Auteurs- en sprekersregister betreffende "Lanjri Nahima" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"De BelgiŽroute" (Misbruiken bij het verkrijgen van een Nederlandse verblijfsstatus - Gezinshereniging - Overleg Nederland-BelgiŽ) (4-448)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-47
p. 23-26 4-47 p. 23-26 (PDF)
Aantal sprekers per fractie in een actualiteitendebat : artikel 73bis Reglement van de Senaat      
  4-109
p. 25 4-109 p. 25 (PDF)
Actualiteitendebat : de opvangcrisis      
  Debat
4-96
p. 27-38 4-96 p. 27-38 (PDF)
Actualiteitendebat : het opsluiten van kinderen in gesloten centra      
  Asielzoekers - Veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens
   Debat
4-109
p. 20-26 4-109 p. 20-26 (PDF)
Actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers      
  Regularisatie van mensen zonder papieren - Uitblijven van beloofde circulaire - Uitvoering regeerakkoord - Traagheid van procedure - Duurzame lokale verankering - Regularisatie door werk - Economische migratie - Uitwerken van objectieve criteria - Algemene regularisatie - Initiatief van eerste minister - Uitwijzing - Afzonderlijke gesprekken van eerste minister met elke minister - Verblijfsvergunning in plaats van regularisatie
   Debat
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
Alleenreizende minderjarigen - Bestaande procedures - Sensibilisatie van de Europese Unie (4-3487)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3487
Alleenreizende minderjarigen - Bestaande procedures - Sensibilisatie van de Europese Unie (4-5369)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5369
Alternatieven voor opsluiting van kinderen in gesloten centra (4-298)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 72-78 4-29 p. 72-78 (PDF)
Arbeidscontracten - Elektronische bewaring - Inscannen van papieren documenten (4-84)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   vraag ingetrokken
SV 4-84
Armoede - Maatregelen - Stand van zaken (4-3494)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-3494
Artsen - Besmetting van patiŽnten (4-364)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-364
Artsen - Besmetting van patiŽnten (4-550)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-550
Asiel- en migratiebeleid - Europese richtlijnen - Omzetting in de Belgische wetgeving (4-366)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-366
Asiel- en migratiebeleid - Europese richtlijnen - Omzetting in de Belgische wetgeving (4-367)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-367
Asiel- en migratiebeleid - Europese richtlijnen - Omzetting in de Belgische wetgeving (4-634)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-634
Asielaanvragen - Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Verkrijgen van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (4-5056)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-5056
Asielaanvragen - Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Verkrijgen van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (4-6170)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6170
Asielprocedure - Weigering - Aantekening van beroep - Aflevering van een uitwijzingsbevel (4-3493)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3493
Asielprocedure - Weigering - Aantekening van beroep - Aflevering van een uitwijzingsbevel (4-6124)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6124
Asielzoekers (Dreigend tekort aan opvangplaatsen - Probleem van uitstroom uit de centra) (4-124)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 54-57 4-17 p. 54-57 (PDF)
Asielzoekers - Opvangstructuur (4-2034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2034
Beschermingsmaatregelen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (Verdwijningen uit een federaal observatie- en oriŽntatiecentrum) (4-297)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 78-82 4-29 p. 78-82 (PDF)
Bloedplaatsjes - Pathogene inactivatie (4-1200)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1200
Buitenlandse werknemers - Asielzoekers - Toegang tot de arbeidsmarkt (4-3490)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-3490
Buitenlandse werknemers - Asielzoekers - Toegang tot de arbeidsmarkt (4-5455)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5455
Commissie van advies voor vreemdelingen - Mandaten - Oproep tot kandidaatstelling - Fout betreffende de vereise nationaliteit van de kandidaten (4-6356)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6356
De BelgiŽroute (Methode die Nederlanders, vaak van vreemde origine, gebruiken om naar BelgiŽ te komen om de strenge regeling inzake gezinshereniging in Nederland te ontvluchten) (4-361)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-36
p. 72-74 4-36 p. 72-74 (PDF)
De Marokkaanse namenlijsten (Voornamen van kinderen in BelgiŽ die niet door de Marokkaanse overheid aanvaard worden - Bevolkingsdiensten van steden en gemeenten - Internationaal privaatrecht) (4-796)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 55-58 4-66 p. 55-58 (PDF)
De adviserende geneesheren en deskundigen bij een aanvraag tot medische regularisatie (Asielzoekers - Stand van zaken aanwerving medische experts) (4-992)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-81
p. 75-76 4-81 p. 75-76 (PDF)
De afwezigheid van een ambtenaar-geneesheer op de Dienst Vreemdelingenzaken (Regularisatie om medische redenen - Aanwerving van nieuwe geneesheren) (4-720)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-63
p. 68-71 4-63 p. 68-71 (PDF)
De alternatieven voor de opsluiting van gezinnen (Woning voor gezinnen met kinderen in afwachting van hun uitwijzing - Trajectbegeleiding die asielzoekers moet voorbereiden op elke uitkomst : verblijf in BelgiŽ of terugkeren naar hun land) (4-519)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijk Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-48
p. 55-57 4-48 p. 55-57 (PDF)
De asielaanvragen van het jaar 2007 (Tekort aan plaatsen in het opvangnetwerk - Duur van de asielprocedure - Regularisaties op basis van het criterium langdurige procedure) (4-416)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-38
p. 74-76 4-38 p. 74-76 (PDF)
De berekening van de opzegvergoeding tijdens een ouderschapsverlof (Verbrekingsvergoeding - Tijdskrediet, loopbaanonderbreking en andere vormen van thematisch verlof - Begrip "lopend loon" - Onduidelijke wetgeving) (4-1413)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 69-70 4-110 p. 69-70 (PDF)
De blijvende problematiek van de "BelgiŽroute" (Misbruiken bij het verkrijgen van Nederlandse verblijfsstatus via gezinshereniging in BelgiŽ) (4-1016)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-107
p. 31-33 4-107 p. 31-33 (PDF)
De circulaire over de regularisatiecriteria (Vreemdelingen)      
  Debat
4-30
p. 20-35 4-30 p. 20-35 (PDF)
De combinatie van ouderschapsverlof met palliatief verlof (4-331)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 58-59 4-32 p. 58-59 (PDF)
De controle van de Dienst Vreemdelingenzaken ter bestrijding van het afsluiten van schijnsamenlevingscontracten (Maatregelen tegen misbruiken - Controles) (4-795)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 63-65 4-66 p. 63-65 (PDF)
De crisis in de opvang (4-953)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Zie actualiteitendebat : de opvangcrisis
4-96
p. 27-38 4-96 p. 27-38 (PDF)
De dienstencheques (Bescherming tegen elke vorm van misbruik - Aanpassing van de arbeidsovereenkomst voor dienstboden) (4-261)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 66-69 4-27 p. 66-69 (PDF)
De dienstencheques (Winstmarges van de diverse dienstenchequeondernemingen - Kwaliteit van de banen) (4-231)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 65-67 4-26 p. 65-67 (PDF)
