Schriftelijke vragen van 5-2401 tot 5-2500

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-2401 Vanlouwe Karl (N-VA) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Europa - Raad van ministers - Vertegenwoordiging door de deelstaten - Consensus over Belgisch standpunt
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-2402 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Vakbonden - Voordelen - Treintickets - Controle - Kosten
  Verzending vraag 26/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2403 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Frauduleuze handel op het web - Belgisch Internet Service Center (BISC) - Werking - Evaluatie
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 13/10/2011
5-2404 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Wegcontrole op de E10 - Afsluiten van de autosnelweg - EfficiŽntie van de operatie
  Verzending vraag 26/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2405 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Drones - Bezit en gebruik (Onbemande telegestuurde vliegtuigen, drones)
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 20/7/2011
5-2406 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Diegem - Beperkt aanbod van treinen - Maatregelen
  Verzending vraag 26/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4737
5-2407 Anciaux Bert (sp.a) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Besparingsmaatregelen van de Nederlandse regering - Gevolgen voor Belgische onderdanen die een Nederlands pensioen genieten
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 10/8/2011
5-2408 Anciaux Bert (sp.a) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Politieke collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog - Kinderen en kleinkinderen - Gevolgen op vlak van de pensioenen
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 23/8/2011
5-2409 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Politieke collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog - Kinderen en kleinkinderen - FinanciŽle gevolgen
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 24/6/2011
5-2410 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Drinkwater - Eigendom en distributie - Strategisch beleid - Overheidscontrole
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 30/6/2011
5-2411 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Vals geld - Herkennen - Nationale Bank - Opleidingssessies voor winkeliers
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 25/8/2011
5-2412 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Terrorisme - Financiering vanuit BelgiŽ - Gebruik van geld voortkomend uit sociale uitkeringen
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 24/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2413
5-2413 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Terrorisme - Financiering vanuit BelgiŽ - Gebruik van geld voortkomend uit sociale uitkeringen
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 29/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2412
5-2414 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Schriftelijke vragen - Laattijdig antwoorden - Redenen
  Verzending vraag 26/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2415 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Pleegouders - Misbruiken - Klachten - Aantallen en gevolgen
  Verzending vraag 26/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4659
5-2416 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Spijbelgedrag - Vervolging - Aantallen - Evolutie
  Verzending vraag 26/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4660
5-2417 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Fenomeen "planking" - Registratie - Aantallen
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 14/9/2011
5-2418 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Racismebestrijding - Bestaande wetgevende teksten - Toepassing - Richtlijnen - Omzendbrief
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 14/9/2011
5-2419 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Internetsites met illegale inhoud - Blokkeren - Voorwaarden, legaal kader en controle
  Verzending vraag 26/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4661
5-2420 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Mensenhandel en -smokkel - Strafrechtelijke veroordelingen - Daling - Redenen
  Verzending vraag 26/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4662
5-2421 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Mensenhandel en -smokkel - Afluistertechnieken - Gebruik - Kosten
  Verzending vraag 26/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4663
5-2422 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Informatie- en Analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Werking - Budget
  Verzending vraag 26/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4664
5-2423 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Mensenhandel- Telefonieonderzoek - Hoge kostprijs
  Verzending vraag 26/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4665
5-2424 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gestolen kunstvoorwerpen - Opsporing - Slaagpercentage - Vergelijking met de buurlanden
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 2/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4666
5-2425 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Belgische gevangenissen - Nationaliteiten - Evolutie
  Verzending vraag 26/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4667
5-2426 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  De uitbreiding van het vaderschapsverlof
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 11/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-999
5-2427 Courtois Alain (MR) minister van Justitie  
  Algemeen belang - Beroep bij de Raad van State - Wijziging van de procedure
  Verzending vraag 31/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2428 Defraigne Christine (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Dienstwapen - Bezit van wapen thuis - Oorzaken - Zelfmoordrisico's - Preventie - Maatregelen
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 28/6/2011
5-2429 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dierenmishandeling - Strijd - Wetgeving - Gevoel van straffeloosheid - Maatregelen - Betrokkenheid van beroepsmensen en verenigingen
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 8/11/2011
5-2430 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Klimaat en Energie  
  Kerncentrales - Cattenom, Chooz en Tihange - Nucleaire veiligheid - Gevolgen van de droogte - Frans-Belgisch overleg
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 11/7/2011
5-2431 Winckel Fabienne (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Informatie- en Communicatietechnologie(Fedict) - Gebruik van de diensten van Fedict door de overheidsdiensten - Beroep op private ondernemingen
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 22/6/2011
5-2432 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Verkeersbelasting - Niet-betaling - Controle - Inning
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-2433 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijs categorie A - Slaagpercentages - Beleid - Kosten
