Auteurs- en sprekersregister betreffende "de Bethune Sabine" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2476)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3565-3566 2-64 p. 3565-3566 (PDF)
Activiteitenverslag 1999-2003 van het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (2-1584)      
  Verslag van de dames de Bethune en Willame-Boonen
2-1584/1
p. 1-45 2-1584/1 p. 1-45 (PDF)
Adoptie en de nieuwe media (Adoptie via internet - Bekrachtiging van het Haags verdrag van 1993 - Ontwerp tot hervorming van de adoptie) (2-329)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 67-70 2-92 p. 67-70 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1672)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2381 2-46 p. 2381 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1673)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2382-2383 2-46 p. 2382-2383 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1674)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2357 2-46 p. 2357 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2462-2463 2-47 p. 2462-2463 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1675)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2385-2386 2-46 p. 2385-2386 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1676)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2359 2-46 p. 2359 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2575 2-49 p. 2575 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1677)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2387-2389 2-46 p. 2387-2389 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1678)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2362 2-46 p. 2362 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2563 2-49 p. 2563 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2696-2697 2-51 p. 2696-2697 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1679)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2363 2-46 p. 2363 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2485 2-47 p. 2485 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1680)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2400-2401 2-46 p. 2400-2401 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1681)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2365 2-46 p. 2365 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2492-2493 2-47 p. 2492-2493 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373 2-46 p. 2373 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2566 2-49 p. 2566 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2896-2897 2-53 p. 2896-2897 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1683)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2377 2-46 p. 2377 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2571 2-49 p. 2571 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1684)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2377 2-46 p. 2377 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2496-2497 2-47 p. 2496-2497 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1685)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2378 2-46 p. 2378 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2539 2-48 p. 2539 (PDF)
  Bul. 2-51
p. 2723 2-51 p. 2723 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1686)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2380 2-46 p. 2380 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2572 2-49 p. 2572 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3140-3141 2-57 p. 3140-3141 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1687)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2430-2431 2-46 p. 2430-2431 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1688)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2433-2434 2-46 p. 2433-2434 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1689)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2381 2-46 p. 2381 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1690)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2383 2-46 p. 2383 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1691)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2357 2-46 p. 2357 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2463-2464 2-47 p. 2463-2464 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1692)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2386 2-46 p. 2386 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1693)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2359 2-46 p. 2359 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2561 2-49 p. 2561 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1694)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2359 2-46 p. 2359 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2470-2472 2-47 p. 2470-2472 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1695)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2362 2-46 p. 2362 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2564 2-49 p. 2564 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2643-2644 2-50 p. 2643-2644 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1696)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2363 2-46 p. 2363 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2582 2-49 p. 2582 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1697)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2401 2-46 p. 2401 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1698)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2365 2-46 p. 2365 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2565 2-49 p. 2565 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2651-2652 2-50 p. 2651-2652 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373 2-46 p. 2373 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2567 2-49 p. 2567 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3199-3200 2-58 p. 3199-3200 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1700)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2377 2-46 p. 2377 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2571 2-49 p. 2571 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3865-3866 2-69 p. 3865-3866 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1701)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2378 2-46 p. 2378 (PDF)
  Bul. 2-47
p. 2497 2-47 p. 2497 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1702)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2378 2-46 p. 2378 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2539-2540 2-48 p. 2539-2540 (PDF)
  Bul. 2-60
p. 3351-3352 2-60 p. 3351-3352 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1703)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2380 2-46 p. 2380 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2573 2-49 p. 2573 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3141 2-57 p. 3141 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1704)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2380 2-46 p. 2380 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2546-2547 2-48 p. 2546-2547 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1705)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2434 2-46 p. 2434 (PDF)
Beleidsintenties van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen (2-154)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door de dames Lizin en de Bethune
2-154/1
p. 1-34 2-154/1 p. 1-34 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999 BZ)      
  Benoeming van mevrouw de Bethune tot eerste ondervoorzitster van de Senaat
2-3
p. 8 2-3 p. 8 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999-2000)      
  Benoeming van mevrouw de Bethune tot eerste ondervoorzitster van de Senaat
2-5
p. 4 2-5 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2000-2001)      
  Benoeming van mevrouw de Bethune tot eerste ondervoorzitster van de Senaat
2-69
p. 14 2-69 p. 14 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2001-2002)      
  Benoeming van mevrouw de Bethune tot eerste ondervoorzitster van de Senaat
2-143
p. 4 2-143 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2002-2003)      
  Benoeming van mevrouw de Bethune tot eerste ondervoorzitster van de Senaat
2-228
p. 4-5 2-228 p. 4-5 (PDF)
Bescherming van de rechten van het kind - InterministeriŽle conferentie 2001 (Coordinatie tussen het federaal beleid en het beleid van de gemeenschappen) (2-1671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-45
p. 2329-2330 2-45 p. 2329-2330 (PDF)
Bestrijding van kanker - Wetenschappelijk onderzoek - Ter beschikking gestelde middelen (Borstkanker en baarmoederhalskanker) (2-606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-17
p. 750-751 2-17 p. 750-751 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-22
p. 1047-1048 2-22 p. 1047-1048 (PDF)
Bevordering van het zelfstandig ondernemerschap - Distributieattest - Toepassingsgebied (2-3)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 41-42 2-1 p. 41-42 (PDF)
CommerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen - Tweede wereldtop in Tokyo (Actieplan - Agendapunten - Vertegenwoordiging) (2-1769)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2403-2405 2-46 p. 2403-2405 (PDF)
Commissie voor de rechten van het kind - Werkzaamheden in 1999, 2000 en 2001 (2-1308)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1899 2-38 p. 1899 (PDF)
De 54e Wereldgezondheidsvergadering (Ontwerp van aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie m.b.t. borstvoeding - Borstvoedingsverlof) (2-469)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-114
p. 44-46 2-114 p. 44-46 (PDF)
De Belgische subsidie voor de voorbereiding van een toekomstig programma voor georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker (Europese onderzoekssubsidie in het gedrang - Onderscreening in de lagere sociale klassen - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-957)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9 COM
p. 4-15 2-9 COM p. 4-15 (PDF)
De aandacht voor de aidsproblematiek binnen het Belgisch ontwikkelingsbeleid (Afrika) (2-272)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-81
p. 65-71 2-81 p. 65-71 (PDF)
De aandacht voor de aidsproblematiek binnen het Belgisch ontwikkelingsbeleid (Afrika) (2-273)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-81
p. 65-71 2-81 p. 65-71 (PDF)
De aandacht voor gelijke kansen van vrouwen en mannen bij de hervorming van de politiediensten (2-175)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-61
p. 72-76 2-61 p. 72-76 (PDF)
De aanvragen tot regularisatie van het verblijf in BelgiŽ (Aanvragen krachtens artikel 9, alinea 3, wet van 15 december 1980 - Achterstand - Rechtsonzekerheid) (2-944)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-270
p. 61-64 2-270 p. 61-64 (PDF)
De acute aidsproblematiek (2-207)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-65
p. 61-64 2-65 p. 61-64 (PDF)
De acute aidsproblematiek (Toenemend aantal HIV-infecties in BelgiŽ - Financiering van het wetenschappelijk onderzoek) (2-230)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-74
p. 23-26 2-74 p. 23-26 (PDF)
De acute aidsproblematiek in Afrika (2-208)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-65
p. 80-89 2-65 p. 80-89 (PDF)
De afschaffing van de bijzondere beroepstitels voor verpleegkundigen (Ontwerp van koninklijk besluit houdende vervanging van de benaming "bijzondere beroepstitel" door "bijzondere beroepsbekwaamheid") (2-829)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 55-59 2-216 p. 55-59 (PDF)
De akties van UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) - Stand van zaken (2-1487)      
  Verslag van de dames de Bethune en KaÁar
2-1487/1
p. 1-13 2-1487/1 p. 1-13 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-561)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-562)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-563)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-571)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-572)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 en gender (2-569)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De bekrachtiging van het facultatief protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-697)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-181
p. 18-19 2-181 p. 18-19 (PDF)
De beleidsmaatregelen tegen "mobbing" (2-258)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-79
p. 47-49 2-79 p. 47-49 (PDF)
De borstkankerscreening in BelgiŽ (2-183)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De derde Conferentie van de minst ontwikkelde landen (2-468)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-114
p. 63-65 2-114 p. 63-65 (PDF)
De doodstraf in Nigeria (Dossier Safiya Husseini, moslimvrouw, voor overspel tot de dood veroordeeld) (2-829)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-173
p. 8-10 2-173 p. 8-10 (PDF)
De doodstraf in de Verenigde Staten (2-189)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-61
p. 80-84 2-61 p. 80-84 (PDF)
De eerlijke handel (Week van de Eerlijke Handel, uitgeroepen door Oxfam-Wereldwinkels en andere NGO's - Initiatieven die ontwikkelingslanden de mogelijkheid geven zich volledig te integreren in het multilaterale handelsstelsel) (2-605)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-112
p. 14-16 2-112 p. 14-16 (PDF)
De erkenning van de bijzondere beroepstitel voor verpleegkundigen in de intensieve zorg en de spoedgevallenzorg (Ontwerp van koninklijk besluit houdende vervanging van de benaming "bijzondere beroepstitel" door "bijzondere beroepsbekwaamheid") (2-828)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 55-59 2-216 p. 55-59 (PDF)
De erkenning van een levenloos geboren kind door de ongehuwde vader (2-890)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-239
p. 25-30 2-239 p. 25-30 (PDF)
De follow-up van het Wereldcongres tegen commerciŽle en seksuele uitbuiting van kinderen, Stockholm 1996 (Voorbereiding van de tweede wereldconferentie in Japan in 2001 - Federaal Veiligheids- en Detentieplan - Overleg met de Gemeenschappen en Gewesten over de preventie - Voorstellen in het kader van het UE-voorzitterschap) (2-225)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-74
p. 40-50 2-74 p. 40-50 (PDF)
De gedeeltelijke defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-238)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 35-45 2-78 p. 35-45 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Lozie, Dallemagne en Vandenberghe en van de dames de Bethune en Nagy en stemming over de gewone motie
2-79
p. 39-41 2-79 p. 39-41 (PDF)
  2-79
p. 55-56 2-79 p. 55-56 (PDF)
De gelijke kansendimensie (man-vrouw) in de Copernicusnota ("Gender mainstreaming" en personeelsbeleid in het openbaar ambt) (2-294)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-57
p. 11-14 2-57 p. 11-14 (PDF)
De gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de politiediensten en de hervorming van de politiediensten (2-291)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-87
p. 99-101 2-87 p. 99-101 (PDF)
De genderdimensie in de diplomatie (Toegang van vrouwen tot de buitenlandcarriŤre - Wervingsprocedure - Verzoenen van het professionele en het privť-leven) (2-442)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-110
p. 50-53 2-110 p. 50-53 (PDF)
De georganiseerde opsporing van borstkanker en de financiering ervan (2-178)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (2-300)      
  Verslag van de dames Cornet d'Elzius en de Bethune en de heer Lozie
2-300/1
p. 1-183 2-300/1 p. 1-183 (PDF)
De hulp aan Burundi (2-300)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-88
p. 46-50 2-88 p. 46-50 (PDF)
De impact van AIDS op de vrouw (2-1202)      
  Verslag van de dames de Bethune en KaÁar
2-1202/1
p. 1-46 2-1202/1 p. 1-46 (PDF)
De jaarlijkse rapportering van de regering aan het Parlement over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-1139)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-243
p. 26-27 2-243 p. 26-27 (PDF)
De mensenrechten en de vrouwenrechten in Irak en Afghanistan en de strijd tegen de doodstraf (Strijd tegen de doodstraf in de Verenigde Staten - Embargopolitiek t.o.v. Irak) (2-257)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 52-57 2-94 p. 52-57 (PDF)
De naleving door BelgiŽ van de afspraken gemaakt tijdens de Conferentie te Stockholm over commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen (2-69)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-29
p. 14-18 2-29 p. 14-18 (PDF)
De naleving van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (2-309)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-90
p. 45-51 2-90 p. 45-51 (PDF)
De naleving van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (2-56)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-32
p. 30-36 2-32 p. 30-36 (PDF)
De naleving van het koninklijk besluit van 27 december 1993 met betrekking tot de reclame voor zuigelingenvoeding en het uitdelen van gratis stalen (Promotie borstvoeding - Onderhandelingen met de fabrikanten - Controle in de hospitalen - Oprichting van het Federaal Borstvoedingscomitť - WGO-gedragscode) (2-368)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-103
p. 12-15 2-103 p. 12-15 (PDF)
De ondersteuning van geboortehuizen en kraamcentra in BelgiŽ (2-718)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-184
p. 59-63 2-184 p. 59-63 (PDF)
De ondersteuning van het gemeentelijk gelijkekansenbeleid (2-421)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-84
p. 21-24 2-84 p. 21-24 (PDF)
De ongewenste intimiteiten bij het leger (2-222)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-72
p. 29-39 2-72 p. 29-39 (PDF)
De opleiding van magistraten (Vormingsprogramma - Residentieel seminarie voor stagiairs - Benoeming van verbindingsmagistraten - Opleiding m.b.t. het hoorrecht van kinderen) (2-245)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-77
p. 12-16 2-77 p. 12-16 (PDF)
De oprichting van een federaal Borstvoedingscomitť (Uitvoeringsbesluiten - Algemeen beleid ter bevordering van borstvoeding - Probleem zuigelingenvoeding - Initiatief St. Jansziekenhuis) (2-224)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-72
p. 24-29 2-72 p. 24-29 (PDF)
De opsporing van baarmoederhalskanker (Europese onderzoekssubsidie in het gedrang - Onderscreening in de lagere sociale klassen - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-962)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9 COM
p. 4-15 2-9 COM p. 4-15 (PDF)
De opvang van vluchtelingen uit Irak (Toepassing wet van 18 februari 2003 tot instelling van een tijdelijke bescherming) (2-1304)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-284
