S. 3-1731 Dossierfiche K. 51-2644

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiŽle belangen schaden, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 26 oktober 2004
Regering G. Verhofstadt II  

ratificatie van een overeenkomst
Europese Unie
Zwitserland
indirecte belasting
accijns
BTW
belastingfraude
justitiŽle samenwerking
beslag op bezittingen
gerechtelijke vervolging
verbruiksbelasting
samenwerkingsovereenkomst (EU)
steun aan de landbouw
gerechtelijk onderzoek
fraude
fraude ten nadele van de EU
overheidssteun
openbare aanbesteding
overheidscontract
douane
douanerechten
overheidsopdrachten
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1731/1 3-1731/1 (PDF) Wetsontwerp 29/5/2006
3-1731/2 3-1731/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/7/2006
K. 51-2644/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/7/2006
K. 51-2644/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 9/11/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/5/2006   Indiening Doc. 3-1731/1 3-1731/1 (PDF)
29/5/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/7/2006   Inschrijving op agenda
13/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-177 Hand. 3-177 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/5/2006   Verzending naar commissie
27/6/2006   Inschrijving op agenda
27/6/2006   Niet behandeld
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
4/7/2006   Bespreking
4/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
4/7/2006   Aanneming zonder amendering
4/7/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1731/2 3-1731/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
13/7/2006   Overzending Doc. K. 51-2644/1
25/10/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 681
9/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 240, p. 41-42
9/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 240, p. 63-64
Hand. 3-187 Hand. 3-187 (PDF)
Doc. K. 51-2644/2
9/11/2006   Aanneming zonder amendering
9/11/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/1/2007   Bekrachtiging en afkondiging
17/6/2008   Bekendmaking (31036-31053)
31/8/2011   Erratum (55663)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/7/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 4/7/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/11/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/1/2007 17/6/2008, blz 31036-31053
Errata
Op 31/8/2011, blz 55663