Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Dirk Claes

203 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11282 Dirk Claes (CD&V) minister van Werk  
  de stijging van de gelegenheidsarbeid in de horecasector
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4884
5-10964 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale overheid - Telewerk - Cijfergegevens - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 24/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10809 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekte van Lyme - Verkeerde diagnose - Chronischevermoeidheidssyndroom - Myalgische encefalitis - Borreliabacterie - Terugbetaling
  Verzending vraag 10/1/2014
  Antwoord 27/2/2014
5-10489 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de inwerkingtreding van het verlof voorafgaand aan het pensioen bij brandweerlieden
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 17/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4133
5-10426 Dirk Claes (CD&V) minister van Werk  
  Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Brugpensioen - Evolutie - Overzicht
  Verzending vraag 20/11/2013
  Antwoord 14/5/2014
5-10425 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Pensioenberekening - Aandeel van de gelijkgestelde periodes
  Verzending vraag 20/11/2013
  Antwoord 10/1/2014
5-10329 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Nieuwe Europese tabaksrichtlijn - Amendementen - E-sigaretten
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10314 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de keuze tussen vrijwillig brandweerman en beroepsbrandweerman
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3920
5-10150 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Luchthavens - Veiligheidscontroles - Private bewakingsfirma's - Overtredingen - Overzicht
  Verzending vraag 21/10/2013
  Antwoord 24/2/2014
5-10038 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale ambtenaren - Instroom - Uitstroom - Regering Di Rupo
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 6/11/2013
5-9877 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Festivals - Verkoop van alcohol - Jongeren - Minderjarigen - Controles - Overzicht - Campagne "Respect16" - Polsbandjes
  Verzending vraag 18/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9846 Dirk Claes (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Administratieve boetes - Opgelegde belastingverhogingen - Kwijtscheldingen - Aanvragen - Overzicht
  Verzending vraag 5/9/2013
  Antwoord 22/4/2014
5-9845 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politieambtenaren - Gewelddaden - Rechtsbescherming - Rechtsbijstand - Vergoeding van zaakschade - Overzicht
  Verzending vraag 5/9/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-9807 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Pensioengerechtigd personeel - Misbruik van ziektedagen - Extra jaar ziekteverlof - Premies - Maatregelen
  Verzending vraag 27/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9798 Dirk Claes (CD&V) minister van Werk  
  Rookverbod op de werkvloer - Controle - Stand van zaken
  Verzending vraag 27/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9756 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Invrijheidstelling - Aantallen
  Verzending vraag 8/8/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9747 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Tuchtwetgeving - Politiediensten - Tuchtstatuut - Hervorming
  Verzending vraag 30/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9746 Dirk Claes (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Treinen en gebouwen van de NMBS - Rookwetgeving - Overtredingen - Vaststelling van onregelmatigheid (C170) - Procedure voor het innen van een C170 - Effectieve betaling van de boetes
  Verzending vraag 26/7/2013
  Antwoord 5/9/2013
5-8989 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Zonnepanelen - Diefstal - Overzicht - Europese gegevensbank - Preventie
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-8988 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Snustabak - Verbod op verkoop - Gezondheidsrisico's - Onderzoek
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 2/9/2013
5-8978 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Vluchtmisdrijven - Veroordelingen - Overzicht 2012
  Verzending vraag 8/5/2013
  Antwoord 28/1/2014
5-8818 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Inbeslagnames van drugs - Evolutie - Acties - Maatregelen
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 20/6/2013
5-8817 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Drug - Khat (qat) - Gebruik in BelgiŽ - Verbod - Sensibilisatie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 10/1/2014
5-8816 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rookwetgeving - Opvolging - Samenwerking met de lokale politie
  Verzending vraag 22/4/2013
  Antwoord 7/1/2014
5-8729 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds ter bestrijding van de verslavingen - Tabak - Verslavingen - Projecten - Financiering - Toekomst
  Verzending vraag 16/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8728 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rookregeling in de horecasector - Controles - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Overzicht 2012
  Verzending vraag 16/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8708 Dirk Claes (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Rookwetgeving NMBS - Uitvoering van de wetgeving - Details voor 2012 - Evaluatie rookregeling
  Verzending vraag 12/4/2013
  Antwoord 15/7/2013
5-8700 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Begrotingsakkoord - Impact op de werking van de Federale Overheidsdiensten
  Verzending vraag 12/4/2013
  Intrekking vraag 18/6/2013
5-8594 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder zestien jaar - Controles - Processen-verbaal - Overzicht
