Vraag om uitleg nr. 5-92

5-92 Jacques Brotchi (MR) 25/11/2010
  het budget van het RIZIV dat aan respijthuizen wordt toegekend
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-20)
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1210