Auteurs- en sprekersregister betreffende "Bousetta Hassan" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de politieke hervormingen en de overgang naar de democratie in de Arabische wereld      
  Volksopstanden - Bloedige onderdrukking - Noord-Afrika - Midden-Oosten - LibiŽ - Toetreding van LibiŽ tot de VN-Mensenrechtenraad - Wapenleveringen door FN Herstal aan LibiŽ - EU
   Debat
5-13
p. 22-36 5-13 p. 22-36 (PDF)
Bescherming van minderheden in Iran en in het bijzonder van de Arabisch sprekende Ahwazi-minderheid (5-6138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6138
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Vlaamse scholen - Discriminaties - Studie van de Universiteit Antwerpen - Gevolgen - Jongeren van migrantenafkomst - Acties van het Centrum - Balans (5-7966)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7966
Crowdfunding (5-8920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8920
De Fyra-trein (Verbinding Brussel-Antwerpen-Amsterdam - Verklaring voor de problemen - Evolutie) (5-816)      
  Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-89
p. 29-31 5-89 p. 29-31 (PDF)
De advocatenstaking (Rechtsbijstand - Salduz-wachtdiensten) (5-563)      
  Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-61
p. 15-18 5-61 p. 15-18 (PDF)
De audiometrische toelatingsonderzoeken van personeel voor Defensie (Toename van gehoorproblemen bij jongeren, veroorzaakt door extreem luide muziek tijdens concerten e.d. - Preventie) (5-2747)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-204 COM
p. 8-9 5-204 COM p. 8-9 (PDF)
De begeleiding van de politieke hervormingen en het ondersteunen van de overgang naar democratie in de Arabische wereld (5-55)      
  Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Zie actualiteitendebat : de politieke hervormingen en de overgang naar de democratie in de Arabische wereld
5-13
p. 22-36 5-13 p. 22-36 (PDF)
De burgerzin en het stemrecht van buitenlanders die in BelgiŽ wonen (Noodzaak om sneller van start te gaan met de inschrijving op de kiezerslijst) (5-100)      
  Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-19
p. 34-35 5-19 p. 34-35 (PDF)
De business councils (Raadgevers in economische diplomatie - Federaal initiatief versus gewestelijke bevoegdheid) (5-3172)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-224 COM
p. 25-34 5-224 COM p. 25-34 (PDF)
De economische migratie (Aantrekken van geschoolde niet-Europese werknemers om de veroudering van de bevolking op te vangen) (5-523)      
  Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-58
p. 13-14 5-58 p. 13-14 (PDF)
De fiscaliteit van de professionele sportclubs (Gegrondheid van de fiscale voordelen) (5-3840)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-243 COM
p. 10-11 5-243 COM p. 10-11 (PDF)
De gerechtelijke samenwerking tussen BelgiŽ en Marokko (Toegang van Belgische advocaten tot Marokkaanse rechtszaken en van Marokkaanse advocaten tot rechtszaken in BelgiŽ) (5-4147)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-268 COM
p. 4-6 5-268 COM p. 4-6 (PDF)
De hervorming van de status van staatlozen (Erkenning van de status - Ratificatie Verdrag van 1961) (5-2053)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-149 COM
p. 5-6 5-149 COM p. 5-6 (PDF)
De hervorming van de werkloosheidsuitkeringen en het leefloon (Progressieve verlaging van de werkloosheidsuitkeringen - Verschuiving naar het leefloon) (5-3575)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-242 COM
p. 13-14 5-242 COM p. 13-14 (PDF)
De houding van BelgiŽ ten opzichte van regeringen die door islamitische partijen worden geleid (TunesiŽ, Marokko, ...) (5-333)      
  Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-40
p. 35-37 5-40 p. 35-37 (PDF)
De humanitaire en de migratiecrisis in LibiŽ (Alarmerende toestand van de ontheemden ingevolge het conflict - Steun van BelgiŽ) (5-244)      
  Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-29
p. 25-26 5-29 p. 25-26 (PDF)
De onderhandeling van een internationaal verdrag inzake de wapenhandel (5-2985)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-224 COM
p. 5-9 5-224 COM p. 5-9 (PDF)
De opsluiting van een journalist in Marokko (De heer Ali Anouzla, aangehouden om hij een internetlink publiceerde met een video van AQIM, Al Qaida in de Islamitische Maghreb - Persvrijheid - Rechten van de Mens) (5-4146)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 61-62 5-261 COM p. 61-62 (PDF)
De organisatie van de BELARE opdrachten in het poolstation Prinses Elisabeth (Beheer van de basis - Polemieken - Kaderovereenkomst met Defensie) (5-1066)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-94 COM
p. 8-11 5-94 COM p. 8-11 (PDF)
De peiling rond de integratie van migranten in BelgiŽ (5-1026)      
  Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-106
p. 34-36 5-106 p. 34-36 (PDF)
