Vraag om uitleg nr. 5-200

5-200 Jacques Brotchi (MR) 9/12/2010
  de tenlasteneming van multiple sclerose door de ziekteverzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1212