  Verzending vraag 25/3/2013
  Antwoord 6/6/2013
5-8590 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  De pensioenvoorwaarden voor lokale mandatarissen
  Verzending vraag 25/3/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2815
5-8520 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Ladingdiefstallen - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 18/3/2013
  Antwoord 20/6/2013
5-8417 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Vrachtvervoer - Ecocombi's - Supertrucks - Proefprojecten - Gewesten - Gevolgen
  Verzending vraag 8/3/2013
  Antwoord 28/5/2013
5-8402 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Gesloten jeugdinstellingen - Geweigerde jongeren - Gesloten federaal detentiecentra - Cijfermateriaal
  Verzending vraag 6/3/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-8275 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De activiteiten van de Koerdische Arbeiderspartij in BelgiŽ
  Verzending vraag 20/2/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3012
5-8068 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Verplichte aangifte van een lijst van mandaten en van de vermogensaangifte - Vervolgingen - Veroordelingen
  Verzending vraag 11/2/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-8034 Dirk Claes (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  De controle van de openingsuren van de tankstations langs de autosnelweg
  Verzending vraag 6/2/2013
  Antwoord 18/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2736
5-7998 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politiepersoneel - Terugvorderingen van onrechtmatige vergoedingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 30/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
5-7846 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bob-campagne - Eindejaarscampagne - Aantal controles - Resultaten
  Verzending vraag 21/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
5-7736 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Koning - Gratieverzoeken - Gratieverleningen
  Verzending vraag 15/1/2013
  Antwoord 25/3/2013
5-7710 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nieuwe voertuigen - Inschrijvingen - Dienst voor inschrijving van voertuigen (DIV)
  Verzending vraag 14/1/2013
  Antwoord 5/9/2013
5-7709 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Diefstal van kentekenplaten en inschrijvingsbewijzen - Stand van zaken
  Verzending vraag 14/1/2013
  Antwoord 28/5/2013
5-7706 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Woningbranden - Rookmelders - Wetgeving - Campagnes - FinanciŽle tussenkomst
  Verzending vraag 14/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7705 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brandveiligheid - Gebouwen - Regelgeving - Controle - Preventie - Budget - Aanspreekpunten - Gemeentelijke voorschriften
  Verzending vraag 14/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7701 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Onbemande vliegtuigen - Drones - Unmanned Aerial Vehicle (UAV) - Wetgeving - Gebruik
  Verzending vraag 14/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7669 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Oldtimers - O-kentekenplaat - Nieuw oldtimerstatuut - Stand van zaken
  Verzending vraag 8/1/2013
  Antwoord 21/2/2013
5-7659 Dirk Claes (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Overheidsbedrijven - Werknemers - Alcohol- en drugsgebruik - Beleid - Alcohol- en drugstesten - Middelenmisbruik - Tuchtprocedures en sanctiemaatregelen
  Verzending vraag 8/1/2013
  Antwoord 18/2/2013
5-7658 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Brandweer - Alcohol- en drugstesten - Resultaten - Wetsontwerp
  Verzending vraag 8/1/2013
  Antwoord 25/4/2013
5-7537 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De looptijd van de strategische veiligheids- en preventieplannen
  Verzending vraag 12/12/2012
  Antwoord 6/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2699
5-7533 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Horeca - Relancestrategie - Gelegenheidswerkers - Invoering - Planning
  Verzending vraag 12/12/2012
  Antwoord 14/5/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7532
5-7532 Dirk Claes (CD&V) minister van Werk  
  Horeca - Relancestrategie - Gelegenheidswerkers - Invoering - Planning
  Verzending vraag 12/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7533
5-7516 Dirk Claes (CD&V) minister van Werk  
  Studentenarbeid - Nieuwe regeling - Verschuivingen van inzet van jobstudenten ten koste van werknemers - Concurrentie met laaggeschoolden - Inbreuken
  Verzending vraag 7/12/2012
  Antwoord 15/7/2013
5-7504 Dirk Claes (CD&V) minister van Werk  
  Nieuwe regeling voor studentenarbeid - Evaluatie
  Verzending vraag 7/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7440 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de retributies die de private bewakingsfirma's jaarlijks betalen
  Verzending vraag 28/11/2012
  Antwoord 11/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2367
5-7368 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Drugstesten - Aantallen
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 9/9/2013
5-7367 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Drugstesten - Aantallen - Registratie - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 15/4/2013
5-7363 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Aantal ambtenaren - Vermindering - Vervangingsratio - Gevolgen - Kwaliteit van de dienstverlening
  Verzending vraag 23/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
5-7340 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Golfkarretjes - Openbare weg - Statuut - Stand van zaken
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 11/9/2013
5-7339 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Politieopleiding - Weigering kandidaten - Aantallen - Stand van zaken