De positie van de vrouwen in de Euromediterrane zone (Gelijke rechten voor de Arabische vrouwen : uitvoering van het CEDAW-Verdrag - Actieplan van Istanbul - Arabische lente - Acties van BelgiŽ, EU en VN - Aanbevelingen - Onderwijs-alfabetisering - Bestrijding van straffeloosheid - Informatie-bewustmaking - Steun aan vrouwenbewegingen en vakbonden - Deelname van vrouwen aan de politiek - Unie voor het Middellandse-Zeegebied - Ontwikkelingshulp - Toezien op vooruitgangsproces - Behoud van de verworvenheden) (5-850)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta en mevrouw Marleen Temmerman
5-850/1
p. 1-75 5-850/1 p. 1-75 (PDF)
De psychiatrische afdelingen van de gevangenissen (5-8501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8501
De ratificatie van het Europees Verdrag inzake nationaliteit van 1997 (5-4664)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-284 COM
p. 28-30 5-284 COM p. 28-30 (PDF)
De rekrutering van militairen (Controle op lidmaatschap van extremistische bewegingen - Wet 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen) (5-2748)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-204 COM
p. 9-11 5-204 COM p. 9-11 (PDF)
De schipbreuk van een boot met migranten voor de kust van Lampedusa (Mechanisme van tijdelijke bescherming) (5-1121)      
  Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-118
p. 20-26 5-118 p. 20-26 (PDF)
De situatie in TunesiŽ (Revolutie - Lot van de Belgen - Reactie van de VN, EU en BelgiŽ - Impact op de andere Noord-Afrikaanse landen) (5-293)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 20-27 5-29 COM p. 20-27 (PDF)
De steun aan het democratiseringsproces in Benin en de begeleiding na de presidentsverkiezingen (Belang van een geŁpdatete kiezerslijst) (5-84)      
  Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-17
p. 13-15 5-17 p. 13-15 (PDF)
De steun aan onderzoek en ontwikkeling (Gebrek aan interfederaal overleg) (5-2778)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-232 COM
p. 10-12 5-232 COM p. 10-12 (PDF)
De toekomst van Europa (5-9125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9125
De toekomst van het NMBS-aanbod tussen Brussel, Luik, Wezet en Maastricht (5-870)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 11-14 5-81 COM p. 11-14 (PDF)
De treinverbinding tussen Frankfurt en Londen (Halte in LiŤge-Guillemins) (5-939)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 35-37 5-81 COM p. 35-37 (PDF)
De uitvoering van gevangenisstraffen in Marokko (5-8502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8502
De uitzetting van onderdanen van de Europese Unie (die over onvoldoende financiŽle middelen beschikken - Recht van vrij verkeer en verblijf - Weigering tot verblijf) (5-2054)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-149 COM
p. 6-8 5-149 COM p. 6-8 (PDF)
De verklaringen van de procureur-generaal bij het hof van beroep van Antwerpen (Verzamelen van DNA-materiaal van elke pasgeborene en van alle nieuwkomers in dit land - Verhoging van het aantal bewakingscamera's - Privacy) (5-4312)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-268 COM
p. 16-18 5-268 COM p. 16-18 (PDF)
De verontrustende situatie binnen de overgangsregering van de Libische Overgangsraad (5-384)      
  Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-45
p. 8-9 5-45 p. 8-9 (PDF)
De werkrelaties bij Ryanair (5-8929)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8929
De wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers (Probleem van de internering) (5-2853)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-192 COM
p. 9-11 5-192 COM p. 9-11 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Hassan Bousetta, senator gekozen door het Franse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Geneesmiddelen - Illegale en namaakgeneesmiddelen - Internationale zwendel - Cyberapotheken - Bestrijding - Europese Operatie Pangea†II - Resultaten - Andere Belgische en Europese maatregelen (5-8282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8282
Gevangenissen - Ongunstige detentieomstandigheden Ė Gezondheidstoestand van de gedetineerden - Eventuele invloed - Studie - Schadeloosstellingen van gedetineerden - Rechterlijke beslissingen (5-7994)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7994
Het PRISM-programma en de bescherming van de privacy (Analyseren van de elektronische communicatie) (5-1042)      
  Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-107
p. 25-29 5-107 p. 25-29 (PDF)
Het Schengengebied (Herinvoeren van grenscontroles) (5-2113)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-149 COM
p. 24 5-149 COM p. 24 (PDF)
Het aanzetten tot het scheppen van werkgelegenheid (5-8934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8934
Het actieplan tegen sociale dumping (EU) (5-1201)      
  Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-129
p. 9-10 5-129 p. 9-10 (PDF)
Het anonieme cv (Strijd tegen discriminatie bij indienstnemingen) (5-2072)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-154 COM
p. 4-7 5-154 COM p. 4-7 (PDF)
Het artikel 432 van het Strafwetboek inzake kinderontvoering en de evaluatie ervan (Ontvoering door een ouder - Bestraffing of bemiddeling) (5-2749)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-191 COM
p. 23-26 5-191 COM p. 23-26 (PDF)
Het artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering (Vrijlating van een dealer bij gebrek aan een tolk) (5-697)      
  Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-78
p. 22-26 5-78 p. 22-26 (PDF)
Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen (5-1645)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta
5-1645/1
p. 1-12 5-1645/1 p. 1-12 (PDF)
Het bespioneren van het personeel en van de klanten van IKEA (5-8937)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8937
Het jaarverslag van Transparency International ter gelegenheid van de internationale dag tegen corruptie (Situatie in BelgiŽ - Publieke steun) (5-2854)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-192 COM
p. 11-12 5-192 COM p. 11-12 (PDF)
Het open access-beleid tot wetenschappelijke onderzoeksresultaten (Overheidssteun - Verplichting voor onderzoekers om data op te slaan) (5-2073)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-138 COM
p. 14-16 5-138 COM p. 14-16 (PDF)
Het stakingsrecht (5-8936)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8936
Het statuut van huisbediende (5-8935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8935
Het vrijgeven van bevroren bezittingen van de voormalige Tunesische en Libische regimes (5-431)      
  Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-48
p. 11-12 5-48 p. 11-12 (PDF)
Het wapenembargo tegen SyriŽ (Wapenleveringen aan de rebellen : houding van BelgiŽ en van de EU) (5-909)      
  Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-96
p. 22-26 5-96 p. 22-26 (PDF)
Informatie- en communicatietechnologiesector (ICT) - Europese positie - Financieringsaanvraag - Kredieten - Verhoogde steunmaatregelen - Stand van zaken (5-7596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7596
Onderdanen van de Europese Unie - Uitzettingen - Statistieken (5-7390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7390
Strafwetboek - Artikel 47bis - Verhoren - Beroep op een beŽdigd tolk - Evolutie - Stand van zaken (5-7391)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7391
Studiereis naar Egypte en TunesiŽ van 11 tot 16 maart 2012 (Positie van de vrouwen in de euromediterane zone) (5-1646)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1646/1
p. 1-15 5-1646/1 p. 1-15 (PDF)
SyriŽ - Humanitaire hulp - Financiering - Tenuitvoerlegging - Toestand van de Belgische hulp (5-6824)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6824
Voorlopige hechtenis - Onwerkzame hechtenis - Schadevergoeding - Cijfers - Gevallen van elektronisch toezicht (5-7832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7832
Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Vertegenwoordiging van personen van beide geslachten binnen de uitvoerende organen van politieke overheden : toepasselijkheid op de bovengemeentelijke besturen - Mogelijkheid tot vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2236)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 144 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Machtiging van de Raad van State en de Federale administratieve rechtscolleges om te beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen) (5-2242)      
  Verslag van de heren Hassan Bousetta en Wouter Beke
5-2242/2
p. 1 5-2242/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 151, ß 1, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Deelname van de gemeenschappen en gewesten aan het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de inbreuken op de bepalingen die ze uitvaardigen en aan de planning van het veiligheidsbeleid - Deelname van de vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten aan de vergaderingen van het College van procureurs-generaal) (5-2243)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 162 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 et 5-2239) (5-2238)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 170, ß 3, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Fiscale bevoegdheid bovengemeentelijke besturen - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 en 5-2238) (5-2239)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Rekenhof - Actualisering van artikel 180 - Bieden van de mogelijkheid aan de deelstatelijke wetgevers om zelf taken toe te kennen aan het Rekenhof) (5-2244)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen ("Vlinderakkoord") (5-2240)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 41 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2238 et 5-2239) (5-2237)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Aantal provincies - Mogelijkheid tot afschaffing van provincies - Zie ook doc. 5-2236, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2235)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant) (5-1561)      
