Schriftelijke vragen van 5-5301 tot 5-5400

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-5301 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Horeca - Kasregisters met een ďzwarte doosĒ - Geen homologatie
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 26/3/2012
5-5302 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Illegale internetsites - Protocol gesloten tussen de Kansspelcommissie, Febelfin en de organisatie van internetproviders in BelgiŽ (ISPA) - Online gokken - Eventuele uitbreiding naar andere illegale domeinen
  Verzending vraag 17/1/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5303 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Internetportaal van de sociale zekerheid - Aangifte Sociaal Risico - Uitzendkantoren - Toegang
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 27/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5304
5-5304 Winckel Fabienne (PS) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Internetportaal van de sociale zekerheid - Aangifte Sociaal Risico - Uitzendkantoren - Toegang
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 23/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5303
5-5305 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Administratie Douane en Accijnzen - Cel ďInternetfraudeĒ - Oprichting - Toegekende middelen - Opdrachten
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 21/2/2012
5-5306 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Kadastraal inkomen - Perceptie - Uitnodiging tot betaling - Steeds vroegere verzending van de administratie - Redenen - Bezwaren van de belastingplichtige
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 16/2/2012
5-5307 Niessen Claudia (Ecolo) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Penitentiaire beambten - Aanwerving - Duitstalige kandidaten - Bijzondere inoverwegingneming
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 30/3/2012
5-5308 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Banken - Buitenlandse banken actief in BelgiŽ - Beschermingsfonds voor deposito's en financiŽle instrumenten - Depositobeschermingsregelingen - Communicatie naar klanten
  Verzending vraag 18/1/2012
  Antwoord 16/2/2012
5-5309 Taelman Martine (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Spoorwegnet - Oude spoorlijnen - Infrastructuur in ongebruik - Eigenaar - Fonds voor de Spoorweginfrastructuur - Nieuwe functie - Reactivatie - Beleid
  Verzending vraag 18/1/2012
  Antwoord 29/8/2012
5-5310 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Brandweerlieden - Overtredingen - Op weg naar kazerne - Vervolgingsbeleid
  Verzending vraag 18/1/2012
  Antwoord 18/2/2013
5-5311 Broers Huub (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Havens - Containerterminals - Radioactiviteit - Detectie - Meetpoorten - "Megaports" project - Kostprijs - Aanbesteding
  Verzending vraag 18/1/2012
  Antwoord 16/2/2012
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5361
5-5312 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Grensoverschrijdende fraude - Uitkeringen - Illegale arbeid - Sociale zekerheid - Samenwerkingsakkoord - Verdrag - Benelux - Europese Unie
  Verzending vraag 18/1/2012
  Antwoord 21/2/2012
5-5313 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 24/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3175
5-5314 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Democratische Republiek Congo - Sociťtť congolaise des droits d'auteurs et des droits voisins (SOCODA) - Samenwerking - Risico's
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 28/2/2012
5-5315 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Baarmoederhalskankervaccinatie - Kostprijs
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 19/7/2012
5-5316 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis - Seksuele delinquenten - Medische behandeling - Therapie - Pedofilie - Recidive
  Verzending vraag 19/1/2012
  Rappel 26/11/2012
  Antwoord 16/5/2013
5-5317 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cruiseschepen - Ramp - Veiligheidsvoorzieningen - Rampenplan
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5318 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Woonhuis - Gedwongen verkoop - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 27/2/2012
5-5319 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het samenwerkingsprotocol tussen BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo inzake het bestrijden en de controle van diabetes
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 6/2/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1565
5-5320 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De inspuitbare medische hulpmiddelen voor het vullen van huidindeukingen
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 9/2/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1590
5-5321 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De recente samenstelling van de kamers voor niet-conventionele geneeswijzen
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 24/1/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1603
5-5322 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De referentiebedragen voor de ziekenhuizen
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 24/1/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1605
5-5323 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De opvolging van het dossier inzake heupprotheses
