S. 3-1398 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de zesde ministeriŽle Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong 13-18 december 2005)
Olga Zrihen   

liberalisering van het handelsverkeer
douanerechten
motie van het Parlement
katoen
Doha-ronde
globalisering
ontwikkelingsland
internationale handel
Noord-Zuidbetrekking
Wereldhandelsorganisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1398/1 3-1398/1 (PDF) Voorstel van resolutie 19/10/2005
3-1398/2 3-1398/2 (PDF) Amendementen 29/11/2005
3-1398/3 3-1398/3 (PDF) Verslag namens de commissie 29/11/2005
3-1398/4 3-1398/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/11/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/10/2005   Indiening Doc. 3-1398/1 3-1398/1 (PDF)
27/10/2005   Inoverwegingneming
27/10/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/12/2005   Inschrijving op agenda
8/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-139 Hand. 3-139 (PDF)
8/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o7) Hand. 3-139 Hand. 3-139 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/10/2005   Verzending naar commissie
22/11/2005   Inschrijving op agenda
22/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Christian Brotcorne, Margriet Hermans
22/11/2005   Hoorzitting met de heer Marc Vanheukelen, adjunct-directeur bij de Strategische Cel, FOD Buitenlandse Zaken
22/11/2005   Hoorzitting met Z.Exc. mevrouw Liliane Bloem, ambassadeur, titularis Comitť 133 en adjunct-DG, DGE
22/11/2005   Hoorzitting met de heer Philippe De Buck, secretaris-generaal van UNICE (Union of Industrial and Employers Confederations of Europe)
22/11/2005   Hoorzitting met de heer Pascal Kerneis, European Services Forum
22/11/2005   Gedachtewisseling
29/11/2005   Inschrijving op agenda
29/11/2005   Bespreking
29/11/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
29/11/2005   Aanneming na amendering
29/11/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1398/3 3-1398/3 (PDF)
29/11/2005   Tekst aangenomen Doc. 3-1398/4 3-1398/4 (PDF)
8/12/2005   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister, Minister van Buitenlandse Zaken, Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 8/12/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 22/11/2005, 29/11/2005