Auteurs- en sprekersregister betreffende "CaluwÚ Ludwig" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aangifte van diefstal - Standaardformulier (1-1594)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-98
p. 5136 1-98 p. 5136 (PDF)
Aanwezigheid van grote sommen baar geld in grote registratiekantoren (1-1371)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Viseur, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4549-4550 1-86 p. 4549-4550 (PDF)
  Bul. 1-96
p. 5044 1-96 p. 5044 (PDF)
Achterstallige betaling aan de gemeenten van de opcentiemen op de belastingen      
  Vraag om uitleg van de heer Poty aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
1-28
p. 646-648 1-28 p. 646-648 (PDF)
Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad - Jaarlijks activiteitenverslag (1-999)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3794-3795 1-73 p. 3794-3795 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-75
p. 3909 1-75 p. 3909 (PDF)
Administratief toezicht - Schorsingen door de vice-gouverneur van het arrondissement Brussel-Hoofdstad (Gemeenten en OCMW) (1-998)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3794 1-73 p. 3794 (PDF)
Ambulante activiteiten - Voorafgaande machtiging (1-1593)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-95
p. 5015 1-95 p. 5015 (PDF)
Antibioticum Mandol - Terugbetaling (1-1260)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-81
p. 4236 1-81 p. 4236 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-82
p. 4327 1-82 p. 4327 (PDF)
Arbitragehof - Vertaling van memories van antwoord (1-1032)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-74
p. 3857 1-74 p. 3857 (PDF)
Autosnelwegen - Verwijderen van voertuigen - Aansprakelijkheid van de brandweercommandant (Veiligheid en Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 548 1-12 p. 548 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 828-829 1-16 p. 828-829 (PDF)
Autosnelwegen - Verwijderen van voertuigen - Aansprakelijkheid van de brandweercommandant (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 535 1-12 p. 535 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-17
p. 856 1-17 p. 856 (PDF)
BTW op intellectueel werk      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-36
p. 1774 1-36 p. 1774 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers inzake het bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (1-468)      
  Beraadslaging en bespreking over het amendement
1-73
p. 1956 1-73 p. 1956 (PDF)
  1-73
p. 1958-1964 1-73 p. 1958-1964 (PDF)
Belgische grensarbeiders - Herziening van het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 355 1-8 p. 355 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 433-434 1-9 p. 433-434 (PDF)
Brussels taalhoffelijkheidsakkoord - Gevolgen (1-686)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3275 1-64 p. 3275 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3354-3355 1-65 p. 3354-3355 (PDF)
De BTW op de sierteelt      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
1-70
p. 1816 1-70 p. 1816 (PDF)
De Post - Afzonderlijke kleedruimte voor vrouwelijk personeel (1-697)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3274 1-64 p. 3274 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3350-3351 1-65 p. 3350-3351 (PDF)
De Post - Sluiting van postkantoren      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-15
p. 747-748 1-15 p. 747-748 (PDF)
De benaming "Vlaamse Raad" in de onderrichtingen voor de verkiezingen van 13 juni aanstaande (i.p.v. "Vlaams Parlement" - Geldigheid van de verkiezingen - Herziening van de Grondwet) (1-1136)      
  Mondelinge vraag van de heer Olivier aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-258
p. 7456-7458 1-258 p. 7456-7458 (PDF)
De bijkomende aanwervingen van gemeentelijk politiepersoneel (Interpolitiezones)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-84
p. 2222 1-84 p. 2222 (PDF)
De burgerwachten      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse zaken
1-7 COM
p. 40-42 1-7 COM p. 40-42 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse zaken
1-7 COM
p. 40-42 1-7 COM p. 40-42 (PDF)
De criminaliteitscijfers in Brussel (1-498)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-179
p. 5283-5287 1-179 p. 5283-5287 (PDF)
De financiering van de preventiecontracten      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-83 COM
p. 644-645 1-83 COM p. 644-645 (PDF)
De gemeentebelastingen en de burgers van de Europese Unie (Zetelakkoorden - Dubbelbelastingverdragen - Grensarbeiders - Opcentiemen op personenbelasting en onroerende voorheffing) (1-599)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Viseur, minister van FinanciŰn
1-239
p. 7001-7004 1-239 p. 7001-7004 (PDF)
De gemeentelijke belastingen en de burgers van de Europese Unie (1-481)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
1-173
p. 5122-5124 1-173 p. 5122-5124 (PDF)
De gevolgen van de zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De homologatie van motorfietsen      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-23
p. 502 1-23 p. 502 (PDF)
  1-24
p. 520-521 1-24 p. 520-521 (PDF)
De indeling van de gewestelijke brandweergroepen in de provincie Antwerpen (1-839)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-178
p. 5245 1-178 p. 5245 (PDF)
De interpolitiezones (1-306)      
  Bijlagen bij het verslag van mevrouw Lizin en de heer CaluwÚ
1-306/1
p. 1-45 1-306/1 p. 1-45 (PDF)
  Verslag van mevrouw Lizin en de heer CaluwÚ
1-306/1
p. 1-63 1-306/1 p. 1-63 (PDF)
  Bespreking van de aanbevelingen
1-39
p. 894-903 1-39 p. 894-903 (PDF)
De levering van vier bosbrandweerwagens aan de brandweerkorpsen in de omgeving van de Kalmthoutse Heide      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-104
p. 2831-2832 1-104 p. 2831-2832 (PDF)
De maatregelen strekkende tot een betere integratie van de politiediensten      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-72 COM
p. 563-571 1-72 COM p. 563-571 (PDF)
De nadelige gevolgen van het koninklijk besluit van 6 april 1995 betreffende de goedkeuringsprocedure voor motorfietsen      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-4
p. 48-49 1-4 p. 48-49 (PDF)
De nieuwe reeks sluitingen van kleine postkantoren      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-27
