Auteurs- en sprekersregister betreffende "Zrihen Olga" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"BRIC" (BraziliŽ, Rusland, India en China) (Groeilanden) (3-1517)      
  Verslag namens de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging uitgebracht door de heer Wille en mevrouw Zrihen
3-1517/1
p. 1-144 3-1517/1 p. 1-144 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 139-142 3-216 p. 139-142 (PDF)
49ste sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (Peking +10) : Review and appraisal of the Beijing Declaration and Platform for Action and the Outcome document of the twenty-third Special Session of the General Assembly, New-York, 28 februari - 11 maart 2005 (Overzicht van de werkzaamheden van het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen tijdens de zittingsperiode 2004-2005 wat betreft de voorbereiding van, de deelname aan en de follow-up van de 49e zitting van de commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de vrouw) (3-996)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door de dames de Bethune en Zrihen
3-996/1
p. 1-118 3-996/1 p. 1-118 (PDF)
Activiteitenverslag 2003-2007 van het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (Algemene beleidsintenties van de regering - Wetboek van internationaal privaatrecht - Partnergeweld - Gelijke verloning - Imago van vrouwen en mannen in de reclame - Positie van oudere vrouwen - 100 jaar Vrouwenraden - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Internationale Vrouwendag - Meestbegunstigingsclausule t.v.v. de Europese vrouw - Leefomstandigheden van vrouwen in het buitenland - Vrouwenhuis in Afghanistan - Acties van de EU - Parlementaire dimensie van de pan-Europese campagne van de Raad van Europa om geweld tegen vrouwen te bestrijden, huishoudelijk geweld inbegrepen - Acties van de VN - Netwerk van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen in de EU-lidstaten en in het Europees Parlement - Follow-up van het actieplatform van de wereldvrouwenconferentie van Beijing) (3-1891)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1891/1
p. 1-26 3-1891/1 p. 1-26 (PDF)
Adviesraad voor gehandicapten - Oprichting (Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap: begroting, bevoegdheden en samenstelling) (3-6778)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9548 3-86 p. 9548 (PDF)
Afghanistan - Vrouwenrechten - Verkrachtingen (3-6567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9449-9450 3-86 p. 9449-9450 (PDF)
ColombiŽ - Wetsontwerp voor de gerechtigheid en de vrede - Standpunt van de Europese Unie (Schending mensenrechten - Ontwerp tot het scheppen van een wettelijk kader voor demobilisatie van clandestiene gewapende groepen) (3-3015)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3969 3-48 p. 3969 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7673-7674 3-72 p. 7673-7674 (PDF)
De Internationale Conventie over de bescherming van de rechten van alle arbeidsmigranten en hun familieleden (Bekrachtiging van het VN-Verdrag van 1990) (3-991)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-150
p. 27-28 3-150 p. 27-28 (PDF)
De Internationale Conventie over de bescherming van de rechten van alle arbeidsmigranten en hun familieleden (Ratificatie UNO-verdrag van 1990) (3-963)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-147
p. 12-13 3-147 p. 12-13 (PDF)
De bevordering van de werkgelegenheid van de oudere werknemers (Activiteitsgraad - Herinschakeling in het beroepsleven - Doelstellingen van Lissabon) (3-542)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zrihen aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-94
p. 69-74 3-94 p. 69-74 (PDF)
De bewustmakingscampagne in het kader van het verbod op alcoholgebruik in de werkplaatsen (Echte doel van zulke campagne die de positie van de vrouw in de arbeidswereld alleen maar verzwakt) (3-1059)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-155
p. 18-20 3-155 p. 18-20 (PDF)
De criteria die worden gehanteerd om over te gaan tot de sluiting van postkantoren en de impact daarvan op de werkgelegenheid (Probleem van de rentabiliteit - Vervanging van postkantoren door winkels van De Post) (3-581)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-98
p. 23-26 3-98 p. 23-26 (PDF)
De definitie van rechtvaardige handel (Duidelijke, juiste en werkbare definitie van rechtvaardige handel en uitwerking van een regling voor de labels) (3-853)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-133
p. 28-29 3-133 p. 28-29 (PDF)
De definitie van rechtvaardige handel (Nood aan een heldere definitie) (3-1161)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-169
p. 13-14 3-169 p. 13-14 (PDF)
De eerlijke handel (voor een duurzame ontwikkeling (3-867)      
  Amendementen nrs 38 en 39 van de dames Zrihen en De Roeck
3-867/4
p. 1-18 3-867/4 p. 1-18 (PDF)
De eerlijke handel (voor een duurzame ontwikkeling) (3-867)      
  Verslag namens de bijzondere commissie "Globalisering" uitgebracht door de dames De Roeck (S), Zrihen (S) en Dieu (K)
3-867/1
p. 1-168 3-867/1 p. 1-168 (PDF)
  Voorstel van aanbevelingen van de heer Galand en de dames De Roeck en Zrihen tengevolge van de hoorzittingen
3-867/2
p. 1-9 3-867/2 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 28 tot 37 van de dames Zrihen en De Roeck
3-867/3
p. 11-14 3-867/3 p. 11-14 (PDF)
  Amendement nr 40 van de dames Zrihen en De Roeck
3-867/5
p. 1-6 3-867/5 p. 1-6 (PDF)
  Verslag van de dames De Roeck en Zrihen
3-867/7
p. 1-2 3-867/7 p. 1-2 (PDF)
De eindeloopbaanproblematiek in de privťsector en de overheidssector (3-886)      
  Amendementen nrs 8 tot 21 van de heer Jean Cornil en mevrouw Olga Zrihen
3-886/3
p. 4-7 3-886/3 p. 4-7 (PDF)
  Amendement nr 54 van de heer Jean Cornil en mevrouw Olga Zrihen
3-886/4
p. 1 3-886/4 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 60 van de heer Jean Cornil en mevrouw Olga Zrihen
3-886/5
p. 1 3-886/5 p. 1 (PDF)
De energiefacturatie en de bestrijding van sociale uitsluiting en armoede (Plaatsing van budgetmeters - Heropladen van de kaarten) (3-816)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zrihen aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-112
p. 116-119 3-112 p. 116-119 (PDF)
De eventuele sluiting van de Externe Directie voor het toezicht op de sociale wetten te La LouviŤre (3-1109)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-162
p. 24-26 3-162 p. 24-26 (PDF)
De eventuele verboden afspraken in de sector van de mobiele telefonie die aan de Raad voor de Mededinging zouden moeten worden voorgelegd (Tarieven - Gerechtelijke beslissing in Frankrijk) (3-1324)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-194
p. 44-46 3-194 p. 44-46 (PDF)
De financiering van de "Info Points Europe" (Voorlichtingsnetwerk van de Europese Commissie gevestigd binnen de provincies teneinde de burgers meer te betrekken bij de Europese eenmaking - Namen, Luik, Bergen) (3-636)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-104
p. 12-13 3-104 p. 12-13 (PDF)
De geldigheid van het Belgische rijbewijs voor motorfietsen in het buitenland en meer in het bijzonder in Frankrijk (Een Belgisch rijbewijs categorie B of C is ook geldig voor categorie A) (3-1124)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-164
p. 32-33 3-164 p. 32-33 (PDF)
De gevolgen van de verslechterde relatie tussen Rusland en Wit-Rusland voor de Europese energiebevoorrading (Kwestie van de onafhankelijkheid op het vlak van energie t.o.v. de Russische partner) (3-1347)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-198
p. 16-17 3-198 p. 16-17 (PDF)
De invulling van het concept 'zwaar werk' voor vrouwelijke werknemers (en de toegang tot het brugpensioen) (3-1170)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-171
p. 26-27 3-171 p. 26-27 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder BelgiŽ, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Amendementen nrs 71 en 72 van mevrouw Zrihen c.s.
