Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Franco Seminara

130 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7598 Franco Seminara (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale groeihormonen - Cijfers - Trafiek - Import in BelgiŽ - Buitenlandse zendingen - Onderschepping - Middelen - Europese en buitenlandse douanediensten - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/5/2010 ) 22/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-7082
4-7537 Franco Seminara (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Selor - Toelatingsexamens - Definitie van de criteria - Gebrek aan nauwkeurigheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 ) 20/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7533 Franco Seminara (PS) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Militaire ondersteuning - Veiligheid van de Belgische soldaten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 14/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7532 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gepensioneerden - Beroepsactiviteiten - Fiscale druk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 14/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7531 Franco Seminara (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Dierenmishandeling - Slachtpaarden - Uit verkoop nemen in de grootwarenhuizen - Sensibilisering van de consumenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 14/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7530
4-7530 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dierenmishandeling - Slachtpaarden - Uit verkoop nemen in de grootwarenhuizen - Sensibilisering van de consumenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 14/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7531
4-7521 Franco Seminara (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) - Conferentie van Montreal van 29 maart tot 1 april 2010 - Rol van BelgiŽ - Veiligheid vliegtuigen - Verbetering - Denksporen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 9/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7518 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet - Wetsontwerp tot wijziging - Inhoud - Kwetsbare consumenten - Bescherming - Kredietplafond - Invoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 9/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7517
4-7517 Franco Seminara (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet - Wetsontwerp tot wijziging - Inhoud - Kwetsbare consumenten - Bescherming - Kredietplafond - Invoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 9/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7518
4-7499 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  INR - Ministerieel besluit van 29 juni 2009 - Wijziging - Prijsobservatorium - Boekhoudkundige documenten van de ondernemingen - Toegang - Verplichting - Uitbreiding tot alle lidstaten van de Europese Unie (EU) - Eventuele Europese richtlijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7494 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Speculatieve fondsen - Aasgierfondsen - Risico op vijandige speculatie - Geviseerde EU-lidstaten - Toestand in BelgiŽ - Verdediging - Maatregelen - Overleg met andere lidstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7493 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Notionele interesten - Stelsel van fiscale aftrekbaarheid van risicokapitaal -Gebruik - Voorwaarden inzake werkgelegenheid en investeringen -Budgettaire kosten 2010 - Toegankelijkheid van het stelsel voor KMO's - Streefdoelen van grote ondernemingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7492 Franco Seminara (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Agenten - Beschuldigingen - Beschuldiging van geweld - Bezwarende omstandigheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-7117
4-7454 Franco Seminara (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Kindsoldaten - Strijd - Actie van de Belgische regering - Steun aan basisorganisaties- Europees Voorzitterschap - Agenderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1645
4-7314 Franco Seminara (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Niet-bestelde brieven - Beheer - Verplichtingen - Terugzending aan de afzender - Termijn - Datum van terugzending - Vermelding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 26/3/2010
  Antwoord 3/5/2010
4-7313 Franco Seminara (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM/CICC) - Kadaster van de ondergrond - Stand van zaken - EfficiŽntie - Samenwerking met de gewesten - Aanleg van nieuwe leidingen - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 26/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7312
4-7312 Franco Seminara (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt (KLIM/CICC) - Kadaster van de ondergrond - Stand van zaken - EfficiŽntie - Samenwerking met de gewesten - Aanleg van nieuwe leidingen - Reglementering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 26/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7313
4-7310 Franco Seminara (PS) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Sint-Gillis - Bewakers - Afwezigheid wegens ziekte - Recordaantal - Redenen - Werkomstandigheden - Verbetering - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 26/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7307 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Personen met een handicap - Voertuig - Aankoop - Belasting over de toegevoegde waarde (btw) - Tarief van 6% - Terugbetaling - Initiatieven - Overbodige administratieve rompslomp - Eventuele oplossing door een tarief van 0%
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 26/3/2010
  Antwoord 22/4/2010
4-7178 Franco Seminara (PS) minister van Justitie  
