Schriftelijke vragen van 5-1901 tot 5-2000

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-1901 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Roken - Verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder zestien jaar - Processen-verbaal
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 25/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1902
5-1902 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Roken - Verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder zestien jaar - Processen-verbaal
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1901
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4346
5-1903 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Inkomstenbelasting - Kwijtschelding - Aantallen - Oorzaken (Onbeperkt uitstel van invordering)
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 4/5/2011
5-1904 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Winst - Subsidies - Niet-geÔnde bedragen door de winnaars
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 4/5/2011
5-1905 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingaangifte - Niet-indiening - Gevolgen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 25/8/2011
5-1906 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Personenbelasting - GeÔnde bedragen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 21/10/2011
5-1907 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Namaakproducten - Inbeslagname - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 6/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1908
5-1908 Claes Dirk (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Namaakproducten - Inbeslagname - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 14/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1907
5-1909 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Agressie ten opzichte van agenten - Aantallen bij agenten in functie - Aantallen bij agenten in het kader van hun privť-leven - Gevolgen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4357
5-1910 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Recreatiedomeinen - Beveiliging
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-1911 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugstests - Aantal afgenomen tests - Aantal positieve resultaten
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4358
5-1912 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische luchthavens - Private veiligheid - Controles - Overtredingen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 1/9/2011
5-1913 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bromfietsen - Opgedreven snelheidscapaciteit - Controles
  Verzending vraag 29/3/2011
  Antwoord 12/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1914
5-1914 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Bromfietsen - Opgedreven snelheidscapaciteit - Controles
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1913
5-1915 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieopleiding - Weigering van kandidaten - Screening op onberispelijk gedrag
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4359
5-1916 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Administratieve boetes en opgelegde belastingverhogingen - Kwijtschelding - Aantal aanvragen - Aantal gevallen van inwilliging
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4362
5-1917 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Namaakgeld - Handel - Inbeslagname
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 4/5/2011
5-1918 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Bijzondere onderzoekstechnieken - Afluisteroperaties - Aantallen - Kostprijs
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 30/11/2011
5-1919 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Penitentiaire gevangenisinstellingen - Aantal aanwezige gevangenen - Belgische nationaliteit - Andere nationaliteiten
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4347
5-1920 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Informanten - Vergoedingen - Aantallen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 21/11/2011
5-1921 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Gesloten jeugdinstelling - Geweigerde jongeren - Aantallen - Alternatieven
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4348
5-1922 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Misbruik van krediet- en bankkaarten - Aantal slachtoffers - FinanciŽle compensatie
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4349
5-1923 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Onrustwekkende verdwijningen - Onopgeloste moorddossiers - Aantallen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4350
5-1924 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Klachten - Vervolgingen - Aantallen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4351
5-1925 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Stalking - Vormen - Processen-verbaal - Aantallen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-1926 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Vermiste personen - Onderzoeken - Aantallen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4352
5-1927 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Antisemitisme in BelgiŽ - Aantal gevallen - Vervolgingen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 29/6/2011
5-1928 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Genadeverzoeken ontvangen door de Koning - Aantallen - Effectieve gratieverlening
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 29/4/2011
5-1929 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Ontsnappingen van gevangenen - Aantallen
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4353
5-1930 Tommelein Bart (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Belgische speciaalbieren - Voornemen Britse regering om speciaalbieren te belasten - Disproportionele heffing
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1932
5-1931 Tommelein Bart (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Belgische speciaalbieren - Voornemen Britse regering om speciaalbieren te belasten - Disproportionele heffing
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 12/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1932
5-1932 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Belgische speciaalbieren - Voornemen Britse regering om speciaalbieren te belasten - Disproportionele heffing
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 24/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1931
5-1933 Winckel Fabienne (PS) minister van Klimaat en Energie  
  De Power Balance-armband - Reclame - Terugbetaling van ontevreden consumenten
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 10/5/2011
5-1934 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Verbeurdverklaring - Inbeslagname - Knelpunten
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4005
5-1935 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Orgaandonatie - Aantekening van verzet - Uitdrukkelijke toestemming - Registratie
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 25/5/2011
5-1936 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingen - Internationale samenwerking - Behalen van de normen door de Bijzondere Belastinginspectie
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 4/5/2011
5-1937 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingparadijzen - Uitwisseling van bankgegevens - Standaard van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) - Begrip " defensieve maatregelen "
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 24/5/2011
5-1938 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingen - Internationale uitwisseling van gegevens - Doorlooptijden
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 24/5/2011
5-1939 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Dubbelbelasting - Samenwerkingsakkoorden met Duitsland en Luxemburg
  Verzending vraag 30/3/2011
  Rappel 24/5/2011
  Antwoord 24/5/2011
5-1940 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Belastingen - Onroerende goederen in het buitenland - Internationale uitwisseling van gegevens
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4490
5-1941 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Belastingen - Internationale uitwisseling van gegevens - Afhandelingstijd
  Verzending vraag 30/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4491
5-1942 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  De arbeidsongevallenrente voor de langstlevende wettelijk samenwonende partner
  Verzending vraag 30/3/2011
  Antwoord 21/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-300
5-1943 Bellot FranÁois (MR) minister van Landsverdediging  
  De leegloop bij het leger
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 7/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-720
5-1944 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Interneringen - Commissies ter bescherming van de maatschappij - Werking - Aantal behandelde dossiers en gevolgen
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 29/6/2011
5-1945 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Snelheidscontrole - Flitspalen op de Boomsesteenweg en de A12 - Resultaten
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 30/5/2011
5-1946 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Schijnzelfstandigheid - Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie - Installatie
