S. 3-1847 Dossierfiche K. 51-2814

Wetsontwerp houdende instemming met het Burgerlijk Verdrag inzake corruptie, gedaan te Straatsburg op 4 november 1999
Regering G. Verhofstadt II  

vergoeding
corruptie
ratificatie van een overeenkomst
internationale samenwerking
civiele aansprakelijkheid
burgerlijk geding
Europese Conventie
Raad van Europa

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1847/1 3-1847/1 (PDF) Wetsontwerp 28/9/2006
3-1847/2 3-1847/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/11/2006
K. 51-2814/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/12/2006
K. 51-2814/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/1/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/9/2006   Indiening Doc. 3-1847/1 3-1847/1 (PDF)
28/9/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/9/2006   Verzending naar commissie
7/11/2006   Inschrijving op agenda
7/11/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
7/11/2006   Bespreking
28/11/2006   Inschrijving op agenda
28/11/2006   Bespreking
28/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
28/11/2006   Aanneming zonder amendering
28/11/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1847/2 3-1847/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
14/12/2006   Overzending Doc. K. 51-2814/1
9/1/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 727
18/1/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 260, p. 37-38
18/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 260, p. 58-59
Doc. K. 51-2814/2
18/1/2007   Aanneming zonder amendering
18/1/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/2/2007   Bekrachtiging en afkondiging
28/3/2007   Bekendmaking (16944-16952)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/12/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 7/11/2006, 28/11/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/2/2007 28/3/2007, blz 16944-16952