  Verzending vraag 22/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7334 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Algemene rookregeling - Controles - Stand van zaken
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 18/3/2013
5-7315 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Agressie tegen agenten - Stand van zaken - Maatregelen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 23/1/2014
5-7196 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Ladingdiefstallen - Nederland - Preventieve maatregelen - Optreden politie en openbaar ministerie - Stand van zaken in BelgiŽ - Europese aanpak
  Verzending vraag 24/10/2012
  Antwoord 7/3/2013
5-7195 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Online toepassing "Police-on-web" - Gebruik - Evaluatie
  Verzending vraag 24/10/2012
  Antwoord 3/1/2013
5-7174 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale wegcode - Verkeersborden - Kampeerwagens - Parkeerzones - Aanpassing
  Verzending vraag 16/10/2012
  Antwoord 10/10/2013
5-7173 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Onaangekondigde flitscontroles - Gevaren - Maatregelen
  Verzending vraag 16/10/2012
  Antwoord 4/1/2013
5-7172 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Onaangekondigde flitscontroles - Camouflageborden - Gebruik - Evaluatie
  Verzending vraag 16/10/2012
  Antwoord 4/1/2013
5-7103 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Boerkaverbod - Toepassing - Cijfergegevens - Evaluatie
  Verzending vraag 27/9/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-7102 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politieambtenaren - Rechtsbijstand - Vergoeding zaakschade
  Verzending vraag 27/9/2012
  Antwoord 16/4/2014
5-7101 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gemeentelijke administratieve sancties - Boerkaverbod - Cijfergegevens - Evaluatie
  Verzending vraag 27/9/2012
  Antwoord 3/1/2013
5-7088 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Politiehervorming - Personeel van de voormalige Rijkswacht - Calogkader - Stand van zaken
  Verzending vraag 24/9/2012
  Antwoord 3/1/2013
5-6912 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Valse klachten tegen agenten - Remedies - Overleg met de politievakbonden
  Verzending vraag 27/8/2012
  Antwoord 24/12/2012
5-6910 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nepflitspalen - Wettelijkheid
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 19/10/2012
5-6909 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brievenbussen - Huisnummer - Zichtbaarheid - Hulpdiensten
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 26/10/2012
5-6908 Dirk Claes (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Tankstations langs de autosnelweg - Niet-toegelaten alcoholische dranken - Controle
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 23/11/2012
5-6907 Dirk Claes (CD&V) minister van Werk  
  Studentenarbeid - Nieuwe regeling - Evaluatie
  Verzending vraag 24/8/2012
  Antwoord 22/5/2013
5-6886 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid - Wet van 8 maart 2010 - Cijfers - Databanken - Centraal register
  Verzending vraag 22/8/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6885
5-6885 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid - Politiediensten - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 22/8/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6886
5-6884 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gevallen van agressie tegen politieagenten - Cijfers 2008-2012
  Verzending vraag 22/8/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6883
5-6883 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Gevallen van agressie tegen politieagenten - Cijfers 2008-2012
  Verzending vraag 22/8/2012
  Antwoord 12/3/2013
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6884
5-6862 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Touchscreens - Aanpassing slechtzienden en blinden
  Verzending vraag 10/8/2012
  Antwoord 9/10/2012
5-6817 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Geregistreerde kassa - Invoering - Circulaire - Informatieverstrekking - Certificatieprocedure - Smartcard - Verplicht gebruik - Overgangsmaatregelen
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 21/8/2013
5-6787 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Synthetisch DNA (SDNA) - Inbraakpreventie - Proefproject - Betrokken gemeentes - Leesapparatuur - Stand van zaken - Verdere verspreiding
  Verzending vraag 20/7/2012
  Antwoord 18/9/2012
5-6752 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Zwemvijvers - Zwemdomeinen - Overtredingen - Sterfgevallen - Zwemverbod - Boetes - GAS-sancties
  Verzending vraag 17/7/2012
  Antwoord 5/9/2012
5-6622 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Referentieadres - Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Particulier - Procedure - Overtredingen - Verbeteringen
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 5/9/2012
5-6620 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Domiciliefraude - Fictieve adressen - Preventie - Bestrijding - Initiatieven - Ambtshalve inschrijvingen - Controles - Gevolgen
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 24/12/2012
5-6543 Dirk Claes (CD&V) minister van Werk  
  Totale rookverbod op de werkvloer - Controle - Stand van zaken - Overtredingen - Sancties
  Verzending vraag 21/6/2012
  Antwoord 17/2/2014
5-6464 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Waterpijp - Shishabars - Algemene rookregeling - Klachten - Controles - Gezondheidswaarschuwingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 19/7/2012
5-6439 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Concerten en festivals - Verkoop tickets - Internet - Vervalsing - Woekerprijzen - Controle - Klachten - Kwaliteitslabel
  Verzending vraag 11/6/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-6408 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Gevangenen - Therapiemogelijkheden - Tekort - Wet-Lejeune - Voorwaarden
