S. 3-1517 Dossierfiche                  

"BRIC" (BraziliŽ, Rusland, India en China)
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

BraziliŽ
Rusland
India
China
kwestie TsjetsjeniŽ
internationale handel
investering
economisch beleid
rechten van de mens
migratie
armoede
economische samenwerking
Internationale Arbeidsorganisatie
jong industrieland
Wereldhandelsorganisatie
TRIP's
broeikasgas
onderzoek en ontwikkeling
Taiwan
immigratie
BRICS-landen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1517/1 3-1517/1 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2007
3-1517/2 3-1517/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/4/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/3/2006   Indiening
21/3/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o9) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/3/2006   Verzending naar commissie
21/3/2006   Inschrijving op agenda
21/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille, Olga Zrihen
21/3/2006   Regeling der werkzaamheden
9/5/2006   Inschrijving op agenda
9/5/2006   Hoorzitting met H.Exc. mevrouw Zhang Qiyue, ambassadeur van de Volksrepubliek China
9/5/2006   Hoorzitting met mevrouw Tanya Cox, Human Rights Watch, EU-Advocacy Coordinator
9/5/2006   Hoorzitting met de heer Sean Dougherty, economist, China Desk OESO, Economics Department
9/5/2006   Hoorzitting met de heer Ruddy Doom, hoogleraar, Vakgroep "Studie van de Derde Wereld"
9/5/2006   Gedachtewisseling
7/11/2006   Inschrijving op agenda
7/11/2006   Hoorzitting met Z. Exc. de heer Vadim Loukov, ambassadeur van Rusland
7/11/2006   Hoorzitting met mevrouw Nina Bachkatov, onafhankelijke journalist en uitgeefster van www.russia-eurasia.net
7/11/2006   Hoorzitting met mevrouw Aude Merlin, titularis van de cursus "La Chine et la ussie dans le vingtiŤme siŤcle", l'ULB
7/11/2006   Gedachtewisseling
27/2/2007   Inschrijving op agenda
27/2/2007   Hoorzitting met Z. Exc. de heer Dipak Chatterjee, ambassadeur van de Republiek India
27/2/2007   Hoorzitting met de heer Wouter Vandenhole, houder Leerstoel "Kinderrechten" aan de Universiteit Antwerpen
27/2/2007   Hoorzitting met de heer Marc Cogen, Professor internationaal recht, Universiteit Gent
27/2/2007   Hoorzitting met de heer Peter Van Wonterghem, onderzoeker aan de Jawaharlal Nehru (JNU) Universiteit, New Delhi
27/2/2007   Hoorzitting met de heer Lars Jacobsen, Senior Advisor Trade Banking, ING Group, Director and Vice President of the Belgo Indian Chamber of Commerce and Industry (BICCI)
27/2/2007   Hoorzitting met Captain Ranell De Wilde, Chairman, AMI India Logistics, Vice President of the Belgo Indian Chamber of Commerce and Industry (BICCI)
27/2/2007   Gedachtewisseling
27/3/2007   Inschrijving op agenda
27/3/2007   Hoorzitting met de heer Jean-Paul Marthoz, adviseur bij het tijdschrift Enjeux internationaux
27/3/2007   Hoorzitting met de heer Koen Warmenbol, coŲrdinator Latijns-Amerika, 11.11.11./Vlaamse Noord-Zuidbeweging
24/4/2007   Inschrijving op agenda
24/4/2007   Bespreking
van de aanbevelingen
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Aanneming van de aanbevelingen
de aanbevelingen zijn eenparig aangenomen (11 stemmen)
Doc. 3-1517/2 3-1517/2 (PDF)
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1517/1 3-1517/1 (PDF)
26/4/2007   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 21/3/2006, 9/5/2006, 7/11/2006, 27/2/2007, 27/3/2007, 24/4/2007, 25/4/2007