  Justitie - Telefoontap - Kostprijs - Daling - Maatregelen - Contracten met de telecomoperatoren - Nieuwe onderhandelingen - Voorbeeld van Frankrijk en Nederland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7117 Franco Seminara (PS) minister van Justitie  
  Politie - Agenten - Beschuldigingen - Beschuldiging van geweld - Bezwarende omstandigheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 30/3/2010
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-7492
4-7082 Franco Seminara (PS) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegale groeihormonen - Cijfers - Trafiek - Import in BelgiŽ - Buitenlandse zendingen - Onderschepping - Middelen - Europese en buitenlandse douanediensten - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 7/4/2010
  Valt buiten de bevoegdheid 7/4/2010
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-7598
4-7080 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Aanbiedingen voor internetabonnementen - Prijs - Verlaging - Maatregelen - Eventuele splitsing van Belgacom - Eventuele hervorming van de sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7079 Franco Seminara (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Agressie in de treinen en in de stations - Cijfers - Toename - Veiligheidsplan van 2004 - Uitvoering - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 1/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7078
4-7078 Franco Seminara (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Agressie in de treinen en in de stations - Cijfers - Toename - Veiligheidsplan van 2004 - Uitvoering - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7079
4-7077 Franco Seminara (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Treinongeval te Halle - Staat van het Belgische spoorwegnet - Audit - Automatisch remsysteem - Ontbreken daarvan op de Belgische treinen - Beschikbare budgetten - Investeringen in het spoor door de Belgische Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 19/4/2010
4-7076 Franco Seminara (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Saint-Ghislain - Station - Halte voor de IC-verbinding Herstal (Luik)-Doornik - Opportuniteit - Verzoek van de verantwoordelijken van het station van Saint-Ghislain - Ontlasting van het station van Bergen - Studie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 23/4/2010
4-7075 Franco Seminara (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Quiťvrain - Station - Sluiting van het loket - Motieven - Aantrekkelijkheid van de gemeente - Nadeel - Gevolgen - Promotie van het gebruik van het openbaar vervoer - Milieu - Hinder
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 19/4/2010
4-7074 Franco Seminara (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - M6-rijtuigen - Defecten - Defecte deuren - Ongelukken - Cijfers - Controles en onderhoud - Bijzondere aandacht bij de opmaak van de aanbesteding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7066 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Groeihormonen - Consumptie in BelgiŽ - Cijfers - Consumptie bij de jongeren - Vooruitgang
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-7065 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Hospitalisatieverzekering - Wet van 20 juli 2007 -Uitvoeringsbesluiten - Premies - Berekening - Gezondheidsindex - Goedkeuring - Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) - Toestemming - Fout - Wettelijk karakter premieverhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-6993 Franco Seminara (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Olieproducten - Strategische voorraden - Site van Tertre-Saint-Ghislain - Vestiging - Gevolgen - Veiligheid - Effectenstudie - Seveso-kwalificatie - Wijziging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6987 Franco Seminara (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Vissen - Invoer - Strijd tegen de illegale vangsten - Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 - Belgische controleautoriteit - Aanwijzing- Vertraging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 12/3/2010
4-6810 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Kalmerende middelen, antidepressiva, slaapmiddelen en antipsychotica - Verkoop in BelgiŽ - Cijfers - Maatregelen om de stijgende verkoop te doen dalen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 4/2/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-6809 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - "Win for Life" - Tijdelijke en beperkte speciale uitgave "Vijfenzeventigste verjaardag van de Nationale Loterij" - FinanciŽle constructie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 ) 4/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6772 Franco Seminara (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nieuwe gezelschapsdieren (NGD) - Aantal - Verschil tussen de ramingen en de officiŽle cijfers - Fraude bij de invoer - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010 ) 2/2/2010
  Antwoord 2/3/2010
4-6771 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Microsoft Internet Explorer - Beveiliging - Problemen - Waarschuwingsmechanisme voor de verbruikers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010 ) 2/2/2010
  Antwoord 11/3/2010
4-6770 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Gsm - overmatig gebruik door de jeugd - Gevaren - Sensibiliseringscampagne - Identificatie van de nummers van minderjarigen - Sturen van reclame naar nummers van minderjarigen - Telecommunicatieoperatoren - Ethische code
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010 ) 2/2/2010
  Antwoord 11/3/2010
4-6769 Franco Seminara (PS) minister van Justitie  