p. 15-17 2-284 p. 15-17 (PDF)
De opvolging van het rapport van de Verenigde Naties over de plunderingen in Congo (Wederrechterlijke exploitatie van grondstoffen - Handelingen van Belgische ondernemingen die op ethisch of politiek vlak niet kunnen) (2-443)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-110
p. 54-57 2-110 p. 54-57 (PDF)
De opvolging van het verslag van de Senaat over de rechten van het kind (Doc. 2-725/1) (GecoŲrdineerd kinderrechtenbeleid op federaal niveau) (2-626)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 42-45 2-172 p. 42-45 (PDF)
De organisatie en de financiering van de opsporing van baarmoederhalskanker (Europese onderzoekssubsidie in het gedrang - Onderscreening in de lagere sociale klassen - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-968)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9 COM
p. 4-15 2-9 COM p. 4-15 (PDF)
De positie van de vrouw in Afghanistan (2-256)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-46
p. 8-10 2-46 p. 8-10 (PDF)
De problematiek van de georganiseerde opsporing van borstkanker (2-196)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problematiek van de opsporing van borstkanker (2-192)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problemen rond de strijd tegen borstkanker en meer bepaald de opsporing ervan (2-191)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De procedure voor het indienen van een visumaanvraag bij een diplomatieke of consulaire post (2-605)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 75-76 2-161 p. 75-76 (PDF)
De rapportering aan het Comitť van de Conventie over de eliminatie van alle vormen van discriminatie ten aanzien van vrouwen (2-627)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-165
p. 10-11 2-165 p. 10-11 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag inzake de rechten van het kind door de Verenigde Staten (2-721)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 35-38 2-183 p. 35-38 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake de ergste vormen van kinderarbeid (2-678)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-178
p. 51-52 2-178 p. 51-52 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake de ergste vormen van kinderarbeid (2-719)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 35-38 2-183 p. 35-38 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie over de bescherming van het moederschap (Recht op borstvoedingspauzes) (2-566)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-148
p. 64-67 2-148 p. 64-67 (PDF)
De ratificatie van het facultatief protocol inzake kindsoldaten bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-602)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 68-69 2-161 p. 68-69 (PDF)
De ratificatie van het facultatief protocol inzake kindsoldaten bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-677)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-178
p. 51-52 2-178 p. 51-52 (PDF)
De regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-231)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 35-45 2-78 p. 35-45 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Lozie, Dallemagne en Vandenberghe en van de dames de Bethune en Nagy en stemming over de gewone motie
2-79
p. 39-41 2-79 p. 39-41 (PDF)
  2-79
p. 55-56 2-79 p. 55-56 (PDF)
De rol en de positie van de vrouwenverenigingen in BelgiŽ (Bezoek aan het vrouwenhuis "Amazone") (2-943)      
  Verslag van de dames de Bethune en Kestelijn-Sierens
2-943/1
p. 1-25 2-943/1 p. 1-25 (PDF)
De samenstelling van het Comitť voor de rechten van het kind van de Verenigde Naties (2-722)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 35-38 2-183 p. 35-38 (PDF)
De situatie in Centraal-Afrika (2-299)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-88
p. 41-46 2-88 p. 41-46 (PDF)
De situatie van de vrouwen in Tibet (2-1057)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw de Bethune
2-1057/1
p. 1-10 2-1057/1 p. 1-10 (PDF)
De sociale verkiezingen 2000 (Evaluatie - Gelijkheid man-vrouw - Beleidsconclusies) (2-244)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-79
p. 41-46 2-79 p. 41-46 (PDF)
De systematische opsporing van baarmoederhalskanker (2-123)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-57
p. 37-40 2-57 p. 37-40 (PDF)
De systematische opsporing van baarmoederhalskanker (Financiering - Overleg tussen federale en gemeenschapsoverheden) (2-285)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-83
p. 30-32 2-83 p. 30-32 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (2-190)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (Borstkankerscreening - Oncologische zorgprogramma's - Terugbetalingen) (2-271)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-81
p. 52-56 2-81 p. 52-56 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (Mammografie) (2-90)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-31
p. 35-44 2-31 p. 35-44 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (Mammografie) (2-96)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-31
p. 35-44 2-31 p. 35-44 (PDF)
De terugbetaling van behandelingen in een medisch pediatrisch centrum aan zelfstandigen (2-419)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Onwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-105
p. 55-56 2-105 p. 55-56 (PDF)
De terugbetaling van behandelingen in een medisch pediatrisch centrum aan zelfstandigen (2-576)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-156
p. 34-35 2-156 p. 34-35 (PDF)
De terugbetaling van postnatale kinesitherapie (2-700)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 31-33 2-183 p. 31-33 (PDF)
De terugbetaling van psychomotorische kinesitherapie voor kinderen (2-702)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 33-35 2-183 p. 33-35 (PDF)
De terugkeer van Afghaanse vluchtelingen (Bedrag van de terugkeerpremie - Prijs van de aktes ter verlenging van de verblijfsvergunning - Toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt) (2-884)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-236
p. 4-8 2-236 p. 4-8 (PDF)
De tewerkstelling van vrouwen bij de brandweer (2-165)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-59
p. 53-58 2-59 p. 53-58 (PDF)
De toegang tot de gezondheidszorg voor kinderen zonder wettig verblijf die lijden aan een chronische ziekte en het koninklijk besluit inzake dringende medische hulp (Onderscheid tussen begeleide en niet-begeleide minderjarigen) (2-580)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-156
p. 7-10 2-156 p. 7-10 (PDF)
De toepassing van de anti-stalkingwet (2-86)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-30
p. 47-50 2-30 p. 47-50 (PDF)
De toestand in Oost-Congo en de rol van MONUC in het conflict (2-932)      
  Vraag om uitleg van de heer Geens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-253
p. 58-69 2-253 p. 58-69 (PDF)
De toestand in Oost-Congo en de rol van MONUC in het conflict (Bezoek van de Rwandese president Kagame in BelgiŽ - Versterking van MONUC - Staakt-het-vuren - Houding van BelgiŽ) (2-925)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-253
p. 58-69 2-253 p. 58-69 (PDF)
De toestand in Oost-Congo en de rol van MONUC in het conflict (Gevechten en aanwezigheid van buitenlandse troepen in Oost-Congo - Houding van BelgiŽ - Belgische bijdrage tot MONUC) (2-918)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-253
p. 58-69 2-253 p. 58-69 (PDF)
De uitwijzing van jonge vaders van vreemde nationaliteit (Artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - Verblijfmachtigingsaanvraag - Buitengewone omstandigheden - Vaste relatie - Zwangerschap van de partner - Huwelijksaanvraag - Strijd tegen schijnhuwelijken) (2-841)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-218
p. 106-107 2-218 p. 106-107 (PDF)
De verslaggeving van het Federaal borstvoedingscomitť (Borstvoedingspauzes - Oprichting van werkgroepen binnen het comitť - Initiatief "babyvriendelijk ziekenhuis" - Inwinnen van gegevens - Informatiegids) (2-956)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9 COM
p. 16-18 2-9 COM p. 16-18 (PDF)
De verzorging en de uitwijzing van met het HIV-virus besmette vreemdelingen (2-842)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-218
p. 107-109 2-218 p. 107-109 (PDF)
De voorbereiding van de Tweede wereldtop tegen commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen (Japan - december 2001) (2-510)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-128
p. 56-59 2-128 p. 56-59 (PDF)
De voorraad inentingen tegen hepatitis B (2-891)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-184
p. 9-11 2-184 p. 9-11 (PDF)
De wettelijkheid van het aanbieden van zogenaamde "alcoholpops" aan minderjarigen via drankautomaten (2-1077)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-231
p. 14-15 2-231 p. 14-15 (PDF)
De zitting van het Comitť voor de rechten van het kind in GenŤve op 23 mei 2002 (Federaal kinderrechtenbeleid - Opmerkingen van het VN-comitť voor de rechten van het kind - Aanbevelingen van de werkgroep "Rechten van het Kind") (2-817)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-213
p. 25-27 2-213 p. 25-27 (PDF)
Debat over de NMBS      
  Verdaging
2-105
p. 8-11 2-105 p. 8-11 (PDF)
Debat over de rechten van het kind, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind      
  Bespreking
   Allesomvattend en geÔntegreerd federaal beleidsplan inzake de rechten van het kind
2-14
p. 4-7 2-14 p. 4-7 (PDF)
   Hoorrecht van kinderen in de justitiŽle sfeer
2-14
p. 6 2-14 p. 6 (PDF)
   Seksuele uitbuiting van kinderen
2-14
p. 6 2-14 p. 6 (PDF)
   Veiligheid van het kind in het verkeer
2-14
p. 6 2-14 p. 6 (PDF)
  Motie van aanbeveling van de dames de Bethune, Thijs, De Schamphelaere, Willame-Boonen, Lindekens, Nyssens, Laloy, Leduc en Taelman en de heren Dallemagne en Van Quickenborne
2-14
p. 37 2-14 p. 37 (PDF)
Deelname van vrouwen aan de besluitvorming - Vertegenwoordiging op de kieslijsten      
  2-75
p. 22-24 2-75 p. 22-24 (PDF)
  2-75
p. 50 2-75 p. 50 (PDF)
Diplomatieke examens - Deelname van vrouwen in 1999 (2-322)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 296-297 2-8 p. 296-297 (PDF)
Diplomatieke loopbaan - Aanwezigheid van vrouwen in 1999 (2-321)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 296 2-8 p. 296 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw de Bethune, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Een additioneel protocol over klachtrecht voor kinderen bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-720)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 35-38 2-183 p. 35-38 (PDF)
Europese Conventie over de toekomst van Europa : aanwijzing van de leden die de Senaat vertegenwoordigen      
  2-178
p. 32-34 2-178 p. 32-34 (PDF)
Evaluatie van het Actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   "Gender mainstreaming"
2-43
p. 13 2-43 p. 13 (PDF)
   Combinatie gezinsleven-arbeid
2-43
p. 14 2-43 p. 14 (PDF)
   Invoering in de Grondwet van het waarborgen van het recht op gelijkheid tussen vrouwen en mannen
2-43
p. 13 2-43 p. 13 (PDF)
   Maatregelen om gelijkheid man-vrouw te waarborgen in BelgiŽ
2-43
p. 12-14 2-43 p. 12-14 (PDF)
   Paritaire democratie
2-43
p. 13-14 2-43 p. 13-14 (PDF)
   Positie van de vrouw op de arbeidsmarkt
2-43
p. 14 2-43 p. 14 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-28)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 21-22 2-1 p. 21-22 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-29)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-1
p. 19 2-1 p. 19 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-4
p. 137-138 2-4 p. 137-138 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-30)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 25-26 2-1 p. 25-26 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-31)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 26-27 2-1 p. 26-27 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-32)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 28-29 2-1 p. 28-29 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-33)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 29-30 2-1 p. 29-30 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-34)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 11-12 2-1 p. 11-12 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-2
p. 74-75 2-2 p. 74-75 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-35)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 30-31 2-1 p. 30-31 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-36)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 31-33 2-1 p. 31-33 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-37)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 36-37 2-1 p. 36-37 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-38)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 37-38 2-1 p. 37-38 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-39)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 14 2-1 p. 14 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1671-1673 2-34 p. 1671-1673 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-40)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 15 2-1 p. 15 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-4
p. 135 2-4 p. 135 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-41)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 44-45 2-1 p. 44-45 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-42)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 16 2-1 p. 16 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-3
p. 119-121 2-3 p. 119-121 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-43)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chevalier, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 45-46 2-1 p. 45-46 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-44)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 47 2-1 p. 47 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-45)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 48 2-1 p. 48 (PDF)
Federaal ambt - Personeelsbeleid - Integratie van de gelijke-kansendimensie (2-46)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 34 2-1 p. 34 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-234)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 291 2-8 p. 291 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-235)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 292-293 2-8 p. 292-293 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-236)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 294 2-8 p. 294 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-9
p. 350-351 2-9 p. 350-351 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 299-300 2-8 p. 299-300 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 281 2-8 p. 281 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 353 2-9 p. 353 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-240)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 282 2-8 p. 282 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 356 2-9 p. 356 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-241)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 284 2-8 p. 284 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 361-364 2-9 p. 361-364 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-242)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 303-304 2-8 p. 303-304 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-243)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 284 2-8 p. 284 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 370 2-9 p. 370 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-244)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 285 2-8 p. 285 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-11
p. 476-477 2-11 p. 476-477 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-245)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 286 2-8 p. 286 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 817-819 2-18 p. 817-819 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-246)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 313-314 2-8 p. 313-314 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-247)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 315 2-8 p. 315 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-248)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 289 2-8 p. 289 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-17
p. 778-779 2-17 p. 778-779 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-249)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chevalier, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 319 2-8 p. 319 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-250)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 320 2-8 p. 320 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-251)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 322-323 2-8 p. 322-323 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1031)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1279-1280 2-27 p. 1279-1280 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1032)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1347-1348 2-28 p. 1347-1348 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1033)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1351-1352 2-28 p. 1351-1352 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1355 2-28 p. 1355 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1035)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1321 2-28 p. 1321 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1569-1570 2-32 p. 1569-1570 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1036)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1362-1366 2-28 p. 1362-1366 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1037)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1325 2-28 p. 1325 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1416-1417 2-29 p. 1416-1417 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1038)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder anwoord
Bul. 2-28
p. 1327 2-28 p. 1327 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1531-1532 2-31 p. 1531-1532 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1039)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1329 2-28 p. 1329 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1495-1496 2-30 p. 1495-1496 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1040)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1331 2-28 p. 1331 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1428-1429 2-29 p. 1428-1429 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1041)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-28