  Verzending vraag 5/6/2012
  Antwoord 26/7/2013
5-6400 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tabaksproducten - Jongeren onder zestien jaar - Verkoop
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 19/7/2012
5-6386 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De betrouwbaarheid van het localisatieproces bij interventies van de hulpdiensten
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 19/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2216
5-6226 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Concept rijweg met middenverkeer - Veiligheid zwakke weggebruikers - Onderzoek
  Verzending vraag 8/5/2012
  Antwoord 15/6/2012
5-6148 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Vermiste personen - Onderzoeken - Aantal - Resultaten
  Verzending vraag 26/4/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6106 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Gecentraliseerde federale infolijn - Oprichting - Telefonische en schriftelijke vragen - Stand van zaken
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 11/5/2012
5-6078 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Elektronische belastingaangifte - "Tax-on-web" - Browsers - Compatibiliteit
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 31/7/2013
5-6056 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verslavende middelen - Controles - Soorten drugs bij positieve testen
  Verzending vraag 11/4/2012
  Antwoord 23/5/2012
5-6055 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Touchscreens - Slechtzienden en blinden - Moeilijkheden
  Verzending vraag 11/4/2012
  Antwoord 27/7/2012
5-5996 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  B2B-transacties - Stilzwijgende verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5995 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  B2B-transacties - Verkopen buiten de onderneming
  Verzending vraag 29/3/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5860 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politiediensten - Weggebruikers - Drugs - Verslavende middelen - Controles - Resultaten
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 2/4/2012
5-5859 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Voetbalstadions - Veiligheid - Project "Open Stadion" - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5858 Dirk Claes (CD&V) minister van Werk  
  Privťdetectives - Controles op werknemers - Privacy
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 3/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5857
5-5857 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Privťdetectives - Controles op werknemers - Privacy
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 25/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5858
5-5856 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De uitvoering van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5855 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Inbraken - Woningbeveiliging - Preventie - Technopreventieve adviseurs - Erkenning - Opleiding - Vrijwilligers - Wijkagenten - Interventieploegen
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5832 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Uitgaven voor beveiliging van een privťwoning tegen inbraak of brand - Fiscaal voordeel - Misleidende reclame - Garagepoorten
  Verzending vraag 7/3/2012
  Antwoord 30/3/2012
5-5625 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Brandstof - Onderzoek naar nieuwe producten - Cella Energy - Aardgasvoertuigen - Elektrische voertuigen
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 19/4/2012
5-5568 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Private ambulancediensten - Vrijwillige ambulanciers - Evolutie - Geografische spreiding
  Verzending vraag 9/2/2012
  Antwoord 5/11/2012
5-4589 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Spoorwegpolitie - Brussel - Huisvesting
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 11/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4588
5-4588 Dirk Claes (CD&V) minister van Werk  
  Spoorwegpolitie - Brussel - Huisvesting
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-4589
5-4362 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Administratieve boetes en opgelegde belastingverhogingen - Kwijtschelding - Aantal aanvragen - Aantal gevallen van inwilliging
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1916
5-4361 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Spoorwegpolitie - Incidenten - Infrastructuur Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Metrostations - Tussenkomsten - Aard en aantal
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3831
5-4360 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenteverkiezingen - Elektronisch stemmen - Vlaamse gemeenten - Vervanging van de huidige apparatuur - Ontwikkeling van nieuwe stemcomputers - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 28/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3140
5-4359 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieopleiding - Weigering van kandidaten - Screening op onberispelijk gedrag
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1915
5-4358 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugstests - Aantal afgenomen tests - Aantal positieve resultaten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1911
5-4357 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Agressie ten opzichte van agenten - Aantallen bij agenten in functie - Aantallen bij agenten in het kader van hun privť-leven - Gevolgen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1909
5-4356 Dirk Claes (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zwartrijders - Processen-verbaal
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 29/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1817