De erkende behandelcentra voor borstkanker (Informatie en communicatie) (4-771)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 70-72 4-65 p. 70-72 (PDF)
De evaluatie van de omzetting van de Europese richtlijn 2004/38 over het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (Misbruik : Europeanen die zich in een ander Europees land vestigen, profiteren van de minder strikte Europese wetgeving inzake gezinshereniging) (4-692)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-61
p. 45-47 4-61 p. 45-47 (PDF)
De evaluatie van de tewerkstellingsmaatregelen (Effect op lange termijn van de premies en kortingen toegekend aan de werkgevers - Activaplan en SINE-maatregel) (4-244)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 67-68 4-26 p. 67-68 (PDF)
De financiering van palliatieve dagcentra (4-1244)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-98
p. 36-39 4-98 p. 36-39 (PDF)
De foto voor identiteitsdocumenten (Misbruiken - Documenten met een foto van een andere persoon dan de eigenaar van het document - Gebrek aan controle - Kinderen - Mensensmokkel) (4-282)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-28
p. 61-63 4-28 p. 61-63 (PDF)
De hongerstakers in de Begijnhofkerk (Illegale asielzoekers - Regularisatie) (4-389)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-36
p. 62-67 4-36 p. 62-67 (PDF)
De innovatiepremie (voor creatieve werknemers die zo bijdragen tot de competitiviteit van de onderneming - Vrijstelling van belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (4-41)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-13
p. 40-43 4-13 p. 40-43 (PDF)
De instructie van de minister aan de Dienst Vreemdelingenzaken betreffende de regularisatie van gezinnen (Asielzoekers - Zware criteria - Aantal behandelde dossiers en betrokken personen) (4-991)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-81
p. 74-75 4-81 p. 74-75 (PDF)
De kandidaat-specialisten bij de Dienst Vreemdelingenzaken (Netwerk van 34 deskundigen - KB 17 mei 2007 - Slechte communicatie tussen de minister van Migratie- en asielbeleid en de staatssecretaris voor Begroting en Gezinsbeleid over de aanwerving) (4-826)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-69
p. 48-49 4-69 p. 48-49 (PDF)
De kandidaat-specialisten bij de Dienst Vreemdelingenzaken (Netwerk van 34 deskundigen - Stand van zaken wat betreft indienstneming - KB 17 mei 2007 - Budget) (4-794)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 67-69 4-66 p. 67-69 (PDF)
De mogelijke sluiting van Opel Antwerpen (4-1066)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 24-26 4-110 p. 24-26 (PDF)
De mogelijkheid tot regularisatie op basis van werk (Asielzoekers - Overleg tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de arbeidsbemiddelingsinstanties van de gewesten - Verschillen tussen de gewesten - Arbeidsmarktonderzoek) (4-1064)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en aseilbeleid en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 65-67 4-89 p. 65-67 (PDF)
De mogelijkheid tot werken voor asielzoekers (4-1305)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 61-63 4-103 p. 61-63 (PDF)
De niet-behandeling van naturalisatiedossiers met een positief advies ingediend onder lijstvorm (Niet-behandeling adviezen parket Antwerpen door Kamercommissie - Invoering modelformulier voor alle parketten) (4-677)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-66
p. 24-26 4-66 p. 24-26 (PDF)
De nieuwe instructie voor tijdelijke regularisatie van gezinnen met schoolgaande kinderen (Asielzoekers - Aantal betrokken gezinnen - Lot van de personen die in een langdurige procedure verwikkeld zijn - Uitvoering regeerakkoord - Circulaire met regularisatiecriteria) (4-720)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-71
p. 34-39 4-71 p. 34-39 (PDF)
De nieuwe instructies aan de Dienst Vreemdelingenzaken inzake de verlenging van tijdelijke regularisaties (Gebrek aan communicatie - Verdubbeling van de instructies) (4-624)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-63
p. 27-29 4-63 p. 27-29 (PDF)
De onevenwichtige oordelen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tussen de Nederlandstalige en de Franstalige kamers (4-1407)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 71-72 4-110 p. 71-72 (PDF)
De opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (Gebrek aan voor jongeren geschikte opvangplaatsen) (4-1498)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-113
p. 73-75 4-113 p. 73-75 (PDF)
De opvangstructuur voor asielzoekers (Beperkte opvangcapaciteit - Evaluatie van de opvangwet van juni 2007 - Spreidingsplan - Statuut van tijdelijk beschermde - Verplichte plaats van inschrijving - Noodopvangplaats - Daling van de bezetting van het opvangnetwerk door de concretisering van het regeerakkoord en door de begeleiding van geregulariseerde bewoners in hun zoektocht naar een woning - Opheffing van het onderscheid tussen ontvankelijkheids- en gegrondheidsonderzoek - Regularisatie voor personen die 4 of 5 jaar in de procedure zitten) (4-449)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 97-101 4-47 p. 97-101 (PDF)
De opvolging van de aalmoezenier Rijn- en binnenvaart Antwerpen (4-793)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-68
p. 58-59 4-68 p. 58-59 (PDF)
De opvolging van de resolutie ter bestrijding van anorexia (4-1304)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 59-61 4-103 p. 59-61 (PDF)
De prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (juli-december 2010) (4-1606)      
  Verslag namens de commissies voor de sociale aangelegenheden (S en K) uitgebracht door de dames Nahima Lanjri (S) en Vanessa Matz (S) en de heren Herman De Croo (K) en Yvan Mayeur (K)
4-1606/7
p. 1-24 4-1606/7 p. 1-24 (PDF)
  Verslag van mevrouw ThťrŤse Snoy et d'Oppeurs (K), van de heren Yvan Mayeur (K) en Herman De Croo (K) en de dames Vanessa Matz (S) en Nahima Lanjri (S)
4-1606/12
p. 1-25 4-1606/12 p. 1-25 (PDF)
De problemen bij de opvang van asielzoekers (Gebrek aan opvangplaatsen) (4-586)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-60
p. 23-25 4-60 p. 23-25 (PDF)
De procedure voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (die geen asiel aanvragen - Beslissing door Dienst Vreemdelingenzaken - Motiveringsplicht) (4-1505)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-113
p. 70-72 4-113 p. 70-72 (PDF)
De resolutie betreffende obesitas (Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen - Reclame - Etikettering van de producten) (4-332)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 60-62 4-32 p. 60-62 (PDF)
De structurele financiering van de palliatieve dagcentra      
  zoals voorgesteld is in het kankerplan - Aanpassing van het KB van 8 december 2006 dat voorzag in een financiering tot eind 2008 via de gemeenschappen en gewesten
   Debat
4-82
p. 15-21 4-82 p. 15-21 (PDF)
De structurele financiering van de palliatieve dagcentra (4-849)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Zie actualiteitendebat : de structurele financiering van de palliatieve dagcentra
4-82
p. 15-21 4-82 p. 15-21 (PDF)
De taskforce niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (Onderzoek en uitvoering van de aanbevelingen van de studie "De luchthaven, een veilige plek voor alleenreizende minderjarigen?") (4-482)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-49
p. 28-30 4-49 p. 28-30 (PDF)
De toestroom van etnische Albanese asielzoekers uit ServiŽ en MacedoniŽ (sinds de afschaffing van de visumplicht) (4-1116)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
4-113
p. 34-36 4-113 p. 34-36 (PDF)
De uitbreiding van de Lokale Opvanginitiatieven (LOI's) (Asielzoekers - Verzadiging van het opvangnetwerk - Moratorium op de creatie van plaatsen) (4-634)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 52-54 4-57 p. 52-54 (PDF)