3-603/4
p. 6 3-603/4 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 148 van de heer Galand en mevrouw Zrihen
3-603/5
p. 17 3-603/5 p. 17 (PDF)
  Amendementen nrs 90, 97 tot 100 en 114 van de heer Cornil en mevrouw Zrihen
3-603/5
p. 2-3 3-603/5 p. 2-3 (PDF)
  3-603/5
p. 4-5 3-603/5 p. 4-5 (PDF)
  3-603/5
p. 8 3-603/5 p. 8 (PDF)
De moord op de journaliste Anna Politkovskaya (Russische journaliste - Reportage over folteringen en ontvoeringen in TsjetsjeniŽ - Racisme - Schending van de vrijheid van meningsuiting) (3-1228)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-181
p. 12-14 3-181 p. 12-14 (PDF)
De niet-naleving door Polen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Problemen n.a.v. betogingen voor de homoseksuelen in Polen - Afschaffing van het ministerie voor Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen) (3-879)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatsscretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-137
p. 24-26 3-137 p. 24-26 (PDF)
De omzetting van de richtlijn 2002/73/EG van 23 september 2002 tot uitvoering van het principe van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van werk (Hervatting van de samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid voor vrouwen en mannen) (3-1032)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-153
p. 23-24 3-153 p. 23-24 (PDF)
De opvolging van de Wereldvrouwenconferentie (Peking +10) (VN-conferentie te New-York van 28 februari tot 25 maart 2005 over de positie van de vrouw)      
  Debat
3-98
p. 14-23 3-98 p. 14-23 (PDF)
De opvolging van het Kyoto-protocol (Vermindering van de emissie van broeikasgassen - Aankoop emissierechten) (3-1387)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-202
p. 9-10 3-202 p. 9-10 (PDF)
De plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (Hervorming van het stelsel - Uitbreiding tot andere taken - Betrokken leeftijdscategorieŽn) (3-1273)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-188
p. 12-13 3-188 p. 12-13 (PDF)
De prioriteiten van het Britse voorzitterschap van de Europese Unie en het dossier ęBetter RegulationĽ (Waarborgen van een reglementair kader dat op efficiŽnte wijze bijdraagt tot groei en werkgelegenheid, met eerbiediging van de sociale en milieudoelstellingen - Verbetering van de ex ante en ex post regelgeving van de EU en verbetering van de regelgeving in de Lidstaten - Impactanalyse - Deregulering) (3-774)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 27-29 3-123 p. 27-29 (PDF)
De rol van de internationale financiŽle instellingen (IFI's) in het ontwikkelingsbeleid (en de armoedebestrijding - Rol van de wereldbank en het Internationaal Muntfonds) (3-1516)      
  Verslag namens de bijzondere commissie "Globalisering" uitgebracht door de dames Zrihen (S) en De Bue (K)
3-1516/1
p. 1-142 3-1516/1 p. 1-142 (PDF)
De schuldproblematiek van de ontwikkelingslanden (Schuldkwijtschelding) (3-1432)      
  Verslag namens de bijzondere commissies "Globalisering" uitgebracht door de dames de Bethune (S), Zrihen (S) en Lalieux (K)
3-1432/1
p. 1-32 3-1432/1 p. 1-32 (PDF)
De sociaal-economische impact van de sluiting van sommige stations (La LouviŤre) (3-625)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-102
p. 9-11 3-102 p. 9-11 (PDF)
De spoeddiensten voor doven en slechthorenden (Noodoproepen - Dienst 100 - Brandweer en politie) (3-797)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-130
p. 15-16 3-130 p. 15-16 (PDF)
De toegang tot de nooddiensten voor doven en slechthorenden (Bijstand via SMS of e-mail) (3-1475)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-212
p. 19-20 3-212 p. 19-20 (PDF)
De toegang van de 55-plussers tot de arbeidsmarkt (Activiteitsgraad - Herinschakeling in het beroepsleven - Doelstellingen van Lissabon) (3-538)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Annane aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-94
p. 69-74 3-94 p. 69-74 (PDF)
De toename van de bezettingen van kerken door mensen zonder papieren (3-1082)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-159
p. 94-96 3-159 p. 94-96 (PDF)
De verkiezingen in Irak (FinanciŽle bijdrage - Verkiezingsexperts - Veilige verkiezingen) (3-478)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zihren aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-86
p. 30-32 3-86 p. 30-32 (PDF)
De verklaring van de Europese Raad over de betrekkingen tussen de Europese Unie en Irak (Hulp van BelgiŽ bij de wederopbouw van Irak : voorbereiding van de verkiezingen, missies van deskundigen, civiele samenwerking) (3-451)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-84
p. 22-23 3-84 p. 22-23 (PDF)
De zonnecrŤmes en de bescherming tegen ultraviolette straling (Etiketering) (3-1208)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-175
p. 25-26 3-175 p. 25-26 (PDF)
Debat over het huiselijk geweld (Campagne van de Raad van Europa teneinde de parlementen nogmaals aan te zetten tot actie)      
  Debat
3-189
p. 4-6 3-189 p. 4-6 (PDF)
  3-189
p. 6-31 3-189 p. 6-31 (PDF)
Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) - Wijziging van de wetgeving - Koninklijke besluiten tot uitvoering (Herwaardering van de in de loop der jaren gestorte bijdragen, rentevoet en toekomstige indexaanpassingen - Eventuele vermindering van het pensioen) (3-5859)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-78
p. 8370 3-78 p. 8370 (PDF)
Economische conjunctuur - Faillissementen - Ontwikkeling (Statistieken) (3-2994)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3884 3-47 p. 3884 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4174 3-49 p. 4174 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Zrihen, gecoŲpteerd senator
3-75
p. 5 3-75 p. 5 (PDF)
Eurodacsysteem - Evaluatie (Europees geautomatiseerd systeem voor identificatie van vingerafdrukken - Asielzoekers en illegalen) (3-6565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9595-9596 3-87 p. 9595-9596 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10540-10541 3-90 p. 10540-10541 (PDF)
Europees Programma " Intelligente energie -Europa" - Ontwikkeling en implementatie in BelgiŽ (Bevordering van het gebruik van duurzame energiebronnen - SAVE, ALTENER, STEER, COOPENER) (3-3728)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5080 3-57 p. 5080 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5269-5271 3-58 p. 5269-5271 (PDF)
Europese Unie - Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid - Prioriteiten van het "Programma van Den Haag" - Evaluatie (PolitiŽle en gerechtelijke samenwerking) (3-6568)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9450-9452 3-86 p. 9450-9452 (PDF)
Evaluatie van de begrotingshulp (Ontwikkelingssamenwerking) (3-1936)      
  Verslag van de dames Zrihen en Lijnen
3-1936/1
p. 1-73 3-1936/1 p. 1-73 (PDF)
Grote elektriciteitspanne van 4 november 2006 - Gevolgen - Preventie (3-6399)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9115-9116 3-84 p. 9115-9116 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9697-9699 3-87 p. 9697-9699 (PDF)
Het Chikungunya-virus (Mug, overbrenger van die virale ziekte waarvan momenteel een epidemie heerst op het eiland Rťunion [Aedes albopictus]) (3-1069)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-157
p. 35-36 3-157 p. 35-36 (PDF)
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en zijn studies over vrouwen in de politiek (3-2077)      
  Verslag van de dames Geerts en Zrihen
3-2077/1
p. 1-38 3-2077/1 p. 1-38 (PDF)
Het consumentenkrediet (Strijd tegen overmatige schuldenlast) (3-1451)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-208
p. 9-11 3-208 p. 9-11 (PDF)
Het einde van de loopbaan van vrouwelijke werknemers (Eindeloopbaanproblematiek - "Actieve vergrijzing" - Loopbaanonderbreking) (3-764)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Aangezien mevrouw Zrihen afwezig is in de openbare vergadering, zal ze een schriftelijk antwoord krijgen op haar vraag
3-121
p. 9 3-121 p. 9 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 31-32 3-123 p. 31-32 (PDF)
Het koninklijk besluit tot invoering van de zogenaamde nulstelling bij kredietopeningen (Bestrijding van overconsumptie en sociale uitsluiting) (3-952)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-146
p. 12-13 3-146 p. 12-13 (PDF)
Het principe volgens hetwelk gemeentelijke opcentiemen op de inkomstenbelasting geen terugwerkende kracht kunnen hebben (Verhoging van de opcentiemen - Goedkeuring voor het einde van het jaar waarin de inkomsten worden belast - Onwettigheid van sommige gemeentelijke beslissingen - Gemeente Lessen) (3-2307)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zrihen aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-214
p. 89-90 3-214 p. 89-90 (PDF)
Het samenwerkingsakkoord met Cambodja (3-1397)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-203
p. 22-28 3-203 p. 22-28 (PDF)
Het systeem van de dienstencheques (Evaluatie) (3-577)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zrihen aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-97
