Vraag om uitleg nr. 5-250

5-250 Jacques Brotchi (MR) 23/12/2010
  de oprichting van een kadaster van verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1213