p. 1339 2-28 p. 1339 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1573 2-32 p. 1573 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1042)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1333 2-28 p. 1333 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1501-1503 2-30 p. 1501-1503 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1043)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1336 2-28 p. 1336 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1743 2-36 p. 1743 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2569 2-49 p. 2569 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2713-2714 2-51 p. 2713-2714 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1044)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1337 2-28 p. 1337 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1539 2-31 p. 1539 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1045)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1338 2-28 p. 1338 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1587 2-32 p. 1587 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1046)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1392 2-28 p. 1392 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1047)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-28
p. 1340 2-28 p. 1340 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1448-1449 2-29 p. 1448-1449 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1048)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1393 2-28 p. 1393 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2668)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3971 2-71 p. 3971 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2669)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3974-3975 2-71 p. 3974-3975 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2670)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3953 2-71 p. 3953 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3977 2-71 p. 3977 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2672)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3954 2-71 p. 3954 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4060-4061 2-73 p. 4060-4061 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2673)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3956 2-71 p. 3956 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2674)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3958 2-71 p. 3958 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4068-4070 2-73 p. 4068-4070 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2675)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3959 2-71 p. 3959 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4080-4082 2-73 p. 4080-4082 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2676)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3961 2-71 p. 3961 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2677)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3963 2-71 p. 3963 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2678)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3964 2-71 p. 3964 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2679)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3966 2-71 p. 3966 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4141 2-73 p. 4141 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2680)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3967 2-71 p. 3967 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4025-4027 2-72 p. 4025-4027 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2681)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3968 2-71 p. 3968 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3969 2-71 p. 3969 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4029-4038 2-72 p. 4029-4038 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2683)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3969 2-71 p. 3969 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4145-4146 2-73 p. 4145-4146 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2684)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3994-3995 2-71 p. 3994-3995 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2461 2-47 p. 2461 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1736)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2461-2462 2-47 p. 2461-2462 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2466 2-47 p. 2466 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1738)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2467-2468 2-47 p. 2467-2468 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1739)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2446 2-47 p. 2446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2520-2521 2-48 p. 2520-2521 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1740)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2472-2477 2-47 p. 2472-2477 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1741)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2448 2-47 p. 2448 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2644-2645 2-50 p. 2644-2645 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1742)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2453 2-47 p. 2453 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2583-2584 2-49 p. 2583-2584 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1743)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2454 2-47 p. 2454 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2698-2699 2-51 p. 2698-2699 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1744)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2455 2-47 p. 2455 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2700-2701 2-51 p. 2700-2701 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1745)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2456 2-47 p. 2456 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2897-2898 2-53 p. 2897-2898 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2457 2-47 p. 2457 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2718 2-51 p. 2718 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1747)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2458 2-47 p. 2458 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2459 2-47 p. 2459 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2540 2-48 p. 2540 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1749)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2460 2-47 p. 2460 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3141-3142 2-57 p. 3141-3142 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1750)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2431-2432 2-46 p. 2431-2432 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1751)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2503-2504 2-47 p. 2503-2504 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2685)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3971-3972 2-71 p. 3971-3972 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2686)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3975-3976 2-71 p. 3975-3976 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2687)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3953 2-71 p. 3953 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2688)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3977 2-71 p. 3977 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2689)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3955 2-71 p. 3955 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4061 2-73 p. 4061 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2690)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3957 2-71 p. 3957 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2691)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3958 2-71 p. 3958 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4010-4011 2-72 p. 4010-4011 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2692)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3959 2-71 p. 3959 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4082 2-73 p. 4082 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2693)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3961 2-71 p. 3961 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2694)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3963 2-71 p. 3963 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2695)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3964 2-71 p. 3964 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2696)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3966 2-71 p. 3966 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2697)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3967 2-71 p. 3967 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4027 2-72 p. 4027 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2698)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3968 2-71 p. 3968 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3987-3988 2-71 p. 3987-3988 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2700)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3969 2-71 p. 3969 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4146-4147 2-73 p. 4146-4147 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2701)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3995 2-71 p. 3995 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-959)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1341-1342 2-28 p. 1341-1342 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1343-1344 2-28 p. 1343-1344 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1349-1350 2-28 p. 1349-1350 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-962)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1353-1354 2-28 p. 1353-1354 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-963)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1319-1320 2-28 p. 1319-1320 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1567-1568 2-32 p. 1567-1568 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-964)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1359-1361 2-28 p. 1359-1361 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-965)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1324 2-28 p. 1324 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1731-1732 2-36 p. 1731-1732 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2562 2-49 p. 2562 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2633-2635 2-50 p. 2633-2635 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-966)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1327 2-28 p. 1327 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1530-1531 2-31 p. 1530-1531 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-967)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1329 2-28 p. 1329 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1492-1493 2-30 p. 1492-1493 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-968)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1330 2-28 p. 1330 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1426-1427 2-29 p. 1426-1427 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-969)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-28
p. 1339 2-28 p. 1339 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1572 2-32 p. 1572 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-970)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1332 2-28 p. 1332 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1500-1501 2-30 p. 1500-1501 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-971)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1336 2-28 p. 1336 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1742 2-36 p. 1742 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2568 2-49 p. 2568 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3795-3796 2-68 p. 3795-3796 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-972)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1337 2-28 p. 1337 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1584 2-32 p. 1584 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-973)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1338 2-28 p. 1338 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1585-1586 2-32 p. 1585-1586 (PDF)
  Bul. 2-39
p. 1944-1945 2-39 p. 1944-1945 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1390 2-28 p. 1390 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-975)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-28
p. 1339 2-28 p. 1339 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1444-1446 2-29 p. 1444-1446 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-976)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1392 2-28 p. 1392 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen - Bijkomende informatie (2-1321)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1907 2-38 p. 1907 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen - Bijkomende informatie (2-1323)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1911 2-38 p. 1911 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-272)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 292 2-8 p. 292 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-273)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 293 2-8 p. 293 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-274)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 294-295 2-8 p. 294-295 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 298 2-8 p. 298 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-276)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 279 2-8 p. 279 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-13
p. 587 2-13 p. 587 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-277)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 281 2-8 p. 281 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 353 2-9 p. 353 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-278)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 283 2-8 p. 283 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1070-1071 2-23 p. 1070-1071 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-279)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 303 2-8 p. 303 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 364-366 2-9 p. 364-366 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-280)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 304 2-8 p. 304 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-281)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
Bul. 2-8
p. 307 2-8 p. 307 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-282)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 285 2-8 p. 285 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-11
p. 477-478 2-11 p. 477-478 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-283)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 287 2-8 p. 287 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-27
p. 1300-1301 2-27 p. 1300-1301 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-284)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 288 2-8 p. 288 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2568 2-49 p. 2568 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4018-4019 2-72 p. 4018-4019 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-285)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 315 2-8 p. 315 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-286)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 289 2-8 p. 289 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 381 2-9 p. 381 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-287)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chevalier, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 319 2-8 p. 319 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-288)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 321 2-8 p. 321 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-289)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 324 2-8 p. 324 (PDF)
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - Interkabinetten- en interadministratieve werkgroep voor de opvolging van de strategische doelstellingen die de regering zich heeft opgelegd (2-1317)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1866 2-38 p. 1866 (PDF)
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - Interkabinetten- en interadministratieve werkgroep voor de opvolging van de strategische doelstellingen die de regering zich heeft opgelegd (2-1318)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1871-1872 2-38 p. 1871-1872 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2325)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-60
p. 3319-3320 2-60 p. 3319-3320 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3247-3249 2-59 p. 3247-3249 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-63
p. 3528-3529 2-63 p. 3528-3529 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2329)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-73
p. 4056-4057 2-73 p. 4056-4057 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2330)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
Bul. 2-60
p. 3364-3369 2-60 p. 3364-3369 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2331)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-63
p. 3534-3536 2-63 p. 3534-3536 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2332)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-67
p. 3757-3759 2-67 p. 3757-3759 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2333)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3275-3276 2-59 p. 3275-3276 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2334)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3282-3283 2-59 p. 3282-3283 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2335)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-69
p. 3848-3849 2-69 p. 3848-3849 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2338)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-60
p. 3355 2-60 p. 3355 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2340)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-60
p. 3373-3374 2-60 p. 3373-3374 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2341)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-60
