Schriftelijke vragen van 5-2101 tot 5-2200

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-2101 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verval van het recht tot sturen - Herstel - Psychologische en/of medische onderzoeken - Aantallen en resultaten
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 11/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2100
5-2102 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) -Treinbegeleiders - Geweld - Stijging - Redenen - Maatregelen
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 2/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2104
5-2103 Defraigne Christine (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) -Treinbegeleiders - Geweld - Stijging - Redenen - Maatregelen
  Verzending vraag 13/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2104
5-2104 Defraigne Christine (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) -Treinbegeleiders - Geweld - Stijging - Redenen - Maatregelen
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 26/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2103
5-2105 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Staatsschuld - Aandeel van de gemeentelijke overheden - Evolutie
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 6/6/2011
5-2106 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Staatsschuld - Aandeel van de provinciale overheden - Evolutie
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 6/6/2011
5-2107 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Kinderen met syndroom van Down - Geboorten - Stijging - Oorzaken - Prenatale tests
  Verzending vraag 13/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4525
5-2108 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Dumpster drivers - Mensen die goederen bestemd voor vernietiging uit containers halen - Algemene houding
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-2109 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Broeikasgassen - Uitstoot door vee - Vermindering
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 18/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2110
5-2110 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Broeikasgassen - Uitstoot door vee - Vermindering
  Verzending vraag 13/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2109
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4790
5-2111 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  GeÔnterneerden - Medisch dossier - Recht op inzage - Weigering
  Verzending vraag 13/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2112
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4526
5-2112 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Medisch dossier - Recht op inzage - Weigering
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 29/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2111
5-2113 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dierenasielen - Aantallen - Controles
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 25/5/2011
5-2114 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Urgente medische hulp aan niet-Belgen - Aantal gevallen - Eventuele misbruiken
  Verzending vraag 15/4/2011
  Antwoord 4/11/2011
5-2115 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Nederland - Besparingen op pensioenen - Gevolgen voor Belgische onderdanen die een Nederlands pensioen genieten
  Verzending vraag 15/4/2011
  Antwoord 6/5/2011
5-2116 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Snelheidsovertredingen - Flitscontroles - Tolerantiemarges
  Verzending vraag 15/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2117
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4457
5-2117 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Snelheidsovertredingen - Flitscontroles - Tolerantiemarges
  Verzending vraag 15/4/2011
  Antwoord 20/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2116
5-2118 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  NMBS - Agressie op treinpersoneel - Aantallen - Vervolgingen
  Verzending vraag 15/4/2011
  Antwoord 1/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2119
5-2119 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Agressie op treinpersoneel - Aantallen - Vervolgingen
  Verzending vraag 15/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2118
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4441
5-2120 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Bevallingen - Verblijfsperiode in het ziekenhuis - Nazorg buiten het ziekenhuis
  Verzending vraag 15/4/2011
  Antwoord 25/5/2011
5-2121 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsgebouwen - Verspreiding van automatische externe defibrillators
  Verzending vraag 20/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2132
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4771
5-2122 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Automatische externe defibrilators - Verspreiding
  Verzending vraag 20/4/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-2123 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Overheidsdiensten - Managers en stafdirecteurs - Persoonlijk gebruik van dienstwagens
  Verzending vraag 20/4/2011
  Antwoord 12/7/2011
5-2124 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  Inkijk in het oorlogsverleden van voorouders - Aanvragen - Toestemmingen
  Verzending vraag 20/4/2011
  Antwoord 16/9/2011
5-2125 Sleurs Elke (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Hulpdiensten - Lokalisatie van de beller via het mobiele telefoonnetwerk
  Verzending vraag 20/4/2011
  Antwoord 10/11/2011
5-2126 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dierenmishandeling - Seponeringen
  Verzending vraag 20/4/2011
  Antwoord 25/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2127
5-2127 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Dierenmishandeling - Seponeringen
  Verzending vraag 20/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2126
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4483
5-2128 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsbedrijven - gebruik van de prikklok
  Verzending vraag 20/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4772
5-2129 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Microkredieten - Belgische programma's - Mogelijke wantoestanden
  Verzending vraag 20/4/2011
  Antwoord 7/6/2011
5-2130 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Commissies van toezicht - Activiteiten
  Verzending vraag 20/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4648
5-2131 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Steunfonds voor gedetineerden
  Verzending vraag 20/4/2011
  Antwoord 18/10/2011
5-2132 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Overheidsgebouwen - Verspreiding van automatische externe defibrillators
  Verzending vraag 20/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2121
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4592
