Schriftelijke vragen van 5-10101 tot 5-10200

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-10101 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Waterzuivering - Inbreuk op Europese normen - Europees Hof voor Justitie - Boete - Reputatie
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 3/12/2013
5-10102 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Waterzuivering - Inbreuk op Europese normen - Europees Hof voor Justitie - Boete - Overleg met de gewesten - Verdeelsleutel - Maatregelen
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 8/4/2014
5-10103 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Baby's - Gewicht - Fijn stof - Impact - Ondergewicht
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10104 Maes Lieve (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Kadastrale inkomens - Aanpassing
  Verzending vraag 16/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-10105 Taelman Martine (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Parkeer- en verkeersboetes - CD-kentekens - Maatregelen - Wanbetalers
  Verzending vraag 16/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-10106 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Arbeidsongeschiktheid - Overschakeling - Invaliditeit in het kader van de ziekteverzekering - Werkhervatting
  Verzending vraag 16/10/2013
  Antwoord 30/1/2014
5-10107 Ide Louis (N-VA) minister van Werk  
  Loopbaanonderbreking voor medische bijstand - Unieke personen - Overzicht - Controlesysteem
  Verzending vraag 16/10/2013
  Antwoord 19/12/2013
5-10108 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  MediPrima - Openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Medische kosten - Verpleeginstellingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 16/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-10109 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen - Administratief centrum - Mutualiteiten - Reserves
  Verzending vraag 16/10/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Antwoord 12/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4778
5-10110 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Begraafplaats - Vandalisme - Grafschennis - Klachten - Vervolgingen - Straffen - Beveiliging
  Verzending vraag 16/10/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-10111 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Vuurwapens - Politioneel onderzoek - Inbeslagnames - Overzicht
  Verzending vraag 16/10/2013
  Antwoord 10/2/2014
5-10112 Faes Inge (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Brandstoffraude - Stookolie - Rode diesel - Benzinestations - Controles - Resultaten
  Verzending vraag 16/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-10113 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Windmolenparken - Relancemaatregelen - Lagere belastingen - Concessies - Tewerkstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10114 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verspreiding van corruptie naar het buitenland - Rapport van de niet-gouvernementele organisatie (ngo) Transparency International - Instrumenten in de strijd tegen de corruptie - Uitvoering
  Verzending vraag 17/10/2013
  Antwoord 9/1/2014
5-10115 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Overdracht van federale gebouwen aan de lokale politie - Correctiemechanisme - Verschuldigde bedragen - Provincie Luxemburg - Politiezones Aarlen, Aubange en Virton - Jaren 2012 en 2013
  Verzending vraag 17/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10116 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Marokko - Persvrijheid - Arrestatie van journalist Ali Anouzla - Democratisering
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 6/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10117
5-10117 Taelman Martine (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Marokko - Persvrijheid - Arrestatie van journalist Ali Anouzla - Democratisering
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 29/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10116
5-10118 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Telecombedrijven - Telefoon- en mailgegevens - Bewaarplicht - Misbruik voor marketingdoeleinden - Vernietiging - Privacy - Controles
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 29/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10119
5-10119 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Telecombedrijven - Telefoon- en mailgegevens - Bewaarplicht - Misbruik voor marketingdoeleinden - Vernietiging - Privacy - Controles
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 18/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10118
5-10120 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Arbeidsinspectie - Zichtbaarheid van de politie-uniformen - Veiligheidskledij - Opvolging
  Verzending vraag 18/10/2013
  Herkwalificatie 25/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4964
5-10121 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Federal Computer Crime Unit (FCCU) - Werking - Centralisatie
  Verzending vraag 18/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10122
5-10122 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Politie - Federal Computer Crime Unit (FCCU) - Werking - Centralisatie
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 5/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10121
5-10123 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Arbeidsinspectie - Zichtbaarheid van de politie-uniformen - Rapport - Verbeteringen - Processen-verbaal
  Verzending vraag 18/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10124 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Ziekenhuizen - Criminaliteit - Drugs - Wapens - Politie - Overzicht
  Verzending vraag 18/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10125 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Golfstaten - Wapenexport
  Verzending vraag 18/10/2013
  Herkwalificatie 9/12/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4449
5-10126 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Hulpdiensten - Urgente opdracht - Gebruik van pechstroken - Wettelijk kader
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 27/2/2014
5-10127 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Klachten - Bedeling van pakjes en pakketten
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 13/12/2013
5-10128 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Ombudsdienst - Jaarverslag - Kwaliteit van de dienstverlening - Klachten
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 22/11/2013
5-10129 Douifi Dalila (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds voor de beroepsziekten - Asbestfonds - Uitgekeerde bedragen - Erkenningen
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 13/12/2013
5-10130 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Koninklijk Conservatorium Brussel - Renovatie - Vennootschap - Budgettering - Kosten - Timing - Raad van bestuur - Stad Brussel - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 22/11/2013
5-10131 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Grafschennis - Processen-verbaal - Schade - Aantallen - Daders - Motieven
  Verzending vraag 18/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10132 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenis van Tilburg - Huurprijs - Huurtermijn - Toekomstperspectief
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 29/1/2014
5-10133 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  DNA-analyses - Aanbesteding - Gunning - Duits laboratorium Eurofins Medigenomix Forensik