p. 3375 2-60 p. 3375 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van september tot december 2001 (2-2308)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-60
p. 3319 2-60 p. 3319 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van september tot december 2001 (2-2309)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3245-3247 2-59 p. 3245-3247 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van september tot december 2001 (2-2311)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-63
p. 3527-3528 2-63 p. 3527-3528 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van september tot december 2001 (2-2312)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-73
p. 4055-4056 2-73 p. 4055-4056 (PDF)
  Bul. 2-73
p. 4055-4056 2-73 p. 4055-4056 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van september tot december 2001 (2-2313)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
Bul. 2-60
p. 3357-3364 2-60 p. 3357-3364 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van september tot december 2001 (2-2315)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-67
p. 3756-3757 2-67 p. 3756-3757 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van september tot december 2001 (2-2316)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3274-3275 2-59 p. 3274-3275 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van september tot december 2001 (2-2317)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3282 2-59 p. 3282 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van september tot december 2001 (2-2318)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-69
p. 3848 2-69 p. 3848 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van september tot december 2001 (2-2321)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-61
p. 3444-3445 2-61 p. 3444-3445 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van september tot december 2001 (2-2323)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-60
p. 3372-3373 2-60 p. 3372-3373 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van september tot december 2001 (2-2324)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-60
p. 3374-3375 2-60 p. 3374-3375 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2112 2-42 p. 2112 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1515)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2112-2114 2-42 p. 2112-2114 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1516)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2105 2-42 p. 2105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2262-2263 2-44 p. 2262-2263 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1517)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2105 2-42 p. 2105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2192-2193 2-43 p. 2192-2193 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2116 2-42 p. 2116 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1519)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2116-2118 2-42 p. 2116-2118 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1520)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2108 2-42 p. 2108 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2482-2483 2-47 p. 2482-2483 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1521)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2108 2-42 p. 2108 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1522)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2138-2139 2-42 p. 2138-2139 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1523)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2109 2-42 p. 2109 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2207-2210 2-43 p. 2207-2210 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1524)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2110 2-42 p. 2110 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2533-2534 2-48 p. 2533-2534 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1525)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2110 2-42 p. 2110 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2570 2-49 p. 2570 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2714 2-51 p. 2714 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1527)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2110 2-42 p. 2110 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2215-2216 2-43 p. 2215-2216 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1528)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2151-2152 2-42 p. 2151-2152 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1529)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2110 2-42 p. 2110 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2221-2222 2-43 p. 2221-2222 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1530)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord
Bul. 2-42
p. 2152-2153 2-42 p. 2152-2153 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1324)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1867 2-38 p. 1867 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1325)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1872-1873 2-38 p. 1872-1873 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1874-1875 2-38 p. 1874-1875 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1878-1879 2-38 p. 1878-1879 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1879-1880 2-38 p. 1879-1880 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1329)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1881-1882 2-38 p. 1881-1882 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1330)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-38
p. 1858 2-38 p. 1858 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-42
p. 2132-2134 2-42 p. 2132-2134 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1331)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-38
p. 1858 2-38 p. 1858 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 1988-1989 2-40 p. 1988-1989 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1332)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1890 2-38 p. 1890 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1333)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-38
p. 1858 2-38 p. 1858 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-39
p. 1938-1941 2-39 p. 1938-1941 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1335)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1900 2-38 p. 1900 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1336)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-38
p. 1859 2-38 p. 1859 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2569-2570 2-49 p. 2569-2570 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3715-3716 2-66 p. 3715-3716 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1337)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1908 2-38 p. 1908 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2213-2214 2-43 p. 2213-2214 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1338)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-38
p. 1859 2-38 p. 1859 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 2026-2027 2-40 p. 2026-2027 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1339)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-38
p. 1861 2-38 p. 1861 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 2029-2030 2-40 p. 2029-2030 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1340)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1910 2-38 p. 1910 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1341)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-38
p. 1863 2-38 p. 1863 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1356)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1868-1869 2-38 p. 1868-1869 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1357)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1921 2-39 p. 1921 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 1979 2-40 p. 1979 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1358)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-39
p. 1932-1935 2-39 p. 1932-1935 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1359)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1879 2-38 p. 1879 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1360)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1880 2-38 p. 1880 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-39
p. 1937 2-39 p. 1937 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1362)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1922 2-39 p. 1922 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2563 2-49 p. 2563 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2781-2782 2-52 p. 2781-2782 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1363)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1923 2-39 p. 1923 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1364)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1890 2-38 p. 1890 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1365)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1923 2-39 p. 1923 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2565 2-49 p. 2565 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2700 2-51 p. 2700 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1366)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
Bul. 2-39
p. 1948 2-39 p. 1948 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1367)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1925 2-39 p. 1925 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2566 2-49 p. 2566 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1368)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1927 2-39 p. 1927 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2570 2-49 p. 2570 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3862 2-69 p. 3862 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1369)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1908 2-38 p. 1908 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1370)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1928 2-39 p. 1928 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 2027-2028 2-40 p. 2027-2028 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1371)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
Bul. 2-39
p. 1948 2-39 p. 1948 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-39
p. 1949 2-39 p. 1949 (PDF)
Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-39
p. 1949 2-39 p. 1949 (PDF)
Gerechtsdeurwaardersambt - Benoeming van vrouwen in 1999 (2-325)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 287 2-8 p. 287 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 538 2-12 p. 538 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-428)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 458 2-11 p. 458 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-429)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-11
p. 455 2-11 p. 455 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 803-804 2-18 p. 803-804 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-430)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 460 2-11 p. 460 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-431)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 461-462 2-11 p. 461-462 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-432)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 445-446 2-11 p. 445-446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-13
p. 588-589 2-13 p. 588-589 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-433)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 446 2-11 p. 446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-13
p. 592-593 2-13 p. 592-593 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-434)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 469 2-11 p. 469 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-435)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 447 2-11 p. 447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 524-525 2-12 p. 524-525 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-436)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 470-471 2-11 p. 470-471 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-437)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 448 2-11 p. 448 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 529-530 2-12 p. 529-530 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-438)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 448 2-11 p. 448 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-12
p. 511-512 2-12 p. 511-512 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-13
p. 603 2-13 p. 603 (PDF)
  Bul. 2-18
p. 815 2-18 p. 815 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-439)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 450 2-11 p. 450 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2566 2-49 p. 2566 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3081-3082 2-56 p. 3081-3082 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-440)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 453 2-11 p. 453 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-15
p. 683-685 2-15 p. 683-685 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-441)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 484-485 2-11 p. 484-485 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-442)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 454 2-11 p. 454 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-19
p. 886 2-19 p. 886 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-443)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chevalier, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 486 2-11 p. 486 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-444)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 486-488 2-11 p. 486-488 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-445)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 488 2-11 p. 488 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-404)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 457 2-11 p. 457 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-405)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-11
p. 455 2-11 p. 455 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-14
p. 635-636 2-14 p. 635-636 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-406)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-10
p. 406-407 2-10 p. 406-407 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-407)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 460-461 2-11 p. 460-461 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-408)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 445 2-11 p. 445 (PDF)
   Rťponse
Bul. 2-13
p. 587-588 2-13 p. 587-588 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-409)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 446 2-11 p. 446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 514-515 2-12 p. 514-515 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-410)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 447 2-11 p. 447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1071 2-23 p. 1071 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-411)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 447 2-11 p. 447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 524 2-12 p. 524 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-412)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 470 2-11 p. 470 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-413)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 448 2-11 p. 448 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 526-527 2-12 p. 526-527 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-414)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 448 2-11 p. 448 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-12
p. 511 2-12 p. 511 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-13
p. 603 2-13 p. 603 (PDF)
  Bul. 2-18
p. 814-815 2-18 p. 814-815 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-415)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 450 2-11 p. 450 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2566 2-49 p. 2566 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3080-3081 2-56 p. 3080-3081 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-416)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 453 2-11 p. 453 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-15
p. 683 2-15 p. 683 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-417)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 484 2-11 p. 484 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-418)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 454 2-11 p. 454 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-19
p. 885-886 2-19 p. 885-886 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-419)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chevalier, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 486 2-11 p. 486 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-420)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 486 2-11 p. 486 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-421)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-10
p. 434 2-10 p. 434 (PDF)
Handelszendingen - Aanwezigheid van vrouwen (2-2397)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3398 2-61 p. 3398 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Art. 10 Grondwet - Zie doc. Kamer 50-1140) (2-465)      
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (o.a. ministers, burgemeesters, schepenen, bestendig afgevaardigden, leden van de executieven van intracommunale, intercommunale en interprovinciale organen, leden van raden of bureaus van OCMW's - De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht) (Art. 11bis Grondwet - Zie doc Kamer 50-1141)
   Amendementen nrs 3 tot 10 van mevrouw de Bethune
2-465/2
p. 3-5 2-465/2 p. 3-5 (PDF)
   Amendement nr 19 van mevrouw de Bethune c.s.
2-465/3
p. 6 2-465/3 p. 6 (PDF)
   Amendementen nrs 16, 17, 21 en 22 van mevrouw de Bethune
2-465/3
p. 5 2-465/3 p. 5 (PDF)
  2-465/3
p. 7-8 2-465/3 p. 7-8 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Recht op gelijkheid op alle terreinen binnen de samenleving - Deelname aan de maatschappelijke en politieke besluitvorming - Principe van politieke acties - Grondwetten in andere landen - Internationale verdragen) (2-483)      
  Voorstel van mevrouw de Bethune c.s.