p. 601-602 1-27 p. 601-602 (PDF)
De oprichting van ÚÚn federale politie      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-72 COM
p. 563-571 1-72 COM p. 563-571 (PDF)
De patstelling bij de BDBH (Samenstelling van de raad van bestuur : regionalisering) (1-988)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-213
p. 6206-6207 1-213 p. 6206-6207 (PDF)
De samenstelling van de raad van bestuur van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (Regionalisering) (1-983)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-213
p. 6206-6207 1-213 p. 6206-6207 (PDF)
De samenwerking tussen de politiediensten      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse zaken
1-7 COM
p. 43-45 1-7 COM p. 43-45 (PDF)
De snelle interventies op de autosnelwegen en inzonderheid op het vak Kruibeke-Sint-Niklaas van de E17 teneinde het fileprobleem te verminderen      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-33
p. 781-782 1-33 p. 781-782 (PDF)
De strijdigheid van de identiteitskaart met de taalwetten in bestuurszaken      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-88
p. 2319 1-88 p. 2319 (PDF)
De toepassing, in de openbare sector, van het verbod bij aanwervingen leeftijdsvoorwaarden op te leggen (1-824)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-176
p. 5182 1-176 p. 5182 (PDF)
De uitlatingen en de wederzijdse beschuldigingen van de rijkswacht tegenover de magistratuur en het voeden van het ongeloof in de democratie en de rechtsstaat      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De verhouding tussen de verschillende politiediensten en de parketten      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De vervanging van het Hoog ComitÚ van Toezicht in zijn anti-corruptietaak      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
De voorgenomen afschaffing van het Hoog ComitÚ van Toezicht      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
De zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Dringende medische hulpverlening in de grensstreek      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1726-1727 1-35 p. 1726-1727 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer CaluwÚ, geco÷pteerd senator
1-3
p. 28 1-3 p. 28 (PDF)
Een beleid betreffende gevaarlijke honden (Pitbulls e.a. - Identificatiesysteem) (1-912)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-196
p. 5655-5656 1-196 p. 5655-5656 (PDF)
Erkenning van aannemers van werken - Herzieningsprocedure (1-1647)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-97
p. 5089 1-97 p. 5089 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5228-5229 1-99 p. 5228-5229 (PDF)
Euro - Chartaal geld - Bepaling van de duur van de overgangsperiode (1-722)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-65
p. 3356-3357 1-65 p. 3356-3357 (PDF)
Evaluatie van de politiediensten (1-700)      
  Verslag van de heren CaluwÚ en Happart (Deel I)
1-700/1
p. 1-161 1-700/1 p. 1-161 (PDF)
  Verslag van de heren CaluwÚ en Happart (Deel II)
1-700/2
p. 1-326 1-700/2 p. 1-326 (PDF)
Evaluatie van de werking van de nieuwe federale structuren (1-1333)      
  Verslag van de heren CaluwÚ, Coene, Desmedt en Hotyat
1-1333/1
p. 1-1031 1-1333/1 p. 1-1031 (PDF)
Federale inspanningen t.v.v. de internationale rol van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (1-989)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-73
p. 3809-3810 1-73 p. 3809-3810 (PDF)
Fiscale aftrekbaarheid van interestbetalingen      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-47
p. 2339 1-47 p. 2339 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2582-2583 1-51 p. 2582-2583 (PDF)
Fiscale behandeling van meerwaarden op aandelen (1-1575)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Viseur, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-94
p. 4918 1-94 p. 4918 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-95
p. 5029 1-95 p. 5029 (PDF)
Gebruik van de benaming "Vlaams Parlement" i.p.v. "Vlaamse Raad" (1-1287)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-84
p. 4409 1-84 p. 4409 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-86
p. 4559-4560 1-86 p. 4559-4560 (PDF)
Griffies en parketten - Rechtstoestand van de autobestuurder-mecanicien      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-27
p. 1329-1330 1-27 p. 1329-1330 (PDF)
HST - Vertragingen op de trajecten Roosendaal-Essen-Antwerpen en Antwerpen-Brussel      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1863 1-38 p. 1863 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2268-2269 1-45 p. 2268-2269 (PDF)
Havenvoertuigen - Eurovignet (Vervoer)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2945 1-58 p. 2945 (PDF)
Havenvoertuigen - Eurovignet (vice-eerste minister, FinanciŰn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2940 1-58 p. 2940 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3186-3187 1-62 p. 3186-3187 (PDF)
Herziening van artikel 120 van de Grondwet (Benaming "Vlaams Parlement") (1-1104)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-1104/2
p. 1-5 1-1104/2 p. 1-5 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Binnengemeentelijke territoriale organen) (1-185)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-185/3
p. 1-14 1-185/3 p. 1-14 (PDF)
  1-185/8
p. 1-8 1-185/8 p. 1-8 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
1-43
p. 1007-1014 1-43 p. 1007-1014 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Verreycken, Coveliers, Loones, Erdman en CaluwÚ en stemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-44
p. 1037-1039 1-44 p. 1037-1039 (PDF)
  Beraadslaging over de tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-94
p. 2491-2492 1-94 p. 2491-2492 (PDF)
  1-94
p. 2492-2496 1-94 p. 2492-2496 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Oprichting van stadsdeelraden) (1-49)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-49/2
p. 1 1-49/2 p. 1 (PDF)
  Beraadslaging
1-43
