S. 3-1629 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede
Olga Zrihen   

kinderbescherming
kind
rechten van het kind
motie van het Parlement
armoede
Unicef

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1629/1 3-1629/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/3/2006
3-1629/2 3-1629/2 (PDF) Amendementen 10/5/2006
3-1629/3 3-1629/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/11/2006
3-1629/4 3-1629/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/11/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/3/2006   Indiening Doc. 3-1629/1 3-1629/1 (PDF)
23/3/2006   Inoverwegingneming
23/3/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
30/11/2006   Inschrijving op agenda
7/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-192 Hand. 3-192 (PDF)
7/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 3-193 Hand. 3-193 (PDF)
7/12/2006   Aanneming na amendering door commissie
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/3/2006   Verzending naar commissie
10/5/2006   Inschrijving op agenda
10/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
10/5/2006   Bespreking
22/11/2006   Inschrijving op agenda
22/11/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
22/11/2006   Aanneming na amendering
22/11/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1629/3 3-1629/3 (PDF)
22/11/2006   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1629/4 3-1629/4 (PDF)
7/12/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Openbaar Ambt, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
7/12/2006   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 7/12/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 10/5/2006, 22/11/2006