  Hoven en Rechtbanken - Vermindering van het aantal bodes ter terechtzitting - Motivatie - Maatregel zonder overleg en reflectie - Werkritme - EfficiŽntie van het gerecht - Vrees van de bodes van de rechtbank van Bergen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010 ) 2/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6640 Franco Seminara (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Association rťgionale de santť et d'identification animales (ARSIA) - Kantoor van Bergen - Verhuis naar Ciney - Verantwoording - Personeel - Situatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010 ) 29/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6532 Franco Seminara (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Internet - Cybercriminaliteit - Uitbuiting van gebrek aan affectie - Strijd - Specifieke middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6531 Franco Seminara (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Kostprijs verzendingen - Internationale zending met aangegeven waarde - Internetsite - Gebrek aan informatie - Beheerscontract - Verplichting om de klant volledig te informeren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 3/5/2010
4-6530 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30†november 2009 betreffende cosmetische producten - Belgische wetgeving - Eventuele wijzigingen - Nanomateriaal - Van kracht zijnde bepalingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 2/3/2010
4-6529 Franco Seminara (PS) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Wet op de fiscale regularisatie van 2006 (art. 121 en volgende van de programmawet van 27 december 2005) - Negatieve gevolgen - Cel voor financiŽle informatieverwerking - Frauduleuze ondernemingen - Witwassen van geld - Dossiers overgemaakt aan het parket
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 1/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6528
4-6528 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Wet op de fiscale regularisatie van 2006 (art. 121 en volgende van de programmawet van 27 december 2005) - Negatieve gevolgen - Cel voor financiŽle informatieverwerking - Frauduleuze ondernemingen - Witwassen van geld - Dossiers overgemaakt aan het parket
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6529
4-6527 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Fiscale aangiften - Behandeling - Centralisatie - Centrum voor de verwerking van fiscale aangiften te Jambes - Achterstand - Gevolgen voor de terugbetalingen aan de belastingplichtigen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-6398 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Garantie op consumptiegoederen - Toepassingsproblemen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6397
4-6397 Franco Seminara (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Garantie op consumptiegoederen - Toepassingsproblemen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 28/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6398
4-6396 Franco Seminara (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Garantie op consumptiegoederen - Toepassingsproblemen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 22/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6398
4-6376 Franco Seminara (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Centra voor technische automobielinspectie - Wachttijden - Personeel - Tekort - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 26/1/2010
4-6331 Franco Seminara (PS) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Belgische ondernemingen - Boekhoudfraude - Omvang van het fenomeen - Toename - Aannemelijke oorzaken - Strijd tegen de fraude - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
4-6330 Franco Seminara (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zonnecentra - Koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra - Inbreuken - EnquÍte van Test-Aankoop - Bijkomende controle en straffen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Antwoord 18/12/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6329
4-6329 Franco Seminara (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Zonnecentra - Koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra - Inbreuken - EnquÍte van Test-Aankoop - Bijkomende controle en straffen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6330
4-6328 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Zonnecentra - Koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra - Inbreuken - EnquÍte van Test-Aankoop - Bijkomende controle en straffen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Antwoord 11/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6330
4-6261 Franco Seminara (PS) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - Budgettaire toestand - Sociale Maribel Toepassing Besteding budget Extra personeel Profiel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4946
4-6075 Franco Seminara (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Technische controle - Fiat 500 - Problemen - Controlecriteria - Betrouwbaarheid - Evaluatie - Uniformiteit op Europees niveau
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 15/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5069
4-6047 Franco Seminara (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Regionale brandweerdienst - Hervorming - Middelen - Bevriezing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 2/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4944
4-6030 Franco Seminara (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Internet - Cybercriminaliteit - Stijging - Bezorgdheid - Strijd - Politie - Middelen - Versterking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 11/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4773
4-5908 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Hospitalisatieverzekering - Kostprijs - Wetten van 20 juli 2007 en 17 juni 2009 - Uitvoeringsbesluiten - Medische index - Stand van zaken - Verzekeringsaanbod - Verzekeringscontracten privť en ziekenfonds - Wetsontwerp - Stand van de werkzaamheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 2/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5074