p. 1007-1014 1-43 p. 1007-1014 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Provinciaal en gemeentelijk kiesrecht van de vreemdelingen : afschaffing van de nationaliteitsvoorwaarde) (1-628)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht EU-onderdanen en niet-EU-onderdanen) (1-1131)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht van niet-Belgen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-902)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht voor EU-onderdanen en vreemdelingen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-745)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-568)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-573)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Het Hoog ComitÚ van Toezicht      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
Het Hoog ComitÚ van Toezicht (Organisatie van het ComitÚ)      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-19 COM
p. 142-145 1-19 COM p. 142-145 (PDF)
Het asielbeleid (1-768)      
  Debat
1-219
p. 6347-6375 1-219 p. 6347-6375 (PDF)
Het beleid inzake de interpolitiezones      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-33 COM
p. 234-237 1-33 COM p. 234-237 (PDF)
Het evalueren van de veiligheidscontracten en het opstellen van de samenlevingscontracten      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-45 COM
p. 338-341 1-45 COM p. 338-341 (PDF)
Het gebruik van de term "Raad" in plaats van "Parlement" in de onderrichtingen voor de verkiezingen van 13 juni aanstaande (Benamingen "Vlaams Parlement", "Parlement wallon" en "Parlement de la CommunautÚ franšaise") (1-1139)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-258
p. 7456-7458 1-258 p. 7456-7458 (PDF)
Het nieuwe rittenschema van de NMBS (1-1048)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-235
p. 6875 1-235 p. 6875 (PDF)
Het onderzoek naar de verdwijningen van kinderen en de gevolgen daarvan binnen de veiligheidskorpsen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Het ontwerp van regio-indeling voor de brandweerdiensten van de provincie Antwerpen (1-1047)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-235
p. 6870-6871 1-235 p. 6870-6871 (PDF)
Installatie van telefoontoestellen door Belgacom in de telefooncellen      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1620 1-33 p. 1620 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1965 1-40 p. 1965 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en bespreking van de amendementen
1-32
p. 745-773 1-32 p. 745-773 (PDF)
Internationale overeenkomsten - Ratificatie - Europees charter inzake lokale autonomie (Buitenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1674 1-34 p. 1674 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2750 1-54 p. 2750 (PDF)
Internationale overeenkomsten - Ratificatie - Europees charter inzake lokale autonomie (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1672 1-34 p. 1672 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-35
p. 1739-1740 1-35 p. 1739-1740 (PDF)
KB van 23 september 1991 - Sensibiliseringscampagne m.b.t. het gebruik van fietsenrekken achteraan op voertuigen (Vervoer) (1-515)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 3000-3001 1-59 p. 3000-3001 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3422 1-66 p. 3422 (PDF)
KB van 23 september 1991- Sensibiliseringscampagne m.b.t. het gebruik van fietsenrekken achteraan op voertuigen (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu) (1-513)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 3002 1-59 p. 3002 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3262-3263 1-63 p. 3262-3263 (PDF)
Kaders van de sector invorderingen van de regionale directies (1-1209)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Viseur, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-80
p. 4188 1-80 p. 4188 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-83
p. 4391-4393 1-83 p. 4391-4393 (PDF)
Kinderbijslag - Toepassingsgebied - Studenten aan het Europacollege te Brugge      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-37
p. 1823 1-37 p. 1823 (PDF)
Militaire luchthaven van Bierset - Domaniale toelating voor nachtelijk gebruik voor handelsdoeleinden (1-1453)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging belast met Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4694-4695 1-89 p. 4694-4695 (PDF)
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-96
p. 5040-5041 1-96 p. 5040-5041 (PDF)
Ministerie van FinanciŰn - Personeelsformatie - Taalindeling (1-1549)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Viseur, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-92
p. 4843 1-92 p. 4843 (PDF)
NMBS - Het helpen door het personeel bij het in-, over- en uitladen van rol- en kinderwagens (1-1435)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-88
p. 4652 1-88 p. 4652 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-94
p. 4938 1-94 p. 4938 (PDF)
NMBS - Kaart "kosteloze begeleider" - Toekenningscriteria (1-1429)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-88
p. 4651-4652 1-88 p. 4651-4652 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-97
p. 5115-5116 1-97 p. 5115-5116 (PDF)
NMBS - Problemen met het treinverkeer (Provincie Antwerpen) (1-1519)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4743 1-90 p. 4743 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-96
p. 5067-5068 1-96 p. 5067-5068 (PDF)
Nalatenschap - Tekortschatting - Formulier in overeenstemming met de wet op de openbaarheid van bestuur      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-27
p. 1304-1305 1-27 p. 1304-1305 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-29
p. 1402-1403 1-29 p. 1402-1403 (PDF)
Niet-bedelen van informatiebladen in brievenbussen voorzien van een zelfklever "geen reclame aub" (1-1381)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-87
p. 4590-4591 1-87 p. 4590-4591 (PDF)
  Bul. 1-96
p. 5039 1-96 p. 5039 (PDF)
Niet-erkenning van NamibiŰ als ontwikkelingsland door BelgiŰ (1-1210)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-80
p. 4192 1-80 p. 4192 (PDF)
  Bul. 1-95
p. 4989 1-95 p. 4989 (PDF)
Niet-erkenning van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond als culturele instelling (Aftrekbare giften) (1-1196)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Viseur, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4122 1-79 p. 4122 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-81
p. 4288 1-81 p. 4288 (PDF)
Nieuwe dienstregeling van de NMBS (1-1192)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4112-4113 1-79 p. 4112-4113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-82