5-2133 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsbedrijven - Integratie van ervaringsdeskundigen in de armoedebestrijding
  Verzending vraag 20/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2134
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4730
5-2134 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Overheidsbedrijven - Integratie van ervaringsdeskundigen in de armoedebestrijding
  Verzending vraag 20/4/2011
  Antwoord 15/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2133
5-2136 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Overheidsdiensten - Integratie van ervaringsdeskundigen in de armoedebestrijding
  Verzending vraag 20/4/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-2137 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsdiensten - Gebruik van de prikklok
  Verzending vraag 20/4/2011
  Antwoord 23/8/2011
5-2138 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsbedrijven - Verspreiding van automatische externe defibrillators
  Verzending vraag 20/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4731
5-2139 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bouw van twee forensisch psychiatrische instellingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 20/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4791
5-2140 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Gebrekkige dienstverlening
  Verzending vraag 20/4/2011
  Antwoord 17/6/2011
5-2141 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Strijdkrachten - Automatische externe defibrillators
  Verzending vraag 20/4/2011
  Antwoord 7/6/2011
5-2142 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Handel met China - Reciprociteit - Investeringen
  Verzending vraag 20/4/2011
  Antwoord 1/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2143
5-2143 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Handel met China - Reciprociteit - Investeringen
  Verzending vraag 20/4/2011
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2142
5-2144 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Camerabeelden - Gebruik door de lokale politie
  Verzending vraag 20/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2145
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4390
5-2145 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  NMBS - Camerabeelden - Gebruik door de lokale politie
  Verzending vraag 20/4/2011
  Antwoord 23/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2144
5-2146 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieambtenaren - Aansprakelijkheid - Cijfergegevens
  Verzending vraag 20/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3976
5-2147 De Padt Guido (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Politie - Proces-verbaal van waarschuwing - Problemen
  Verzending vraag 20/4/2011
  Antwoord 7/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2208
5-2148 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Weggelopen jongeren - Oorzaken - Aantallen - Maatregelen
  Verzending vraag 20/4/2011
  Antwoord 30/5/2011
5-2149 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Belgocontrol - Luchtruimstudie voor de regionale luchthaven Wevelgem-Bissegem - Resultaten
  Verzending vraag 20/4/2011
  Antwoord 26/5/2011
5-2150 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Openbaar ambt - Mandaatfuncties - Betere afstemming van de functiewegingen
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 18/7/2011
5-2151 Buysse Yves (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof
  Verzending vraag 21/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2156
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4399
5-2152 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof
  Verzending vraag 21/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2156
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4400
5-2153 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 8/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2156
5-2154 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 12/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2155
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2156
5-2155 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2156
5-2156 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 17/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2155
5-2157 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen - Vrijstelling van sociale bijdragen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 1/7/2011
5-2158 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Fysieke agressie in het verkeer - Aantal aangiftes en gevolgen
  Verzending vraag 21/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3977
5-2159 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Staat van de wegeninfrastructuur - Schade - Klachten bij de bevoegde overheden
  Verzending vraag 21/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3978
5-2160 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Verkiezingen - Inbreuken op de stemplicht - Vervolgingen - Veroordelingen
  Verzending vraag 21/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2161
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4649
5-2161 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Inbreuken op de stemplicht - Vervolgingen - Veroordelingen
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2160
5-2162 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Verkiezingen - Leden van de stem- en stemopnemingsbureaus - Aantallen - Weigeringen - Vervolgingen
  Verzending vraag 21/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2163
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4650
5-2163 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Leden van de stem- en stemopnemingsbureaus - Aantallen - Weigeringen - Vervolgingen
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 8/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2162
5-2164 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielbeleid - Ontradingscampagnes - Doelgroepen - samenwerking met landen van herkomst
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-2165 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Migratie - Ontradingscampagnes - Inhoud - Budget - Verantwoordelijkheid - Overleg met ontwikkelingssamenwerking
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-2166 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Anti - drugbeleid - Algemene Cel drugs - Evaluatie
  Verzending vraag 21/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4527
5-2167 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Luchtverkeersleiders - Tucht - Slaapincidenten
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 11/7/2011
5-2168 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Opleiding Preventie- en veiligheidberoepen - Kandidaten brandweer en politie - Onderverdeling per taal - Slaagpercentages
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 8/7/2011
