S. 3-1250 Dossierfiche K. 51-1934

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Athene op 25 mei 2004
Regering G. Verhofstadt II  

belastingvlucht
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
belastingovereenkomst
Griekenland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1250/1 3-1250/1 (PDF) Wetsontwerp 16/6/2005
3-1250/2 3-1250/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/6/2005
K. 51-1934/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/7/2005
K. 51-1934/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/7/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/6/2005   Indiening Doc. 3-1250/1 3-1250/1 (PDF)
16/6/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/6/2005   Inschrijving op agenda
7/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
7/7/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/6/2005   Verzending naar commissie
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
28/6/2005   Bespreking
28/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
28/6/2005   Aanneming zonder amendering
28/6/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1250/2 3-1250/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
7/7/2005   Overzending Doc. K. 51-1934/1
14/7/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 427
14/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 157, p. 38-39
14/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 157, p. 53
Doc. K. 51-1934/2
14/7/2005   Aanneming zonder amendering
14/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/9/2005   Bekrachtiging en afkondiging
2/2/2006   Bekendmaking (5703-5716)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/7/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/6/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/9/2005 2/2/2006, blz 5703-5716