p. 4329-4330 1-82 p. 4329-4330 (PDF)
Nummerplaten - Lettercombinaties - Omruiling      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2784 1-55 p. 2784 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2914 1-57 p. 2914 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : rechten en vrijheden; openbare omroepdienst; rechten van het kind; gelijkheid man-vrouw - Art. 23 : recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Art. 25 : uitbreiden van het briefgeheim tot de nieuwe vormen van communicatie en uitbreiden van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Art. 110 : koninklijk genaderecht - Art. 149 : afwijking op de verplichte integrale voorlezing van vonnissen - Art. 152, 2░ lid : tuchtrecht voor magistraten - Art. 157 : afschaffing militaire rechtbanken en oprichting arrondissementsrechtbank - Art. 10, 2░ lid, 2░ zindsdeel, artt. 28, 29 en 111, art. 147, 2░ lid, art. 148, 2░ lid, art. 150, art. 152, 3░ lid, en art. 184 - Titel IX om de inwerkingtredings- en overgangsbepalingen II, IV, V en VI, žž 1, 2, 4 en 5 op te heffen) (1-1374)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
  Aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Loones, Coveliers, Van Hauthem, Boutmans, Anciaux, Ceder, CaluwÚ en Verreycken en stemming verklaring per verklaring
1-270
p. 7849-7880 1-270 p. 7849-7880 (PDF)
Openingsuren van nieuwe antennes van het ministerie van Verkeerswezen (Vervoer) (1-1386)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-87
p. 4596-4597 1-87 p. 4596-4597 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4858-4859 1-92 p. 4858-4859 (PDF)
Optreden van de toezichthoudende overheid in het arrondissement Brussel-Hoofdstad (Gemeenten en OCMW) (1-1578)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-94
p. 4915 1-94 p. 4915 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-95
p. 5002-5004 1-95 p. 5002-5004 (PDF)
Overladen vrachtwagens - Controles - Samenwerking gewesten (1-624)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3175-3176 1-62 p. 3175-3176 (PDF)
  Bul. 1-96
p. 5042-5043 1-96 p. 5042-5043 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5221-5223 1-99 p. 5221-5223 (PDF)
Overtreding van een koninklijk besluit - Strafbepalingen - Vervolgingen      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2227-2228 1-45 p. 2227-2228 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-49
p. 2449-2450 1-49 p. 2449-2450 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-99
p. 5234-5235 1-99 p. 5234-5235 (PDF)
PatiŰnten met multiple sclerose - Weigering van een parkeerkaart (1-1267)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-81
p. 4300 1-81 p. 4300 (PDF)
Pensioenen - Positieve discriminatie van personen die ploegenarbeid verricht hebben      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-12
p. 579 1-12 p. 579 (PDF)
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Diverse inlichtingen (1)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 733 1-15 p. 733 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1020-1022 1-20 p. 1020-1022 (PDF)
Posttarieven tussen Benelux-landen - Culturele tijdschriften      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 1997 1-41 p. 1997 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-42
p. 2065-2066 1-42 p. 2065-2066 (PDF)
Problemen van de in Nederland werkende Belgische grensarbeiders - Sociale zekerheid      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 362 1-8 p. 362 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 758 1-15 p. 758 (PDF)
Provinciale bijhuizen van de Dienst voor Inschrijvingen (Vervoer) (1-1385)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-87
p. 4596 1-87 p. 4596 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-90
p. 4761 1-90 p. 4761 (PDF)
Rapport m.b.t. de plannen van de EU in Brussel (1-802)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-67
p. 3478 1-67 p. 3478 (PDF)
Reorganisatie van de politie      
  Debat over de hervorming
1-134
p. 3595-3614 1-134 p. 3595-3614 (PDF)
Richtlijnen over aansluitinggevende treinen (1-1393)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-87
p. 4597 1-87 p. 4597 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4860 1-92 p. 4860 (PDF)
Sociaal elektriciteits-, gas- en telefoontarief      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-56
p. 2853-2854 1-56 p. 2853-2854 (PDF)
Sociaal statuut der zelfstandigen - Studentenjob - Vrijstelling van bijdragen (1-1622)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-96
p. 5059-5060 1-96 p. 5059-5060 (PDF)
Statuut van nationale erkentelijkheid - Indiening aanvragen (1-1667)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5191 1-99 p. 5191 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-100
p. 5289-5290 1-100 p. 5289-5290 (PDF)
Stemplicht - Niet-naleving - Sancties (Justitie) (1-1541)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-91
p. 4786 1-91 p. 4786 (PDF)
Stemplicht - Niet-naleving - Sancties (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-1541)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-91
p. 4779 1-91 p. 4779 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-93
p. 4898 1-93 p. 4898 (PDF)
Tegemoetkoming aan gehandicapten - Aftrek van de kinderbijslag (1-1651)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-98
p. 5138-5139 1-98 p. 5138-5139 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5256 1-99 p. 5256 (PDF)
Terugzendingstijd van ontvangstbewijzen van aangetekende zendingen      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1721-1722 1-35 p. 1721-1722 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-36
p. 1769 1-36 p. 1769 (PDF)
Toekenning van het niveau 2+ aan sommige functies binnen de federale wetenschappelijke instellingen (1-1401)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-87
p. 4634 1-87 p. 4634 (PDF)
Toekenning van loten van de Nationale Loterij aan instellingen en culturele verenigingen      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-34
p. 1695 1-34 p. 1695 (PDF)
Toezichthoudende overheid - Arrondissement Brussel-Hoofdstad - Optreden in 1998 (Gemeenten en OCMW) (1-1663)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5178 1-99 p. 5178 (PDF)
