S. 3-2033 Dossierfiche K. 51-2980

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, gedaan te Straatsburg op 15 mei 2003
Regering G. Verhofstadt II  

terrorisme
ratificatie van een overeenkomst
uitlevering
Europese Conventie
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2033/1 3-2033/1 (PDF) Wetsontwerp 24/1/2007
3-2033/2 3-2033/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/2/2007
K. 51-2980/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/3/2007
K. 51-2980/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/1/2007   Indiening Doc. 3-2033/1 3-2033/1 (PDF)
24/1/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/3/2007   Inschrijving op agenda
8/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-206 Hand. 3-206 (PDF)
8/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-206 Hand. 3-206 (PDF)
8/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-1/o0) Hand. 3-206 Hand. 3-206 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/1/2007   Verzending naar commissie
27/2/2007   Inschrijving op agenda
27/2/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
27/2/2007   Bespreking
27/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
27/2/2007   Aanneming zonder amendering
27/2/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2033/2 3-2033/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/3/2007   Overzending Doc. K. 51-2980/1
13/3/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 804
22/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 274, p. 15-16
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-3/o1)
Integraal verslag nr. 274, p. 37-38 + p. 39-40 (Hervatting van de stemming)
Doc. K. 51-2980/2
22/3/2007   Aanneming zonder amendering
22/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
17/9/2007   Bekendmaking (48922-48931)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/3/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 27/2/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/4/2007 17/9/2007, blz 48922-48931