2-483/1
p. 1-15 2-483/1 p. 1-15 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren (2-21)      
  Amendement nr 1 van de dames Nyssens, Willame-Boonen en de Bethune
2-21/2
p. 1-2 2-21/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw de Bethune en de heer Vandenberghe
2-21/3
p. 2-3 2-21/3 p. 2-3 (PDF)
Het Belgisch wetenschapsbeleid in het algemeen en de genderproblematiek en het wetenschapsbeleid in het bijzonder (Ondersteunend beleid inzake wetenschappen, innovatie en technologie) (2-525)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-132
p. 33-35 2-132 p. 33-35 (PDF)
Het CALOG-personeel bij de geÔntegreerde politie (Burgerpersoneel tewerkgesteld op contractuele basis) (2-590)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 40-41 2-159 p. 40-41 (PDF)
Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Bevoegdheid van de eerste minister - Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de openstaande functie van adjunct-directeur onder de hoofding van het ministerie van Tewerkstelling - Vereisten waaraan de kandidaten dienen te voldoen - Tweetaligheid) (2-679)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-180
p. 28-33 2-180 p. 28-33 (PDF)
Het Internationaal Huis (Schrapping van de overheidssteun aan het project Minth - Noord-Zuidproblematiek) (2-684)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-180
p. 55-59 2-180 p. 55-59 (PDF)
Het VN-rapport over de wederrechtelijke exploitatie van grondstoffen in Congo en het imago van BelgiŽ in het buitenland (Link tussen deze exploitatie en het conflict in de regio van de Grote Meren - Contacten tussen het VN-panel en Sabena-cargo - Instelling van een parlementaire onderzoekscommissie) (2-575)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-107
p. 11-17 2-107 p. 11-17 (PDF)
Het beleid op het vlak van de nucleaire wapens (2-278)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Weigering de vraag te stellen, gezien de weigering van de eerste minister de vraag te beantwoorden
2-81
p. 33-34 2-81 p. 33-34 (PDF)
Het borstvoedingsverlof bij de nieuwe, geÔntegreerde politiediensten (Schema met alle mogelijke verlofregelingen en bijhorende vergoedingen) (2-560)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-105
p. 24-26 2-105 p. 24-26 (PDF)
Het borstvoedingsverlof bij de politiediensten (Vrouw- en gezinsvriendelijke regelingen) (2-320)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-63
p. 10-12 2-63 p. 10-12 (PDF)
Het borstvoedingsverlof voor vrouwen bij de krijgsmacht (2-532)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-134
p. 55-58 2-134 p. 55-58 (PDF)
Het dierenleed bij vervoer over lange afstanden (2-211)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-65
p. 64-68 2-65 p. 64-68 (PDF)
Het gebruik van fosfaten in wasmiddelen (Effecten op het milieu - Waterzuivering) (2-191)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-37
p. 11-14 2-37 p. 11-14 (PDF)
Het gebruik van fosfaten in waspoeders (Effecten op het milieu - Waterzuivering) (2-173)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-37
p. 11-14 2-37 p. 11-14 (PDF)
Het georganiseerd screenen naar borstkanker in BelgiŽ (2-185)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
Het geweld tegen vrouwen (Verkiezingscampagne voor de vrouwen, stemmen op vrouwen, gelijkekansenbeleid, deelname van vrouwen aan de besluitvorming, geweld tegen vrouwen) (2-243)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 18-19 2-75 p. 18-19 (PDF)
  2-75
p. 20-22 2-75 p. 20-22 (PDF)
  2-75
p. 37-41 2-75 p. 37-41 (PDF)
  2-75
p. 49-50 2-75 p. 49-50 (PDF)
Het groeiend tekort aan het vaccin tegen rubella, mazelen en bof (Tekort aan het hepatitis B-vaccin - Te nemen maatregelen) (2-827)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 54 2-216 p. 54 (PDF)
Het jaarlijks verslag van de regering aan het Parlement over de wapenhandel (2-51)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-15
p. 14-15 2-15 p. 14-15 (PDF)
Het jaarverslag 2000 van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (Mededeling aan de Senaat van de jaarverslagen 2000 en 2001) (2-776)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-204
p. 42-43 2-204 p. 42-43 (PDF)
Het ongewenst seksueel gedrag bij het leger (2-226)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-72
p. 29-39 2-72 p. 29-39 (PDF)
Het ontslag van de kindpremier (Initiatieven op voorstel van de kinderregering) (2-692)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-137
p. 22-24 2-137 p. 22-24 (PDF)
Het proces van farmaceutische bedrijven tegen Zuid-Afrika inzake betaalbare aidsgeneesmiddelen (Aidsproblematiek in ontwikkelingslanden) (2-407)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-105
p. 43-47 2-105 p. 43-47 (PDF)
Het programma "Kleur Bekennen" (Promotiecampagne voor de ontwikkelingseducatie en de mondiale vorming) (2-863)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-230
p. 4-7 2-230 p. 4-7 (PDF)
Het rapport van de Verenigde Naties over de plunderingen in Congo (Link tussen deze exploitatie en het conflict in de regio van de Grote Meren - Contacten tussen het VN-panel en Sabena-cargo - Instelling van een parlementaire onderzoekscommissie) (2-577)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-107
p. 11-17 2-107 p. 11-17 (PDF)
Het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten bij de nieuwe privacywet (Verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen - Medisch onderzoek) (2-211)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-39
p. 30-31 2-39 p. 30-31 (PDF)
Het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten bij de privacywet (Persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden - Bevolkingsonderzoek) (2-268)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 73-75 2-84 p. 73-75 (PDF)
Het verschil in arbeidsmarktparticipatie van laaggeschoolde en hooggeschoolde vrouwen in BelgiŽ (2-310)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-90
p. 52 2-90 p. 52 (PDF)
  2-90
p. 54-56 2-90 p. 54-56 (PDF)
InterministeriŽle Conferentie voor de bescherming van de rechten van het kind - Werkzaamheden in 1999 en 2000 (2-1304)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1865-1866 2-38 p. 1865-1866 (PDF)
InterministeriŽle Conferentie voor vrouwenrechten - Werkzaamheden in 1999, 2000 en 2001 (2-1305)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1869-1871 2-38 p. 1869-1871 (PDF)
InterministeriŽle conferentie voor de bescherming van de rechten van het kind - 2001 (Samenroeping van de Conferentie - Voorzitterschap - Agendas) (2-1538)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2146-2147 2-42 p. 2146-2147 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2475)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3595 2-64 p. 3595 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2477)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3566 2-64 p. 3566 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2478)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3566 2-64 p. 3566 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3749-3750 2-67 p. 3749-3750 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2479)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3602-3603 2-64 p. 3602-3603 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2480)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3574 2-64 p. 3574 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2481)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3575 2-64 p. 3575 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3837-3839 2-69 p. 3837-3839 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2482)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3605 2-64 p. 3605 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2483)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3611 2-64 p. 3611 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2484)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3589 2-64 p. 3589 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4128-4129 2-73 p. 4128-4129 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2485)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3615-3616 2-64 p. 3615-3616 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2486)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3591 2-64 p. 3591 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3664-3665 2-65 p. 3664-3665 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2487)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3592 2-64 p. 3592 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3667-3668 2-65 p. 3667-3668 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2488)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 2-62
p. 3505-3506 2-62 p. 3505-3506 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2489)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3621-3622 2-64 p. 3621-3622 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2490)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3594 2-64 p. 3594 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3675-3676 2-65 p. 3675-3676 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2491)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3625-3626 2-64 p. 3625-3626 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-290)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 292 2-8 p. 292 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-291)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 293-294 2-8 p. 293-294 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 295 2-8 p. 295 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 298-299 2-8 p. 298-299 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 279-280 2-8 p. 279-280 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 413 2-10 p. 413 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 281 2-8 p. 281 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 418 2-10 p. 418 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-296)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 283 2-8 p. 283 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-17
p. 768-769 2-17 p. 768-769 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 284 2-8 p. 284 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 366-367 2-9 p. 366-367 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 304 2-8 p. 304 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-299)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 307-308 2-8 p. 307-308 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-300)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 285 2-8 p. 285 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 429-430 2-10 p. 429-430 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 604-606 2-13 p. 604-606 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-302)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 288 2-8 p. 288 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2568 2-49 p. 2568 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2814 2-52 p. 2814 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-303)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 315-316 2-8 p. 315-316 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-304)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 290 2-8 p. 290 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 381 2-9 p. 381 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-305)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chevalier, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 319 2-8 p. 319 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-306)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 321-322 2-8 p. 321-322 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-307)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 324-325 2-8 p. 324-325 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1000)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1361-1362 2-28 p. 1361-1362 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1001)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1324 2-28 p. 1324 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1732 2-36 p. 1732 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2563 2-49 p. 2563 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3323-3326 2-60 p. 3323-3326 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1002)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1327 2-28 p. 1327 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1417-1419 2-29 p. 1417-1419 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1003)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1329 2-28 p. 1329 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1425 2-29 p. 1425 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1004)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1331 2-28 p. 1331 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1427-1428 2-29 p. 1427-1428 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1005)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1331 2-28 p. 1331 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1430 2-29 p. 1430 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1006)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1333 2-28 p. 1333 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1783-1785 2-36 p. 1783-1785 (PDF)
  Bul. 2-38
p. 1896 2-38 p. 1896 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1007)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1336 2-28 p. 1336 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1742 2-36 p. 1742 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2084-2085 2-41 p. 2084-2085 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1008)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1337 2-28 p. 1337 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1538 2-31 p. 1538 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1009)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1338 2-28 p. 1338 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1750 2-36 p. 1750 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2571 2-49 p. 2571 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2721-2723 2-51 p. 2721-2723 (PDF)
  Bul. 2-60
p. 3351 2-60 p. 3351 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1010)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1391 2-28 p. 1391 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1011)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-28
p. 1340 2-28 p. 1340 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1447-1448 2-29 p. 1447-1448 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1012)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1393 2-28 p. 1393 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-996)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1345 2-28 p. 1345 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-997)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1350-1351 2-28 p. 1350-1351 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-998)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1354 2-28 p. 1354 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-999)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1320 2-28 p. 1320 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1414 2-29 p. 1414 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (Subsidie toegekend aan Child Focus) (2-995)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1278 2-27 p. 1278 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1752)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2461 2-47 p. 2461 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1753)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2383-2384 2-46 p. 2383-2384 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1754)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2445-2446 2-47 p. 2445-2446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2923-2924 2-54 p. 2923-2924 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2468-2469 2-47 p. 2468-2469 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1756)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2446 2-47 p. 2446 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1757)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2477-2478 2-47 p. 2477-2478 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1758)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2448 2-47 p. 2448 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3326-3328 2-60 p. 3326-3328 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1759)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2453 2-47 p. 2453 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2584-2587 2-49 p. 2584-2587 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1760)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2454 2-47 p. 2454 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2699 2-51 p. 2699 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1761)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2455 2-47 p. 2455 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2652 2-50 p. 2652 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1762)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2456 2-47 p. 2456 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2657-2659 2-50 p. 2657-2659 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1763)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2457 2-47 p. 2457 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3866-3867 2-69 p. 3866-3867 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1764)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2458 2-47 p. 2458 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2719 2-51 p. 2719 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1765)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2460 2-47 p. 2460 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2540-2541 2-48 p. 2540-2541 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1766)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2501-2502 2-47 p. 2501-2502 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1767)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2432-2433 2-46 p. 2432-2433 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1768)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2504 2-47 p. 2504 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap (2-1383)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1961 2-40 p. 1961 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2057 2-41 p. 2057 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap (2-1384)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 1981-1982 2-40 p. 1981-1982 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap (2-1385)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1961 2-40 p. 1961 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2064 2-41 p. 2064 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap (2-1388)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1964 2-40 p. 1964 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2074-2075 2-41 p. 2074-2075 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap (2-1391)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 1997 2-40 p. 1997 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap (2-1396)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 1976 2-40 p. 1976 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2094 2-41 p. 2094 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1382)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1869 2-38 p. 1869 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1386)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1880-1881 2-38 p. 1880-1881 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1387)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-39
p. 1937 2-39 p. 1937 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1390)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1890-1891 2-38 p. 1890-1891 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1393)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1905 2-38 p. 1905 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1394)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1969 2-40 p. 1969 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2570 2-49 p. 2570 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3862-3863 2-69 p. 3862-3863 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1395)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1908-1909 2-38 p. 1908-1909 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1397)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
Bul. 2-39
p. 1949 2-39 p. 1949 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1398)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-39
p. 1949 2-39 p. 1949 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1399)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-39