Tuinaanleg - BTW-tarief op sierteeltproducten      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2871-2872 1-57 p. 2871-2872 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2963-2964 1-58 p. 2963-2964 (PDF)
Vacante betrekkingen bij de Europese Drug Eenheid - Kennisgave aan het rijkswachtpersoneel (1-1390)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-87
p. 4593 1-87 p. 4593 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-95
p. 5000-5001 1-95 p. 5000-5001 (PDF)
Veiligheidscontracten - Bestemming van gronden die eigendom zijn van de NMBS ("Stuivenberg")(Vervoer) (1-940)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3748 1-72 p. 3748 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5223-5224 1-99 p. 5223-5224 (PDF)
Veiligheidscontracten - Bestemming van gronden die eigendom zijn van de NMBS ("Stuivenberg")(vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-940)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3676-3677 1-71 p. 3676-3677 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-73
p. 3815-3816 1-73 p. 3815-3816 (PDF)
Vererving van aandelen van Amerikaanse vennootschappen - Verdrag tussen BelgiŰ en de Verenigde Staten ter voorkoming van dubbele successierechten      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1726 1-35 p. 1726 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1905-1906 1-39 p. 1905-1906 (PDF)
Verhoogde verzekeringstegemoetkoming inzake ziekte en invaliditeit - Gezinsinkomen (1-886)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3624 1-70 p. 3624 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3717-3718 1-71 p. 3717-3718 (PDF)
Verhuring van films voor commerciŰle vertoning - Maximumhuurprijzen - MB van 13 maart 1986      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2937-2938 1-58 p. 2937-2938 (PDF)
  Bul. 1-95
p. 4972 1-95 p. 4972 (PDF)
Verlaagd BTW-tarief voor renovatiewerken aan woningen getroffen door watersnood (1-1348)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Viseur, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4492 1-85 p. 4492 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-87
p. 4637 1-87 p. 4637 (PDF)
Vermindering wegens vervroegde ingangsdatum van het rustpensioen - Afschaffing (1-771)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-67
p. 3465 1-67 p. 3465 (PDF)
Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - Uitgeslotenen van het recht op uitkering daar ze rechthebbenden zijn krachtens een andere Belgische buitenlandse regeling (1-1261)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-81
p. 4236 1-81 p. 4236 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-82
p. 4328 1-82 p. 4328 (PDF)
Vertraging van een trein - Bewijs (1-1193)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4113 1-79 p. 4113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-82
p. 4330 1-82 p. 4330 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-104
p. 2841-2847 1-104 p. 2841-2847 (PDF)
  Bespreking van het verslag
1-152
p. 4001-4013 1-152 p. 4001-4013 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Jonckheer, Boutmans, mevrouw Willame-Boonen, de heren Ceder, Destexhe, Coveliers, Loones, CaluwÚ en Mahoux
1-155
p. 4105-4109 1-155 p. 4105-4109 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een Dienst Wetgeving bij de Senaat (1-839)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-839/2
p. 1 1-839/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-238
p. 6970-6975 1-238 p. 6970-6975 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een cel Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat (Nieuw opschrift : Voorstel tot oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat) (1-643)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-643/6
p. 1 1-643/6 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-238
p. 6970-6975 1-238 p. 6970-6975 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat door invoeging van een titel IVbis betreffende de samenwerkingsvormen (Wetsvoorstellen m.b.t. aangelegenheden voor dewelke samenwerkingsvormen zijn bepaald o.m. in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989) (1-117)      
  Algemene beraadslaging
1-263
p. 7666-7669 1-263 p. 7666-7669 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat door invoeging van een titel IVbis betreffende de samenwerkingsvormen (Wetsvoorstellen m.b.t. aangelegenheden voor dewelke samenwerkingsvormen zijn bepaald o.m. in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989) (1-388)      
  Voorstel van de heren CaluwÚ en D'Hooghe
1-388/1
p. 1-8 1-388/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heren Nothomb en CaluwÚ
1-388/3
p. 2 1-388/3 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer CaluwÚ
1-388/3
p. 2 1-388/3 p. 2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat strekkende tot het organiseren van themadebatten (1-134)      
  Algemene beraadslaging
1-263
p. 7666-7669 1-263 p. 7666-7669 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis, ž5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Vervanging in de Franse Gemeenschapsraad van een lid van de Waalse Gewestraad dat zijn eed heeft afgelegd in de Raad van de Duitstalige Gemeenschap : onverenigbaarheid)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-22
p. 489-491 1-22 p. 489-491 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis, ž5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Vervanging in de Franse Gemeenschapsraad van een lid van de Waalse Gewestraad dat zijn eed heeft afgelegd in de Raad van de Duitstalige Gemeenschap : onverenigbaarheid) (1-181)      
  Amendement nr 1 van de heer CaluwÚ
1-181/2
p. 1 1-181/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten (1-1006)      
  Amendementen nrs 10 en 11 van de heer CaluwÚ c.s.
1-1006/4
p. 3-4 1-1006/4 p. 3-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-246
p. 7148-7152 1-246 p. 7148-7152 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Binnengemeentelijke territoriale organen) (1-906)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-210
p. 6070-6078 1-210 p. 6070-6078 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Controle op overheidsmededelingen : voorlichtingscampagnes die de bevordering van het imago van een minister tot doel hebben) (1-1020)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ c.s.