p. 79-81 3-97 p. 79-81 (PDF)
Het toestaan van gewelddadige verhoormethodes door president Bush ("Military Commissions Act" - Geheime ondervragingen - Gebruik van de dwang - Impact van de nieuwe wet op het Belgisch-Amerikaanse verdrag inzake gerechtelijke samenwerking - Houding i.g.v. vraag tot uitlevering) (3-1289)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 47-49 3-190 p. 47-49 (PDF)
Het uitblijven van het koninklijk besluit tot invoering van de zogenaamde 'nulstelling' bij kredietopeningen (Bestrijding van overconsumptie - Eis dat de kredietnemer zijn geldreserve volledig aanvult, alvorens een nieuw krediet aan te gaan) (3-894)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-139
p. 21-23 3-139 p. 21-23 (PDF)
ITER-verdrag - Ondertekening - Vooruitzichten voor BelgiŽ (Bouw van een experimentele kernfusiereactor - Schone energie) (3-6400)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9116 3-84 p. 9116 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9472-9474 3-86 p. 9472-9474 (PDF)
Internationaal huispersoneel - Misbruik, slechte behandeling en uitbuiting - Sensibilisering - Klachten (3-2931)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3771-3772 3-45 p. 3771-3772 (PDF)
Nationale Commissie voor de Evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) (3-836)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-836/2
p. 1 3-836/2 p. 1 (PDF)
Onbeschoftheid en administratieve bestraffing door de gemeenten (Nieuw beleid inzake administratieve boetes wegens overlast) (3-675)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-110
p. 95-96 3-110 p. 95-96 (PDF)
Onderaanneming - Veiligheid op het werk (3-7217)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10086-10087 3-89 p. 10086-10087 (PDF)
Onderaanneming - Zwartwerk - Controle (3-7218)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10087 3-89 p. 10087 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1254)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1254/4
p. 1-20 3-1254/4 p. 1-20 (PDF)
   Afschaffing van de verhoging van de verpakkingsheffing
3-1254/4
p. 3 3-1254/4 p. 3 (PDF)
  3-1254/4
p. 5 3-1254/4 p. 5 (PDF)
  3-1254/4
p. 9-10 3-1254/4 p. 9-10 (PDF)
   BTW-vrijstellingen voor maatschappelijk werk en sociale zekerheid
3-1254/4
p. 6 3-1254/4 p. 6 (PDF)
   Behoud van de pensioenrechten van het statutair personeel van Belgacom in verlof wegens opdracht bij een Belgische overheidsdienst in het kader van het e-ID-project
3-1254/4
p. 13-14 3-1254/4 p. 13-14 (PDF)
   Dienst voor alimentatievorderingen : oprichting van een begrotingsfonds betreffende de betaling van voorschotten op onderhoudsgeld
3-1254/4
p. 3 3-1254/4 p. 3 (PDF)
  3-1254/4
p. 9 3-1254/4 p. 9 (PDF)
   Effectisering van de fiscale vorderingen van de Staat
3-1254/4
p. 5-6 3-1254/4 p. 5-6 (PDF)
  3-1254/4
p. 12-13 3-1254/4 p. 12-13 (PDF)
   Forfaitaire belasting van de vennootschappen of beoefenaars van een vrij beroep bij niet of laattijdige indiening van de aagifte
3-1254/4
p. 5 3-1254/4 p. 5 (PDF)
  3-1254/4
p. 11-12 3-1254/4 p. 11-12 (PDF)
   Maatregelen in verband met biobrandstoffen - Verlaging van de accijnzen - Budgettaire neutraliteit - Omgekeerd cliquetsysteem
3-1254/4
p. 2 3-1254/4 p. 2 (PDF)
  3-1254/4
p. 3-4 3-1254/4 p. 3-4 (PDF)
  3-1254/4
p. 7-9 3-1254/4 p. 7-9 (PDF)
   Overheveling van het GEN-fonds naar de NMBS-Holding
3-1254/4
p. 13 3-1254/4 p. 13 (PDF)
   Wijziging van de structuur van de accijnstarieven voor tabaksproducten
3-1254/4
p. 4 3-1254/4 p. 4 (PDF)
  3-1254/4
p. 10-11 3-1254/4 p. 10-11 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  Algemene bespreking van het onderdeel FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
   Aanwending van aan de belastingschuldige terug te geven of te betalen sommen tot de betaling van fiscale schulden van de belastingplichtige
3-90
p. 50 3-90 p. 50 (PDF)
   Hervorming van het fiscaal regime PB van hypothecaire leningen en verzekeringen afgesloten voor het verwerven of behouden van de enige eigen woning van de belastingplichtige
3-90
p. 50 3-90 p. 50 (PDF)
   Onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen - Bestrijding van overmatige schuldenlast
3-90
p. 50 3-90 p. 50 (PDF)
   Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing t.v.v. onderzoekers in privť-ondernemingen die samenwerken met universiteiten of hogescholen
3-90
p. 50 3-90 p. 50 (PDF)
Personen met een handicap - Specifieke stimulerende maatregelen - Sensibilisering van regeringsverantwoordelijken (3-2934)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-46
p. 3822 3-46 p. 3822 (PDF)
Personenbelasting - Belastingaftrek - Werken uitgevoerd door geregistreerde aannemers (Hypothecaire lening voor woning) (3-6773)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9589 3-87 p. 9589 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10468-10470 3-90 p. 10468-10470 (PDF)
Programma ARGO - Evaluatie (Actieprogramma voor administratieve samenwerking inzake asielbeleid, immigratiebeleid en het beleid inzake overschrijding van de buitengrenzen) (3-6566)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9602-9603 3-87 p. 9602-9603 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9911-9913 3-88 p. 9911-9913 (PDF)
Reclame - Gebruik van seks in de reclameboodschappen - Bescherming van de gebruikers - Jury voor ethische reclame (3-2996)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3896 3-47 p. 3896 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
Bul. 3-52
p. 4567-4568 3-52 p. 4567-4568 (PDF)
Tewerkstelling van personen met een handicap - Werkloosheidsvallen - Aanwerving van personen met een handicap in de openbare sector - Eerbiediging van aanwervingsquota (3-2933)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3775-3776 3-45 p. 3775-3776 (PDF)
Verenigde Staten - Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen - Uitvoering - Eerbiediging (Personeelsleden van diplomatieke missies of consulaire posten, geaccrediteerd in de VS - Permanente vertegenwoordiging van leden van internationale organisaties gevestigd in de VS) (3-7776)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10508-10509 3-90 p. 10508-10509 (PDF)
Verenigde Staten - Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen - Uitvoering - Eerbiediging (Personeelsleden van diplomatieke missies of consulaire posten, geaccrediteerd in de VS - Permanente vertegenwoordiging van leden van internationale organisaties gevestigd in de VS) (3-7777)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10624-10626 3-90 p. 10624-10626 (PDF)
Verslag van Nationale Commissie voor de Evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) (3-1849)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1849/2
p. 1-38 3-1849/2 p. 1-38 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en mannen (3-1180)      
  Verslag van de dames Zrihen en de Bethune
3-1180/2
p. 1-68 3-1180/2 p. 1-68 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schulden van de minst ontwikkelde landen (3-1507)      
  Voorstel van mevrouw Zrihen en de heer Galand
3-1507/1
p. 1-8 3-1507/1 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking
3-212
p. 46-48 3-212 p. 46-48 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten binnen de Wereldhandelsorganisatie (3-1216)      
  Voorstel van de heren Mahoux, Cornil en Galand en mevrouw Zrihen
3-1216/1
p. 1-3 3-1216/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede (3-1629)      
  Voorstel van mevrouw Zrihen
3-1629/1
p. 1-5 3-1629/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toepassing van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (Integratie van genderaspecten in het beleid inzake internationale vrede en veiligheid) (3-2133)      
  Voorstel van de dames Pehlivan en Zrihen
3-2133/1
p. 1-7 3-2133/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de zesde ministeriŽle Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong 13-18 december 2005) (3-1398)      
  Voorstel van mevrouw Zrihen
3-1398/1
p. 1-6 3-1398/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
3-138
p. 4-10 3-138 p. 4-10 (PDF)
  3-138
p. 10-22 3-138 p. 10-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening (3-985)      
  Amendementen nrs 15 en 19 van mevrouw Zrihen
3-985/2
p. 4 3-985/2 p. 4 (PDF)
  3-985/2
p. 5 3-985/2 p. 5 (PDF)
  Verslag van de dames De Roeck en Zrihen
3-985/3
p. 1-10 3-985/3 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
3-108
p. 14-22 3-108 p. 14-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bevorderen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen (3-1633)      
  Voorstel van de dames Laloy en Zrihen
3-1633/1
p. 1-6 3-1633/1 p. 1-6 (PDF)
  Verslag van de dames Zrihen en de Bethune
3-1633/2
p. 1 3-1633/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame (3-1341)      
  Voorstel van de dames Laloy, Zrihen, Pehlivan, de T'Serclaes, Hermans, de Bethune, Nyssens en Kapompolť en de heer Happart
3-1341/1
p. 1-7 3-1341/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Zrihen c.s.