p. 1950 2-39 p. 1950 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-252)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 291 2-8 p. 291 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-253)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 293 2-8 p. 293 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-254)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 294 2-8 p. 294 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-255)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 298 2-8 p. 298 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-256)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 279-279 2-8 p. 279-279 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 412-413 2-10 p. 412-413 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-257)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 281 2-8 p. 281 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 417 2-10 p. 417 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-258)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 283 2-8 p. 283 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-15
p. 676-677 2-15 p. 676-677 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-259)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 284 2-8 p. 284 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 364 2-9 p. 364 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-260)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 304 2-8 p. 304 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-261)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 306 2-8 p. 306 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-262)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 285 2-8 p. 285 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 429 2-10 p. 429 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-263)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 604 2-13 p. 604 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-264)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 287 2-8 p. 287 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 378-379 2-9 p. 378-379 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 315 2-8 p. 315 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-266)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 289 2-8 p. 289 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 381 2-9 p. 381 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-267)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chevalier, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 319 2-8 p. 319 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-268)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 321 2-8 p. 321 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-269)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 323-324 2-8 p. 323-324 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-977)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1278 2-27 p. 1278 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-978)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1344 2-28 p. 1344 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-979)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1350 2-28 p. 1350 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-980)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1354 2-28 p. 1354 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-981)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1320 2-28 p. 1320 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1413-1414 2-29 p. 1413-1414 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-982)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1361 2-28 p. 1361 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-983)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1324 2-28 p. 1324 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1732 2-36 p. 1732 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2562 2-49 p. 2562 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3532 2-63 p. 3532 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-984)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1376-1377 2-28 p. 1376-1377 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-985)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1329 2-28 p. 1329 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1425 2-29 p. 1425 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-986)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1331 2-28 p. 1331 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1427 2-29 p. 1427 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-987)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1331 2-28 p. 1331 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1430 2-29 p. 1430 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-988)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1333 2-28 p. 1333 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1536-1537 2-31 p. 1536-1537 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-989)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1336 2-28 p. 1336 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1742 2-36 p. 1742 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2083-2084 2-41 p. 2083-2084 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-990)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1337 2-28 p. 1337 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1537-1538 2-31 p. 1537-1538 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-991)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1338 2-28 p. 1338 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1750 2-36 p. 1750 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2571 2-49 p. 2571 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3351 2-60 p. 3351 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-992)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1391 2-28 p. 1391 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-993)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-28
p. 1339 2-28 p. 1339 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1446-1447 2-29 p. 1446-1447 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-994)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1392 2-28 p. 1392 (PDF)
Levenloos geboren kinderen - Naamgeving (2-1309)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1900 2-38 p. 1900 (PDF)
Levenloos geboren kinderen - Naamgeving (Inschrijving van de voornamen van het kind in de rand van de akte van de burgerlijke stand) (2-871)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1260-1261 2-27 p. 1260-1261 (PDF)
  Bul. 2-34
p. 1643 2-34 p. 1643 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2002)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2861 2-53 p. 2861 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2003)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2864 2-53 p. 2864 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2004)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2841 2-53 p. 2841 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2924-2925 2-54 p. 2924-2925 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2005)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister van minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2866-2867 2-53 p. 2866-2867 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2006)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2873-2874 2-53 p. 2873-2874 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2007)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2874 2-53 p. 2874 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2008)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2846 2-53 p. 2846 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2944 2-54 p. 2944 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2009)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2847 2-53 p. 2847 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2944 2-54 p. 2944 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2010)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2885-2886 2-53 p. 2885-2886 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2011)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2849 2-53 p. 2849 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2012)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2850 2-53 p. 2850 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-55
p. 3017-3018 2-55 p. 3017-3018 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2013)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2856 2-53 p. 2856 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3349-3350 2-60 p. 3349-3350 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2014)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2903-2904 2-53 p. 2903-2904 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2015)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2859 2-53 p. 2859 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3098 2-56 p. 3098 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2016)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2907-2908 2-53 p. 2907-2908 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2017)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2859 2-53 p. 2859 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2969 2-54 p. 2969 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2018)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2909 2-53 p. 2909 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1101)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1475 2-30 p. 1475 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1102)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1459 2-30 p. 1459 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1563-1564 2-32 p. 1563-1564 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1103)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1475-1476 2-30 p. 1475-1476 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-29
p. 1410 2-29 p. 1410 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1105)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1483-1484 2-30 p. 1483-1484 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1106)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1484-1485 2-30 p. 1484-1485 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1107)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1463 2-30 p. 1463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1767-1768 2-36 p. 1767-1768 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1108)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1463 2-30 p. 1463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1665 2-34 p. 1665 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1109)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1496 2-30 p. 1496 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1110)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-29
p. 1429 2-29 p. 1429 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1111)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1464 2-30 p. 1464 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1736 2-36 p. 1736 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-29
p. 1436 2-29 p. 1436 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1113)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1470 2-30 p. 1470 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1628-1629 2-33 p. 1628-1629 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1470 2-30 p. 1470 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1539-1541 2-31 p. 1539-1541 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1115)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1471 2-30 p. 1471 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1750 2-36 p. 1750 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2572 2-49 p. 2572 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1503 2-30 p. 1503 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1117)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1503-1504 2-30 p. 1503-1504 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-29
p. 1449-1450 2-29 p. 1449-1450 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3971 2-71 p. 3971 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3951 2-71 p. 3951 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3953 2-71 p. 3953 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2654)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3976-3977 2-71 p. 3976-3977 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3954 2-71 p. 3954 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4006-4007 2-72 p. 4006-4007 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2656)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3956 2-71 p. 3956 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2657)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3957 2-71 p. 3957 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4067-4068 2-73 p. 4067-4068 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2658)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-70
p. 3918-3919 2-70 p. 3918-3919 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3961 2-71 p. 3961 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2660)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3963 2-71 p. 3963 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2661)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3986 2-71 p. 3986 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2662)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3965 2-71 p. 3965 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2663)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3967 2-71 p. 3967 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2664)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3968 2-71 p. 3968 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2665)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3987 2-71 p. 3987 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2666)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-70
p. 3936-3937 2-70 p. 3936-3937 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2667)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3994 2-71 p. 3994 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-68)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 67 2-2 p. 67 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-69)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 68-69 2-2 p. 68-69 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-70)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 72-73 2-2 p. 72-73 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-71)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 73 2-2 p. 73 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-72)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 57 2-2 p. 57 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-19
p. 860-861 2-19 p. 860-861 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-73)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 58 2-2 p. 58 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-4
p. 141-142 2-4 p. 141-142 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-74)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 60 2-2 p. 60 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-11
p. 467-468 2-11 p. 467-468 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-75)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 76-77 2-2 p. 76-77 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-76)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 77-78 2-2 p. 77-78 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-77)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 62 2-2 p. 62 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-6
p. 220-221 2-6 p. 220-221 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-78)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 63 2-2 p. 63 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-5
p. 180-181 2-5 p. 180-181 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-79)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 80 2-2 p. 80 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-80)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 86 2-2 p. 86 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-81)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 87-88 2-2 p. 87-88 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-82)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 64 2-2 p. 64 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-4
p. 158-159 2-4 p. 158-159 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-83)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chevalier, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 92 2-2 p. 92 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-84)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 64 2-2 p. 64 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-27
p. 1303-1304 2-27 p. 1303-1304 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-85)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 93 2-2 p. 93 (PDF)
Nachtarbeid door jobstudenten - Toelating - Kuststreek (2-9)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 22-24 2-1 p. 22-24 (PDF)
Notarisambt - Benoeming van vrouwen in 1999 (2-324)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 287 2-8 p. 287 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 538 2-12 p. 538 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet op de gegarandeerde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de Vlaamse regering, de Franse Gemeenschapsregering, de Waalse regering, de Brusselse Hoofdstedelijke regering en onder de staatssecretarissen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de Vlaamse regering, de Franse Gemeenschapsregering, de Waalse regering, de Brusselse Hoofdstedelijke regering en onder de Gewestelijke Staatssecretarissen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) (2-1359)      
  Stemming en stemverklaringen van de heer Lozie en de dames de Bethune en Willame-Boonen
2-253
p. 51-52 2-253 p. 51-52 (PDF)
  2-253
p. 98-99 2-253 p. 98-99 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Vlaamse Raad (2-1024)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw de Bethune c.s.
2-1024/2
p. 1-3 2-1024/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw de Bethune c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1024/5
p. 1 2-1024/5 p. 1 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Verruiming van de vernietigingsbevoegdheid van het Hof inzake toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan de rechten en vrijheden opgenomen in Titel II en aan artt. 172 [gelijkheid inzake belastingen] en 191 [vreemdeling] van de Grondwet - Annulatieberoep door de voorzitters van de wetgevende vergaderingen en door particulieren - PrejudiciŽle vragen - Instemmingsacte bij een constituerend EU-verdrag en het EVRM - [Verhoging van het aantal referendarissen] [Procedure]) (Zie ook doc. 2-575) (2-897)      
  Amendementen nrs 49 tot 52 en 57 van mevrouw de Bethune c.s.
2-897/5
p. 1-3 2-897/5 p. 1-3 (PDF)
  2-897/5
p. 6-7 2-897/5 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 59 van mevrouw de Bethune, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-897/8
p. 1-2 2-897/8 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-236
p. 10-27 2-236 p. 10-27 (PDF)
  Stemming
2-237
p. 39-40 2-237 p. 39-40 (PDF)
  2-237
p. 81-82 2-237 p. 81-82 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Amendement nr 31 van de dames de Bethune en Thijs
   Geldelijke rechten van de militairen voor de uitoefening van een hoger ambt
2-1248/2
p. 13-14 2-1248/2 p. 13-14 (PDF)
  Amendement nr 32 van de dames de Bethune en Thijs
   Statuten van het militair personeel
2-1248/2
p. 14 2-1248/2 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 36 van de dames de Bethune en Thijs
   Antihanteerbaarheidsmechanismen
2-1248/2
p. 16-17 2-1248/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 39 van de dames de Bethune en Thijs
   Borstvoedingspauze in het leger en bij de politie
2-1248/2
p. 23-24 2-1248/2 p. 23-24 (PDF)
  Amendement nr 40 van mevrouw de Bethune c.s.
   Borstvoedingspauze in het leger en bij de politie
2-1248/2
p. 24 2-1248/2 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 53 van de dames de Bethune en Thijs
   Borstvoedingspauze in het leger en bij de politie
2-1248/2
p. 30-31 2-1248/2 p. 30-31 (PDF)
  Amendement nr 54 van de dames de Bethune en Thijs
   Wijziging KB van 22 februari 2001 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2-1248/2
p. 31 2-1248/2 p. 31 (PDF)
  Amendement nr 55 van de dames de Bethune en Thijs
   Wijzigingen KB van 28 september 1999 betreffende de financiering van het Instituut voor Veterinaire Keuring : aanpassing van het bedrag van de controlerechten
2-1248/2
p. 31 2-1248/2 p. 31 (PDF)
  Amendement nr 56 van de dames de Bethune en Thijs
   Bestrijding van de digitale kloof
2-1248/2
p. 32 2-1248/2 p. 32 (PDF)
  Amendement nr 57 van de dames de Bethune en Thijs
   Vaderschaps- en adoptieverlof voor werknemers die werken in een stelsel dat niet over vijf dagen is verdeeld
2-1248/2
p. 32-33 2-1248/2 p. 32-33 (PDF)
  Amendement nr 69 van mevrouw de Bethune c.s.