1-1020/1
p. 1-3 1-1020/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Geen administratief toezicht op beslissingen inzake tuchtaangelegenheden m.b.t. de lokale politie) (1-1262)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-1262/3
p. 1-2 1-1262/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van het artikel 32, ž1, eerste en tweede lid, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Belangenconflict : procedure) (1-1009)      
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7148-7152 1-246 p. 7148-7152 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij de reorganisatie van de politie (1-754)      
  Amendement nr 9 van de heer CaluwÚ
1-754/3
p. 5 1-754/3 p. 5 (PDF)
  Advies van het AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van de heer CaluwÚ
1-754/4
p. 1-41 1-754/4 p. 1-41 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak om bijkomende tracÚs te onderzoeken voor een tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse haven (1-696)      
  Beraadslaging
1-131
p. 3509-3512 1-131 p. 3509-3512 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het vaststellen van een bijzondere procedure om naar aanleiding van de politiehervorming vrouwelijke politieagenten in dienst te nemen (1-910)      
  Verslag namens het AdviescomitÚ voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door de heer CaluwÚ
1-910/3
p. 1 1-910/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (1-584)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, om de verdragen van de Europese Unie bij referendum te laten bekrachtigen (1-161)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Invoering van de volksraadpleging) (1-593)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Onschendbaarheid van de persoon van de Koning, de leden van de koninklijke familie en de medewerkers van het Hof : parlementair controlerecht) (1-1198)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle grondwetsartikelen) (1-1325)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Meerdere artikelen) (1-1238)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Meerdere artikelen) (Evenwicht man-vrouw op alle bestuursniveaus - Rechten van het kind : VN-conventie - Rechten van de mens en fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Gewetensbezwaar - Referendum - Verhouding nationaal recht/internationaal recht - Vreemdelingen : politieke rechten en toegang tot het openbaar ambt - Stemrecht : verlaging leeftijdsgrens tot 16 jaar - Universele dienstverlening - Persvrijheid : audiovisuele media - Uitbreiding briefgeheim tot moderne communicatiemiddelen - Schadevergoeding bij onteigening - Petitierecht - Ombudsman - Gratierecht en executierechtbanken - Afschaffing militaire rechtbanken - Verhouding parlement/regering - Politieke benoemingen - Bevoegdheden van de Koning inzake bekrachtiging en afkondiging van wetten - Sturen van strijdkrachten naar het buitenland - Financiering erediensten en vrijzinnigheid) (1-1299)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (1-657)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind verzekeren (1-496)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstellen tot wijziging van het Reglement van de Senaat (Voorzitterschap van het voorlopig bureau - Onderzoek der geloofsbrieven - Commissies : vacatures; initiatiefrecht; procedure voor instemming met verdragen; regeling van werkzaamheden; hoorzittingen; notulen van de commissievergaderingen; openbare commissievergaderingen; amendementen; adviezen van een commissie aan een andere; subcommissies en werkgroepen; fractiemedewerkers; verslagen; functie van rapporteur - Plenaire vergadering : toelichting van de rapporteur; verslag van de debatten; spreektijd; stemmingen; zaktelefoons - Wetgevingsprocedure : verzending van wetsontwerpen naar commissie; meerdere ondertekenaars; onderzoek van voorstellen door commissies; uitstel van de stemming bij aanneming van een amendement; samenwerking federale overheid/gemeenschappen/gewesten; praktijk van tekstcorrecties - Evocatie - Verplichte raadpleging van de Raad van State - Controle- en informatieprocedures : ontvankelijkheid; schriftelijke vragen, mondelinge vragen; vragen om uitleg; moties - Themadebatten - Belangenconflicten - Zendingen naar het buitenland - Benoeming van de griffier) (1-1084)      
  Algemene beraadslaging
1-263
p. 7666-7669 1-263 p. 7666-7669 (PDF)
Vragen om uitleg over de zaak Dutroux, Nihoul en consoorten      
  Procedurele problemen
1-47 COM
p. 356 1-47 COM p. 356 (PDF)
  1-47 COM
p. 357 1-47 COM p. 357 (PDF)
  1-47 COM
p. 357 1-47 COM p. 357 (PDF)
  1-47 COM
p. 358 1-47 COM p. 358 (PDF)
  1-47 COM
p. 358 1-47 COM p. 358 (PDF)
  1-47 COM
p. 359 1-47 COM p. 359 (PDF)
  1-47 COM
p. 359 1-47 COM p. 359 (PDF)
  1-47 COM
p. 360-361 1-47 COM p. 360-361 (PDF)
  1-47 COM
p. 361 1-47 COM p. 361 (PDF)
  1-47 COM
p. 362 1-47 COM p. 362 (PDF)
Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (1-204)      
  De verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en de individuele kandidaten voor de verkiezingen van de federale Kamers en de Raden van 21 mei 1995
   Verslag van de heren Reynders, Cauwenberghs, Landuyt, Tavernier, Michel (K) en de heer CaluwÚ (S)
1-204/1
p. 1-85 1-204/1 p. 1-85 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (Responsabilisering van de organisatoren - Administratieve sancties - Onrechtmatige verdeling van tickets - Gerechtelijk stadionverbod - Mededeling van politionele gegevens) (1-1060)      
  Amendement nr 2 van de heren CaluwÚ en Istasse
1-1060/2
p. 2 1-1060/2 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-225
p. 6587-6590 1-225 p. 6587-6590 (PDF)
Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen (1-1067)      
  Verslag van de heer CaluwÚ (Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden)
1-1067/4
p. 1 1-1067/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instelling van een procedure voor de evaluatie van de wetgeving (Evaluatie door de Senaat van de van kracht zijnde wetten en reglementen op basis van verslagen opgesteld door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en de Raad van State) (1-955)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-955/3
p. 1-114 1-955/3 p. 1-114 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-238
p. 6970-6976 1-238 p. 6970-6976 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedoeld in artikel 6, ž1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot regeling van het taalgebruik voor deze vermeldingen (1-571)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-131
p. 3500-3506 1-131 p. 3500-3506 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de op 12 januari 1973 geco÷rdineerde wetten op de Raad van State (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973) (Partij die aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Vermindering van de dotatie - Raad van State en Hof van Cassatie - Racisme) (1-1197)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-240
p. 7026-7040 1-240 p. 7026-7040 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden (1-1123)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-225
p. 6538-6573 1-225 p. 6538-6573 (PDF)
  Bespreking van een amendement, stemming over de ontvankelijkheid van het amendement, voorstel tot terugzending naar de commissie en verwerping van dit voorstel
1-227
p. 6632-6633 1-227 p. 6632-6633 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 140-1 tot 140-6 van de provinciewet betreffende de provinciale volksraadpleging (1-1134)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-1134/4
p. 1 1-1134/4 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-251
p. 7308-7310 1-251 p. 7308-7310 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 318 tot 323 van de nieuwe gemeentewet betreffende de gemeentelijke volksraadpleging (1-1133)      
  Amendementen nrs 30 en 31 van de heer CaluwÚ c.s.
