S. 3-2078 Dossierfiche K. 51-2982

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1° het Zevende Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging;
2° het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging;
3° de Wereldpostconventie en het Slotprotocol, en
4° de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van de post,
gedaan te Boekarest op 5 oktober 2004
Regering G. Verhofstadt II  

Wereldpostunie
ratificatie van een overeenkomst
financiėle dienst van de post

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2078/1 3-2078/1 (PDF) Wetsontwerp 15/2/2007
3-2078/2 3-2078/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/2/2007
K. 51-2982/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/3/2007
K. 51-2982/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/2/2007   Indiening Doc. 3-2078/1 3-2078/1 (PDF)
15/2/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/3/2007   Inschrijving op agenda
8/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-206 Hand. 3-206 (PDF)
8/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-206 Hand. 3-206 (PDF)
8/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o10) Hand. 3-206 Hand. 3-206 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/2/2007   Verzending naar commissie
27/2/2007   Inschrijving op agenda
27/2/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
27/2/2007   Bespreking
27/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
27/2/2007   Aanneming zonder amendering
27/2/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2078/2 3-2078/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/3/2007   Overzending Doc. K. 51-2982/1
13/3/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 804
22/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 274, p. 18
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 274, p. 39
Doc. K. 51-2982/2
22/3/2007   Aanneming zonder amendering
22/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
17/9/2007   Bekendmaking (48932-48993)
17/9/2007   Erratum (48993)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/3/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 27/2/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/5/2007 17/9/2007, blz 48932-48993
Errata
Op 17/9/2007, blz 48993