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 24/1/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1606
5-5324 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het hadrontherapiecentrum en andere initiatieven van het nationaal kankerplan
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 19/1/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1608
5-5325 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De vacuŁmtherapie in het kader van de wondzorg
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 24/1/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1609
5-5326 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De taalvereisten voor buitenlandse artsen
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 24/1/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1610
5-5327 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De terugbetaling van supplementen bij hospitalisatie (Wetboek diverse Rechten en taksen)
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 24/1/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1612
5-5328 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De nationale contactpunten inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 19/1/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1624
5-5329 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 24/1/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1634
5-5330 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De deontologische orden
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 24/1/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1635
5-5331 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De minimale verpleegkundige gegevens
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 24/1/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1638
5-5332 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Alternatieve geneeswijzen
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 24/1/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1640
5-5333 Niessen Claudia (Ecolo) minister van Justitie  
  Gerechtelijk arrondissement Eupen - Personeelsformatie - Onderbezetting - Toevoeging van een assistente - Weigering door de administratie - Redenen
  Verzending vraag 19/1/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-5334 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het kadaster voor medische beroepen
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 11/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1660
5-5335 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het bijzonder reservefonds van de ziekenfondsen in het kader van de financiŽle verantwoordelijkheid
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 24/1/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1735
5-5336 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Niet-nagekomen afspraken in de medische sector (door patiŽnten)
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 9/2/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1736
5-5337 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak Yoh-Ekale Mwanje (Opsluiting in vluchtelingencentrum 127bis zonder medische zorgen)
  Verzending vraag 19/1/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5338
5-5338 De Bruyn Piet (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak Yoh-Ekale Mwanje (Opsluiting in vluchtelingencentrum 127bis zonder medische zorgen)
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 3/2/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5337
5-5339 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De kosten verbonden aan consultancy voorafgaand aan een audit uitgevoerd op de kwaliteit van de klinische laboratoria
  Verzending vraag 19/1/2012
  Antwoord 16/2/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1602
5-5340 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Belgische gevangenissen - Aantal vreemdelingen - Gesloten instellingen - Minderjarigen
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 13/11/2012
5-5341 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Fonds tot hulp aan de slachtoffer van gewelddaden en aan de occasionele redders - Vergoedingen - Cijfers
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 15/3/2012
5-5342 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Naam of voornaam - Naamsverandering - Cijfers - Redenen
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5343 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Bevolkingsregister - Recht op verbetering - Vervallenverklaring van het recht tot sturen - Cijfers
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 15/5/2012
5-5344 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Strafzaken - Inning van gerechtsinkomsten - Bedragen
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 21/8/2013
5-5345 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Raad van State - Administratieve rechtbanken - Gevangenissen
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 25/6/2013
5-5346 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Eerherstel - Beschikbare gegevens
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 26/3/2012
5-5347 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Recht op verbetering van bevolkingsregister - Vervallenverklaring van het recht tot sturen - Vonnissen
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 12/3/2012
5-5348 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Vrachtwagenchauffeurs uit het buitenland - Rijvaardigheid - Rijopleidingen - Europese Unie