1-1133/4
p. 1-2 1-1133/4 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-1133/5
p. 1-16 1-1133/5 p. 1-16 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-251
p. 7308-7310 1-251 p. 7308-7310 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Vrije vestiging van de onderneming [Verdrag van Rome] - Security in de evenementensector [Portiers en "buitenwippers"] - Verfijning van de wet van 10 april 1990) (1-1330)      
  Mondeling verslag van de heer Pinoie en algemene beraadslaging
1-260
p. 7570-7573 1-260 p. 7570-7573 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Migratiebeleid) (1-311)      
  Algemene beraadslaging
1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid) (1-310)      
  Algemene beraadslaging
1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Crematie) (1-848)      
  Amendementen nrs 4 tot 11 van de heer CaluwÚ c.s.
1-848/2
p. 3-7 1-848/2 p. 3-7 (PDF)
  Amendementen nrs 12 en 13 van de heer CaluwÚ
1-848/3
p. 1-2 1-848/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 15 van de heer CaluwÚ
1-848/4
p. 2 1-848/4 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 14 en 16 tot 20 van de heer CaluwÚ
   Burgerlijk Wetboek : verklaring van overlijden
1-848/4
p. 1-2 1-848/4 p. 1-2 (PDF)
  1-848/4
p. 2-4 1-848/4 p. 2-4 (PDF)
  Amendement nr 21 van de heer CaluwÚ en mevrouw Milquet
1-848/6
p. 1 1-848/6 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 23 en 24 van de heer CaluwÚ
1-848/6
p. 2-3 1-848/6 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen (1-342)      
  Amendement nr 12 van de heer CaluwÚ c.s.
1-342/6
p. 1 1-342/6 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht (Injunctierecht van de minister van Binnenlandse Zaken) (1-688)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-688/6
p. 1-4 1-688/6 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-127
p. 3352-3354 1-127 p. 3352-3354 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verfijning van de wet van 4 juli 1989) (1-944)      
  Amendement nr 13 van de heer CaluwÚ
1-944/5
p. 2 1-944/5 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 (Benoeming van de staatsraden) (1-539)      
  Algemene beraadslaging
1-98
p. 2602-2606 1-98 p. 2602-2606 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 (Hervorming) (1-321)      
  Amendement nr 14 van de heer CaluwÚ
1-321/2
p. 10 1-321/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heer CaluwÚ c.s.
1-321/3
p. 1 1-321/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heer CaluwÚ en mevrouw Van der Wildt
1-321/3
p. 1 1-321/3 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 25, 26 en 28 van de heer CaluwÚ en mevrouw Van der Wildt
1-321/4
p. 2-3 1-321/4 p. 2-3 (PDF)
  1-321/4
p. 4 1-321/4 p. 4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-55
p. 1311-1317 1-55 p. 1311-1317 (PDF)
Wetsvoorstel houdende bepalingen inzake gemeentelijke belastingen (Gebouwde onroerende goederen gebruikt als hoofdverblijfplaats) (1-908)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ en mevrouw Lizin
1-908/1
p. 1-3 1-908/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer CaluwÚ
1-908/2
p. 1-2 1-908/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een artikel 171bis betreffende de schijnhuwelijken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk) (1-512)      
  Amendement nr 8 van de heer CaluwÚ
1-512/10
p. 1 1-512/10 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende overdracht van de uitoefening van het gewoon administratief toezicht op de gemeenten van het Duitse taalgebied aan de Duitstalige Gemeenschap (1-1120)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer CaluwÚ
1-1120/2
p. 1-2 1-1120/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 42 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Datum waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap van rechtswege bijeenkomt na verkiezingen) (1-1260)      
  Amendement nr 1 van de heer CaluwÚ
1-1260/2
p. 1 1-1260/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Hervorming van de Vaste ComitÚs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten) (1-1268)      
  Amendement nr 21 van de heer CaluwÚ c.s.