  Verzending vraag 18/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10134 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Cyberaanvallen- Drugsbendes - Belgische containerbedrijven - Douanediensten - Cijfergegevens - Evolutie - Actieplan
  Verzending vraag 18/10/2013
  Rappel 6/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Antwoord 17/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10140
5-10135 Piryns Freya (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  de open terugkeerplaatsen
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 30/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3959
5-10136 Piryns Freya (Groen) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de erkenning van het fibromyalgiesyndroom
  Verzending vraag 18/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3825
5-10137 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Bpost - Cybercrime - Phishing - Evolutie
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 5/11/2013
5-10138 Lijnen Nele (Open Vld) eerste minister  
  Cybercriminaliteit - Oost-Europa - Europese reactie - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-10139 Lijnen Nele (Open Vld) eerste minister  
  Syrian Electronic Army - Acties - Cyberaanvallen - Opvolging
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-10140 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cyberaanvallen- Drugsbendes - Belgische containerbedrijven - Douanediensten - Cijfergegevens - Evolutie - Actieplan
  Verzending vraag 18/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 30/1/2014
  Herkwalificatie 5/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10134
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4868
5-10141 Lijnen Nele (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Cyberaanvallen- Drugsbendes - Belgische containerbedrijven - Douanediensten - Cijfergegevens - Evolutie - Actieplan
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 21/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10134
5-10142 Lijnen Nele (Open Vld) eerste minister  
  National Security Agency (NSA) - Adressenlijsten - Belgische slachtoffers - Gebruik voor andere doeleinden - Internetveiligheid - Cyberspionage
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10144
5-10143 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  National Security Agency (NSA) - Adressenlijsten - Belgische slachtoffers - Gebruik voor andere doeleinden - Internetveiligheid - Cyberspionage
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 3/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10144
5-10144 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  National Security Agency (NSA) - Adressenlijsten - Belgische slachtoffers - Gebruik voor andere doeleinden - Internetveiligheid - Cyberspionage
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 18/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10143
5-10145 Lijnen Nele (Open Vld) eerste minister  
  Kerncentrales - Cyberveiligheid - Kwetsbaarheden - Interne communicatie tussen onderdelen - Onderzoek - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10147
5-10146 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Kerncentrales - Cyberveiligheid - Kwetsbaarheden - Interne communicatie tussen onderdelen - Onderzoek - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 30/1/2014
  Herkwalificatie 5/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10147
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4869
5-10147 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Kerncentrales - Cyberveiligheid - Kwetsbaarheden - Interne communicatie tussen onderdelen - Onderzoek - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 30/1/2014
  Herkwalificatie 5/3/2014
  Antwoord 8/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10146
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4870
5-10148 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Telefoonbeveiliging - Vingerafdruk - Risico's - Cybercriminelen - Privacy
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 18/11/2013
5-10149 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Feestvuurwerk - Aanvragen - Processen-verbaal - Verwondingen - Klachten
  Verzending vraag 21/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10150 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Luchthavens - Veiligheidscontroles - Private bewakingsfirma's - Overtredingen - Overzicht
  Verzending vraag 21/10/2013
  Antwoord 24/2/2014
5-10151 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Deskundigen in strafzaken - Bezoldiging - Overzicht
  Verzending vraag 22/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10152 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verkeersboetes - Discriminatie tussen Belgen en buitenlanders - Touring - Slachtofferfonds - Intrekking van het rijbewijs
  Verzending vraag 22/10/2013
  Antwoord 25/3/2014
5-10153 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Uniform - Afschaffing - Veiligheidsprobleem - Vakbonden
  Verzending vraag 22/10/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10154 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Smokkelmedicijnen - Namaak - Verkoop op het internet - ďCybersquadĒ-cel - Oprichting - Overleg met de Europese douanediensten - Instrumenten
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 26/11/2013
5-10155 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Verenigde Naties - Verdrag - World Intellectual Property Organisation - "Marrakech Treaty to facilitate access to published works for persons who are blind, visually impaired, or otherwise print disabled" - Ratificatie - Auteursrecht
  Verzending vraag 22/10/2013
  Herkwalificatie 9/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4450
5-10156 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Belgische diplomaten in Londen - Niet betaalde boetes - "Congestion charge" - Terugvordering
  Verzending vraag 22/10/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10157 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Federale auteurswetgeving - Leesbeperking - Definitie - Uitbreiding
  Verzending vraag 22/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10158 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Verenigde Naties - World Intellectual Property Organisation - Verdrag - "Marrakech Treaty to facilitate access to published works for persons who are blind, visually impaired, or otherwise print disabled" - Aanpassingen - Gevolgen
  Verzending vraag 22/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10159 Defraigne Christine (MR) eerste minister  
  Eerste Wereldoorlog - Honderdste verjaardag - Herdenkingen - Slag bij Luik - Herdenking van de Belgische soldaten - Specifiek eerbetoon - Afwezigheid
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 20/11/2013
5-10160 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De afbouw van het opvangnetwerk voor asielzoekers
  Verzending vraag 22/10/2013
  Antwoord 30/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3889
5-10161 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  het uitwijzen van ingeburgerde en verankerde inwoners naar gevaarlijke landen
  Verzending vraag 22/10/2013
  Antwoord 24/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3980
5-10162 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  het lekken van informatie uit een individueel asieldossier
  Verzending vraag 22/10/2013
  Antwoord 24/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4014
5-10163 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De uiteenlopende behandeling van dossiers van besneden vrouwen