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 23/1/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5349
5-5349 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Vrachtwagenchauffeurs uit het buitenland - Rijvaardigheid - Rijopleidingen - Europese Unie
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 8/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5348
5-5350 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Gerechtelijk arrondissement Dendermonde - Synthetisch DNA - Proefproject
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 9/5/2012
5-5351 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Vuurwerk - Wensballonnen - Vrije verkoop - Nationaal verbod
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 28/2/2012
5-5352 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Rijbewijs - Periodieke ogentest - Vernieuwing elektronisch rijbewijs - Implicaties
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 27/2/2012
5-5353 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geweldgames - Gevaren - Emotionele ontwikkelingen - Beleid
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5354 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Lokale politiezones - Diensten Interventie - Hoofdinspecteurs - Tekort - Rechercheur
  Verzending vraag 23/1/2012
  Rappel 29/8/2012
  Antwoord 3/1/2013
5-5355 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Niet-verzekerde bestuurders - Ongevallen - Aantal - Gemeenschappelijk Waarborgfonds
  Verzending vraag 23/1/2012
  Antwoord 5/3/2012
5-5356 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Inbraken - Diefstallen - Preventie - Synthetisch DNA - Markering van bezittingen - Beleid
  Verzending vraag 24/1/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5357 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politiezone Dendermonde - Diefstalbestrijding - Synthetisch DNA - Proefproject - Resultaten - Evaluatie
  Verzending vraag 24/1/2012
  Herkwalificatie 4/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2792
5-5358 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politiezone Mechelen - Diefstalbestrijding - Synthetisch DNA - Proefproject - Stand van zaken
  Verzending vraag 24/1/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5359 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Economisch herstelplan 2009 - Fiscale maatregelen voor de bouwsector - Aantal aanvragen
  Verzending vraag 24/1/2012
  Antwoord 23/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-4040
5-5360 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Economisch herstelplan 2009 - Fiscale maatregelen voor de bouwsector - Aantal aanvragen
  Verzending vraag 24/1/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-4041
5-5361 Broers Huub (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Radioactiviteit - Detectie - Verenigde Staten - Belgische grondgebied - Meetpoorten - Megaportsproject - Kostprijs - Havens van Antwerpen en Zeebrugge - Personeelskosten
  Verzending vraag 24/1/2012
  Dossier gesloten 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-4116
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5311
5-5362 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - BelNet - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid
  Verzending vraag 24/1/2012
  Antwoord 27/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-4321
5-5363 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Dendermonde - Gevangenis - Bouw - Uitstel - Vertraging - Schadevergoeding
  Verzending vraag 24/1/2012
  Antwoord 21/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-4605
5-5364 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Arrondissement Dendermonde - Inbraken - Cijfers
  Verzending vraag 25/1/2012
  Antwoord 20/3/2012
5-5365 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale Politie - Polygraaf - Leugendetector - Opleiding - Technieken
  Verzending vraag 25/1/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5366 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Brussels parket - Tekort aan enveloppen - Gevolgen - Aansprakelijkheid
  Verzending vraag 25/1/2012
  Antwoord 29/3/2012
5-5367 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Zwartrijders - Boetes - Deurwaarder - Verjaartijden - Communicatie - Verdere aanpak
  Verzending vraag 25/1/2012
  Rappel 26/11/2012
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5368 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Auto - Reservewiel - Herstelkit - Gevolgen - Beleid
  Verzending vraag 25/1/2012
  Antwoord 5/3/2012
5-5369 Niessen Claudia (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Veiligheidsagenten - Opleiding en examen - Duitse taal
  Verzending vraag 25/1/2012
  Antwoord 28/3/2012
5-5370 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Gevangenis Dendermonde - Bouw - Uitstel - Kosten
  Verzending vraag 25/1/2012
  Antwoord 21/3/2012
5-5371 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Rwanda - Belgische ambassade in Kigali - Blokkering van de rekeningen
  Verzending vraag 25/1/2012
  Antwoord 5/3/2012
5-5372 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Palestijnse diplomatische delegatie in Brussel - Upgrade van de faciliteiten
  Verzending vraag 25/1/2012
  Antwoord 2/3/2012
5-5373 Pehlivan Fatma (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Regularisatiecampagne 2009 - Stand van zaken - Evaluatie
  Verzending vraag 25/1/2012