De verdraagzaamheidsbarometer (Barometer van gelijkheid met als doel de diversiteit te meten, de perceptie van de risicogroepen door de meerderheidsgroep te verbeteren en het gewicht van de discriminatie als verklarende factor voor de benadeelde positie van deze groepen te evalueren) (4-510)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 95-97 4-47 p. 95-97 (PDF)
De werkbonus (Forfaitaire vermindering van de persoonlijke bijdrage aan de sociale zekerheid voor contractuele werknemers met lage lonen - Negatief effect overuren) (4-249)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 68-70 4-26 p. 68-70 (PDF)
De werking van Fedasil (4-1176)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-96
p. 81-83 4-96 p. 81-83 (PDF)
De werking van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (4-1076)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 67-69 4-89 p. 67-69 (PDF)
De werking van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Verplichtingen die de gemeenten tijd en geld kosten) (4-1651)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 88-90 4-119 p. 88-90 (PDF)
Draagmoederschap - Wanpraktijken (SIS-kaart) (4-2274)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2274
Draagmoederschap - Wanpraktijken (SIS-kaart) (4-362)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-362
Draagmoederschap - Wanpraktijken (SIS-kaart) (4-548)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-548
Economische migratie - Overleg - Stand van zaken (4-368)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-368
Economische migratie - Overleg - Stand van zaken (4-635)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-635
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Nahima Lanjri, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Een nieuwe omzendbrief over de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (Asiel - Noodzaak om rekening te houden met de wijzigingen in de vreemdelingenwet en om overleg te plegen met de organisaties op het terrein) (4-1002)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 80-82 4-82 p. 80-82 (PDF)
Een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg inzake gezinshereniging (Toelaatbaarheid van het criterium van voldoende inkomsten) (4-1147)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-115
p. 42-44 4-115 p. 42-44 (PDF)
Europese opvangrichtlijn 2003/9 - Omzetting in de Belgische wetgeving (Recht op werk voor asielzoekers) (4-369)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-369
Europese opvangrichtlijn 2003/9 - Omzetting in de Belgische wetgeving (Recht op werk voor asielzoekers) (4-370)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Piette, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
SV 4-370
Evaluatie van de nieuwe asielprocedure (4-1204)      
  Verslag van mevrouw Nahima Lanjri
4-1204/1
p. 1-101 4-1204/1 p. 1-101 (PDF)
  Bespreking
4-100
p. 26-32 4-100 p. 26-32 (PDF)
Evaluatie van de opvang van vreemdelingen (4-1203)      
  Verslag van mevrouw Nahima Lanjri
4-1203/1
p. 1-71 4-1203/1 p. 1-71 (PDF)
  Bespreking
4-82
p. 37-52 4-82 p. 37-52 (PDF)
Evaluatie van de thematische verloven (Vaderschapsverlof - Moederschapsverlof - Ouderschapsverlof - Adoptieverlof - Rouwverlof - Verzorging van een ziek familie- of gezinslid - In-vitro fertilisatie) (4-944)      
  Bespreking
4-58
p. 26-31 4-58 p. 26-31 (PDF)
Gesloten centra - Opsluiting van kinderen - Stopzetting - Alternatieve maatregelen (4-1994)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1994
Gesloten centra - Opsluiting van kinderen - Stopzetting - Alternatieve maatregelen (4-2698)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2698
Gesloten centra - Opsluiting van kinderen - Stopzetting - Alternatieve maatregelen (4-6112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6112
Gezinshereniging - Cijfergegevens (4-1901)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1901
Gezinshereniging - Cijfergegevens (4-2695)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2695
Gezinshereniging - Cijfergegevens (4-6110)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6110
Gezinsherenigingen - Mensen die in BelgiŽ verblijven - Aantal aanvragen (4-6313)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6313
Gezinsherenigingen in 2007 en 2008 - Uitsplitsing per leeftijd - Uitsplitsing per land van herkomst (4-5062)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-5062
Gezinsherenigingen in 2007 en 2008 - Uitsplitsing per leeftijd - Uitsplitsing per land van herkomst (4-6171)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6171
Gezondheidszorg voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (Lacune in de wetgeving i.v.m. personen ten laste van de minderjarigen) (4-250)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 64-65 4-26 p. 64-65 (PDF)
Gezondheidszorg voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (Lacune in de wetgeving i.v.m. personen ten laste van die minderjarigen) (4-223)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 41-42 4-25 p. 41-42 (PDF)
Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet (Aanwerving van niet-Belgen in de overheidsdiensten) (4-1307)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Yves Leterme
4-1307/1
p. 1-4 4-1307/1 p. 1-4 (PDF)
Het Nationaal Kankerplan (Driejaarlijkse preventieve gezondheidscheck - Consult bij de huisarts voor patiŽnten die een globaal medisch dossier hebben) (4-527)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-48
p. 53-55 4-48 p. 53-55 (PDF)
Het Stookoliefonds (Sociaal fonds ter betoelaging van de brandstoffactuur van burgers met een laag inkomen - Bijkomende administratieve last voor de OCMW's - Uitbreiding van de gespreide betaling - Criteria - Oprichting van een Energiefonds - Informatisering van de dossierbehandeling) (4-451)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 101-103 4-47 p. 101-103 (PDF)
Het actieplan inzake de strijd tegen diabetes (Resolutie van de Senaat) (4-230)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 33-35 4-25 p. 33-35 (PDF)
Het afsluiten van samenlevingscontracten en de problematiek van de schijnhuwelijken (Misbruik van samenlevingscontracten om een verblijfsvergunning te krijgen - Oplossingen) (4-602)      
  Mondelinge vraag van Nahima Lanjri aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-61
p. 20-22 4-61 p. 20-22 (PDF)
Het budget voor palliatieve thuiszorg (Tekort) (4-890)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-89
p. 21-27 4-89 p. 21-27 (PDF)
Het eenheidsstatuut (Toenadering tussen de statuten van arbeiders en bedienden - Opzeggingstermijnen) (4-60)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Josly Piette, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 79-80 4-15 p. 79-80 (PDF)
Het elektronisch bewaren van arbeidscontracten (Administratieve vereenvoudiging - Controle inspectie-diensten - Variabele deeltijdse uurroosters zoals in de schoonmaaksector) (4-16)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Peter Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-5 COM
p. 21-23 4-5 COM p. 21-23 (PDF)
Het leeftijdsonderzoek bij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (4-1408)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 58-62 4-112 p. 58-62 (PDF)
Het optrekken van de duur van het ouderschapsverlof (van 3 naar 4 maanden - Tijdspad - Verschil vrouwen-mannen - Maatregelen voor alleenstaande ouders) (4-1349)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 80-82 4-108 p. 80-82 (PDF)
Het overleg met het middenveld over de vreemdelingenproblematiek (Asiel- en migratiebeleid - Systematisch overleg door reactivering van de Raad van Advies voor de Vreemdelingen, waarin het middenveld vertegenwoordigd is) (4-623)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 58-60 4-57 p. 58-60 (PDF)