   Combinatie arbeid en gezin
2-1248/2
p. 38-45 2-1248/2 p. 38-45 (PDF)
  Amendement nr 70 van de dames de Bethune en Thijs
   Sociale zekerheid van de contractuele personeelsleden verbonden aan autonome overheidsbedrijven
2-1248/2
p. 45 2-1248/2 p. 45 (PDF)
  Amendement nr 71 van de dames de Bethune en Thijs
   Borstvoedingspauze
2-1248/2
p. 45 2-1248/2 p. 45 (PDF)
  Amendementen nrs 28 tot 30 van de dames de Bethune en Thijs
   Gebruik van de Engelse taal in de Koninklijke militaire school - Rekruteringsbeleid bij het leger
2-1248/2
p. 12-13 2-1248/2 p. 12-13 (PDF)
  Amendementen nrs 33 tot 35 van de dames de Bethune en Thijs
   Prestaties van het leger ten voordele van derden
2-1248/2
p. 14-15 2-1248/2 p. 14-15 (PDF)
  Amendementen nrs 37 en 38 van de dames de Bethune en Thijs
   Ontwikkelingssamenwerking - "Spahn-taks" - Vredesbelastingsfonds
2-1248/2
p. 17-23 2-1248/2 p. 17-23 (PDF)
  Amendementen nrs 58 en 59 van de dames de Bethune en Thijs
   Toekenningsprocedure van subsidies voor sociale projecten door de minister van Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-1248/2
p. 33-34 2-1248/2 p. 33-34 (PDF)
  Amendementen nrs 60 tot 62 van de dames de Bethune en Thijs
   Wijziging van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 : maatschappelijke dienstverlening aan een kwetsbare vreemdeling, dakloos ingevolge beslaglegging op zijn woning
2-1248/2
p. 34-35 2-1248/2 p. 34-35 (PDF)
  Amendementen nrs 63 tot 68 van de dames de Bethune en Thijs
   Wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 : beslaglegging op woningen ter beschikking gesteld van kwetsbare vreemdelingen
2-1248/2
p. 35-38 2-1248/2 p. 35-38 (PDF)
  Amendementen nrs 72 tot 76 van de dames de Bethune en Thijs
   Beroepsinlevingsovereenkomsten - Bevordering van alternerend werken en leren - Belangenconflict
2-1248/2
p. 45-48 2-1248/2 p. 45-48 (PDF)
  Amendementen nrs 28 tot 39, 53 tot 68 en 70 tot 76 van de dames de Bethune en Thijs, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1248/7
p. 1-6 2-1248/7 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 40 en 69 van mevrouw de Bethune c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1248/7
p. 1-6 2-1248/7 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking (Derde deel)
   Toestand in Centraal-Afrika - Begroting ontwikkelingssamenwerking - Oprichting van een Vredesinstituut - Conflictpreventie - Rol van de vrouwen
2-225
p. 27-29 2-225 p. 27-29 (PDF)
  2-225
p. 29 2-225 p. 29 (PDF)
  Algemene bespreking (Vierde deel)
   Aantal vrouwelijke rechters in het Arbitragehof
2-226
p. 54-55 2-226 p. 54-55 (PDF)
   Gelijkheid man-vrouw
2-226
p. 13-15 2-226 p. 13-15 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid - Mannen en het huishoudelijk werk
2-226
p. 39-42 2-226 p. 39-42 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 5-37 2-227 p. 5-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1566)      
  Amendement nr 24 van mevrouw de Bethune
   Baarmoederhalskanker : onderzoek en screening - Begrotingsmiddelen
2-1566/2
p. 12 2-1566/2 p. 12 (PDF)
  Amendement nr 81 van mevrouw de Bethune
   Cessie van een gedeelte van het openbaar domein gelegen te Bierset, militair vliegveld
2-1566/2
p. 67 2-1566/2 p. 67 (PDF)
  Amendementen nrs 82 tot 84 van mevrouw de Bethune
   Wijziging artt. 578 en 581 Gerechtelijk Wetboek : bevoegdheid van de arbeidsrechtbank inzake evenredige participatie mannen-vrouwen op de arbeidsmarkt
2-1566/2
p. 67-68 2-1566/2 p. 67-68 (PDF)
  Amendementen nrs 85 tot 87 van mevrouw de Bethune
   Kansspelen : bekrachtiging KB's betreffende de bijdrage in de kosten van de kansspelcommissie; wijziging wet van 7 mei 1999
2-1566/2
p. 68-69 2-1566/2 p. 68-69 (PDF)
  Amendementen nrs 24 en 82 tot 88 van mevrouw de Bethune, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1566/7
p. 1-5 2-1566/7 p. 1-5 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Amendement nr 111 van mevrouw de Bethune, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Directe en indirecte bilaterale samenwerking
2-600/10
p. 1-2 2-600/10 p. 1-2 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van mevrouw de Bethune en de heren Van Quickenborne en de Clippele
2-87
p. 87-95 2-87 p. 87-95 (PDF)
  2-87
p. 108-123 2-87 p. 108-123 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden (vervolg)
   Asielbeleid
2-87
p. 49-62 2-87 p. 49-62 (PDF)
   Belasten van privť-firma's met opvang van asielzoekers
2-87
p. 58 2-87 p. 58 (PDF)
   OCMW : asielbeleid
2-87
p. 55 2-87 p. 55 (PDF)
  2-87
p. 56 2-87 p. 56 (PDF)
  2-87
p. 57 2-87 p. 57 (PDF)
  2-87
p. 57 2-87 p. 57 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Amendement nr 118 van de dames de Bethune en Thijs
   Belgische Technische CoŲperatie : opstellen van een gendernota
2-989/2
p. 42 2-989/2 p. 42 (PDF)
  Amendementen nrs 116, 117, 122 en 123 van de dames de Bethune en Thijs
   Belgische Technische CoŲperatie : programma's ter bevordering van eerlijke handel (Sociaal verantwoorde productie)
2-989/2
p. 42 2-989/2 p. 42 (PDF)
  2-989/2
p. 44 2-989/2 p. 44 (PDF)
  Amendementen nrs 119 tot 121 van de dames de Bethune en Thijs
   Belgische Technische CoŲperatie : personeelsstatuut
2-989/2
p. 43-44 2-989/2 p. 43-44 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Amendement nr 290 van mevrouw de Bethune
   Fiscale aftrekbaarheid van adoptiekosten (Artikel 104 WIB 1992)
2-1390/2
p. 302-303 2-1390/2 p. 302-303 (PDF)
  Amendement nr 291 van mevrouw de Bethune
   Wijziging artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting (Opstellen van een gendernota - Uitgaven ter bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen)
2-1390/2
p. 303-312 2-1390/2 p. 303-312 (PDF)
  Amendement nr 292 van mevrouw de Bethune
   Wijziging wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van vrouwen in de statutaire organen)
2-1390/2
p. 312-314 2-1390/2 p. 312-314 (PDF)
  Amendement nr 293 van mevrouw de Bethune
   Wijziging artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen
2-1390/2
p. 314-317 2-1390/2 p. 314-317 (PDF)
  Amendement nr 335 van mevrouw de Bethune
   Ontwikkelingssamenwerking : 0,7%-doelstelling (Solidariteitsnota)
2-1390/2
p. 442-443 2-1390/2 p. 442-443 (PDF)
  Amendement nr 336 van mevrouw de Bethune
   Ontwikkelingssamenwerking : 0,7%-doelstelling (Solidariteitsnota)
2-1390/2
p. 443 2-1390/2 p. 443 (PDF)
  Amendement nr 340 van mevrouw de Bethune
   Opsporing baarmoederhalskanker
2-1390/2
p. 450 2-1390/2 p. 450 (PDF)
  Amendement nr 341 van mevrouw de Bethune
   Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
2-1390/2
p. 451 2-1390/2 p. 451 (PDF)
  Amendement nr 343 van mevrouw de Bethune
   Verhoging begroting ontwikkelingssamenwerking ter bestrijding van de honger in Afrika
2-1390/2
p. 452 2-1390/2 p. 452 (PDF)
  Amendement nr 344 van mevrouw de Bethune
   Oprichting van een Vredesbelastingfonds (bij de begroting Buitenlandse Zaken - WIB 1992 : bestemming van een deel van de aanslag voor het Fonds, op vraag van de belastingplichtige)
2-1390/2
p. 452-453 2-1390/2 p. 452-453 (PDF)
  Amendement nr 52 van mevrouw de Bethune en de heer Vandenberghe
   Recht op ouderschapsverlof
2-1390/2
p. 35-43 2-1390/2 p. 35-43 (PDF)
  Amendement nr 53 van mevrouw de Bethune en de heer Vandenberghe
   Wijziging KB van 17 september 1969 betreffende de examens voor werving en loopbaan van het Rijkspersoneel : ten hoogste twee derden van de leden van de commissies en van de examenjury mogen van hetzelfde geslacht zijn
2-1390/2
p. 44-47 2-1390/2 p. 44-47 (PDF)
  Amendement nr 54 van mevrouw de Bethune en de heer Vandenberghe
   Benoeming van handelsrechters : gelijkheid man-vrouw - Meewerkende echtgenotes (Wijziging artikel 205 Gerechtelijk Wetboek)
2-1390/2
p. 47-49 2-1390/2 p. 47-49 (PDF)
  Amendement nr 55 van mevrouw de Bethune en de heer Vandenberghe
   Gebruik van de naam van de echtgenoot (Wijziging artikel 216, ß2 Burgerlijk Wetboek)
2-1390/2
p. 49-52 2-1390/2 p. 49-52 (PDF)
  Amendement nr 56 van mevrouw de Bethune en de heer Vandenberghe
   Vergezellen van de wetsontwerpen en voorstellen, bij hun indiening in het federale Parlement, van een emancipatie-effecten rapportage
2-1390/2
p. 52-56 2-1390/2 p. 52-56 (PDF)
  Amendement nr 57 van mevrouw de Bethune en de heer Vandenberghe
   Vergezellen van de wetsontwerpen en -voorstellen, bij hun indiening in een Wetgevende Kamer, van een kindeffectenrapport - UNO-verdrag inzake rechten van het kind
2-1390/2
p. 57-60 2-1390/2 p. 57-60 (PDF)
  Amendement nr 66 van mevrouw de Bethune c.s.
   Aanvulling Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap
2-1390/2
p. 74-78 2-1390/2 p. 74-78 (PDF)
  Amendement nr 67 van mevrouw de Bethune c.s.
   Instelling van een betaalde borstvoedingspauze (Arbeidswet van 16 maart 1971) (2 uur pauze per dag)
2-1390/2
p. 79-81 2-1390/2 p. 79-81 (PDF)
  Amendement nr 68 van mevrouw de Bethune c.s.
   Wettelijke regeling rondom het levenloos geboren kind : artikelen 80bis, 318 tot 320, 326 en 328 Burgerlijk Wetboek - Sociaal recht - Naam en burgerlijke stand - Erkenning door de ongehuwde vader - Begraving of crematie
2-1390/2
p. 82-92 2-1390/2 p. 82-92 (PDF)
  Amendement nr 69 van mevrouw de Bethune c.s.
   Recht van het personeel van de krijgsmacht op borstvoedingsverlof en borstvoedingspauzes
2-1390/2
p. 93-99 2-1390/2 p. 93-99 (PDF)
  Amendement nr 70 van mevrouw de Bethune c.s.
   Recht van het personeel van de politiediensten op borstvoedingsverlof en borstvoedingspauzes
2-1390/2
p. 99-105 2-1390/2 p. 99-105 (PDF)
  Amendement nr 71 van mevrouw de Bethune c.s.
