S. 3-1925 Dossierfiche K. 51-2909

Wetsontwerp houdende instemming met de Bilaterale Overeenkomst inzake wederzijdse administratieve bijstand tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko met het oog op het voorkomen, opsporen en bestraffen van inbreuken op de douanewetten, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 4 oktober 2002
Regering G. Verhofstadt II  

Marokko
wederzijdse bijstand
ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst
douanesamenwerking
douanefraude

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1925/1 3-1925/1 (PDF) Wetsontwerp 17/11/2006
3-1925/2 3-1925/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/1/2007
K. 51-2909/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/2/2007
K. 51-2909/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/11/2006   Indiening Doc. 3-1925/1 3-1925/1 (PDF)
17/11/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/2/2007   Inschrijving op agenda
8/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-203 Hand. 3-203 (PDF)
8/2/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-203 Hand. 3-203 (PDF)
8/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 3-203 Hand. 3-203 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/11/2006   Verzending naar commissie
23/1/2007   Inschrijving op agenda
23/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
23/1/2007   Bespreking
30/1/2007   Inschrijving op agenda
30/1/2007   Bespreking
30/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
30/1/2007   Aanneming zonder amendering
30/1/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1925/2 3-1925/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/2/2007   Overzending Doc. K. 51-2909/1
14/2/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 777
1/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 268, p. 54
1/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 268, p. 77
Doc. K. 51-2909/2
1/3/2007   Aanneming zonder amendering
1/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
20/5/2011   Bekendmaking (28909-28915)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/2/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/1/2007, 30/1/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/4/2007 20/5/2011, blz 28909-28915