S. 3-1254 Dossierfiche K. 51-1820

Ontwerp van programmawet
Regering G. Verhofstadt II  

biobrandstof
programmawet
arbeidsongevallenverzekering
arbeidsongeschiktheid
vergoeding
werkgelegenheidsbevordering
jongerenarbeid
sociale bijdrage
laag loon
pensioenregeling
cumulatie van inkomsten
administratieve formaliteit
elektronische overheid
dood
uitkering aan nabestaanden
sociale zekerheid
zelfstandig beroep
maatschappelijke positie
beroepsziekte
aanwerving
incidenteel werk
zwartwerk
gezinsuitkering
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
gezondheidsverzorging
kosten voor gezondheidszorg
geneeskundige noodhulp
eerste hulp
ziekteverzekering
geneesmiddel
sociale begroting
boviene spongiforme encefalopathie
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
belastingaftrek
accijns
vervangende brandstof
delegatie van bevoegdheid
gedelegeerde wetgeving
plantaardige olie
belastingontheffing
overheidssteun
tabak
nicotineverslaving
verpakkingsproduct
milieuheffing
belasting van natuurlijke personen
gezinslast
belastinggrondslag
vennootschapsbelasting
onderneming
vrij beroep
belastingaangifte
kredietbrief
overheidsschuld
uitgifte van effecten
schuldvordering
BTW
sociale begeleiding
alimentatieplicht
begrotingsfonds
overdrachtsbelasting
kunstvoorwerp
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
openbaar vervoer
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Proximus
overheidsbedrijf
ambtenaar
mobiliteit van arbeidskrachten
geestelijkheid
godsdienst
vakbond
loonpremie
dokter
loon
gedetacheerd werknemer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1820/1 Wetsontwerp 31/5/2005
K. 51-1820/2 Amendement 31/5/2005
K. 51-1820/3 Amendement ingediend in de commissie 6/6/2005
K. 51-1820/4 Amendementen ingediend in de commissie 8/6/2005
K. 51-1820/5 Amendementen ingediend in de commissie 8/6/2005
K. 51-1820/6 Amendement ingediend in de commissie 14/6/2005
K. 51-1820/7 Amendementen ingediend in de commissie 14/6/2005
K. 51-1820/8 Verslag namens de commissie 15/6/2005
K. 51-1820/9 Verslag namens de commissie 15/6/2005
K. 51-1820/10 Verslag namens de commissie 15/6/2005
K. 51-1820/11 Amendementen ingediend in de commissie 15/6/2005
K. 51-1820/12 Verslag namens de commissie 21/6/2005
K. 51-1820/13 Tekst aangenomen door de commissies 21/6/2005
K. 51-1820/14 Verslag namens de commissie 23/6/2005
K. 51-1820/15 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 23/6/2005
K. 51-1820/16 Aanvullend verslag namens de commissie 23/6/2005
K. 51-1820/17 Artikelen gewijzigd door de commissie 23/6/2005
K. 51-1820/18 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/6/2005
3-1254/1 3-1254/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 24/6/2005
3-1254/2 3-1254/2 (PDF) Amendementen 27/6/2005
3-1254/3 3-1254/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/6/2005
3-1254/5 3-1254/5 (PDF) Verslag namens de commissie 28/6/2005
3-1254/4 3-1254/4 (PDF) Verslag namens de commissie 29/6/2005
3-1254/6 3-1254/6 (PDF) Verslag namens de commissie 29/6/2005
3-1254/7 3-1254/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/6/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
31/5/2005   Indiening Doc. K. 51-1820/1
21/6/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1820/13
23/6/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 149, p. 1-40 + p. 51-53
23/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+78/-39/o4)
Integraal verslag nr. 149, p. 53
Hand. 3-119 Hand. 3-119 (PDF)
Doc. K. 51-1820/18
23/6/2005   Aanneming na amendering door commissie
23/6/2005   Opschorting termijn
  [S2] Behandeling door Senaat
24/6/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/6/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1254/1 3-1254/1 (PDF)
24/6/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
24/6/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
24/6/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/6/2005   Verzending naar commissie: Justitie
29/6/2005   Inschrijving op agenda
29/6/2005   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
30/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-120 Hand. 3-120 (PDF)
30/6/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-120 Hand. 3-120 (PDF)
30/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-23/o0) Hand. 3-121 Hand. 3-121 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
24/6/2005   Verzending naar commissie
27/6/2005   Inschrijving op agenda
27/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
27/6/2005   Bespreking
27/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
27/6/2005   Aanneming zonder amendering
29/6/2005   Inschrijving op agenda
29/6/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1254/4 3-1254/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/6/2005   Verzending naar commissie
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil, Mia De Schamphelaere
28/6/2005   Bespreking
28/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
28/6/2005   Aanneming zonder amendering
28/6/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1254/3 3-1254/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/6/2005   Verzending naar commissie
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpťrťe
28/6/2005   Bespreking
28/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2)
28/6/2005   Aanneming zonder amendering
28/6/2005   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1254/5 3-1254/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
24/6/2005   Verzending naar commissie
29/6/2005   Inschrijving op agenda
29/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
29/6/2005   Bespreking
29/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
29/6/2005   Aanneming zonder amendering
29/6/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1254/6 3-1254/6 (PDF)
30/6/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/6/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/27 3-82/27 (PDF)
1/7/2005   Hervatting termijn
7/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
12/7/2005   Bekendmaking (32180-32193)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/6/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/6/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/6/2005, 29/6/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/6/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/6/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 29/6/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 25/6/2005 30 19/10/2005
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/6/2005 7 1/7/2005
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 25/6/2005 30
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 25/6/2005 60 5/12/2005
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 25/6/2005 30 25/10/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/7/2005 12/7/2005, blz 32180-32193