S. 3-1515 Dossierfiche K. 51-2249

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Democratische Republiek Congo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kinshasa op 17 februari 2005
Regering G. Verhofstadt II  

Democratische Republiek Congo
buitenlandse investering
bevordering van investeringen
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1515/1 3-1515/1 (PDF) Wetsontwerp 18/1/2006
3-1515/2 3-1515/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/1/2006
K. 51-2249/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/2/2006
K. 51-2249/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/2/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/1/2006   Indiening Doc. 3-1515/1 3-1515/1 (PDF)
18/1/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/1/2006   Inschrijving op agenda
2/2/2006   Algemene bespreking Hand. 3-148 Hand. 3-148 (PDF)
2/2/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-148 Hand. 3-148 (PDF)
2/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-0/o0) Hand. 3-149 Hand. 3-149 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/1/2006   Verzending naar commissie
24/1/2006   Inschrijving op agenda
24/1/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
24/1/2006   Bespreking
24/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
24/1/2006   Aanneming zonder amendering
24/1/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1515/2 3-1515/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
2/2/2006   Overzending Doc. K. 51-2249/1
8/2/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 528
23/2/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 194, p. 39-40
23/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-0/o18)
Integraal verslag nr. 194, p. 51
Hand. 3-152 Hand. 3-152 (PDF)
Doc. K. 51-2249/2
23/2/2006   Aanneming zonder amendering
23/2/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/4/2006   Bekrachtiging en afkondiging
16/11/2021   Bekendmaking (111935-111942)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/2/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/1/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/2/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/4/2006 16/11/2021, blz 111935-111942