Het risico van cholesterolverlagende voedingsmiddelen (4-48)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Didier Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
4-6 COM
p. 20-22 4-6 COM p. 20-22 (PDF)
Het toekennen van financiŽle steun aan asielzoekers (4-933)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-94
p. 21-23 4-94 p. 21-23 (PDF)
Het toekennen van financiŽle steun aan asielzoekers (als gevolg van overbezetting opvangstructuren) (4-753)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-75
p. 29-31 4-75 p. 29-31 (PDF)
Het uitblijven van een koninklijk besluit over de ziekteverzekering voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (Asiel - Verhoogde tegemoetkoming - OMNIO-statuut) (4-719)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-63
p. 56-57 4-63 p. 56-57 (PDF)
Het uitwijzen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in de loop van het schooljaar dat ze meerderjarig worden (4-1648)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 86-88 4-119 p. 86-88 (PDF)
Hulde (2008-2009)      
  aan mevrouw Miet Smet, uittredend senator
4-78
p. 43-44 4-78 p. 43-44 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  Rouwbeklag aan de heer Dirk Claes bij het overlijden van zijn echtgenote
4-96
p. 53-55 4-96 p. 53-55 (PDF)
  Hulde aan de heer Berni Collas bij zijn vertrek uit de Senaat
4-109
p. 20 4-109 p. 20 (PDF)
  4-109
p. 62-64 4-109 p. 62-64 (PDF)
Innovatiepremies (Toekenning van een premie door de werkgever aan creatieve werknemers - Vrijstelling van belastingen en socialezekerheidsbijdragen - Evaluatie van het stelsel - Cijfergegevens - Acties om het stelsel beter bekend te maken) (4-767)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 69-70 4-65 p. 69-70 (PDF)
Migratie- en asielbeleid - Europese richtlijnen - Omzetting (4-1072)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1072
Migratie- en asielbeleid - Europese richtlijnen - Omzetting (4-2676)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2676
Minderjarige asielzoekers - Inschrijving bij een voetbalclub - Onmogelijkheid - Overleg met de gemeenschappen (4-6348)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6348
Misbruiken met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers (Spanjaarden met allochtone roots en derdelanders met een in Spanje verkregen statuut van langdurig ingezetene die aanvragen tot steun indienen bij de OCMW's in Antwerpen) (4-1514)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 55-58 4-114 p. 55-58 (PDF)
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Aantallen (4-2600)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2600
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Aantallen (4-2673)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2673
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Aantallen (4-980)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-980
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Aantallen (4-981)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-981
Noodhulpinitiatieven - Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - Strenge controles (4-3814)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3814
Noodhulpinitiatieven - Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - Strenge controles (4-3815)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3815
Noodhulpinitiatieven - Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - Strenge controles (4-6219)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6219
Obesitas (Allesomvattende actieplan - Overleg met de Gemeenschappen) (4-265)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 64-66 4-27 p. 64-66 (PDF)
Onderscheid tussen arbeider en bediende - Eenheidsstatuut - Nationale Arbeidsraad - Verslag van de bijzondere commissie (4-83)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   dossier afgesloten
SV 4-83
Onderzoek "Etnische minderheden en de Vlaamse kiezers" - Regeerakkoord - Sociale cohesie - Uitvoering - Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Actieplan (4-2968)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2968
Onderzoek "Etnische minderheden en de Vlaamse kiezers" - Regeerakkoord - Sociale cohesie - Uitvoering - Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Actieplan (4-2969)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2969
Onderzoek "Etnische minderheden en de Vlaamse kiezers" - Regeerakkoord - Sociale cohesie - Uitvoering - Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Actieplan (4-5443)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5443
Ongelijkheid in de berekening van invaliditeitsvergoedingen (Verschillen tussen personen die voor en na 01/04/2004 invalide werden) (4-797)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 54-55 4-66 p. 54-55 (PDF)
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Gebrek aan transparantie - Resultaten (4-3491)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3491
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Gebrek aan transparantie - Resultaten (4-6122)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6122
Regeling van werkzaamheden      
  Volgorde van de vragen om uitleg
4-89
p. 65 4-89 p. 65 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Armoedebestrijding
4-45
p. 33 4-45 p. 33 (PDF)
  4-45
p. 34 4-45 p. 34 (PDF)
   Behoud van de koopkracht
4-45
p. 33-34 4-45 p. 33-34 (PDF)
   Beter op elkaar afstemmen van werk en privťleven
4-45
p. 33 4-45 p. 33 (PDF)
   Chronisch zieken
4-45
p. 33 4-45 p. 33 (PDF)
   Sociaaleconomisch beleid en begrotingsbeleid
4-45
p. 32-34 4-45 p. 32-34 (PDF)
   Verhoging van de pensioenen
4-45
p. 33 4-45 p. 33 (PDF)
Regularisaties - Aantallen (4-2674)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2674
Regularisaties - Aantallen (4-6102)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6102
Regularisaties - Aantallen (4-982)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-982
Schijnhuwelijken (4-281)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-28
p. 57-61 4-28 p. 57-61 (PDF)
Schijnhuwelijken (Aanpak - Maatregelen - Resolutie - "Antwerpse draaiboek") (4-268)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 39-42 4-27 p. 39-42 (PDF)
Schijnhuwelijken (Statistische gegevens) (4-35)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
4-4 COM
p. 4-5 4-4 COM p. 4-5 (PDF)
Statuut van staatlozen - Toekenning - Regularisatie - Uitvoering van het regeerakkoord (4-3492)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3492
Statuut van staatlozen - Toekenning - Regularisatie - Uitvoering van het regeerakkoord (4-6123)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6123
Stookoliefonds - Verbruikers van gas en elektriciteit - Doelgroepen (4-2596)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2596
Stookoliefonds - Verbruikers van gas en elektriciteit - Doelgroepen (4-371)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-371
Stookoliefonds - Verbruikers van gas en elektriciteit - Doelgroepen (4-723)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-723
Tandheelkunde - Tandheelkundig amalgaam - Schadelijke invloed - Maatregelen (4-3809)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3809
Vluchtelingen - Resettlementprogramma - Vluchtelingenfonds (4-6349)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6349
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie (4-423)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys
4-423/1
p. 1-4 4-423/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi (4-1216)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Margriet Hermans, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Isabelle Durant, Christine Defraigne en Nahima Lanjri en de heren Armand De Decker en Francis Delpťrťe