  Verslag van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta
5-1561/3
p. 1 5-1561/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Bevoegdheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake culturele aangelegenheden die niet zijn toegewezen aan de gemeenschappen) (5-2241)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Europese verkiezingen - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant - Zie ook doc. 5-1560 en 5-1561) (5-1562)      
  Verslag van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta
5-1562/3
p. 1 5-1562/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten) (5-2232)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, II, 3į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen (5-2116)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de spoorwegen betreft (Defederalisering) (5-747)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen onder de leden van het Grondwettelijk Hof (5-381)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta
5-381/2
p. 1 5-381/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft (Overheveling naar de gewesten - Finexpo en Nationale Delcrederedienst) (5-1449)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika (5-1349)      
  Voorstel van de dames Fatiha SaÔdi, Marie Arena, Caroline Dťsir, Muriel Targnion, Fabienne Winckel en Olga Zrihen en de heren Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej en Philippe Mahoux
5-1349/1
p. 1-7 5-1349/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en LibiŽ (over de migratiekwestie) (5-938)      
  Voorstel van de dames Marie Arena en Fatiha SaÔdi en de heer Hassan Bousetta
5-938/1
p. 1-10 5-938/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke situatie in TunesiŽ na de revolutie en de val van het regime van Ben Ali (5-721)      
  Voorstel van de dames Marie Arena en Caroline Dťsir en de heer Hassan Bousetta
5-721/1
p. 1-6 5-721/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel, om haar rang te verhogen tot die van "Diplomatieke Zending" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel) (5-1234)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Caroline Dťsir, Fatiha SaÔdi en Olga Zrihen en de heren Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Philippe Moureaux
5-1234/1
p. 1-4 5-1234/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de Marokkanen die in 1975 uit Algerije werden uitgewezen (5-1440)      
  Voorstel van de dames Fatiha SaÔdi, Marie Arena en Fabienne Winckel en de heren Hassan Bousetta en Philippe Mahoux
5-1440/1
p. 1-6 5-1440/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011 (5-1109)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Caroline Dťsir, Fatiha SaÔdi en Olga Zrihen en de heren Bert Anciaux, Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Philippe Moureaux
5-1109/1
p. 1-6 5-1109/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op het behoud van de Europese voedselhulp aan de behoeftigen (in de EU) (5-1230)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Marie Arena en de heren Hassan Bousetta en Philippe Mahoux
5-1230/1
p. 1-6 5-1230/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ te strijden tegen zogenaamd eergerelateerd geweld (Nationaal plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen - Preventie- en sensibiliseringsmaatregelen - Juridische en overige maatregelen - Gedwongen huwelijken) (5-1398)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Fatiha SaÔdi en Fabienne Winckel en de heer Hassan Bousetta
5-1398/1
p. 1-8 5-1398/1 p. 1-8 (PDF)
Werkloosheidsuitkeringen - Fraude - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Controles - Huisbezoek bij werklozen - Cijfers - Samenwerking met de gemeenten - Procedure (5-8415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8415
Werknemers - Moeilijke economische situatie - Zelfmoorden - Statistieken - Preventie - Departement Volksgezondheid - Speciale maatregelen (5-7637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7637
Wetsontwerp betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de Rechterlijke organisatie (Autonoom beheer binnen de rechterlijke organisatie - College van de hoven en rechtbanken - College van het openbaar ministerie - Uitzondering voor het Hof van Cassatie - Beheersovereenkomsten en beheerplannen - Directiecomitťs in de lokale gerechtelijke entiteiten - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek) (5-2408)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta en mevrouw Inge Faes