5-4355 Dirk Claes (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Belgisch spoorwegnet - Pogingen tot zelfdoding - Gevolgen voor de dienstverlening
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1815
5-4354 Dirk Claes (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - Fysieke agressie - Aantal incidenten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1812
5-4353 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Ontsnappingen van gevangenen - Aantallen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 13/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1929
5-4352 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Vermiste personen - Onderzoeken - Aantallen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 11/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1926
5-4351 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Klachten - Vervolgingen - Aantallen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 3/6/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1924
5-4350 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Onrustwekkende verdwijningen - Onopgeloste moorddossiers - Aantallen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/6/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1923
5-4349 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Misbruik van krediet- en bankkaarten - Aantal slachtoffers - FinanciŽle compensatie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1922
5-4348 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Gesloten jeugdinstelling - Geweigerde jongeren - Aantallen - Alternatieven
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 18/2/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1921
5-4347 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Penitentiaire gevangenisinstellingen - Aantal aanwezige gevangenen - Belgische nationaliteit - Andere nationaliteiten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1919
5-4346 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Roken - Verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder zestien jaar - Processen-verbaal
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 22/6/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1902
5-4345 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Alcohol - Verkoop van alcohol aan minderjarigen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 12/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1900
5-4344 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Vluchtmisdrijf - Aantallen - Veroordelingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 11/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1800
5-4343 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De situatie van 115 000 gepensioneerden die hun pensioen niet meer aan huis uitbetaald krijgen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1591
5-3831 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Spoorwegpolitie - Incidenten - Infrastructuur Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Metrostations - Tussenkomsten - Aard en aantal
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4361
5-3140 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenteverkiezingen - Elektronisch stemmen - Vlaamse gemeenten - Vervanging van de huidige apparatuur - Ontwikkeling van nieuwe stemcomputers - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4360
5-2666 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bijkomende noodzakelijke middelen voor politiezone Herko
  Verzending vraag 1/7/2011
  Antwoord 30/9/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-865
5-2179 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Kano's en kajaks - Regelgeving - Verplichte uitrusting
  Verzending vraag 29/4/2011
  Antwoord 5/9/2011
5-1929 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Ontsnappingen van gevangenen - Aantallen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4353
5-1928 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Genadeverzoeken ontvangen door de Koning - Aantallen - Effectieve gratieverlening
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 29/4/2011
5-1927 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Antisemitisme in BelgiŽ - Aantal gevallen - Vervolgingen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 29/6/2011
5-1926 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Vermiste personen - Onderzoeken - Aantallen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4352
5-1925 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Stalking - Vormen - Processen-verbaal - Aantallen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-1924 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Klachten - Vervolgingen - Aantallen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4351
5-1923 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Onrustwekkende verdwijningen - Onopgeloste moorddossiers - Aantallen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4350
5-1922 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Misbruik van krediet- en bankkaarten - Aantal slachtoffers - FinanciŽle compensatie
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4349
5-1921 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Gesloten jeugdinstelling - Geweigerde jongeren - Aantallen - Alternatieven
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4348
5-1920 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Informanten - Vergoedingen - Aantallen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 21/11/2011
5-1919 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Penitentiaire gevangenisinstellingen - Aantal aanwezige gevangenen - Belgische nationaliteit - Andere nationaliteiten
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4347
5-1918 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Bijzondere onderzoekstechnieken - Afluisteroperaties - Aantallen - Kostprijs
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 30/11/2011
