S. 5-1325 Dossierfiche K. 53-1772

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
Regering Y. Leterme II  

Instituut voor gerechtelijke opleiding
financiering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1772/1 Wetsontwerp 4/10/2011
K. 53-1772/2 Verslag namens de commissie 21/10/2011
K. 53-1772/3 Tekst verbeterd door de commissie 21/10/2011
K. 53-1772/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/11/2011
5-1325/1 5-1325/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/11/2011
5-1325/2 5-1325/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/1/2012
5-1325/3 5-1325/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/1/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
4/10/2011   Indiening Doc. K. 53-1772/1
21/10/2011   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-1772/2
10/11/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 53, p. 38-39
10/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+103/-0/o26)
Integraal verslag nr. 53, p. 55-56
Doc. K. 53-1772/4
10/11/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/11/2011   Overzending Doc. 5-1325/1 5-1325/1 (PDF)
10/11/2011   Verzending naar commissie: Justitie
18/1/2012   Inschrijving op agenda
26/1/2012   Algemene bespreking Hand. 5-45 Hand. 5-45 (PDF)
26/1/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-45 Hand. 5-45 (PDF)
26/1/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o15) Hand. 5-45 Hand. 5-45 (PDF)
Doc. 5-1325/3 5-1325/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
10/11/2011   Verzending naar commissie
21/12/2011   Inschrijving op agenda
21/12/2011   Uitgesteld
11/1/2012   Inschrijving op agenda
11/1/2012   Niet behandeld
18/1/2012   Inschrijving op agenda
18/1/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta, Martine Taelman
18/1/2012   Bespreking
18/1/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-0/o3)
18/1/2012   Aanneming zonder amendering
18/1/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1325/2 5-1325/2 (PDF)
26/1/2012   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
23/2/2012   Bekrachtiging en afkondiging
12/3/2012   Bekendmaking (15283)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/11/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/1/2012
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 18/1/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/2/2012 12/3/2012, blz 15283