5-2408/2
p. 1-32 5-2408/2 p. 1-32 (PDF)
  Algemene bespreking
5-139
p. 58-63 5-139 p. 58-63 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal - Uitbreiding van de kaders bij de rechtbanken van eerste aanleg en de parketten van de procureur des Konings in het kader van de procedure van onmiddellijke verschijning en de strijd tegen fiscale fraude - Brussel : substituut-procureurs-generaal - Griffiepersoneel - Instituut voor gerechtelijke opleiding - Wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten - Wijziging van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis - Wijziging van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd - Wijziging van de wet van 5 augustus 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering - Wijzigingen van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Zie ook doc. 5-1904) (5-1903)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Hassan Bousetta
5-1903/2
p. 1-15 5-1903/2 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
5-85
p. 25-36 5-85 p. 25-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie (Wijzigingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - Wijzigingen van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit - Wijzigingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, voor wat de vergoeding voor kopiŽren voor eigen gebruik en voor reprografie betreft - Wijziging van de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering - Wijziging van de wet van 31 juli 2009 betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister - Regie der Gebouwen : het verlenen van een Staatswaarborg onder de vorm van een borgstelling, in de context van een DBFM overeenkomst - Zie ook doc. 5-1903) (5-1904)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Hassan Bousetta
5-1904/3
p. 1-7 5-1904/3 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-85
p. 25-36 5-85 p. 25-36 (PDF)
Wetsontwerp tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie (Teruggave van stukken na inbeslagneming - Overzending van het vonnis aan derden - Informatie-uitwisseling tussen politie, parket, justitiehuizen en strafuitvoeringsrechtbanken -Woonverbod - Gelijkheid van de partijen bij de strafrechtspleging - De slachtofferverklaring - Wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en het KB van 29 januari 2007) (5-1769)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta
5-1769/3
p. 1-20 5-1769/3 p. 1-20 (PDF)
  Algemene bespreking
5-82
p. 34-41 5-82 p. 34-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden (5-1095)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta
5-1095/8
p. 1-5 5-1095/8 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-34
p. 35-36 5-34 p. 35-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie (Woonverbod - Slachtofferverklaring - Verbetering van de informatieuitwisseling tussen politie, parket, justitiehuizen en strafuitvoeringsrechtbanken - Zie ook doc. 5-1769) (5-1770)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta
5-1770/3
p. 1-5 5-1770/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-82
p. 34-41 5-82 p. 34-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij (5-1097)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (Financiering) (5-1325)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta en mevrouw Martine Taelman
5-1325/2
p. 1-3 5-1325/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de administratieve afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de invoering van het bevel tot betalen na inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer) (Administratieve boetes) (5-54)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta
5-54/6
p. 1-17 5-54/6 p. 1-17 (PDF)
  Algemene bespreking
5-48
p. 37-39 5-48 p. 37-39 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het zorgouderschap (Invoering in Boek I van het Burgerlijk Wetboek van een Titel IXbis "Zorgouderschap" - Toewijzing bij rechterlijke beslissing van het zorgouderschap aan een andere persoon dan de ouder - Ouderlijk gezag - Successierechten - Voogdij - Bevoegdheid inzake huisvesting van een kind - Vrederechter - Jeugdrechtbank) (5-264)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-264/1
p. 1-7 5-264/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van het geschiktheidsvonnis (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van de termijn van geschiktheid) (Internationale adopties) (5-1146)      
  Voorstel van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta en de dames Inge Faes, Zakia Khattabi, Martine Taelman, GŁler Turan, Mieke Vogels en Elke Sleurs
5-1146/1
p. 1-2 5-1146/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen voor een grotere participatie van vrouwen aan de besluitvorming, met name bij de overheidsdiensten, de economische overheidsbedrijven, de rechterlijke macht en de sociale partners (5-380)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta
5-380/2
p. 1 5-380/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling (5-405)      
  Verslag van de heren Hassan Bousetta en Huub Broers
5-405/6
p. 1-87 5-405/6 p. 1-87 (PDF)
  5-405/10
p. 1-4 5-405/10 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-24
p. 32-35 5-24 p. 32-35 (PDF)
  5-31
p. 13-14 5-31 p. 13-14 (PDF)
Wetsvoorstel houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie ("Vlinderakkoord" - De Commissie valt onder de Kamer - Opstellen van een deontologische code die de Kamer zal goedkeuren - Regels inzake belangenconflicten, inzonderheid bij overheidsopdrachten, en regels om elke tussenkomst te vermijden die individuele gevallen ten onrechte bevoordeelt - De commissie zal haar bevoegdheid uitoefenen ten aanzien van de openbare mandatarissen [daarin inbegrepen de federale parlementsleden en ministers alsook de bestuursmandatarissen en de beheerders en bestuurders van de overheidsbedrijven en instellingen van openbaar nut die van de Federale Staat afhangen]) (5-2245)      
  Verslag van de heren Hassan Bousetta en Guy Swennen
5-2245/4
p. 1 5-2245/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement en tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement, tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en tot wijziging van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap) ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Europese verkiezingen - Zie ook doc. 5-1561 en 5-1562) (5-1560)      
  Verslag van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta
5-1560/4
p. 1-115 5-1560/4 p. 1-115 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel houdende vrijstelling van het statutair personeel van de openbare sector van de veroordeling tot betaling van de kosten van een gerechtelijk proces (Sociaal verzekerden) (5-734)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-734/1
p. 1-3 5-734/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Communautarisering van de organisatie en de bevoegdheden met betrekking tot de strafuitvoering die worden uitgeoefend door de justitiehuizen : wijziging artikelen 196bis en 196quater Gerechtelijk Wetboek - Duitstalige Gemeenschap : onteigeningen en aankoopcomitťs, gezinsbijslag, gezondheidszorg en maximumfactuur, mobiliteit : wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap - Wijziging wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 : burgerrechtelijke gevolgen van zijn beslissingen, herstelvergoeding - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : bevoegdheden toegewezen aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van diverse wetten dienaangaande [Kieswetboek, wet 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, wet 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid] - Versterking veiligheidsbeleid Brussel - Overlegcomitť : verankering in de wet van de rol van het comitť : wijziging gewone wet 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (5-2233)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : toewijzing van de bevoegdheden aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van wetten dienaangaande [provinciewet, wet "Belgische technische CoŲperatie van 21 december 1998, wet "Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van BelgiŽ" van 21 juli 2002] - Mobiliteit en verkeersveiligheid : administratieve en strafrechtelijke sancties, aanpassing stijvingsmechanisme van het Verkeersveiligheidsfonds ; wijziging wet 5 augustus 1992 op het politieambt en wet 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid - Ontbinding Participatiefonds : wijziging wet 28 juli 1992 houdende fiscale en financiŽle bepalingen - Openbaar ambt : neutralisering van sommige effecten van bepaalde wijzigingen in het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren van de gemeenschappen en de gewesten voor de pensioenen ten laste van de federale overheid) (5-2234)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Wetsvoorstel met het oog op de verwijzing van een minderjarige naar de specifieke kamer binnen de jeugdrechtbank (Verduidelijking van het artikel 130 van het Wetboek van strafvordering) (5-1682)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-1682/1
p. 1-2 5-1682/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel met het oog op een snellere behandeling van het cassatieberoep tegen de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling bij een controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie (5-1793)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-1793/1