5-1917 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Namaakgeld - Handel - Inbeslagname
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 4/5/2011
5-1916 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Administratieve boetes en opgelegde belastingverhogingen - Kwijtschelding - Aantal aanvragen - Aantal gevallen van inwilliging
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4362
5-1915 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieopleiding - Weigering van kandidaten - Screening op onberispelijk gedrag
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4359
5-1914 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Bromfietsen - Opgedreven snelheidscapaciteit - Controles
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1913
5-1913 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bromfietsen - Opgedreven snelheidscapaciteit - Controles
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 12/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1914
5-1912 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische luchthavens - Private veiligheid - Controles - Overtredingen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 1/9/2011
5-1911 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugstests - Aantal afgenomen tests - Aantal positieve resultaten
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4358
5-1910 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Recreatiedomeinen - Beveiliging
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-1909 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Agressie ten opzichte van agenten - Aantallen bij agenten in functie - Aantallen bij agenten in het kader van hun privť-leven - Gevolgen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4357
5-1908 Dirk Claes (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Namaakproducten - Inbeslagname - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 14/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1907
5-1907 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Namaakproducten - Inbeslagname - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 6/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1908
5-1906 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Personenbelasting - GeÔnde bedragen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 21/10/2011
5-1905 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingaangifte - Niet-indiening - Gevolgen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 25/8/2011
5-1904 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Winst - Subsidies - Niet-geÔnde bedragen door de winnaars
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 4/5/2011
5-1903 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Inkomstenbelasting - Kwijtschelding - Aantallen - Oorzaken (Onbeperkt uitstel van invordering)
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 4/5/2011
5-1902 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Roken - Verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder zestien jaar - Processen-verbaal
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1901
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4346
5-1901 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Roken - Verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder zestien jaar - Processen-verbaal
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 25/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1902
5-1900 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Alcohol - Verkoop van alcohol aan minderjarigen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1899
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4345
5-1899 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alcohol - Verkoop van alcohol aan minderjarigen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 11/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1900
5-1898 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gewapende overvallen in BelgiŽ - Aantallen - Leeftijd en nationaliteit van de daders - Onopgeloste zaken
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 12/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1897
5-1897 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Gewapende overvallen in BelgiŽ - Aantallen - Leeftijd en nationaliteit van de daders - Onopgeloste zaken
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 21/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1898
5-1896 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ziekenhuizen - Geweld tegen hulpverleners- Veroordelingen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 2/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1895
5-1895 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Ziekenhuizen - Geweld tegen hulpverleners- Veroordelingen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 14/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1896
5-1825 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische agenten - Activiteiten in het buitenland - Onkosten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 30/5/2011
5-1824 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersveiligheid - Oversteken van een gesloten spoorwegovergang - Aantallen - Incidenten
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 30/5/2011
5-1823 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersveiligheid - Overdreven snelheid - Processen-verbaal
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 30/5/2011
5-1822 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Kandidaat-agenten - Onderzoek naar onberispelijk gedrag - Weigeringen - Aantallen
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 30/5/2011
5-1821 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale migratie en mensensmokkel - Vaststellingen door de politie - Over de zee, de weg en door de lucht
