S. 3-1909 Dossierfiche K. 51-2907

Wetsontwerp houdende instemming met de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Verdrag inzake het Europees octrooi) van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991, gedaan te München op 29 november 2000
Regering G. Verhofstadt II  

ratificatie van een overeenkomst
Europees Octrooibureau
industriële eigendom
taalgebruik
Europees octrooi
parafiscale heffing
octrooirecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1909/1 3-1909/1 (PDF) Wetsontwerp 14/11/2006
3-1909/2 3-1909/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/1/2007
K. 51-2907/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/2/2007
K. 51-2907/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/11/2006   Indiening Doc. 3-1909/1 3-1909/1 (PDF)
14/11/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/2/2007   Inschrijving op agenda
8/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-203 Hand. 3-203 (PDF)
8/2/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-203 Hand. 3-203 (PDF)
8/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o8) Hand. 3-203 Hand. 3-203 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/11/2006   Verzending naar commissie
23/1/2007   Inschrijving op agenda
23/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
23/1/2007   Bespreking
30/1/2007   Inschrijving op agenda
30/1/2007   Bespreking
30/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
30/1/2007   Aanneming zonder amendering
30/1/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1909/2 3-1909/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/2/2007   Overzending Doc. K. 51-2907/1
14/2/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 777
1/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 268, p. 52-53
1/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-0/o15)
Integraal verslag nr. 268, p. 75-76
Doc. K. 51-2907/2
1/3/2007   Aanneming zonder amendering
1/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
4/9/2007   Bekendmaking (45879-45943)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/2/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/1/2007, 30/1/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/4/2007 4/9/2007, blz 45879-45943