p. 1-2 5-1793/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de voorlopige bewindvoerder toe te staan om in rechte op te treden voor een betere bescherming van de kinderbijslag (Opname van de bewindvoerder in de lijst van personen die verzet mogen aantekeken tegen uitbetaling van de bijslag aan de gebruikelijke begunstigde : wijziging artikel 594 Gerechtelijke Wetboek - Zie ook doc. 5-714) (5-713)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-713/1
p. 1-3 5-713/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de voorlopige bewindvoerder toe te staan om in rechte op te treden voor een betere bescherming van de kinderbijslag (Opname van de bewindvoerder in de lijst van personen die verzet mogen aantekenen tegen uitbetaling van de bijslag aan de moeder, de vader, het kind of een ander persoon : wijziging artikel 69 van de wetten betreffende kinderbijslag voor loonarbeiders - Zie ook doc. 5-713) (5-714)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-714/1
p. 1-3 5-714/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde dezelfde samenstelling van een assisenjury te behouden na verwijzing wegens onwettige bepaling van de strafmaat (Wijziging Wetboek van strafvordering) (5-1694)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-1694/1
p. 1-3 5-1694/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen (5-234)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta
5-234/2
p. 1 5-234/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (5-186)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta
5-186/2
p. 1-10 5-186/2 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, wat het informeren van de slachtoffers betreft (5-327)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-327/1
p. 1-14 5-327/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 231/1 in het Strafwetboek, teneinde het onwettige verzamelen van gegevens voor persoonsidentificatie op elektronische communicatienetwerken strafbaar te maken ("Phishing" of "ontfutselen van gegevens") (5-228)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Hassan Bousetta
5-228/1
p. 1-5 5-228/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de verschoonbaarheidsregel inzake faillissementen tot de wettelijk samenwonenden die persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schuld van hun gefailleerde wettelijk samenwonende (5-715)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-715/1
p. 1-4 5-715/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van artikel 2, derde lid, 2į, van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden (Franse versie) (5-1794)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-1794/1
p. 1-3 5-1794/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek (Huwelijksvermogensrecht : vergoedingsrekeningen in het raam van de ontbinding van het wettelijk stelsel) (5-1127)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune, Martine Taelman en Zakia Khattabi en de heren Hassan Bousetta, Guy Swennen en Francis Delpťrťe
5-1127/1
p. 1-3 5-1127/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat of van de persoon die krachtens artikel 728, ß3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen, een verjaringsstuitende werking te verlenen) (Tweede nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen) (Schuldvorderingen) (5-145)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta
5-145/6
p. 1-35 5-145/6 p. 1-35 (PDF)
  Verslag van de heer Hassan Bousetta, na terugzending door de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-145/11
p. 1-6 5-145/11 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 46-50 5-74 p. 46-50 (PDF)
  5-90
p. 15-17 5-90 p. 15-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de strijd tegen mensenhandel op te voeren (Slachtoffers - Verblijfsvergunning van onbepaalde duur - Samenwerking met het gerecht) (5-245)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Hassan Bousetta
5-245/1
p. 1-5 5-245/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 209 en 210 van het Wetboek van strafvordering (Hoger beroep : verslag van ťťn van de rechters) (5-1810)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-1810/1
p. 1-3 5-1810/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de tijdelijke uithuisplaatsing ingeval van huiselijk geweld) (Tweede nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld) (Zie ook doc. 5-1604) (5-539)      
  Amendement nr 6 van de heren Philippe Mahoux en Hassan Bousetta
5-539/3
p. 3 5-539/3 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-43
p. 39-42 5-43 p. 39-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 796 en 797 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vereenvoudigen van de procedure betreffende de verbetering van de vonnissen (Vorderingen tot uitlegging of verbetering) (5-1126)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune, Martine Taelman en Zakia Khattabi en de heren Hassan Bousetta, Guy Swennen en FranÁois Delpťrťe
5-1126/1