4-1216/1
p. 1-3 4-1216/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een CarriŤre Planning Systeem (CPS) (Elektronische consultatie van de persoonlijk opgebouwde rechten op het vlak van pensioenen, sociale zekerheid, tewerkstellingsbevorderende maatregelen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet) (4-1159)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Sabine de Bethune en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Yves Leterme
4-1159/1
p. 1-6 4-1159/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de monitoring van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine (4-1263)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Marleen Temmerman, Anne Delvaux en Sabine de Bethune en van de heer Marc Elsen
4-1263/1
p. 1-9 4-1263/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden (4-1698)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Tony Van Parys
4-1698/1
p. 1-5 4-1698/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende diabetes (4-319)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-319/1
p. 1-11 4-319/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel (4-386)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Els Schelfout, Nahima Lanjri en Sabine de Bethune
4-386/1
p. 1-3 4-386/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een grotere betrokkenheid van BelgiŽ in de strijd tegen HIV en aids in zwart Afrika (4-1213)      
  Voorstel van de dames Anne Delvaux en Nahima Lanjri en de heren Marc Elsen en Jean-Paul Procureur
4-1213/1
p. 1-7 4-1213/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het aanhoudende geweld in Gaza en de humanitaire crisis (4-1136)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Miet Smet, Els Schelfhout, Elke Tindemans en Nahima Lanjri
4-1136/1
p. 1-3 4-1136/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het affectieve en het seksuele leven van gehandicapten (4-1668)      
  Voorstel van de heren Franco Seminara en Jean-Paul Procureur en de dames Nahima Lanjri, Caroline Persoons en Christiane Vienne
4-1668/1
p. 1-4 4-1668/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende (4-1008)      
  Voorstel van de dames Margriet Hermans en Nahima Lanjri en de heer Paul Wille
4-1008/1
p. 1-23 4-1008/1 p. 1-23 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler (4-1166)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heren Dirk Claes en Yves Leterme
4-1166/1
p. 1-6 4-1166/1 p. 1-6 (PDF)
  Intrekking
4-66
p. 72 4-66 p. 72 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler (4-1185)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Anne Delvaux en Christiane Vienne en van de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Marc Elsen en Yves Leterme
4-1185/1
p. 1-6 4-1185/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 4 van de dames Nele Lijnen en Nahima Lanjri
4-1185/2
p. 1-2 4-1185/2 p. 1-2 (PDF)
  4-1185/2
p. 3 4-1185/2 p. 3 (PDF)
  Bespreking
4-108
p. 53-56 4-108 p. 53-56 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de rechtspositie van de reiziger die rechtstreeks boekt via een luchtvaartmaatschappij (4-1582)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke en Pol Van Den Driessche en de dames Nahima Lanjri en Elke Tindemans
4-1582/1
p. 1-7 4-1582/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de terugbetaling van het hormonaal spiraal (Anticonceptiemethode "hormonaal intra-uterien systeem") (4-873)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman en Nahima Lanrjri, van de heer Patrik Vankrunkelsven en van mevrouw Isabelle Durant
4-873/1
p. 1-10 4-873/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de huishoudelijke economie (4-887)      
  Bespreking
4-78
p. 43-44 4-78 p. 43-44 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nele Jansegers en Isabelle Durant
4-78
p. 52-54 4-78 p. 52-54 (PDF)
  4-78
p. 72-73 4-78 p. 72-73 (PDF)
Voorstel van resolutie om BelgiŽ aan te zetten tot een verbod op de verkoop en het gebruik van technische instrumenten om kinderen en jongeren te verjagen (o.a. de Mosquito) (4-642)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Nahima Lanjri en Isabelle Durant en de heren Jean-Jacques De Gucht en Geert Lambert
4-642/1
p. 1-2 4-642/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de aanpak van schijnhuwelijken (4-577)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri c.s.
4-577/1
p. 1-5 4-577/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (4-875)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri c.s.
4-875/1
p. 1-17 4-875/1 p. 1-17 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Nahima Lanjri
4-875/2
p. 1-3 4-875/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
4-109
p. 61-64 4-109 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken (Belang van de statistieken uitgesplitst naar geslacht) (4-233)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Els Schelfout, Helga Stevens en Miet Smet
4-233/1
p. 1-4 4-233/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel (4-1155)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Yves Leterme, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1155/1
p. 1-12 4-1155/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-154)      
  Bespreking
4-40
p. 28-29 4-40 p. 28-29 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-37)      
  Bespreking
4-40
p. 28-29 4-40 p. 28-29 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-755)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen, de heer Berni Collas en de dames Margriet Hermans, JoŽlle Kapompolť en Nahima Lanjri
4-755/1
p. 1-9 4-755/1 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
4-40
p. 28-29 4-40 p. 28-29 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van e-zorg in BelgiŽ (Overheidsondersteuning om de ICT in de zorg een snelle opmars te laten kennen) (4-317)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-317/1
p. 1-7 4-317/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot herziening van de vergoedingsvoorwaarden voor een betere bestrijding van hepatitis C (4-1747)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Cindy Franssen en Els Schelfhout en de heer Dirk Claes
4-1747/1
p. 1-6 4-1747/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het opstarten van een sensibiliseringscampagne die wijst op de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap (4-607)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en de dames Christine Defraigne, Nahima Lanjri en Marleen Temmerman
4-607/1
p. 1-5 4-607/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven (Inkomensgarantie voor ouderen) (4-1639)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Dirk Claes en Franco Seminara en de dames Nahima Lanjri, Dominique Tilmans, Nele Lijnen, Christiane Vienne, Vanessa Matz en Caroline Persoons
4-1639/1
p. 1-4 4-1639/1 p. 1-4 (PDF)
Vrijwilligerswerk door buitenlanders (Lacune in de wetgeving - Koninklijk besluit) (4-55)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Josly Piette, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 77-79 4-15 p. 77-79 (PDF)
Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen - Aanrekenen van de inkomsten van de begunstigden - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten (4-7115)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7115
Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Reglementering van de verkiezingsprocedure alsook regels betreffende de samenstelling en de werking van de ondernemingsraden en de comitťs voor preventie en bescherming op het werk) (4-413)      
  Algemene bespreking
4-7
p. 6-9 4-7 p. 6-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-483)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Nahima Lanjri c.s.