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1820 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bevolkingsregister - Ambtshalve schrapping - Aantallen - Oorzaken en gevolgen
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 26/5/2011
5-1819 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Betogingen - Inzet van agenten
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 12/4/2011
5-1818 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zwartrijders - Processen-verbaal
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 2/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1817
5-1817 Dirk Claes (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zwartrijders - Processen-verbaal
  Verzending vraag 22/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1818
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4356
5-1816 Dirk Claes (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Bpost - Onbezorgde poststukken - Klachten - Compensatiemaatregelen
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-1815 Dirk Claes (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Belgisch spoorwegnet - Pogingen tot zelfdoding - Gevolgen voor de dienstverlening
  Verzending vraag 22/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4355
5-1814 Dirk Claes (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinongelukken - Aantallen
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 26/9/2011
5-1813 Dirk Claes (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Dienstverlening - Klachten
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 12/10/2011
5-1812 Dirk Claes (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - Fysieke agressie - Aantal incidenten
  Verzending vraag 22/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4354
5-1811 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieagenten - Ziekteverzuim - Aantal dagen - Maatregelen
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1810 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Stressteam - Begeleiding - Aantal agenten
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1809 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Incidenten binnen de infrastructuur - Optreden van de (spoorweg)politie - Aantallen en aard
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 2/5/2011
5-1808 Dirk Claes (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gevangenissen - Politieagenten - Prestaties - Tussenkomsten bij incidenten
  Verzending vraag 22/3/2011
  Antwoord 5/4/2011
5-1801 Dirk Claes (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen (DOVO) - Interventies - Aantallen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 7/6/2011
5-1800 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Vluchtmisdrijf - Aantallen - Veroordelingen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4344
5-1799 Dirk Claes (CD&V) minister van Justitie  
  Buitenlandse adopties - Aantallen - Gezinsvormen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 12/5/2011
5-1798 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Mobiel telefoontoestel in een wagen - Activiteiten die de controle over de wagen verhinderen - Overtredingen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1797 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Vrachtwagens - Ongevallen - Aantallen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1796 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Voetgangers - Ongevallen - Aantallen - Gevolgen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1795 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Fietsers - Ongevallen - Aantallen - Gevolgen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1794 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Nieuwe voertuigen - Inschrijving - Diefstallen van nummerplaten - Aantallen - Evolutie
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1793 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Niet dragen van de gordel - Overtredingen - Aantallen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1792 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Busvervoermaatschappijen - Controles - Aantallen - Vaak voorkomende problemen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1591 Dirk Claes (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De situatie van 115 000 gepensioneerden die hun pensioen niet meer aan huis uitbetaald krijgen
  Verzending vraag 3/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1590
Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-51
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4343
5-1590 Dirk Claes (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  De situatie van 115 000 gepensioneerden die hun pensioen niet meer aan huis uitbetaald krijgen
  Verzending vraag 3/3/2011
  Antwoord 12/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1591
Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-51
5-1272 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Crisispremie voor arbeiders - Financiering - Kostprijs
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 26/4/2011
5-1207 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De etikettering van voedingswaren
  Verzending vraag 8/2/2011
  Antwoord 5/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-211
5-636 Dirk Claes (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  De elektronische maaltijdcheques
  Verzending vraag 24/12/2010
  Antwoord 16/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-635
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-120
5-635 Dirk Claes (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  De elektronische maaltijdcheques
  Verzending vraag 24/12/2010
  Antwoord 2/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-636
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-120
5-634 Dirk Claes (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Het gaslek in Rotselaar
  Verzending vraag 24/12/2010
  Antwoord 31/1/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-119