S. 3-1920 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over het Belgisch beleid betreffende de hervorming van het bestuur en het beleid van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds
Pierre Galand    Olga Zrihen   

internationale financiŽn
Internationaal Muntfonds
motie van het Parlement
Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling
Internationale Ontwikkelingsassociatie
Wereldbank
armoede
ontwikkelingsland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1920/1 3-1920/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/11/2006
3-1920/2 3-1920/2 (PDF) Amendementen 10/4/2007
3-1920/3 3-1920/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2007
3-1920/4 3-1920/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/4/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/11/2006   Indiening Doc. 3-1920/1 3-1920/1 (PDF)
23/11/2006   Inoverwegingneming
23/11/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-9/o0) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/11/2006   Verzending naar commissie
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Staf Nimmegeers
17/4/2007   Bespreking
24/4/2007   Inschrijving op agenda
24/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
25/4/2007   Aanneming na amendering
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1920/3 3-1920/3 (PDF)
25/4/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1920/4 3-1920/4 (PDF)
26/4/2007   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 17/4/2007, 24/4/2007, 25/4/2007