S. 3-985 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening
Patrik Vankrunkelsven    Lionel Vandenberghe    Pierre Galand    Sabine de Bethune    Christian Brotcorne    Annemie Van de Casteele    Philippe Mahoux   

non-proliferatie van kernwapens
Internationale Organisatie voor Atoomenergie
ontwapening
NAVO
denuclearisatie
motie van het Parlement
START-overeenkomst
internationale conferentie
kernwapen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-985/1 3-985/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/1/2005
3-985/2 3-985/2 (PDF) Amendementen 22/3/2005
3-985/3 3-985/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/3/2005
3-985/4 3-985/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/3/2005
3-985/5 3-985/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 21/4/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/1/2005   Indiening Doc. 3-985/1 3-985/1 (PDF)
20/1/2005   Inoverwegingneming
20/1/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/4/2005   Inschrijving op agenda
21/4/2005   Algemene bespreking Hand. 3-108 Hand. 3-108 (PDF)
21/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o6) Hand. 3-108 Hand. 3-108 (PDF)
Doc. 3-985/5 3-985/5 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/1/2005   Verzending naar commissie
22/2/2005   Inschrijving op agenda
22/2/2005   Niet behandeld
22/3/2005   Inschrijving op agenda
22/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck, Olga Zrihen
22/3/2005   Inleidende uiteenzetting
indiener van het voorstel van resolutie
22/3/2005   Bespreking
22/3/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
22/3/2005   Aanneming na amendering
22/3/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-985/3 3-985/3 (PDF)
22/3/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-985/4 3-985/4 (PDF)
21/4/2005   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister en Minister van Buitenlande Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 21/4/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 22/3/2005