3-1341/3
p. 1 3-1341/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het tot stand brengen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen (3-2047)      
  Voorstel van de dames Zrihen, Hermans, Pehlivan, Annane en de Bethune
3-2047/1
p. 1-17 3-2047/1 p. 1-17 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende tien jaar Euromediterraan partnerschap: balans en vooruitzichten (3-1031)      
  Amendementen nrs 3 tot 38 van mevrouw Zrihen c.s.
3-1031/3
p. 1-7 3-1031/3 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1031/4
p. 1-143 3-1031/4 p. 1-143 (PDF)
  Bespreking
3-133
p. 13-23 3-133 p. 13-23 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de gezondheid van moeders naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag (3-2091)      
  Voorstel van de dames Pehlivan, Zrihen, Anseeuw, Geerts en Tindemans en de heer Cornil
3-2091/1
p. 1-4 3-2091/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria (3-1213)      
  Verslag van mevouw Zrihen na terugzending door de plenaire vergadering
3-1213/7
p. 1-19 3-1213/7 p. 1-19 (PDF)
Voorstel van resolutie over de positie van oudere vrouwen (3-1589)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door de dames Hermans en Zrihen
3-1589/2
p. 1-75 3-1589/2 p. 1-75 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 11 van mevrouw Zrihen
3-1589/4
p. 1-3 3-1589/4 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1589/5
p. 1-3 3-1589/5 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
3-185
p. 29-33 3-185 p. 29-33 (PDF)
Voorstel van resolutie over het Belgisch beleid betreffende de hervorming van het bestuur en het beleid van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (3-1920)      
  Voorstel van de heer Galand en mevrouw Zrihen
3-1920/1
p. 1-31 3-1920/1 p. 1-31 (PDF)
Voorstel van resolutie over het beleid inzake microfinanciering (Ontwikkelingssamenwerking) (3-1582)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1582/3
p. 1-43 3-1582/3 p. 1-43 (PDF)
  Bespreking
3-204
p. 48-55 3-204 p. 48-55 (PDF)
Voorstel van resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid (3-902)      
  Amendementen nrs 15 en 16 van de heer Cornil en mevrouw Zrihen
3-902/2
p. 7 3-902/2 p. 7 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ de doelstellingen te bereiken die in Lissabon werden vastgelegd inzake de werkgelegenheidsgraad van vrouwen (3-1347)      
  Verslag van de dames Zrihen en de Bethune
3-1347/2
p. 1 3-1347/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (3-2106)      
  Voorstel van mevrouw Zrihen
3-2106/1
p. 1-5 3-2106/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kritische succesfactoren die nodig zijn voor een geslaagde e-maatschappij (ICT-beleid) (3-1430)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Zrihen
3-1430/2
p. 1-3 3-1430/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 13 tot 22 van de heer Van Nieuwkerke en mevrouw Zrihen
3-1430/3
p. 1-7 3-1430/3 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
3-158
p. 10-12 3-158 p. 10-12 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Zrihen en de heer Van Nieuwkerke
3-159
p. 83 3-159 p. 83 (PDF)
  3-159
p. 132-133 3-159 p. 132-133 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (De Europese vrouw een eenvormig rechtsstatuut geven dat op alle vlakken gebaseerd is op de meest gunstige bepalingen uit de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie) (3-2035)      
  Voorstel van de heer Mahoux en de dames Zrihen en Lizin
3-2035/1
p. 1-8 3-2035/1 p. 1-8 (PDF)
Wereldbank - Mandaat toevertrouwd aan de Belgische bestuurder - Instructies van de regering (Opstapeling van reserves - Doeleinden ? - Schulden van de landen uit het Zuiden) (3-5641)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7769 3-73 p. 7769 (PDF)
Wereldhandelsorganisatie (WTO) - Ministerconferentie in Hongkong in december 2005 - Houding van de Europese Unie en van BelgiŽ (Doorbraak in de onderhandelingen van Doha, vnl. in de dossiers van de markttoegang voor diensten, landbouwproducten en niet-landbouwproducten) (3-3020)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-48
p. 4080-4081 3-48 p. 4080-4081 (PDF)
Wereldtop over de informatiemaatschappij van 16 tot 18 november 2005 in Tunis - Mensenrechten in TunesiŽ - Standpunt van BelgiŽ (NGO's) (3-3724)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5074 3-57 p. 5074 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5652-5654 3-61 p. 5652-5654 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding (Eťn enkele echtscheidingsgrond : duurzame ontwrichting tussen de echtgenoten - Alimentatiegeld - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Versoepelde en menselijkere procedure - Rechtsmiddelen) (3-2068)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-2068/4
p. 1-96 3-2068/4 p. 1-96 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Zrihen
3-2068/7
p. 1-3 3-2068/7 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-210
p. 49-70 3-210 p. 49-70 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (Opname van MongoliŽ) (3-887)      
  Verslag van de dames de Bethune en Zrihen
3-887/2
p. 1-3 3-887/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-112
p. 53-54 3-112 p. 53-54 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Generatiepact (3-1484)      
  Algemene bespreking
   Activerend beleid bij herstructurering
3-141
p. 16 3-141 p. 16 (PDF)
   Financiering van de sociale zekerheid
3-141
p. 15 3-141 p. 15 (PDF)
   Maatregelen die betrekking hebben op het tijdskrediet
3-141
p. 16 3-141 p. 16 (PDF)
   Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid voor jongeren
3-141
p. 16 3-141 p. 16 (PDF)
   Verhoging van de opleidingsinspanningen
3-141
p. 15 3-141 p. 15 (PDF)
   Verlaging van de arbeidslasten
3-141
p. 16 3-141 p. 16 (PDF)
   Welvaartsvast maken van de sociale uitkeringen
3-141
p. 16 3-141 p. 16 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (3-1988)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1988/3
p. 1-28 3-1988/3 p. 1-28 (PDF)
   Aanpassing van bepalingen van het WIB 1992 die handelen over de aanvullende pensioenen, de individuele levensverzekeringscontracten en het pensioensparen teneinde ze in overeenstemming te brengen met Europese beginselen
3-1988/3
p. 18-19 3-1988/3 p. 18-19 (PDF)
   Aanpassing van de bijzondere belastingregeling voor coordinatiecentra n.a.v. een beslissing van de EU-instanties
3-1988/3
p. 14-15 3-1988/3 p. 14-15 (PDF)
  3-1988/3
p. 20-21 3-1988/3 p. 20-21 (PDF)
   Aanpassing van het BTW-Wetboek aan de Europese reglementering inzake intracommunautair goederenvervoer
3-1988/3
p. 14 3-1988/3 p. 14 (PDF)
   Afschaffing van het controleboek voor beenhouwers
3-1988/3
p. 2-3 3-1988/3 p. 2-3 (PDF)
   Afwijking van de rechten op toegang van derden voor de nieuwe grote aardgasinstallaties
3-1988/3
p. 6 3-1988/3 p. 6 (PDF)
   Bekrachtiging van het KB tot organisatie van de bestuursstructuur van de nieuwe Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
3-1988/3
p. 16 3-1988/3 p. 16 (PDF)
   Belasting der niet-verblijfhouders - Vrijgestelde inkomsten - Wijziging artikel 230 WIB 1992
3-1988/3
p. 19 3-1988/3 p. 19 (PDF)
   Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling - Indexering van de bedragen
3-1988/3
p. 10 3-1988/3 p. 10 (PDF)
  3-1988/3
p. 13 3-1988/3 p. 13 (PDF)
   De aardolieproducten gebruikt voor industriŽle of commerciŽle doelstellingen zijn vrijgesteld van een bijdrage aan het sociaal stookoliefonds
3-1988/3
p. 5 3-1988/3 p. 5 (PDF)
   De registratie van overeenkomsten inzake co-ouderschap worden volledig belastingvrij gemaakt
3-1988/3
p. 20 3-1988/3 p. 20 (PDF)
   De stichting van openbaar nut "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen" is opgenomen als instelling die fiscaal aftrekbare giften in geld kan ontvangen
3-1988/3
p. 10 3-1988/3 p. 10 (PDF)
  3-1988/3
p. 11 3-1988/3 p. 11 (PDF)