5-2169 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Agressie -- Registratie - Beleid
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 18/10/2011
5-2170 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  BTW - onroerende financieringshuur - GeÔnvesteerd kapitaal - Bijhorend terrein
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 6/6/2011
5-2171 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Europees Hof voor de rechten van de mens - Veroordeling voor laattijdige behandeling van geÔnterneerden - Cijfers - Beleid
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 17/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2173
5-2172 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Europees Hof voor de rechten van de mens - Veroordeling voor laattijdige behandeling van geÔnterneerden - Cijfers - Beleid
  Verzending vraag 21/4/2011
  Rappel 8/9/2011
  Antwoord 27/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2173
5-2173 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Europees Hof voor de rechten van de mens - Veroordeling voor laattijdige behandeling van geÔnterneerden - Cijfers - Beleid
  Verzending vraag 21/4/2011
  Antwoord 20/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2172
5-2174 Winckel Fabienne (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Identiteitskaart - Attest van verlies, diefstal of vernieling - Gemakkelijke vervalsing - Weigering het attest te erkennen - Maatregelen
  Verzending vraag 27/4/2011
  Antwoord 15/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2175
5-2175 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Identiteitskaart - Attest van verlies, diefstal of vernieling - Gemakkelijke vervalsing - Weigering het attest te erkennen - Maatregelen
  Verzending vraag 27/4/2011
  Antwoord 22/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2174
5-2176 Courtois Alain (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Organisatie - Hervorming - Toekomstige uitdagingen
  Verzending vraag 27/4/2011
  Antwoord 15/7/2011
5-2177 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rookverbod - Toepassing in chicha-bars
  Verzending vraag 29/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4432
5-2178 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Belgische vervoersmaatschappijen - Invoeren van een gemeenschappelijk vervoerbewijs - Recht op privacy
  Verzending vraag 29/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3946
5-2179 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Kano's en kajaks - Regelgeving - Verplichte uitrusting
  Verzending vraag 29/4/2011
  Antwoord 5/9/2011
5-2180 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reservatie van groepsreizen - Wijze van reservatie - Aantallen
  Verzending vraag 29/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4118
5-2181 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Hormonenmaffia - Vrijspraak in grootschalig onderzoek - Beleid - Vermogensonderzoeken
  Verzending vraag 29/4/2011
  Antwoord 9/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2182
5-2182 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Hormonenmaffia - Vrijspraak in grootschalig onderzoek - Beleid - Vermogensonderzoeken
  Verzending vraag 29/4/2011
  Antwoord 26/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2181
5-2183 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Bedrijfsmiddel - Aanvang herzieningstijdvak
  Verzending vraag 29/4/2011
  Antwoord 8/7/2011
5-2184 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Het tekort van huisartsen
  Verzending vraag 2/5/2011
  Antwoord 11/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-525
5-2185 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Het gebruik van elektroconvulsietherapie
  Verzending vraag 2/5/2011
  Antwoord 17/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-573
5-2186 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De werking van Beliris
  Verzending vraag 2/5/2011
  Antwoord 17/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-574
5-2187 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De beperking van het aantal werkuren van artsen in opleiding op de beschikbaarheid van spoedartsen
  Verzending vraag 2/5/2011
  Antwoord 6/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-591
5-2188 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Drukpers - Aanvragen voor een verspreidings- of publicatieverbod - Rechterlijke uitspraken
  Verzending vraag 3/5/2011
  Antwoord 18/7/2011
5-2189 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Penitentiair verlof - Aantal verzoeken - Ontsnappingen - Schending van de voorwaarden
  Verzending vraag 3/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4084
5-2190 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Frontex - CRATE - Belgische deelname aan de operaties - Aantal beschikbaar gestelde manschappen
  Verzending vraag 3/5/2011
  Antwoord 27/5/2011
5-2191 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Vrijheid van meningsuiting - Wettelijke bepalingen - Adviezen van de magistratuur
  Verzending vraag 3/5/2011
  Antwoord 14/9/2011
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 5-1203
5-2192 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Cannabisplantages - Aantal vaststellingen - Actieplan
  Verzending vraag 3/5/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-2193 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Zorgkundigen - Toekenning statuut - Achterstand
  Verzending vraag 3/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4401
5-2194 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Volmachten - Onderzoek
  Verzending vraag 3/5/2011
  Antwoord 28/6/2011
5-2195 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reizigers die illegaal in het land verblijven - Uitschrijven van nultickets
  Verzending vraag 3/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4391
5-2196 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Gesloten centra - Uitgeprocedeerde asielzoekers - Vrijlating
  Verzending vraag 3/5/2011
  Antwoord 8/11/2011
5-2197 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Werkstraffen - EfficiŽntie - Mogelijke heroriŽntering van de middelen van lagere besturen naar de justitiehuizen
  Verzending vraag 3/5/2011
  Antwoord 14/9/2011
5-2198 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Staatsveiligheid - Onderzoeken naar federale parlementsleden - Toezicht
  Verzending vraag 3/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4380
5-2199 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Immigratie - Gesloten centra - Doorsturen van bewoners naar gevangenissen
  Verzending vraag 3/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2200
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4381
5-2200 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Immigratie - Gesloten centra - Doorsturen van bewoners naar gevangenissen
  Verzending vraag 3/5/2011
  Antwoord 5/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2199