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 19/7/2011
5-2434 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijs categorie B - Slaagpercentages - Beleid - Kosten
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 13/7/2011
5-2435 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijs categorie C1 - Slaagpercentages - Beleid - Kosten
  Verzending vraag 31/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4796
5-2436 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijs categorie C - Slaagpercentages - Beleid - Kosten
  Verzending vraag 31/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4797
5-2437 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijs categorie D1 - Slaagpercentages - Beleid - Kosten
  Verzending vraag 31/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4798
5-2438 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijs categorie D - Slaagpercentages - Beleid - Kosten
  Verzending vraag 31/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4799
5-2439 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Luchthaven Zaventem - Aanbod van taxi's - Regelgeving - Overleg met de gewesten
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 28/6/2011
5-2440 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijs categorie A3 - Slaagpercentages - Beleid - Kosten
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 18/7/2011
5-2441 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Horeca - Volledig rookverbod - Controle
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-2442 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Stages van artsen - Stagemeesters - Kwaliteit - Nood aan externe controle
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 11/10/2011
5-2443 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Medische zorg op afstand - Ontwikkelingen, prognoses, mogelijkheden en bedreigingen - Regelgeving
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 28/11/2011
5-2444 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Politieke collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog - Kinderen en kleinkinderen - Sociale gevolgen
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 16/9/2011
5-2445 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Pacemakers - Verplichte registratie - Extern toezicht op het register
  Verzending vraag 31/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4531
5-2446 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Generische geneesmiddelen - Verhogen van de voorschrijfpercentages van artsen
  Verzending vraag 31/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4532
5-2447 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Langdurig psychiatrische zieken - Zorg - Overleg met de gemeenschappen
  Verzending vraag 31/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4533
5-2448 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) - Voorschrijfgedrag van Rilatine - Territoriale verschillen
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 7/11/2011
5-2449 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Borstkanker - Screening - Limieten - Vals positieve resultaten
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 7/11/2011
5-2450 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Geneesmiddelen - Voorschrift van een origineel middel - Aflevering van een generisch middel - Recht van apothekers
  Verzending vraag 31/5/2011
  Antwoord 16/9/2011
5-2451 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De homeopathie
  Verzending vraag 1/6/2011
  Antwoord 28/11/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-997
5-2452 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Ramp in Japan - RepatriŽring - Onderbezetting van de voorziene Airbus
  Verzending vraag 1/6/2011
  Antwoord 8/7/2011
5-2453 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  LibiŽ - Missie van het Belgische leger - Groeiende kosten
  Verzending vraag 1/6/2011
  Antwoord 9/8/2011
5-2454 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Adoptie door homoparen - Tegenwerking van ziekenhuizen - Maatregelen
  Verzending vraag 1/6/2011
  Antwoord 26/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2455
5-2455 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Adoptie door homoparen - Tegenwerking van ziekenhuizen - Maatregelen
  Verzending vraag 1/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2454
5-2456 Anciaux Bert (sp.a) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Ombudsdienst Pensioenen - Verzoeken - Registratie - Opsplitsing per gewest en per provincie
  Verzending vraag 1/6/2011
  Antwoord 23/8/2011
5-2457 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Campus en Railflex - Gebruiksmodaliteiten - Combinatie met tram, bus en metro
  Verzending vraag 1/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4738
5-2458 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dure medicatie - Bijzonder Solidariteitsfonds - Optimalisering - Centraal contactpunt - Kortere procedures
  Verzending vraag 1/6/2011
  Antwoord 7/11/2011
5-2459 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verkeersveiligheid - Kruispuntbank van verkeersovertredingen - Aanleg - Stand van zaken
  Verzending vraag 1/6/2011
  Antwoord 18/7/2011
5-2460 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Global Netsource Ltd - Fraude met domeinnamen - Melding aan de andere Lidstaten van de Europese Unie (EU)
  Verzending vraag 6/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2461 Courtois Alain (MR) minister van Justitie  
  Waver - Politierechtbank - Afschaffing - Renovatie - Maatregelen
  Verzending vraag 6/6/2011
  Antwoord 26/7/2011
5-2462 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Aasgierfondsen - Gelden van ontwikkelingssamenwerking - Inbeslagname - Lopende rechtszaken
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 4/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2464
5-2463 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Justitie  
  Aasgierfondsen - Gelden van ontwikkelingssamenwerking - Inbeslagname - Lopende rechtszaken
  Verzending vraag 7/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2464
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5124
5-2464 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Aasgierfondsen - Gelden van ontwikkelingssamenwerking - Inbeslagname - Lopende rechtszaken
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 13/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2463
5-2465 Lijnen Nele (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen in bijberoep - Aantallen - Sociale bijdragen
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 4/7/2011
5-2466 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Subsidies - Objectieve parameters - Verhouding tussen de gewesten
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 15/7/2011
5-2467 Piryns Freya (Groen!) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Tweede pensioenpijler - Genderongelijkheid - Stand van zaken
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 23/8/2011
5-2468 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Roltrappen en liften in stations - Onderhoud