1-1268/2
p. 12 1-1268/2 p. 12 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-255
p. 7379-7393 1-255 p. 7379-7393 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 (Beroep bij de Raad van State tegen bestuurshandelingen die de wetgevende vergaderingen nemen in hoofde van hun personeelsleden - Uitbreiding van de mogelijkheid tot beroep tot de personeelsleden van de organen van de rechterlijke macht en tot de overheidsopdrachten van de wetgevende vergaderingen en de rechterlijke macht) (Zie ook doc. Senaat 1-1329) (1-361)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
1-361/1
p. 1-3 1-361/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heer CaluwÚ
1-361/2
p. 2 1-361/2 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-246
p. 7145-7146 1-246 p. 7145-7146 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 161 van het Burgerlijk Wetboek (Verbod om een huwelijk te sluiten tussen schoonbroer en schoonzuster) (1-481)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
1-481/1
p. 1-2 1-481/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 561, 1░, van het Strafwetboek (Geluidshinder - Gewestelijke wetgeving) (1-1138)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
1-1138/1
p. 1-2 1-1138/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde (1-986)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer CaluwÚ
1-986/3
p. 1-2 1-986/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs (1-199)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ c.s.
1-199/1
p. 1-7 1-199/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Humanitaire hulp aan een illegale vreemdeling) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) (1-648)      
  Amendement nr 4 van de heer CaluwÚ en mevrouw de Bethune
1-648/2
p. 2 1-648/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Merchiers en de heer CaluwÚ
1-648/3
p. 1 1-648/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 120ter in de nieuwe gemeentewet, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke adviesraden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden) (1-585)      
  Amendement nr 1 van mevrouw de Bethune en de heer CaluwÚ
1-585/2
p. 1 1-585/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de dames de Bethune en Thijs en de heer CaluwÚ
1-585/2
p. 2 1-585/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 260bis in de nieuwe gemeentewet (Vergoeding van schade en onkosten aan de gemeenten - Brandweer) (1-139)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
1-139/1
p. 1-4 1-139/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot neutralisering van de lijststem en opheffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen (1-1150)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-1150/3
p. 1 1-1150/3 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt (Cultuurpact) (1-157)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ c.s.
1-157/1
p. 1-5 1-157/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het BTW-tarief geldende voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg (1-853)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ c.s.
1-853/1
p. 1-2 1-853/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen (Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden) (1-989)      
  Amendement nr 1 van de heer CaluwÚ c.s.
1-989/2
p. 1-2 1-989/2 p. 1-2 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames Milquet en Lizin, de heren Desmedt, Loones, CaluwÚ, Boutmans en Nothomb en eindstemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-258
p. 7468-7469 1-258 p. 7468-7469 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, burgemeesters en schepenen in de openbare en de particuliere sector (Wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor personeel van overheidsdiensten en van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van verlof voor uitoefening van een politiek mandaat) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector) (1-988)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Thijs en de heer CaluwÚ
1-988/2
p. 2-3 1-988/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (Handelingen of beslissingen die het gevolg zijn van een geheime stemming) (1-203)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
1-203/1
p. 1-3 1-203/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŰ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (Havenvoertuigen : vrijstelling) (1-783)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ c.s.
1-783/1
p. 1-2 1-783/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 582, 1░, van het Gerechtelijk Wetboek (Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank : tegemoetkomingen voor minder-validen) (1-478)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
1-478/1
p. 1-2 1-478/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-223
p. 6481-6482 1-223 p. 6481-6482 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement (1-649)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-649/4
p. 1 1-649/4 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad (1-600)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-600/2
p. 1-28 1-600/2 p. 1-28 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Anciaux, mevrouw Leduc, de heren Foret en CaluwÚ, mevrouw Milquet en verwerping
1-247
p. 7174-7176 1-247 p. 7174-7176 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden (Districtsraden) (1-907)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ c.s.
1-907/1
p. 1-34 1-907/1 p. 1-34 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 9 van de heren CaluwÚ en Erdman.
1-907/4
p. 1-4 1-907/4 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 12 tot 22 van de heer CaluwÚ.
1-907/6
p. 1-7 1-907/6 p. 1-7 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6070-6077 1-210 p. 6070-6077 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, teneinde het oprichten van stadsdeelraden mogelijk te maken (1-51)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6070-6077 1-210 p. 6070-6077 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (1-236)      
  Amendement nr 62 van de heren D'Hooghe en CaluwÚ
1-236/3
p. 33 1-236/3 p. 33 (PDF)
  Amendementen nrs 80 en 82 van de heer CaluwÚ
1-236/6
p. 2 1-236/6 p. 2 (PDF)
  1-236/6
p. 3 1-236/6 p. 3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers (1-650)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-650/4
p. 1 1-650/4 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 houdende regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Vaste ComitÚs van Toezicht P en I) (1-390)      
  Amendementen nrs 1 tot 22 van de heer CaluwÚ c.s.
1-390/4
p. 1-10 1-390/4 p. 1-10 (PDF)
  Amendement nr 35 van de heer CaluwÚ c.s.
1-390/5
p. 6 1-390/5 p. 6 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-255
p. 7379-7393 1-255 p. 7379-7393 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat (Werknemers uit de privÚ-sector) (1-15)      
  Amendementen nrs 9 en 10 van de heer CaluwÚ
1-15/3
p. 3 1-15/3 p. 3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, geco÷rdineerd op 4 augustus 1932, met het oog op het neutraliseren van de lijststem (1-601)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-601/2
p. 1 1-601/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het actief kader van het operationeel korps van de rijkswacht en de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden voor het rijkswachtpersoneel van het actief kader (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het syndicaal statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht) (1-502)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-502/5
p. 1-15 1-502/5 p. 1-15 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-135
p. 3624-3629 1-135 p. 3624-3629 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen (1-639)      
  Verslag van de heer CaluwÚ
1-639/4
p. 1 1-639/4 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-246
p. 7146-7148 1-246 p. 7146-7148 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999