p. 1-5 5-1126/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (Tuchtstelsel voor de rechterlijke orde - Tuchtgerechten - Zie ook doc. 5-1065 en 5-1066) (5-1067)      
  Amendement nr 92 van de heren Hassan Bousetta en Jean-FranÁois Istasse
5-1067/7
p. 5-6 5-1067/7 p. 5-6 (PDF)
  Verslag van de heren Frank Boogaerts en Hassan Bousetta
5-1067/8
p. 1-160 5-1067/8 p. 1-160 (PDF)
  Algemene bespreking
5-100
p. 4-19 5-100 p. 4-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (5-15)      
  Verslag van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta
5-15/2
p. 1 5-15/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (5-16)      
  Verslag van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta
5-16/2
p. 1 5-16/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-1255)      
  Verslag van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta
5-1255/2
p. 1 5-1255/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-438)      
  Verslag van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta
5-438/2
p. 1 5-438/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-439)      
  Verslag van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta
5-439/2
p. 1 5-439/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel (5-1254)      
  Verslag van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta
5-1254/2
p. 1 5-1254/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 februari 1998 met het oog op het behoud van de economische activiteit en de werkgelegenheid in het kader van de sluiting van een levensvatbaar bedrijf (Wijziging van de "wet-Renault" - Nieuwe procedure bestaande uit zes fasen - Benoeming door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van een mandataris belast met het zoeken naar overnamebiedingen - Onderzoek van de biedingen door de onderneming, de werknemers, de mandataris en de rechtbank van koophandel - Inlichten van de werknemers) (5-1949)      
  Voorstel van de heren Willy Demeyer, Hassan Bousetta en Philippe Mahoux
5-1949/1
p. 1-8 5-1949/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan) (Salduz arrest) (5-663)      
  Amendementen nrs 46 en 47 van de heren Philippe Mahoux en Hassan Bousetta
5-663/2
p. 1-52 5-663/2 p. 1-52 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (5-187)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta
5-187/2
p. 1 5-187/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen") (Afname van celmateriaal ter identificatie van onbekende doden) (5-1633)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta
5-1633/11
p. 1-3 5-1633/11 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld) (Wijziging Wetboek van Strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 5 augustus 1992 op het politieambt en wet 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst) (5-30)      
  Algemene bespreking
5-43
p. 39-42 5-43 p. 39-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt (Verbruikerskrediet) (5-321)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Louis Siquet en Hassan Bousetta
5-321/1
p. 1-6 5-321/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij landelijke of interlandelijke adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen (5-1238)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta
5-1238/5
p. 1-3 5-1238/5 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard) (Strafverzwaring in geval van weloverwogen planning - Online en offline - Wijziging van het Strafwetboek) (5-1823)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune, Dalila Douifi, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Hassan Bousetta, Francis Delpťrťe, Wouter Beke, Peter Van Rompuy en Rik Torfs
5-1823/1
p. 1-13 5-1823/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de mededeling van de strafrechtelijke beslissingen en de nodige informatie om rechtsmiddelen in te stellen (Wijziging artikelen 163, 164, 195 en 195bis) (5-997)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hasan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-997/1
p. 1-7 5-997/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Vertegenwoordiging van vrouwen in overheidsbedrijven en genoteerde vennootschappen) (5-603)      
  Verslag van de heer Hassan Bousetta
5-603/2
p. 1 5-603/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (Echtscheidingsprocedure - Spreekrecht van kinderen - Horen van kinderen vanaf 7 jaar - Gerichte opleiding van magistraten) (5-115)      
  Amendement nr 14 van de heer Hassan Bousetta c.s.
5-115/3
p. 5-6 5-115/3 p. 5-6 (PDF)
de bilaterale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen BelgiŽ en Marokko (5-11327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11327
de strijd tegen de sociale dumping in BelgiŽ (5-10603)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bousetta aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10603
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999