   De vermiste en de ontvoerde kinderen die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt worden beschouwd als personen ten laste van de belastingplichtige
3-1988/3
p. 10 3-1988/3 p. 10 (PDF)
  3-1988/3
p. 12-13 3-1988/3 p. 12-13 (PDF)
   Eenmalige bijdrage van 100 miljoen euro ten laste van enkele gasondernemingen in het kader van een vermindering van de verwarmingsfactuur van particulieren
3-1988/3
p. 6-8 3-1988/3 p. 6-8 (PDF)
  3-1988/3
p. 8-9 3-1988/3 p. 8-9 (PDF)
   Financiering van de prospectieve studie inzake de elektriciteits- en aardgasbevoorradingszekerheid
3-1988/3
p. 6 3-1988/3 p. 6 (PDF)
   Fiscale behandeling van de aanvullende vergoedingen bovenop een brugpensioen verkregen
3-1988/3
p. 10 3-1988/3 p. 10 (PDF)
   Fiscale co-ouderschapsregeling
3-1988/3
p. 10 3-1988/3 p. 10 (PDF)
  3-1988/3
p. 11-12 3-1988/3 p. 11-12 (PDF)
   Heffing van het expeditierecht op kopieŽn van elektronische bestanden en audiovisueel materiaal
3-1988/3
p. 17 3-1988/3 p. 17 (PDF)
   Invoeging in de aardgaswet van de definities "hub" en "belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot het vervoersnet"
3-1988/3
p. 5 3-1988/3 p. 5 (PDF)
   Invoering van een ťťnmalige bijdrage van 12 miljoen euro ten laste van raffinaderijen en importeurs die een opslagverplichting hebben in het kader van een vermindering van de verwarmingsfactuur van particulieren
3-1988/3
p. 4 3-1988/3 p. 4 (PDF)
  3-1988/3
p. 8-9 3-1988/3 p. 8-9 (PDF)
   Invoering voor de zeescheepvaartvennootschappen van een belastingaftrek voor risico-kapitaal
3-1988/3
p. 14 3-1988/3 p. 14 (PDF)
   MateriŽle rechtzetting i.v.m. de regeling van de gespreide betaling van de stookoliefactuur
3-1988/3
p. 4 3-1988/3 p. 4 (PDF)
   Mogelijkheid voor APETRA om de helft van de ruwe aardolie in het buitenland op te slaan
3-1988/3
p. 5 3-1988/3 p. 5 (PDF)
   Nieuwe taak voor de netbeheerder, namelijk de organisatie van een secundaire aardgasmarkt als gereguleerde activiteit
3-1988/3
p. 5 3-1988/3 p. 5 (PDF)
   Omzetting van de verplichtingen opgelegd bij EG-verordening nr 2182/2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen
3-1988/3
p. 17 3-1988/3 p. 17 (PDF)
   Promotie van pan-Europese pensioenfondsen - Fiscaal regime van de instellingen voor de financiering van pensioenen en van de instellingen van bedrijfspensioenvoorzieningen
3-1988/3
p. 18 3-1988/3 p. 18 (PDF)
  3-1988/3
p. 20 3-1988/3 p. 20 (PDF)
  3-1988/3
p. 20 3-1988/3 p. 20 (PDF)
  3-1988/3
p. 21-23 3-1988/3 p. 21-23 (PDF)
   Recht op toeslag op de belastingvrije som voor alleenstaande ouder met kinderlast
3-1988/3
p. 12 3-1988/3 p. 12 (PDF)
   Specifieke belastingvermindering voor de bezoldigingen die betrekking hebben op overwerk
3-1988/3
p. 10 3-1988/3 p. 10 (PDF)
  3-1988/3
p. 13 3-1988/3 p. 13 (PDF)
   Termijnverlenging inzake luchthavenidentificatiebadges
3-1988/3
p. 3 3-1988/3 p. 3 (PDF)
   Toekenning van een nieuwe bevoegdheid aan het sociaal stookoliefonds, namelijk reclame rond de gespreide betalingen
3-1988/3
p. 4-5 3-1988/3 p. 4-5 (PDF)
   Toevoeging van de NV De Scheepvaart aan de lijst van de publieke havenbedrijven die aan de rechtspersonenbelasting zijn onderworpen
3-1988/3
p. 10 3-1988/3 p. 10 (PDF)
  3-1988/3
p. 13 3-1988/3 p. 13 (PDF)
   Uitbreiding van de aftrekmogelijkheid van uitgaven voor kinderoppas
3-1988/3
p. 10 3-1988/3 p. 10 (PDF)
  3-1988/3
p. 11 3-1988/3 p. 11 (PDF)
   Uitbreiding van de taken van het Fonds voor de Analyse van de aardolieproducten (FAPETRO) naar de controle van de biobrandstoffen
3-1988/3
p. 5 3-1988/3 p. 5 (PDF)
   Uitoefening door De Post van opdrachten van openbare dienst inzake financiŽle postdiensten
3-1988/3
p. 23-25 3-1988/3 p. 23-25 (PDF)
   Verbetering van de invordering van de strafboeten
3-1988/3
p. 15-16 3-1988/3 p. 15-16 (PDF)
   Verlenging van de maatregel "Internet voor allen" en het daaraan gekoppeld belastingkrediet
3-1988/3
p. 3 3-1988/3 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (3-1989)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1989/3
p. 1 3-1989/3 p. 1 (PDF)
   Bevoegdheden van de BIPT - Instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat en de drie Gemeenschappen betreffende het wederzijds consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot elektronische communicatienetwerken door de regulerende instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio-omroep en televisie - Oprichting van een interministerieel comitť en een conferentie van regulatoren (Zie doc. 3-1988 pagina's 26 en 27)
3-1989/3
tekst 3-1989/3 tekst (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV) (3-2121)      
  Verslag van de heer Willems en mevrouw Zrihen
3-2121/4
p. 1-46 3-2121/4 p. 1-46 (PDF)
   Hervorming van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten die betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats en van het Burgerlijk Wetboek : verplichte schriftelijke huurovereenkomst, bekendmaking van het bedrag van de huurprijs, verplichte plaatsbeschrijving, verwijzing naar de gewestelijke gezondheidsnormen, bijlage bij de huurovereenkomst en verdeling van de werken tussen eigenaar en huurder, hervorming van het systeem van de huurwaarborgen
3-2121/4
p. 5-10 3-2121/4 p. 5-10 (PDF)
  3-2121/4
p. 15-30 3-2121/4 p. 15-30 (PDF)
   Omzetting richtlijn 2004/35/EG inzake milieuschade : invoering van bijzondere verjaringstermijnen voor vorderingen ingesteld door publieke overheden tot vergoeding van de kosten van preventie- en herstelmaatregelen bij milieuschade
3-2121/4
p. 11-12 3-2121/4 p. 11-12 (PDF)
  3-2121/4
p. 45-46 3-2121/4 p. 45-46 (PDF)
   Opheffing van de inschrijving van een bedongen hypotheek
3-2121/4
p. 2-3 3-2121/4 p. 2-3 (PDF)
  3-2121/4
p. 12-13 3-2121/4 p. 12-13 (PDF)
   Wijziging van de wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder en wijziging van het Wetboek van vennootschappen : technische verbeteringen
3-2121/4
p. 4-5 3-2121/4 p. 4-5 (PDF)
  3-2121/4
p. 13-15 3-2121/4 p. 13-15 (PDF)
   Wijziging wet op het veiligheidskorps in uitvoering van taken van politie van hoven en rechtbanken of van overbrenging van gevangenen m.b.t. het gebruik van de handboeien
3-2121/4
p. 4 3-2121/4 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - Definitieve arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval : aanpassing van de arbeidsomstandigheden versus einde van de overeenkomst wegens overmacht - Wijziging wet 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen beneden 16 jaar toegang tot bioscoopzalen wordt ontzegd) (3-2429)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-2429/2
p. 1-3 3-2429/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-216
p. 123 3-216 p. 123 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid (3-1812)      
  Verslag van de heer Beke en mevrouw Zrihen
3-1812/5
p. 1-54 3-1812/5 p. 1-54 (PDF)
   Beperking van de ereloon-supplementen ten laste van de opgenomen patiŽnt (dringende patiŽnten, door een ouder begeleide kinderen, lot van de kinderartsen)
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
   Effectieve inning van het remgeld voor thuisverpleging
3-1812/5
p. 7 3-1812/5 p. 7 (PDF)
  3-1812/5
p. 16 3-1812/5 p. 16 (PDF)
  3-1812/5
p. 21 3-1812/5 p. 21 (PDF)
   Gegevensuitwisseling betreffende de ziekenhuizen tussen publieke instellingen zoals FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het Kenniscentrum via de technische cel
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
   Geneesmiddelen : prijs en terugbetalingsbasis ; goedkope voorschriften ; technische correcties ; groepsgewijze herziening ; heffingen ; forfaitarisatie ; radio-isotopen ; aanpassingen van referenties ; zorgprogramma reproductieve geneeskunde ; indexatie-heffingen ; aanpassingen wet van 24 februari 1921 (verdovende middelen)
3-1812/5
p. 5 3-1812/5 p. 5 (PDF)
  3-1812/5
p. 15-16 3-1812/5 p. 15-16 (PDF)
  3-1812/5
p. 21 3-1812/5 p. 21 (PDF)