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 27/9/2011
5-2469 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Strafrechtelijke boetes - Invordering - Regionale verschillen
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 5/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2470
5-2470 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Strafrechtelijke boetes - Invordering - Regionale verschillen
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 29/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2469
5-2471 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Draadloos internet op treinen - kosten
  Verzending vraag 7/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5115
5-2472 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Snelheidscontroles - Flitspalen op de A12 tussen Antwerpen en Brussel - Aantal manuren besteed tussen 2008 en 2010
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 15/7/2011
5-2473 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Militaire operaties in LibiŽ - Coalition of the willing - Deelname - Kosten
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 9/8/2011
5-2474 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Palestina en IsraŽl - Vredesproces - Rol van Europa - Rol van BelgiŽ
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 26/9/2011
5-2475 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Aangiftes met betrekking tot ziekte, moederschap en vaderschap - Opstellingen in het buitenland - Erkenning in BelgiŽ - Aantallen
  Verzending vraag 7/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4244
5-2476 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Hoofdverpleegkundigen - Aantallen - Loon
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 12/7/2011
5-2477 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Kinderen geboren uit een anonieme of gekende donatie - Aantallen
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-2478 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fertiliteitsbehandelingen - Opvragen van niet-identificeerbare gegevens door het wenskind - Registratie van gegevens die nodig zijn voor de gezonde ontwikkeling van het kind
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 16/9/2011
5-2479 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Salduz-arrest - Rechten van verdediging - Samenwerking tussen politie, parket, balie en onderzoeksrechter - Hangende samenwerkingsverbanden
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 28/11/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4087
5-2480 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor brandbestrijding en dringende medische hulp - Personeel - Interventies - Middelen
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 3/11/2011
5-2481 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Correctionele rechtszaken en politierechtszaken - Autonome werkstraffen - Aantallen
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 6/10/2011
5-2482 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden - Geldboetes - Stadionverbod - Aantal sancties
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 19/8/2011
5-2483 De Padt Guido (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Basisfactuur telecommunicatiediensten - Vervaldatum - Opzeggingskosten - Transparantie
  Verzending vraag 8/6/2011
  Antwoord 13/7/2011
5-2484 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gebruik van nooddeurhendel - Aantal voorvallen - Installatie van een alarmsysteem
  Verzending vraag 8/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3947
5-2485 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verkeersveiligheid - Asociaal rijgedrag - Invloed van geur - Onderzoek en toepassing in BelgiŽ
  Verzending vraag 8/6/2011
  Antwoord 18/7/2011
5-2486 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Telefoontaps - Kosten - Overleg met de telefoonoperatoren voor kosteloze taps - Stand van zaken
  Verzending vraag 8/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4001
5-2487 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rendabiliteit van de stationsloketten - Eventuele sluitingen
  Verzending vraag 8/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3948
5-2488 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gratis reizen of reizen tegen verminderde prijs - ReŽle kostprijs - Houdbaarheid van de prijzenpolitiek
  Verzending vraag 8/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3957
5-2489 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Rechtszaken - Ondervragingen - Taalgebruik - Kosten voor tolken en vertalingen
  Verzending vraag 8/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2490
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4002
5-2490 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rechtszaken - Ondervragingen - Taalgebruik - Kosten voor tolken en vertalingen
  Verzending vraag 8/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2489
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3979
5-2491 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Democratische Republiek Congo (DRC) - Kwijtschelding van de schulden - Voorwaarden
  Verzending vraag 9/6/2011
  Antwoord 29/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2492
5-2492 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Democratische Republiek Congo (DRC) - Kwijtschelding van de schulden - Voorwaarden
  Verzending vraag 9/6/2011
  Antwoord 26/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2491
5-2493 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Escherichia coli bacterie - Gevaar - Maatregelen
  Verzending vraag 9/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2494
5-2494 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Escherichia coli bacterie - Gevaar - Maatregelen
  Verzending vraag 9/6/2011
  Antwoord 7/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2493
5-2495 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Armoede - Invaliden - Inhaalpremie - Vatbaarheid voor inbeslagname
  Verzending vraag 9/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4534
5-2496 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Verboden en vervallen producten - Controle - Resultaten - Overhevelen van de bevoegdheid naar het lokaal beleidsniveau
  Verzending vraag 9/6/2011
  Antwoord 7/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2497
5-2497 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Verboden en vervallen producten - Controle - Resultaten - Overhevelen van de bevoegdheid naar het lokaal beleidsniveau
  Verzending vraag 9/6/2011
  Antwoord 29/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2496
5-2498 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Bundeling van gegevens
  Verzending vraag 9/6/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-2499 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Tussenpersonen voor mensenhandel - Bestraffing van de opdrachtgevers
  Verzending vraag 9/6/2011
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2500
5-2500 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Tussenpersonen voor mensenhandel - Bestraffing van de opdrachtgevers
  Verzending vraag 9/6/2011
  Antwoord 26/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2499