   Financiering van de start- en stagebonus
4-483/2
p. 1-2 4-483/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (4-309)      
  Algemene bespreking
4-5
p. 6-9 4-5 p. 6-9 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Bepaling van de specifieke procedureregels van toepassing op sommige gerechtelijke beroepen welke kunnen worden ingediend in het kader van de verkiezingsprocedure) (4-414)      
  Algemene bespreking
4-7
p. 6-9 4-7 p. 6-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 (Inwerkingtreding van de bepalingen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1574)      
  Over de inoverwegingneming
4-103
p. 33-34 4-103 p. 33-34 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft (Andere openbare plaatsen binnen de gemeente dan het gemeentehuis) (4-1255)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Nahima Lanjri
4-1255/2
p. 1-2 4-1255/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-78
p. 39-40 4-78 p. 39-40 (PDF)
Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting (4-1589)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Tony Van Parys
4-1589/1
p. 1-4 4-1589/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de discrete bevalling (4-1138)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils, Guy Swennen en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Nahima Lanjri
4-1138/1
p. 1-8 4-1138/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Wouter Beke en de dames Nahima Lanjri en Elke Tindemans
4-1141/1
p. 1-12 4-1141/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het rustpensioen in de openbare sector bij feitelijke scheiding en echtscheiding (4-206)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-206/1
p. 1-5 4-206/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende telewerk (4-1610)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout
4-1610/2
p. 1-2 4-1610/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage (Toetsing van elk bij een Wetgevende Kamer ingediend wetsontwerp op zijn impact op gezinnen) (4-226)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-226/1
p. 1-4 4-226/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een verbod tot het bedekken van het gelaat zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is (Invoeging artikel 559, 2į, in het Strafwetboek - Wijziging artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet) (4-1427)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Tony Van Parys en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout
4-1427/1
p. 1-3 4-1427/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 12bis in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers (Onbetaald vrijwilligersverlof voor de vrijwilliger-bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie) (4-316)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-316/1
p. 1-3 4-316/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende jaarlijkse aanpassing van de sociale uitkeringen (Sociale zekerheid werknemers - Sociaal statuut zelfstandigen - Sociale bijstand - Wijziging KB nr 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, KB 25 november 1991 houdende werkloosheidsreglementering, wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wet betreffende verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, wetten betreffende schadeloosstelling voor beroepsziekten, arbeidsongevallenwet 10 april 1971, KB nr 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen, wet 29 maart 1976 betreffende gezinsbijslag voor zelfstandigen, KB van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering t.v.v. de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten, KB 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering zelfstandigen in geval van faillissement, wet 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, wet 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, wet 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en wet 20 juli 1971 tot instelling gewaarborgde gezinsbijslag) (4-532)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke en Dirk Claes
4-532/1
p. 1-15 4-532/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de erkenning en financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen (4-814)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Nahima Lanjri
4-814/2
p. 1 4-814/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-52
p. 42-45 4-52 p. 42-45 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (Mobiele bewakingscamera's geplaatst door de politiediensten - Advies van de korpschef betreffende de plaatsing van camera's in niet-besloten plaatsen) (4-1149)      
  Amendement nr 16 van mevrouw Nahima Lanjri
4-1149/2
p. 11 4-1149/2 p. 11 (PDF)
Wetsvoorstel ingediend zonder toelichting - Nieuwe inoverwegingneming na vervollediging - Mondelinge toelichting - Artikel 56 Reglement van de Senaat      
  4-103
p. 33-34 4-103 p. 33-34 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Wijziging van KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, van de wat van 5 juli 1994 betreffende het bloed en de bloedderivaten van menselijke oorsprong, van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (4-825)      
  Amendementen nrs 1, 4, 7, 10, 12, 15 tot 18, 32 en 39 van mevrouw Nahima Lanjri c.s.
4-825/2
p. 1 4-825/2 p. 1 (PDF)
  4-825/2
p. 3 4-825/2 p. 3 (PDF)
  4-825/2
p. 4 4-825/2 p. 4 (PDF)
  4-825/2
p. 5 4-825/2 p. 5 (PDF)
  4-825/2
p. 6 4-825/2 p. 6 (PDF)
  4-825/2
p. 7-8 4-825/2 p. 7-8 (PDF)
  4-825/2
p. 14 4-825/2 p. 14 (PDF)
  4-825/2
p. 17 4-825/2 p. 17 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen (Loongegevens opnemen in de sociale balans - Thema voor de sociale partners) (4-1146)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Miet Smet, Nahima Lanjri, Elke Tindemans en Els Schelfhout
4-1146/1
p. 1-8 4-1146/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, betreffende contracten van samenaankoop (Ziekenhuisfinanciering) (4-318)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-318/1
p. 1-10 4-318/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, teneinde deze wet een grotere bekendheid te geven bij het publiek (Aanplakking van de wet in alle wachtkamers en in het kabinet van alle beroepsbeoefenaars) (4-509)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Nahima Lanjri
4-509/3
p. 2 4-509/3 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, met het oog op de verbetering van de rechtspositie van de verzekerde in het kader van een aanvullende ziekteverzekering (Toegankelijkheid van hospitalisatieverzekeringen voor chronisch zieken, ex-kankerpatiŽnten en personen met een handicap) (4-1782)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Pol Van Den Driessche en mevrouw Nahima Lanjri
4-1782/1
p. 1-7 4-1782/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de discrete bevalling (Rechten van kind, moeder en vader - Sociale dienst van het ziekenhuis - Bewaren van gegevens door de centrale adoptieautoriteiten) (4-999)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune c.s.
4-999/1
p. 1-11 4-999/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap (Veelheid aan samenlevingsvormen - Meer nieuw samengestelde gezinnen die zullen instaan voor de opvoeding van de kinderen - Wettelijke bescherming van de nieuw opgebouwde affectieve band tussen de niet-biologische zorgouder en het kind) (4-670)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Els Schelfhout en Elke Tindemans en de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-670/1
p. 1-8 4-670/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap (Verbod) (4-555)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Etienne Schouppe en Hugo Vandenberghe en de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri
4-555/1
p. 1-6 4-555/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen (4-1428)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-1428/1
p. 1-17 4-1428/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de sociale zekerheidsbijdragen op premies toegekend voor ploegenarbeid, nachtarbeid en onregelmatige arbeid (Wijziging wet 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 m.b.t. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Wijziging wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers) (4-207)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-207/1
p. 1-7 4-207/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine (Aanvulling artikel 45, wet 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid : opnemen van gegevens betreffende tewerkstelling van allochtonen in de sociale balans - Jaarlijks verslag van de minister van Ambtenarenzaken over de diversiteit in de verschillende federale overheidsdiensten en andere federale instellingen) (4-695)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Sabine de Bethune en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke en Dirk Claes
4-695/1
p. 1-6 4-695/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van renovatie van onroerende goederen (Belastingvermindering voor renovatiewerken en bevriezing van het KI voor particuliere woningen waarvan het KI niet meer bedraagt dan 3.000 euro - Wijziging WIB 1992, artikelen 145 en 494) (4-505)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-505/1
p. 1-7 4-505/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen (Aanvulling KB 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers) (4-840)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri c.s.
4-840/1
p. 1-3 4-840/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Nahima Lanjri
4-840/2
p. 1-5 4-840/2 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Nahima Lanjri c.s.
4-840/3
p. 2 4-840/3 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-100
p. 22-25 4-100 p. 22-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 10ter in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de onmogelijkheid om zich een akte van de burgerlijke stand te verschaffen in het kader van de procedure tot gezinshereniging, te compenseren, en tot aanvulling van artikel 628 van het Gerechtelijk Wetboek (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) (Zie ook doc. 4-681) (4-77)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van mevrouw Nahima Lanjri c.s.