   Gezondheidsbedreigende situaties : maatregelen die dringend nodig zijn voor de bescherming van gezondheid van de bevolking
3-1812/5
p. 4-5 3-1812/5 p. 4-5 (PDF)
  3-1812/5
p. 15 3-1812/5 p. 15 (PDF)
  3-1812/5
p. 21 3-1812/5 p. 21 (PDF)
   Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg : plaatsvervanger voor de leidende ambtenaren die in de raad van bestuur zetelen
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
   Minderjarigen : eigen recht op tegemoetkomingen voor geneeskundige verzorging voor niet begeleide minderjarige vreemdelingen en voor kinderen ten laste van zelfstandigen die niet meer in staat zijn hun sociale bijdragen te betalen
3-1812/5
p. 8 3-1812/5 p. 8 (PDF)
   Nieuwe terugbetalingsprocedure voor implantaten en invasieve medische hulpmiddelen : wijzigingen wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 en wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987
3-1812/5
p. 4 3-1812/5 p. 4 (PDF)
  3-1812/5
p. 14 3-1812/5 p. 14 (PDF)
  3-1812/5
p. 20 3-1812/5 p. 20 (PDF)
   Organiseren van een systeem van registratie van gegevens inzake kanker in het kader van een stichting
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
  3-1812/5
p. 14 3-1812/5 p. 14 (PDF)
  3-1812/5
p. 20 3-1812/5 p. 20 (PDF)
   Rechten van de patiŽnt - Plicht tot informatieverstrekking van het ziekenhuis
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
  3-1812/5
p. 4 3-1812/5 p. 4 (PDF)
   Responsabilisering van de zorgverstrekkers inzake het voorschrijven van geneesmiddelen en specialiteiten : instelling bij de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV van twee administratieve rechtscolleges, ťťn in eerste aanleg en ťťn in graad van beroep om de rechten van de verdediging beter te waarborgen
3-1812/5
p. 5-6 3-1812/5 p. 5-6 (PDF)
  3-1812/5
p. 7 3-1812/5 p. 7 (PDF)
  3-1812/5
p. 16 3-1812/5 p. 16 (PDF)
  3-1812/5
p. 21 3-1812/5 p. 21 (PDF)
   Riziv - Wijziging van de verzekerbaarheidsgegevens - Regularisaties - Globalisering van de terugbetalingen aan de rechthebbenden verschuldigd
3-1812/5
p. 7 3-1812/5 p. 7 (PDF)
   Speciaal solidariteitsfonds - Aanvragen voor tegemoetkoming in de kost voor weesgeneesmiddelen
3-1812/5
p. 7 3-1812/5 p. 7 (PDF)
   Uitbreiding bevoegdheden en opleiding vroedvrouwen
3-1812/5
p. 2 3-1812/5 p. 2 (PDF)
  3-1812/5
p. 8-13 3-1812/5 p. 8-13 (PDF)
  3-1812/5
p. 17-19 3-1812/5 p. 17-19 (PDF)
   Verpleegkundige thuiszorg : procedure waardoor het mogelijk wordt de fysieke afhankelijkheid van de patiŽnten beter te meten en de verpleegkundigen die het meetinstrument (Katzschaal) duidelijk misbruikt hebben, te straffen
3-1812/5
p. 7 3-1812/5 p. 7 (PDF)
   Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt : toepassing zowel op contractuele als op buitencontractuele rechtsverhoudingen ; recht op informatie mits aanwijzing van een vertrouwenspersoon ; maximumkostprijs voor het afschrift van het dossier ; versoepeling van het klachtrecht - Onafhankelijkheid van de ombudsfunctie
3-1812/5
p. 4 3-1812/5 p. 4 (PDF)
  3-1812/5
p. 14 3-1812/5 p. 14 (PDF)
  3-1812/5
p. 20 3-1812/5 p. 20 (PDF)
   Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek : veroordeling van de instellingen van de sociale zekerheid tot de kosten ter zake van vorderingen uitsluitend ingesteld door of tegen de sociaal verzekerden
3-1812/5
p. 8 3-1812/5 p. 8 (PDF)
   Wijzigingen houdende verduidelijking van sommige bepalingen van artikel 49ter van KB nr 78, meer bepaald betreffende de bijzondere bepalingen met het oog op het volgen van een zekere klinische opleiding in het kader van de medische samenwerking met landen die geen lidstaat zijn van de EU
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
   Wijzigingen wet van 5 juli 1994 betreffende het bloed en de bloedderivaten van menselijke oorsprong : traceerbaarheid, schrapping van hepatocytolysetests (= ATL-tests), personen bevoegd voor inspectie en controle op bloedinstellingen
3-1812/5
p. 3 3-1812/5 p. 3 (PDF)
  3-1812/5
p. 13 3-1812/5 p. 13 (PDF)
  3-1812/5
p. 19 3-1812/5 p. 19 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap (Omkadering van de CAO nr 84 betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap - Omzetting richtlijn 2001/86/EG - Geschillen inzake vertrouwelijke informatie - Gerechtelijke procedure) (3-1297)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1297/2
p. 1-7 3-1297/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Verdrag inzake het Europees octrooi) van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991, gedaan te MŁnchen op 29 november 2000 (3-1909)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1909/2
p. 1-6 3-1909/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Niger, ondertekend te Brussel op 26 maart 2003 (3-1351)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1351/2
p. 1 3-1351/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Bilaterale Overeenkomst inzake wederzijdse administratieve bijstand tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko met het oog op het voorkomen, opsporen en bestraffen van inbreuken op de douanewetten, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 4 oktober 2002 (3-1925)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1925/2
p. 1-2 3-1925/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Democratische Republiek Congo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kinshasa op17 februari 2005 (3-1515)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1515/2
p. 1-2 3-1515/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Athene op 25 mei 2004 (3-1250)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1250/2
p. 1-2 3-1250/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiŽle belangen schaden, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 26 oktober 2004 (Uitbreiding van de administratieve bijstand en de gerechtelijke samenwerking in strafzaken : goederenhandel in strijd met douane- en landbouwwetgeving, fraude inzake BTW, verbruiksbelastingen en accijnzen, ontvangen of achterhouden van subsidies of retributies, procedures voor de gunning van opdrachten - Administratief en strafrechtelijk voorkomen, opsporen, onderzoeken, vervolgen en bestraffen - Inbeslagneming en terugvordering van bedragen die voortvloeien uit illegale activiteiten) (3-1731)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1731/2
p. 1-3 3-1731/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten: 1į Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied, gedaan te Brussel op 26 juli 1995; 2į Akkoord betreffende de voorlopige toepassing tussen een aantal lidstaten van de Europese Unie van de op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie opgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, gedaan te Brussel op 26 juli 1995; 3į Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciŽle uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, en Verklaring, gedaan te Brussel op 29 november 1996; 4į Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende het toepassingsgebied van het witwassen van opbrengsten in de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, alsmede betreffende de opneming van het registratienummer van het vervoermiddel in de Overeenkomst, en Verklaringen, gedaan te Brussel op 12 maart 1999 (3-1030)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1030/2
p. 1-3 3-1030/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten: 1į het Zevende Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging; 2į het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging; 3į de Wereldpostconventie en het Slotprotocol, en 4į de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van de post, gedaan te Boekarest op 5 oktober 2004 (3-2078)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-2078/2
