625
5-1300 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Brussel - Gerechtelijke diensten - Tweetaligheid - Maatregelen
  Verzending vraag 10/2/2011
  Antwoord 19/4/2011