  Verzending vraag 22/10/2013
  Antwoord 24/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4092
5-10164 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Verboden verkoop van geneesmiddelen op het internet - Operatie PANGEA VI - Interpol - Inbeslagnames van geneesmiddelen - Balans - Aanbevelingen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 7/1/2014
5-10165 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de schrijnende toestanden bij de ambulancediensten
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 22/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3677
5-10166 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De evolutie van het beroep van tandarts tot een knelpuntberoep
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 13/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3678
5-10167 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de cijfers inzake eetstoornissen bij kinderen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Rappel 6/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Herkwalificatie 19/3/2014
  Antwoord 21/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3719
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4928
5-10168 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de pro-ana websites
  Verzending vraag 23/10/2013
  Rappel 6/1/2014
  Antwoord 30/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3720
5-10169 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het protocol met de mode-industrie in verband met te magere modellen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Rappel 6/1/2014
  Antwoord 30/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3721
5-10170 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de duur van een antibioticabehandeling
  Verzending vraag 23/10/2013
  Rappel 6/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3674
5-10171 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de kwaliteitstoets van sperma afkomstig van spermabanken
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3806
5-10172 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  het coronavirus
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 29/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3816
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10173
5-10173 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het coronavirus
  Verzending vraag 23/10/2013
  Rappel 6/1/2014
  Antwoord 10/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3816
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10172
5-10174 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de aspergillusschimmel
  Verzending vraag 23/10/2013
  Rappel 6/1/2014
  Antwoord 17/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3830
5-10175 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  de beperkte toegang tot zorg van kwetsbare mensen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 30/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10176 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-10176 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de beperkte toegang tot zorg van kwetsbare mensen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10175
5-10177 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De ratificatie door BelgiŽ van het verdrag van Oviedo
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 20/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3894
5-10178 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de werkzaamheden van de Evaluatiecel Palliatieve Zorg
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 30/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3897
5-10179 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het advies van de Hoge Gezondheidsraad inzake ichtiotherapie
  Verzending vraag 23/10/2013
  Rappel 6/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Herkwalificatie 19/3/2014
  Antwoord 21/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3831
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4929
5-10180 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de niet-invasieve prenatale test
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3926
5-10181 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De erkenning van de orthodontie
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3951
5-10182 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De vergoeding voor verzuimde afspraken bij zorgverstrekkers
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3963
5-10183 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de behandeling van lichte depressies
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3964
5-10184 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de terugvorderingen van geneeskundige prestaties bij de tariferings- en facturatiediensten
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3969
5-10185 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De verkorting van de verblijfsduur in de kraamkliniek
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3987
5-10186 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de dreigende mazelenepidemie
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4020
5-10187 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de nachtdiensten van de huisartsen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4021
5-10188 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de klachten over domperidone
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4023
5-10189 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de contingentering-lissage van artsen en tandartsen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4024
5-10190 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de coderingssystemen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 21/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4025
5-10191 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de erkenningsnormen voor borstklinieken
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4026
5-10192 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de bevoorrading van essentiŽle geneesmiddelen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4029
5-10193 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de elektronische accrediteringsaanvraag van artsen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4030
5-10194 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de fractionering van menselijk bloedplasma
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4035
5-10195 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de mondzorgassistent
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4038
5-10196 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  een aantal dossiers inzake reclame voor plastische chirurgie
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4040
5-10197 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de erkenning van de orthodontie
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4043
5-10198 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de vergoeding van heropnames
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4068
5-10199 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de ziekenhuispediaters
  Verzending vraag 23/10/2013
  Herkwalificatie 29/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4073
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4341
5-10200 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de bestendiging van de maatregel betreffende de financiering van contraceptie voor jongeren
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4088