S. 5-1903 Dossierfiche K. 53-2572

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie
Regering E. Di Rupo I  

opname in psychiatrische kliniek
magistraat
kinderbescherming
Instituut voor gerechtelijke opleiding
griffies en parketten
belastingfraude
rechtsvordering
Phenix
voltrekking van de straf
judiciŽle hervorming
beroepsopleiding
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2572/1 Wetsontwerp 13/12/2012
K. 53-2572/2 Amendementen 17/12/2012
K. 53-2572/4 Tekst aangenomen door de commissie 19/12/2012
K. 53-2572/5 Tekst aangenomen door de commissie 19/12/2012
5-1903/1 5-1903/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/12/2012
5-1903/2 5-1903/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2012
K. 53-2572/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2012
5-1903/3 5-1903/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 21/12/2012
K. 53-2572/3 Verslag namens de commissie 24/12/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
13/12/2012   Indiening Doc. K. 53-2572/1
13/12/2012   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 120, p. 47
19/12/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
19/12/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + splitsing + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2572/3
19/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 89-93
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-48/o0)
Integraal verslag nr. 122, p. 15-16
Doc. K. 53-2572/6
  Commissie: Justitie
19/12/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
19/12/2012   Inschrijving op agenda
19/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Hassan Bousetta
19/12/2012   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
19/12/2012   Bespreking
20/12/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
20/12/2012   Overzending Doc. 5-1903/1 5-1903/1 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie: Justitie
20/12/2012   Inschrijving op agenda
21/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-85 Hand. 5-85 (PDF)
21/12/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-85 Hand. 5-85 (PDF)
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-16/o0) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
Doc. 5-1903/3 5-1903/3 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie
20/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Hassan Bousetta
20/12/2012   Bespreking
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-3/o1)
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
20/12/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
21/12/2012   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
31/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2012   Bekendmaking (88941-88946)
31/1/2013   Erratum (5013)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/12/2012, 20/12/2012
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 19/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2012
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 20/12/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/12/2012 31/12/2012, blz 88941-88946
Errata
Op 31/1/2013, blz 5013