S. 3-2136 Dossierfiche K. 51-3053

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003
Regering G. Verhofstadt II  

VN-conventie
corruptie
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2136/1 3-2136/1 (PDF) Wetsontwerp 21/3/2007
3-2136/2 3-2136/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2007
K. 51-3053/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/3/2007
K. 51-3053/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/3/2007   Indiening Doc. 3-2136/1 3-2136/1 (PDF)
21/3/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/3/2007   Inschrijving op agenda
29/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
29/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/3/2007   Verzending naar commissie
27/3/2007   Inschrijving op agenda
27/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
27/3/2007   Bespreking
27/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
27/3/2007   Aanneming zonder amendering
27/3/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2136/2 3-2136/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
29/3/2007   Overzending Doc. K. 51-3053/1
11/4/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 827
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 278, p. 214-215
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 278, p. 233
12/4/2007   Aanneming zonder amendering
13/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
18/11/2008   Bekendmaking (61306-61347)
10/4/2009   Erratum (28461)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/3/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 27/3/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/5/2007 18/11/2008, blz 61306-61347
Errata
Op 10/4/2009, blz 28461