4-77/2
p. 3-4 4-77/2 p. 3-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van kinderen in gesloten centra (Opvangmodaliteiten in afwachting van de uitwijzing van gezinnen met minderjarige kinderen die in BelgiŽ aankomen of uitgeprocedeerd zijn - Gezinnen die het land illegaal binnenkomen of er illegaal verblijven) (4-729)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri
4-729/1
p. 1-10 4-729/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een vakantiegeld voor invaliden (Aanpassing wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994) (4-208)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-208/1
p. 1-3 4-208/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Verlenen van hulp om humanitaire redenen aan een niet-EU-onderdaan om het grondgebied van een EU-lidstaat binnen te komen, er te verblijven of erdoor te reizen) (4-32)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Nahima Lanjri c.s.
4-32/2
p. 1-3 4-32/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de beperking van het toepassingsgebied van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgevers voor de sociale en fiscale schulden van de (onder)aannemers (Sociale en fiscale fraude - Koppelbazen - Alle sectoren) (4-1681)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Cindy Franssen en Els Schelfhout en de heer Dirk Claes
4-1681/1
p. 1-7 4-1681/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Comitť "mannen en zorg" (Deelname van mannen aan de zorg voor gezinnen, kinderen en de samenleving - Verhogen van het aandeel mannen in de "zorgberoepen" - Ouderschapsverlof) (4-227)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Els Schelfout en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-227/1
p. 1-11 4-227/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het hergebruik van medische hulpmiddelen (4-1280)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout
4-1280/1
p. 1-4 4-1280/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van een vergoeding aan de ouders van een gehospitaliseerd kind (4-622)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Nahima Lanjri
4-622/2
p. 1-3 4-622/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof (Wijziging Hoofdstuk IV, afdeling 5 van de herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985) (4-214)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heer Wouter Beke
4-214/1
p. 1-10 4-214/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 9 en 10 van mevrouw Nahima Lanjri
4-214/2
p. 7-8 4-214/2 p. 7-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders (Wijziging KB's van 29 oktober 1997, 7 mei 1999, 12 augustus 1991, 19 november 1998 en 2 januari 1991 - Werknemer of ambtenaar die uitsluitend samenwoont met ťťn of meer kinderen die hij ten laste heeft) (4-215)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heer Wouter Beke
4-215/1
p. 1-8 4-215/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof bij vroeggeboorte (Wijziging wet 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomst en wet 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (4-211)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune et de heer Wouter Beke
4-211/1
p. 1-3 4-211/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid (Wijziging KB 10 augustus 1998 betreffende het recht op loopbaanonderbreking) (4-1003)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Sabine de Bethune en Els Van Hoof
4-1003/1
p. 1-4 4-1003/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (4-1288)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Patrik Vankrunkelsven, Wouter Beke en Jacques Brotchi en de dames Christine Defraigne, Anne Delvaux en Nahima Lanjri
4-1288/1
p. 1-3 4-1288/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (4-572)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Louis Ide en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout
4-572/1
p. 1-39 4-572/1 p. 1-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot verhoging van de minimumuitkeringen voor alleenstaande invaliden en invalide gezinshoofden (4-504)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke en Etienne Schouppe
4-504/1
p. 1-5 4-504/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot verhoging van het toegelaten inkomen van de "personen ten laste" in gezinnen met een invalide gezinshoofd (4-511)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke en Dirk Claes
4-511/1
p. 1-3 4-511/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot versterking van het adoptieverlof (Adoptieverlof van 6 weken, ongeacht de leeftijd van het kind - Wijziging van artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen en van het KB van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen) (4-958)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Sabine de Bethune en Els Van Hoof
4-958/1
p. 1-4 4-958/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wettelijke bescherming en tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof (Wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten en van artikel 25 van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (4-658)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri
4-658/1
p. 1-6 4-658/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri
4-658/2
p. 2-3 4-658/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 6 en 7 van mevrouw Nahima Lanjri
4-658/3
p. 1-2 4-658/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 8 en 9 van mevrouw Nahima Lanjri
4-658/4
p. 1-2 4-658/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (4-1665)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Nahima Lanjri, Caroline Persoons, Olga Zrihen en Vanessa Matz en de heer Bart Tommelein
4-1665/1
p. 1-5 4-1665/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (Verlenging van de duur van de afwezigheid bij overlijden van de partner of van een inwonend kind) (4-991)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Jacques Brotchi en van de dames Nahima Lanjri, Olga Zrihen en Anne Delvaux
4-991/1
p. 1-5 4-991/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting (Opstellen van een gendernota - Uitgaven ter bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen) (4-235)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Els Schelfout, Helga Stevens, Miet Smet en Nahima Lanjri
4-235/1
p. 1-12 4-235/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Verhoogde belastingaftrek voor de "aftrek eigen woning" in functie van kinderen ten laste) (4-728)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri
4-728/1
p. 1-4 4-728/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten (4-238)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Miet Smet en Helga Stevens
4-238/1
p. 1-5 4-238/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 (Mogelijkheid voor werkneemsters die bevallen van een levenloos kind om de verplichte periode van bevallingsrust in te korten tot twee weken) (4-1684)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Nahima Lanjri, Caroline Persoons en Vanessa Matz en de heer Bart Tommelein
4-1684/1
p. 1-3 4-1684/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van het moederschapsverlof (4-657)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri
4-657/1
p. 1-5 4-657/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri
4-657/2
p. 1-4 4-657/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 479 van de Programmawet (I) van 24 december 2002 met betrekking tot de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (Uitbreiding van het recht op een voogd tot Europese niet-begeleide minderjarigen - Lidstaat van de Europese Economische Ruimte - Bulgarije en RoemeniŽ) (4-578)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri c.s.