p. 1-5 3-2078/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Burkina Faso, ondertekend te Brussel op 24 november 2003 (3-1946)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1946/2
p. 1-2 3-1946/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en het Kabinet van Ministers van OekraÔne, ondertekend te Brussel op 1 juli 2002 (3-1927)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1927/2
p. 1-2 3-1927/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Burgerlijk Verdrag inzake corruptie, gedaan te Straatsburg op 4 november 1999 (Aansluitend op het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie van de Raad van Europa) (3-1847)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1847/2
p. 1-4 3-1847/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000, zoals het op 14 november 2000 door de Secretaris-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties is verbeterd (3-1377)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1377/2
p. 1-6 3-1377/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, gedaan te Straatsburg op 15 mei 2003 (3-2033)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-2033/2
p. 1-5 3-2033/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol inzake het Verdrag van 's-Gravenhage van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict, gedaan te 's-Gravenhage op 26 maart 1999 (3-1225)      
  Verslag van de heer Lionel Vandenberghe en mevrouw Zrihen
3-1225/3
p. 1-4 3-1225/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Internationaal Hof voor het Recht van de Zee, gedaan te New York op 23 mei 1997 (3-1861)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1861/2
p. 1-2 3-1861/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 155 betreffende arbeidsveiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu, aangenomen te GenŤve op 22 juni 1981 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (3-2118)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-2118/2
p. 1-2 3-2118/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-212
p. 28 3-212 p. 28 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004 (3-1091)      
  Algemene bespreking
3-110
p. 7-48 3-110 p. 7-48 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003 (3-2136)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-2136/2
p. 1-3 3-2136/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-212
p. 29-30 3-212 p. 29-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (Structurele samenwerking tussen de diensten van FOD Justitie en door de bevoegde overheden erkende diensten die door de Gemeenschappen zijn ingericht of die voldoen aan de voorwaarden die door deze laatste werden vastgesteld - Cofinanciering door de minister van Justitie van de bemiddeling voorgesteld door de procureur des Konings en uitgevoerd door de bemiddelingsdiensten van de Gemeenschappen) (3-2085)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-2085/2
p. 1-8 3-2085/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en financiering van de ouderstage, bedoeld in de wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (3-2086)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-2086/2
p. 1-3 3-2086/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de inwerkingtreding van artikel 7, 7į van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (3-2087)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-2087/2
p. 1-3 3-2087/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van kamers van eerste aanleg en kamers van beroep bij de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV (3-1813)      
  Verslag van de heer Beke en mevrouw Zrihen
3-1813/2
p. 1 3-1813/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Beheersing van de gerechtelijke achterstand bij de Raad van State - Afschaffing van een aantal niet-rechtsprekende bevoegdheden van de afdeling administratie - Overdracht van de bevoegdheid om uitspraak te doen omtrent geschillen inzake individuele beslissingen in het vreemdelingenrecht aan de Raad voor de Vreemdelingenbetwistingen, dewelke tevens het bevoegdheidspakket van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen overneemt - Invoering van technieken van modern management bij de Raad van State en aanpassing van het statuut van de ambtsdragers aan de moderne beheersnoden : mandatenstelsel, evaluatiesysteem en rapporteringsmechanismen - Uitbreiding van de mogelijkheid om alleen te zetelen - Zeefprocedure in de administratieve cassatie - Versnelde rechtspleging voor doelloze beroepen en voor verzoekschriften die enkel op korte debatten met zich meebrengen) (3-1787)      
  Algemene bespreking
3-178
p. 4 3-178 p. 4 (PDF)
  3-178
p. 4-65 3-178 p. 4-65 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke orde, referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven en rechtbanken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken) (Oprichting van een afzonderlijke personeelsvertegenwoordiging - Wijziging wet 1 september 1980, artikel 2) (3-2010)      
  Amendement nr 14 van mevrouw Zrihen
3-2010/2
p. 6 3-2010/2 p. 6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 190 van het Wetboek diverse rechten en taksen, wat het bedrag betreft van de belasting voor aanplakking en de betaling ervan (Invoering van een derde tarief - Verval van het feit dat de belasting hoofdelijk verschuldigd is door zowel de opdrachtgever van de aanplakking als de onderneming die de aanplakking verricht) (3-2441)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-2441/2
p. 1-3 3-2441/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-216
p. 131 3-216 p. 131 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut (Behoud van de socialezekerheidsrechten - Behoud van de hoedanigheid van werkzoekende - Toelatingsvoorwaarden - Tucht - Geldelijk statuut - Aansprakelijkheid - Kinderbijslag - Wijziging gecoŲrdineerde wetten betreffende gezinsbijslag en wet 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag - Opheffing hoofdstuk XXI van titel III van de wet van 27 maart 2003) (3-2405)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-2405/2
p. 1-4 3-2405/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Omzetting richtlijn 2003/55/EG betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas - Beursgang van de transmissienetbeheerder Elia, invoering van een meerjarentariefsysteem, invoering van een nieuwe taakverdeling tussen de administratie en de regulator [CREG] en invoering van corporate governanceregels bij de netbeheerders) (3-1160)      
  Verslag van de heer Willems en mevrouw Zrihen
3-1160/3
p. 1-5 3-1160/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-112
p. 54-65 3-112 p. 54-65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Omzetting EG-richtlijn inzake minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft - Statuut van subsidiaire bescherming voor asielzoekers - Vereenvoudiging asielprocedure - Gezinshereniging - Omzetting EG-richtlijn inzake de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking wordt afgegeven aan slachtoffers van mensenhandel of aan vreemdelingen die hulp kregen bij illegale immigratie) (3-1786)      
  Algemene bespreking
3-178
p. 4 3-178 p. 4 (PDF)
  3-178
p. 4-65 3-178 p. 4-65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, wat betreft de octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen (In overeenstemming brengen van de wet met het communautair recht : omzetting richtlijn 98/44/EG - Aanmoediging van risicovolle investeringen in onderzoek en ontwikkeling - Uitsluiting van de werkwijzen tegenstrijdig met de menselijke waardigheid) (3-1088)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1088/3
p. 1-8 3-1088/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Omzetting richtlijn 2003/54/EG betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt van elektriciteit - Beursgang van de transmissienetbeheerder Elia, invoering van een nieuwe taakverdeling tussen de administratie en de regulator [CREG] en invoering van corporate governanceregels bij de netbeheerders) (3-1161)      
