S. 5-1904 Dossierfiche K. 53-2585

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie
Regering E. Di Rupo I  

auteursrecht
strafblad
buitenlandse staatsburger
illegale migratie
asielzoeker
rechtsvordering
strafgevangenis
Phenix
Regie der Gebouwen
reproductie
nationaliteit
politiek asiel
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1904/1 5-1904/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/12/2012
K. 53-2585/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2012
5-1904/2 5-1904/2 (PDF) Amendementen 20/12/2012
5-1904/3 5-1904/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2012
5-1904/4 5-1904/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/12/2012   Splitsing Doc. K. 53-2572/3
19/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 89-93
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-48/o0)
Integraal verslag nr. 122, p. 16-17
Doc. K. 53-2585/1
20/12/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
20/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1904/1 5-1904/1 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie: Justitie
20/12/2012   Inschrijving op agenda
21/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-85 Hand. 5-85 (PDF)
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-15/o0) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
Doc. 5-1904/4 5-1904/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/12/2012   Verzending naar commissie
20/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Hassan Bousetta
20/12/2012   Bespreking
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-3/o1)
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
20/12/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
21/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
31/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2012   Bekendmaking (88936-88940)
31/1/2013   Erratum (5013)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/12/2012, 20/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2012
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 20/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/12/2012 15 21/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/12/2012 60 15/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/12/2012 31/12/2012, blz 88936-88940
Errata
Op 31/1/2013, blz 5013