S. 3-2405 Dossierfiche K. 51-2967

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut
Philippe Monfils   David Geerts   Talbia Belhouari   Stephan Goris  

loon
cumulatie van inkomsten
gezinsuitkering
sociale zekerheid
krijgsmacht
maatschappelijke positie
jeugdwerkloosheid
vrijwillige legerdienst
civiele aansprakelijkheid
werkloosheidsverzekering
jongerenarbeid
dienst van algemeen belang
minimumbestaansinkomen
werkloosheidsbestrijding
bestuurlijke verantwoordelijkheid
jongere

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2967/1 Wetsvoorstel 7/3/2007
K. 51-2967/2 Amendementen 13/3/2007
K. 51-2967/3 Amendementen 26/3/2007
K. 51-2967/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 28/3/2007
K. 51-2967/4 Verslag namens de commissie 30/3/2007
K. 51-2967/6 Aanvullend verslag namens de commissie 3/4/2007
K. 51-2967/7 Tekst aangenomen door de commissie 3/4/2007
K. 51-2967/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/4/2007
3-2405/1 3-2405/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 17/4/2007
3-2405/2 3-2405/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/4/2007
3-2405/3 3-2405/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/3/2007   Indiening Doc. K. 51-2967/1
8/3/2007   Inoverwegingneming
26/3/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2967/4
29/3/2007   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 275, p. 40
3/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2967/6
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 278, p. 207-211
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-0/o29)
Integraal verslag nr. 278, p. 231
Doc. K. 51-2967/8
12/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2405/1 3-2405/1 (PDF)
17/4/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-2/o16) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
Doc. 3-2405/3 3-2405/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/4/2007   Verzending naar commissie
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
17/4/2007   Bespreking
17/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
17/4/2007   Aanneming zonder amendering
17/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2405/2 3-2405/2 (PDF)
19/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
1/6/2007   Bekendmaking (29739-29741)
12/7/2007   Erratum (38056)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/4/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/4/2007 15 30/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 18/4/2007 60 18/6/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2007 1/6/2007, blz 29739-29741
Errata
Op 12/7/2007, blz 38056