  Verslag van de heer Willems en mevrouw Zrihen
3-1161/3
p. 1-32 3-1161/3 p. 1-32 (PDF)
  Algemene bespreking
3-112
p. 54-65 3-112 p. 54-65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuÔteit (Invoering van een erfrecht ab intestato, nml het vruchtgebruik op de woning en het daarin aanwezige huisraad (preferentiŽle goederen) - De ascendenten van de eerstgestorven samenwonende partner kunnen niet langer hun reservataire aanspraak laten gelden t.a.v. giften aan de langstlevende wettelijk samenwonende - Invoeging van onderhoudsverplichtingen t.a.v. asendenten ten laste van de langstlevende wettelijk samenwonende partner - Continuiteit van landbouwbedrijven) (3-2015)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-2015/3
p. 1-22 3-2015/3 p. 1-22 (PDF)
Wetsonwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake internationale samenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Senegal, ondertekend te Dakar op 19 oktober 2001 (3-1356)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1356/2
p. 1 3-1356/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen voor hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein) (Oprichting bij het RIZIV van een Compensatiefonds) (3-386)      
  Amendementen nrs 74 en 75 van de dames Kapompolť en Zrihen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-386/9
p. 9-10 3-386/9 p. 9-10 (PDF)
Wetsvoorstel dat ertoe strekt te waarborgen dat zichtrekeningen bij kredietinstellingen kosteloos kunnen worden gesloten (3-1406)      
  Voorstel van de dames Kapompolť en Zrihen
3-1406/1
p. 1-4 3-1406/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde beter rekening te houden met de situatie van de eenoudergezinnen (Verhoging van de bijkomende belastingvrije som voor de afzonderlijk belaste belastingplichtige met kinderlast) (3-595)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-595/2
p. 1-3 3-595/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van titel IIIter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake de voorwaarden van de bestuurlijke aanhouding, de bestuurlijke opsluiting en de verwijdering van de vreemdelingen (Aanbrengen van veranderingen aan de werking van de gesloten centra ter verbetering van de opsluitingsomstandigheden - Oprichting van een controlecommissie opsluiting en verwijdering - Tweejaarlijks evaluatieverslag aan de Wetgevende Kamers) (3-2456)      
  Voorstel van de heer Cornil en mevrouw Zrihen
3-2456/1
p. 1-26 3-2456/1 p. 1-26 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt (Loonkloof tussen mannen en vrouwen - Fonds ter bevordering van gelijke kansen in de schoot van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, met als doel een stimulerend beleid te voeren naar bedrijven) (3-1439)      
  Verslag van de dames Zrihen en de Bethune
3-1439/2
p. 1 3-1439/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot herinvoering van artikel 61 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de maximale jaarlijkse kostenpercentages van de kredietopeningen met een kaart te begrenzen, teneinde de overmatige schuldenlast beter te bestrijden (3-1623)      
  Voorstel van de dames Zrihen en Kapompolť
3-1623/1
p. 1-5 3-1623/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 61bis in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst met betrekking tot de verzekering van de burgerrechtelijke huurdersaansprakelijkheid (Werkingssfeer : de woningen die worden verhuurd als hoofdverblijfplaats van de huurder - Waarborgregeling : het verzekeringscontract van de verhuurder tegen brand en andere gevaren moet ook de aansprakelijkheid van de huurder dekken maar er blijft de mogelijkheid van een afwijkend beding - De kost van deze dekking mag ten laste zijn van de huurder) (3-1561)      
  Voorstel van mevrouw Zrihen
3-1561/1
p. 1-7 3-1561/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen (teneinde de mening te kennen van de senioren inzake materies waarvoor de federale overheid bevoegd is namelijk de pensioenen, de gelijkheid van kansen, de sociale integratie, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de mobiliteit) (3-1641)      
  Voorstel van de dames Geerts, Zrihen, Van de Casteele en de T'Serclaes en de heer Mahoux
3-1641/1
p. 1-10 3-1641/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
3-165
p. 38-42 3-165 p. 38-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Senioren (Deelname aan het maatschappelijk leven) (3-1027)      
  Algemene bespreking
3-165
p. 38-42 3-165 p. 38-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor de sector van de senioren (3-1543)      
  Voorstel van mevrouw Zrihen en de heer Mahoux
3-1543/1
p. 1-6 3-1543/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-165
p. 38-42 3-165 p. 38-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juni 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen (3-170)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-170/2
p. 1-5 3-170/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 132 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde meer rekening te houden met kinderen ten laste (3-594)      
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-594/2
p. 1-3 3-594/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie (Opnemen van jeugdreeksen en -programma's in de tax shelterregeling [fiscaal voordeel]) (3-1284)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Zrihen
3-175
p. 41-42 3-175 p. 41-42 (PDF)
  3-175
p. 76 3-175 p. 76 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten (3-1473)      
  Voorstel van de dames Anseeuw, Van de Casteele en Zrihen
3-1473/1
p. 1-6 3-1473/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de kredietopeningen wettelijk beter te regelen, teneinde de overmatige schuldenlast efficiŽnt te bestrijden (Wijze waarop voor onbepaalde duur gesloten kredietopeningscontracten worden verlengd) (3-1501)      
  Voorstel van de dames Zrihen en Kapompolť
3-1501/1
p. 1-9 3-1501/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, in verband met de collectieve consumptieakkoorden (Verhoudingen tussen verkopers en consumenten : normaliseringsmechanismen, op inspraak gerichte privť-initiatieven - Bescherming van de consument - Raad voor het Verbruik - Bekendmaking van de akkoorden - Vorderingsrecht van de consumentenorganisaties - Bevoegdheid van de Koning een volledige sector de toepassing van een collectief akkoord op te leggen - Commissie voor Onrechtmatige Bedingen - Commissie voor Milieu-etikettering en Milieureclame) (3-1407)      
  Voorstel van de dames Kapompolť en Zrihen
3-1407/1
p. 1-11 3-1407/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het mecenaat aan te moedigen (Herfinanciering van cultuur via alternatieve middelen, namelijk door de particuliere sector meer te betrekken bij de steun aan kunstenaars die bijdragen tot creatie en culturele diversiteit - Aanmoediging via een gunstigere fiscale behandeling) (3-1850)      
  Voorstel van mevrouw Zrihen
3-1850/1
p. 1-15 3-1850/1 p. 1-15 (PDF)
Wit-Rusland - Respect voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (3-3899)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5188 3-58 p. 5188 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6511-6512 3-66 p. 6511-6512 (PDF)
Zijn komende reis naar de Verenigde Staten (Congo - OVSE - Midden-Oosten - Libanon - Irak) (3-610)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-100
p. 45-46 3-100 p. 45-46 (PDF)
Zijn onderhoud met de President van de Verenigde Staten, George W. Bush (Bezoek van de Amerikaanse president in BelgiŽ - Onderwerpen die aan de orde zijn) (3-597)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zrihen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 62-64 3-97 p. 62-64 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999