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 21/6/2011
5-1947 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nucleaire ramp in Japan - Radioactieve straling zeecontainers en goederen - Preventie - Havenarbeiders
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 6/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1951
5-1948 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Nucleaire ramp in Japan - Radioactieve straling zeecontainers en goederen - Preventie - Havenarbeiders
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 4/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1951
5-1949 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Nucleaire ramp in Japan - Radioactieve straling zeecontainers en goederen - Preventie - Havenarbeiders
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 20/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1951
5-1950 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nucleaire ramp in Japan - Radioactieve straling zeecontainers en goederen - Preventie - Havenarbeiders
  Verzending vraag 1/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1951
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4990
5-1951 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Nucleaire ramp in Japan - Radioactieve straling zeecontainers en goederen - Preventie - Havenarbeiders
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 11/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1950
5-1952 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Euthanasie - Meldingsplicht - Aantal meldingen - Verschil tussen Nederlandstaligen en Franstaligen
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 28/11/2011
5-1953 Taelman Martine (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973
5-1954 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973
5-1955 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973
5-1956 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973
5-1957 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 8/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973
5-1958 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 4/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973
5-1959 Taelman Martine (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 7/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973
5-1960 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973
5-1961 Taelman Martine (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973
5-1962 Taelman Martine (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973
5-1963 Taelman Martine (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 14/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973
5-1964 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 29/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973
5-1965 Taelman Martine (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 3/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973
5-1966 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973
5-1967 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973
5-1968 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973
5-1969 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 22/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973
5-1970 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973
5-1971 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973
5-1972 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Antwoord 19/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1973
5-1973 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 1/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1971
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1972
5-1974 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Huizen van arrest en gevangenissen - Verplichte bezoeken van de provinciegouverneur of van de betrokken burgemeester - Naleving
  Verzending vraag 1/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4953
5-1975 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Borstkanker - Preventieve aanpak - Initiatieven - Samenwerking met de gemeenschappen
  Verzending vraag 4/4/2011
  Antwoord 18/5/2011
5-1976 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Voedsel van gekloonde dieren - Aanbrengen van een label - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag 4/4/2011
  Antwoord 17/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1977
5-1977 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Voedsel van gekloonde dieren - Aanbrengen van een label - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag 4/4/2011
  Antwoord 11/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1976
5-1978 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale overheidsdiensten - Gebruik van producten uit de eerlijke handel - Criterium voor openbare aanbestedingen
  Verzending vraag 4/4/2011
  Antwoord 14/7/2011
5-1979 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielzoekers - Nakende opvangcrisis - Maatregelen en ontrading - Effect van de gebeurtenissen in TunesiŽ en LibiŽ
  Verzending vraag 4/4/2011
  Antwoord 10/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1980
5-1980 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielzoekers - Nakende opvangcrisis - Maatregelen en ontrading - Effect van de gebeurtenissen in TunesiŽ en LibiŽ
  Verzending vraag 4/4/2011
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1979
5-1981 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinen - Eerste klasse - Afschaffing
  Verzending vraag 4/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4728
5-1982 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Gebruik van producten uit de eerlijke handel - Criterium voor openbare aanbestedingen
  Verzending vraag 4/4/2011
  Antwoord 18/5/2011
5-1983 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federale wetenschappelijke instellingen - Gebruik van producten uit de eerlijke handel - Criterium voor openbare aanbestedingen
  Verzending vraag 4/4/2011
  Antwoord 19/5/2011
5-1984 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Loonkloof tussen vrouwen en mannen - Pensioenkloof
  Verzending vraag 4/4/2011
  Antwoord 4/7/2011
5-1985 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen - Geriatrische bedden - Aantallen - Bezettingsgraad
  Verzending vraag 4/4/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1986 Tommelein Bart (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ - Samenwerking met Google - Digitalisering van de archieven - Publieke toegankelijkheid via internet
  Verzending vraag 4/4/2011
  Antwoord 18/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1987
5-1987 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ - Samenwerking met Google - Digitalisering van de archieven - Publieke toegankelijkheid via internet
  Verzending vraag 4/4/2011
  Antwoord 19/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1986
5-1988 Fourny Dimitri (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn 163 Libramont-Bastenaken - Heropening - Studie
  Verzending vraag 6/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3938
5-1989 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Detentieconsulenten - Aantallen - Werking
  Verzending vraag 6/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4634
5-1990 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Magistraten - Diverse culturele achtergronden - Stand van zaken - Maatregelen en middelen
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 26/5/2011
5-1991 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Magistraten - Gendergelijkheid - Maatregelen
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 26/5/2011
5-1992 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Bedienaars van de erediensten - Aantallen - Vergoedingen
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 29/6/2011
5-1993 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis van Brugge - Situatie - Bevolking - Aantal cellen
  Verzending vraag 6/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4635
5-1994 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gerechtsdeurwaarders - Werking - Aantallen - Gerechtelijke onderzoeken
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 1/6/2011
5-1995 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Leden van de strijdkrachten - Gerechtelijke onderzoeken - Aantallen - Conclusies
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 26/9/2011
5-1996 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis van Antwerpen - Situatie - Bevolking - Aantal cellen
  Verzending vraag 6/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4636
5-1997 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Katholieke Kerk - Aantal bedienaars van de eredienst - Aantal kloosterlingen - Bezittingen - Vergoedingen
  Verzending vraag 6/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4637
5-1998 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis van Vorst - Situatie - Bevolking - Aantal cellen
  Verzending vraag 6/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4638
5-1999 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Lantin - Gevangenis - Situatie - Bevolking - Aantal cellen
  Verzending vraag 6/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4639
5-2000 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Rechtbank van koophandel van Brussel - Aantal behandelde zaken - Werkdruk - Verdeling tussen de arrondissementen
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 1/12/2011