   Evenredige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges
2-1390/2
p. 105-107 2-1390/2 p. 105-107 (PDF)
  Amendement nr 72 van mevrouw de Bethune en de heer Vandenberghe
   Adoptieverlof voor werknemers en zelfstandigen
2-1390/2
p. 107-112 2-1390/2 p. 107-112 (PDF)
  Amendementen nrs 338 en 339 van mevrouw de Bethune
   Landsverdediging : wettelijke basis voor de toekenning van voordelen aan buitenlandse beurs-stagiairs
2-1390/2
p. 449-450 2-1390/2 p. 449-450 (PDF)
  Amendement nr 340 van mevrouw de Bethune, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 23-24 2-1390/8 p. 23-24 (PDF)
  Amendement nr 341 van mevrouw de Bethune, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 24 2-1390/8 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 343 van mevrouw de Bethune, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 25 2-1390/8 p. 25 (PDF)
  Amendement nr 344 van mevrouw de Bethune, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 26-27 2-1390/8 p. 26-27 (PDF)
  Amendementen nrs 388 en 339 van mevrouw de Bethune en de heer Kelchtermans, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 52, 54 tot 57 en 72 van mevrouw de Bethune en de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 53, 290 tot 293, 335 en 336 van mevrouw de Bethune, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 66 tot 71 van mevrouw de Bethune c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Procťdť van programmawetten
2-256
p. 13-16 2-256 p. 13-16 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
   Dreigende hongersnood in sub-Saharaans Afrika
2-256
p. 50 2-256 p. 50 (PDF)
  2-256
p. 53 2-256 p. 53 (PDF)
   Kwijtschelding van de schuld van derde-wereldlanden
2-256
p. 50 2-256 p. 50 (PDF)
  2-256
p. 53 2-256 p. 53 (PDF)
   Ontwikkelingssamenwerking : 0,7%-doelstelling
2-256
p. 48-51 2-256 p. 48-51 (PDF)
  2-256
p. 51-52 2-256 p. 51-52 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Procťdť van programmawetten
2-256
p. 13-16 2-256 p. 13-16 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
   Dreigende hongersnood in sub-Saharaans Afrika
2-256
p. 50 2-256 p. 50 (PDF)
  2-256
p. 53 2-256 p. 53 (PDF)
   Kwijtschelding van de schuld van derde-wereldlanden
2-256
p. 50 2-256 p. 50 (PDF)
  2-256
p. 53 2-256 p. 53 (PDF)
   Ontwikkelingssamenwerking : 0,7%-doelstelling
2-256
p. 48-51 2-256 p. 48-51 (PDF)
  2-256
p. 51-52 2-256 p. 51-52 (PDF)
Overlevingspensioen - Uitoefenen van beroepsactiviteiten (Aantal gerechtigden op een overlevingspensioen met beroepsactiviteit - Aantal gerechtigden met kinderlast - Gemiddeld overlevingspensioen werknemer - Gemiddelde duur van de uitkering) (2-1644)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-45
p. 2324-2325 2-45 p. 2324-2325 (PDF)
Pariteit voor de overheidsambten en de verkozen mandaten      
  2-75
p. 27 2-75 p. 27 (PDF)
  2-75
p. 29-30 2-75 p. 29-30 (PDF)
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij (Commissie "Grote Meren) (Zie ook doc. 2-408) (2-942)      
  Bespreking van het verslag
2-281
p. 4-51 2-281 p. 4-51 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-10)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 21 2-1 p. 21 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-11)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-1
p. 19 2-1 p. 19 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-3
p. 111-112 2-3 p. 111-112 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-12)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 24-25 2-1 p. 24-25 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-13)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 26 2-1 p. 26 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-14)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 28 2-1 p. 28 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-15)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 29 2-1 p. 29 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-16)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 11 2-1 p. 11 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-4
p. 146 2-4 p. 146 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-17)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 14 2-1 p. 14 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-2
p. 76 2-2 p. 76 (PDF)
  Bul. 2-4
p. 149-153 2-4 p. 149-153 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-18)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 31 2-1 p. 31 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-19)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 35-36 2-1 p. 35-36 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-20)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-1
p. 19 2-1 p. 19 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-5
p. 178-180 2-5 p. 178-180 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-21)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 14 2-1 p. 14 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-4
p. 157 2-4 p. 157 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-22)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 15 2-1 p. 15 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-4
p. 158 2-4 p. 158 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-23)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 43 2-1 p. 43 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-24)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 16 2-1 p. 16 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-8
p. 316-317 2-8 p. 316-317 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-25)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chevalier, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 16 2-1 p. 16 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-3
p. 122 2-3 p. 122 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-26)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 46-47 2-1 p. 46-47 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-27)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 47-48 2-1 p. 47-48 (PDF)
Premie voor opvoeding aan laaggeschoolde huismoeders      
  2-75
p. 36 2-75 p. 36 (PDF)
  2-75
p. 36 2-75 p. 36 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en rouwen - Samenwerking in 2002 (2-2717)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3969 2-71 p. 3969 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4147-4148 2-73 p. 4147-4148 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-214)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 291 2-8 p. 291 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-215)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-7
p. 243-244 2-7 p. 243-244 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-216)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-7
p. 247 2-7 p. 247 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-217)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 297 2-8 p. 297 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-218)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-7
p. 250 2-7 p. 250 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-219)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 280-281 2-8 p. 280-281 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 352 2-9 p. 352 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-220)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 282 2-8 p. 282 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1070 2-23 p. 1070 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-221)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
Bul. 2-8
p. 284 2-8 p. 284 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 358-360 2-9 p. 358-360 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-222)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-7
p. 256-257 2-7 p. 256-257 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-223)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 304-305 2-8 p. 304-305 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-224)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 285 2-8 p. 285 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 428 2-10 p. 428 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 285 2-8 p. 285 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-14
p. 644-645 2-14 p. 644-645 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-226)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 313 2-8 p. 313 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-227)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 314-315 2-8 p. 314-315 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-228)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 289 2-8 p. 289 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 380-381 2-9 p. 380-381 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-229)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Chevalier, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 318 2-8 p. 318 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-230)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-7
p. 265 2-7 p. 265 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-231)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 322 2-8 p. 322 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1013)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1279 2-27 p. 1279 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1014)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1345-1347 2-28 p. 1345-1347 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1015)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1351 2-28 p. 1351 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1016)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1354 2-28 p. 1354 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1017)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1320-1321 2-28 p. 1320-1321 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1568-1569 2-32 p. 1568-1569 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1018)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1362 2-28 p. 1362 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1324 2-28 p. 1324 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1415-1416 2-29 p. 1415-1416 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1020)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1327 2-28 p. 1327 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1616 2-33 p. 1616 (PDF)
  Bul. 2-34
p. 1663-1665 2-34 p. 1663-1665 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1329 2-28 p. 1329 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1494-1495 2-30 p. 1494-1495 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1022)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1331 2-28 p. 1331 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1428 2-29 p. 1428 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1023)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-28
p. 1339 2-28 p. 1339 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1572 2-32 p. 1572 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1024)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1385 2-28 p. 1385 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1025)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1336 2-28 p. 1336 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1742-1743 2-36 p. 1742-1743 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2568-2569 2-49 p. 2568-2569 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3857 2-69 p. 3857 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1026)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1337 2-28 p. 1337 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1538-1539 2-31 p. 1538-1539 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1027)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1338 2-28 p. 1338 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1586-1587 2-32 p. 1586-1587 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1028)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1391 2-28 p. 1391 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1029)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-28
p. 1340 2-28 p. 1340 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1448 2-29 p. 1448 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1030)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1393 2-28 p. 1393 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 - Bijkomende informatie (2-1250)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1755-1756 2-36 p. 1755-1756 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 - Bijkomende informatie (2-1251)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1758 2-36 p. 1758 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 - Bijkomende informatie (2-1252)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1735 2-36 p. 1735 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-37
p. 1834-1835 2-37 p. 1834-1835 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 - Bijkomende informatie (2-1253)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1778 2-36 p. 1778 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 - Bijkomende informatie (2-1274)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1795-1796 2-36 p. 1795-1796 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2861 2-53 p. 2861 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2020)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2865-2866 2-53 p. 2865-2866 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2841-2842 2-53 p. 2841-2842 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2925-2926 2-54 p. 2925-2926 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2022)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2867 2-53 p. 2867 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2023)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2844 2-53 p. 2844 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2928 2-54 p. 2928 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2024)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2875 2-53 p. 2875 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2025)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2846 2-53 p. 2846 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3836-3837 2-69 p. 3836-3837 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2026)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2883 2-53 p. 2883 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2027)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2849 2-53 p. 2849 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2949 2-54 p. 2949 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2028)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2895-2896 2-53 p. 2895-2896 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2029)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2851 2-53 p. 2851 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2030)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2857 2-53 p. 2857 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3350 2-60 p. 3350 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2031)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2857 2-53 p. 2857 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2032)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2904-2905 2-53 p. 2904-2905 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2033)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2859 2-53 p. 2859 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2859 2-53 p. 2859 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2969 2-54 p. 2969 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2035)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2909-2910 2-53 p. 2909-2910 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2702)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3972 2-71 p. 3972 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2703)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-70
p. 3905-3907 2-70 p. 3905-3907 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2704)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3953-3954 2-71 p. 3953-3954 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2705)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3977 2-71 p. 3977 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2706)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3955 2-71 p. 3955 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4062 2-73 p. 4062 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3957 2-71 p. 3957 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2708)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3958 2-71 p. 3958 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4011 2-72 p. 4011 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2709)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3959 2-71 p. 3959 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4082 2-73 p. 4082 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2710)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3962 2-71 p. 3962 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2711)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3963 2-71 p. 3963 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2712)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3964 2-71 p. 3964 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3966 2-71 p. 3966 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2714)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3967 2-71 p. 3967 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4028 2-72 p. 4028 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3968 2-71 p. 3968 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3988-3989 2-71 p. 3988-3989 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2718)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3995 2-71 p. 3995 (PDF)
Rechten van het kind (Voorbereiding van de buitengewone zitting van de Verenigde Naties over de kinderrechten die van 19 tot 21 september 2001 in New York zal worden gehouden - Rechten van het kind op federaal niveau : kinderen en hun familie, kinderen en justitie, migratie- en asielbeleid t.o.v. kinderen, misbruik en uitbuiting van kinderen, kinderen versus verkeersveiligheid, kinderen en hun gezondheid - Jaarlijks verslag) (2-725)      
  Verslag namens de werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale zaken) uitgebracht door mevrouw de Bethune en de heer Galland
2-725/1
p. 1-125 2-725/1 p. 1-125 (PDF)
  Bespreking
2-139
p. 16-46 2-139 p. 16-46 (PDF)
Rechten van het kind - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2719)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3972 2-71 p. 3972 (PDF)
Rechten van het kind - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2720)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3951-3952 2-71 p. 3951-3952 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4049-4050 2-73 p. 4049-4050 (PDF)
Rechten van het kind - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2721)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3954 2-71 p. 3954 (PDF)
Rechten van het kind - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2722)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3977-3978 2-71 p. 3977-3978 (PDF)
Rechten van het kind - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2723)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3955 2-71 p. 3955 (PDF)
Rechten van het kind - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2724)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3957 2-71 p. 3957 (PDF)
Rechten van het kind - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2725)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3958 2-71 p. 3958 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4070-4073 2-73 p. 4070-4073 (PDF)
Rechten van het kind - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2726)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3980 2-71 p. 3980 (PDF)
Rechten van het kind - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2727)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3962 2-71 p. 3962 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4017-4018 2-72 p. 4017-4018 (PDF)
Rechten van het kind - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2728)    <