4-578/1
p. 1-7 4-578/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 57 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht (Verstoting) (4-203)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri
4-203/1
p. 1-4 4-203/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 594, 596, 621 en 626 van het Wetboek van Strafvordering, met het oog op de aanpassing van de procedure voor het herstel in eer en rechten voor veroordelingen wegens aanranding van de eerbaarheid of verkrachtingvan minderjarigen (Toegang tot het strafregister - Veroordeelde pedofielen) (4-1084)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Dominique Tilmans, Nele Lijnen, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en van de heer Hugo Vandenberghe
4-1084/1
p. 1-8 4-1084/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kiestwetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (4-134)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Wouter Beke, Louis Ide, Etienne Schouppe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys en de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Elke Tindemans
4-134/1
p. 1-21 4-134/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit (Opheffing van de begrenzing van de toegelaten arbeid voor de langstlevende echtgenoot) (4-236)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Els Schelfout, Helga Stevens en Miet Smet
4-236/1
p. 1-4 4-236/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 22 december 2003 betreffende de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bij ploegen- of nachtarbeid (Veralgemening van de vrijstelling tot alle sectoren, inclusief de non-profit) (4-212)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-212/1
p. 1-3 4-212/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid (Socialezekerheidsbijdragen - Solidariteitsbijdragen - Personenbelasting : "persoon ten laste"; berekening van de nettobestaansmiddelen - Bedrijfsvoorheffing - Studentencontract - Wijziging KB 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij KB 10 november 2005 - Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten - Wijziging van de artt. 141 en 143 WIB 1992 en van bijlage III van het KB tot uitvoering van het WIB 1992) (4-878)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Wouter Beke en mevrouw Nahima Lanjri
4-878/1
p. 1-8 4-878/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de overlijdensverklaring en de aangifte van overlijden (Opmaken van een verklaring van overlijden door een arts - Overhandiging van deze verklaring aan de ambtenaar van de burgerlijke stand door getuigen - Wettelijke waarborgen d.m.v. steekproeven door wetsgeneesheren - Vermelding van plaats, datum en uur van het overlijden in de overlijdensakte - Euthanasie - Onnatuurlijk overlijden - Strafbepalingen - Wijzigingen artikelen 77 tot 84 Burgerlijk Wetboek en invoeging artikel 76bis in hetzelfde Wetboek - Wijziging artikelen 43 en 44 Wetboek van strafvordering : wetsgeneesheren) (4-427)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-427/1
p. 1-10 4-427/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen (Opheffing van de verplichting voor beroepsorganisaties om zich te richten tot huisartsen ťn specialisten maar met behoud van de mogelijkheid - De organisatie moet een minimumpercentage geneesheren bereiken om te mogen deelnemen aan de verkiezingen) (4-315)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-315/1
p. 1-2 4-315/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, wat betreft de verscheidene hoedanigheden als persoon ten laste (4-617)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Anne Delvaux, Els Schelfhout en Miet Smet en de heren Georges Dallemagne, Wouter Beke, Dirk Claes en Marc Elsen
4-617/1
p. 1-6 4-617/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008 met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (Vervanging in de Nederlandse tekst van het woord "geneesheer" door "arts" en van het woord "vroedvrouw" door "voedkundige") (4-1611)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri c.s.
4-1611/1
p. 1-10 4-1611/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de toekenning van een tijdelijke machtiging tot verblijf aan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (en tot wijziging van artikel 479-5 van de programmawet van 24 december 2002) (4-694)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri c.s.
4-694/1
p. 1-5 4-694/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen teneinde de ten laste van de Schatkist zijnde pensioenen van de personeelsleden van de psycho-medisch-sociale centra en van de centra voor leerlingenbegeleiding gelijk te stellen met de pensioenen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen (4-209)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-209/1
p. 1-3 4-209/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (4-673)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Miet Smet, Helga Stevens en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-673/1
p. 1-5 4-673/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden (4-338)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Hugo Vandenberghe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys en de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-338/1
p. 1-15 4-338/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 december 1999 houdende fiscale en diverse bepalingen met het oog op de ondersteuning van de ontwikkelingssamenwerking (NGO-coŲperanten : vrijstelling van doorstorting van ingehouden bedrijfsvoorheffing - Wijziging artikel 4 wet 24 december 1999 houdende fiscale en diverse bepalingen) (4-210)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri
4-210/1
p. 1-3 4-210/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de invoering van een schorsing van de opzeggingstermijn tijdens een staking (4-204)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-204/1
p. 1-4 4-204/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wat betreft het willekeurig ontslag van werknemers (Er kan enkel sprake zijn van niet-willekeurig ontslag als de arbeider zich foutief gedraagt) (4-213)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-213/1
p. 1-8 4-213/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters (4-1783)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri
4-1783/1
p. 1-10 4-1783/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomst wat het vaderschapsverlof voor meeouders betreft (Toekenning van het verlof aan de partner van hetzelfde geslacht bij de geboorte van een kind : wijziging van art. 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (4-884)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Els Van Hoof c.s.
4-884/1
p. 1-4 4-884/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving op de bevolkingsregisters wat betreft de inschrijving van personen gevestigd in bepaalde woningen waarin permanente bewoning niet is toegelaten (Pand dat onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard) (4-202)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri
4-202/1
p. 1-4 4-202/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Dirk Claes
4-202/2
p. 1-2 4-202/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders (Recht van de pleegouders om zelf te beslissen in dagelijkse of dringende aangelegenheden - Recht van inspraak van de pleegouders - Ouderlijk gezag - Jeugdrechtbank) (4-669)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Els Schelfhout en Elke Tindemans en de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-669/1
p. 1-15 4-669/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet van 30 december 2001 (Verhelpen van discriminerende toestanden - Bekomen van een billijke inschaling - Voormalige korpsen van rijkswacht, gemeentepolitie en gerechtelijke politie - Arresten Grondwettelijk Hof) (4-1165)      
  Algemene bespreking
4-96
p. 53-55 4-96 p. 53-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft (4-237)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Helga Stevens en Miet Smet
4-237/1
p. 1-5 4-237/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft (Afschaffing van de sancties op de niet-naleving van de opkomstplicht : opheffing van Titel VI, artikelen 207 tot 210) (4-886)      
  Verslag van mevrouw Nahima Lanjri
4-886/2
p. 1-7 4-886/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de buitenschoolse kinderopvang (Fiscale aftrekbaarheid) (4-216)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-216/1
p. 1-3 4-216/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrek van kinderopvang (Verruiming van de aftrekbaarheid als beroepskosten in hoofde van de onderneming - Opvanginitiatieven voor kinderen tot 12 jaar - Aftrekbaarheid 150%) (4-217)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-217/1
p. 1-5 4-217/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale reÔntegratie van prostituees (Vermindering van de belastbare grondslag - Instelling van een commissie voor reÔntegratie van prostituees) (4-234)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Els Schelfout, Helga Stevens en Miet Smet
4-234/1
p. 1-4 4-234/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1594/1
p. 1-9 4-1594/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek (Zie ook doc. 3-689) (4-880)      
  Voorstel van de heren Marc Elsen en Wouter Beke en de dames Anne Delvaux en Nahima Lanjri
4-880/1
p. 1-37 4-880/1 p. 1-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 286 van 31 maart 1984 houdende maatregelen om een betere inning te verzekeren van de socialezekerheidsbijdragen en de solidariteitsbijdragen verschuldigd door publiekrechtelijke rechtspersonen (Wegwerken van betalingsachterstand door ambtshalve inhouding van middelen die vanuit de Schatkist aan overheden moeten worden gestort - Schuldvergelijking) (4-205)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-205/1
p. 1-2 4-205/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in functie van vrijwilligerswerk in het buitenland (4-1359)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-1359/1
p. 1-14 4-1359/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de honorariumsupplementen betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 (4-503)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke en Etienne Schouppe
4-503/1
p. 1-4 4-503/1 p. 1-4 (PDF)
Woningen - Renovatie - Belastingenvermindering (4-468)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-468
Woonstcontrole in het kader van regularisatie van vreemdelingen (Nalatigheid van sommige gemeenten : niet tijdig doorsturen naar de Dienst Vreemdelingenzaken - Dwingende termijnen) (4-209)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-24
p. 81-84 4-24 p. 81-84 (PDF)
Woonstcontrole in het kader van regularisatie van vreemdelingen (Nalatigheid van sommige gemeenten : niet tijdig doorsturen naar de Dienst Vreemdelingenzaken) (4-116)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 49-51 4-17 p. 49-51 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999