  Antwoord 5/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5374
5-5374 Pehlivan Fatma (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Regularisatiecampagne 2009 - Stand van zaken - Evaluatie
  Verzending vraag 25/1/2012
  Antwoord 14/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5373
5-5375 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale overheid - Bedrijfsartsen - Tekort - Salaris
  Verzending vraag 25/1/2012
  Antwoord 22/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5376
5-5376 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Federale overheid - Bedrijfsartsen - Tekort - Salaris
  Verzending vraag 25/1/2012
  Antwoord 3/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5375
5-5377 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Korte gevangenisstraffen - Strafuitvoering - Elektronisch toezicht - Richtlijnen
  Verzending vraag 27/1/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-5378 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Beheer - Cijfers
  Verzending vraag 27/1/2012
  Antwoord 15/2/2012
5-5379 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Strafrechtelijke zaken - Getuigen - Kwantificatie
  Verzending vraag 27/1/2012
  Antwoord 21/6/2012
5-5380 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van BelgiŽ - Werkings- en personeelskosten
  Verzending vraag 27/1/2012
  Antwoord 21/2/2012
5-5381 Vogels Mieke (Groen) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Tweede verblijf - BelgiŽ - Buitenland - Heffingen en tarieven - Intresten en kapitaalaftrek
  Verzending vraag 27/1/2012
  Antwoord 16/4/2012
5-5382 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Infrabel - Plan "Overwegen 2008 - 2015" - Afschaffing overwegen - Criteria - Raadpleging instanties - Budget
  Verzending vraag 27/1/2012
  Antwoord 19/9/2012
5-5383 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Assisenjurylid - Verplaatsing - Verzekering - Dienst gerechtskosten
  Verzending vraag 27/1/2012
  Antwoord 15/3/2012
5-5384 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Assisenjurylid - Loon - Klein verlet - Verder uitbetalen van loon door werkgever
  Verzending vraag 27/1/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5385 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Voetbalwedstrijd - Inzetten politie - Terugvordering van kosten - Koninklijk Besluit
  Verzending vraag 27/1/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-5386 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Dieren - Huis- en gezelschapsdieren - Slachting - Consumptie - Import - Regelgeving
  Verzending vraag 27/1/2012
  Antwoord 1/3/2012
5-5387 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Buitenland - Gijzelingsoperaties - Bevrijden van gijzelaars - Belgisch leger - Speciale eenheden - Opleiding - Samenwerkingsakkoorden
  Verzending vraag 27/1/2012
  Antwoord 28/2/2012
5-5388 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Alcoholcontroles - Capaciteit - Prioriteit
  Verzending vraag 27/1/2012
  Antwoord 20/3/2012
5-5389 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Telewerk - Stakingsdagen - Reglementering
  Verzending vraag 27/1/2012
  Antwoord 13/6/2012
5-5390 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Auto - Inschrijvingsbewijs - Diefstal - Europees inschrijvingsbewijs
  Verzending vraag 27/1/2012
  Antwoord 3/4/2012
5-5391 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Stations - Camera's - Evolutie - Criteria - Functie - Kwaliteit
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 26/6/2012
5-5392 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Overheidsbedrijven - "Dikke-truiendag" - Organisatie - Uitbreiding
  Verzending vraag 1/2/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5393 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Banken - Wettelijke bepalingen - Reputatie
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 2/3/2012
5-5394 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Overheidsbedrijven - Prikklok - Gebruik - Cijfers
  Verzending vraag 1/2/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5395 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Overbevolking - Onderzoek - Normen - Voorzieningen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 15/2/2012
5-5396 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Quinolones - Voorschrijfgedrag - Huisartsen - Impactmeting
  Verzending vraag 1/2/2012
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Antwoord 10/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2640
5-5397 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Hemato-oncologie - Verstrekkingen artikels 33 en 33bis - Toename - Onderzoek - Technische Geneeskundige Raad
  Verzending vraag 1/2/2012
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Antwoord 27/11/2012
  Aanvullend antwoord 27/3/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2639
5-5398 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Beroepsorganisaties - FinanciŽle tegemoetkoming - Evolutie
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 19/7/2012
5-5399 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Uitgaven - Vroedvrouwen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 15/5/2012
5-5400 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Voorschrijven scans - Regionale verschillen - Evolutie - Sensibiliseringscampagne
  Verzending vraag 1/2/2012
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Antwoord 10/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2638