4-5893 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Belgacom - Misbruik van machtspositie - Concurrerende operatoren - Buitensporige aangerekende kosten - Klachten - Concurrentieregels - Respect - Belgisch Instituut voor de Post- en telecommunicatiediensten (BIPT) - Uit te voeren maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4772
4-5891 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Contracten - Vervaldata - Alarmsysteem van Test-Aankoop - Toepassing op handelszaken - Samenwerking - Dwingend wettelijk kader
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4695
4-5890 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Gsm - Facturen - Hoge prijzen in BelgiŽ - Tariefvermindering - Maatregelen - Belgisch Instituut van Post- en Telecommunicatiediensten - Regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4693
4-5880 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internetbanken - Beveiliging - Raad voor particulieren - Commissie voor het Bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) - Aanbevelingen voor de banken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4590
4-5879 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Europese internetsites voor de verkoop van elektronische apparaten - Onregelmatigheden - Studie van de Europese Commissie - Belgische internetsites - Controles - Europees recht op de e-handel - Toepassing - Consumentenbescherming - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4583
4-5867 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Telefoonoperatoren - sms - Te hoge tarieven in BelgiŽ - Europese eisen - Respect
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4342
4-5807 Franco Seminara (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Belgacom - Misbruik van machtspositie - Concurrerende operatoren - Buitensporige aangerekende kosten - Klachten - Concurrentieregels - Respect - Belgisch Instituut voor de Post- en telecommunicatiediensten (BIPT) - Uit te voeren maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4771
4-5735 Franco Seminara (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Hypermarkt Cora van Hornu HygiŽne Ernstige overtredingen In overeenstemming brengen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Controletaak Horeca en grootwarenhuizen Middelen Begroting 2010
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 16/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4948
4-5732 Franco Seminara (PS) minister van Justitie  
  Kansspelen - Verslaving - Studies - Onderzoek van de Kansspelcommissie (KSC) - Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010 - Prioriteit - Akkoorden inzake informatie-uitwisseling - Gokspelen op het internet - Reglementering - Initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5070
4-5728 Franco Seminara (PS) minister van Justitie  
  Sexting- Ontwikkeling in BelgiŽ- Klachten en processen - Cijfers - Toepasbare juridische instrumenten - Slachtoffers - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 15/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4947
4-5502 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werkgelegenheid - Verlies als gevolg van de sluiting van een onderneming - Reconversie-initiatieven - Omkadering - Crisis - Werkgelegenheidsbeleid - Verlenging maatregelen - Firma Preiss-Daimler Refractories in Saint-Ghislain - Faling - Werknemers - Lot
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4638
4-5388 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  taliaans viceconsulaat in Bergen - Sluiting - Geruchten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3823
4-5343 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Hospitalisatieverzekering - Kostprijs - Wetten van 20 juli 2007 en 17 juni 2009 - Uitvoeringsbesluiten - Medische index - Stand van zaken - Verzekeringsaanbod - Verzekeringscontracten privť en ziekenfonds - Wetsontwerp - Stand van de werkzaamheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5073
4-5342 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alcohol - Verkoop aan minderjarigen - Wet van 28 december betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank - Artikel 13 - Niet-naleving - EnquÍte van Radio Contact en het OIVO - Gegevens - Toepassing van de wet Evaluatie - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5071
4-5296 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Zelfdodingen - Hoge cijfers in BelgiŽ - Probleem van volksgezondheid - Bestrijding - Beleid - CoŲrdinatieproblemen - Begeleiding van individuen, menselijke banden en sociaal houvast - Valorisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4637
4-5254 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Obesitas - Chronische ziekte - Erkenning -Behandeling - Zorg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3822
4-5210 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Hospitalisatieverzekering - Kostprijs - Wetten van 20 juli 2007 en 17 juni 2009 - Uitvoeringsbesluiten - Medische index - Stand van zaken - Verzekeringsaanbod - Verzekeringscontracten privť en ziekenfonds - Wetsontwerp - Stand van de werkzaamheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 23/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5072
4-5187 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Internetbanken - Beveiliging - Raad voor particulieren - Commissie voor het Bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) - Aanbevelingen voor de banken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 3/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4588
4-5129 Franco Seminara (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Station van Bergen - Treinontsporing - Omstandigheden - Onderzoek - Middelen - Verantwoordelijkheden - Maatregelen om andere ongelukken te voorkomen - Infrastructuur - Betrouwbaarheid - Eventuele audit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 23/4/2010
4-5128 Franco Seminara (PS) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Media - Spellen en wedstrijden - Organisatie - Onethische wedstrijden - Beperking - Regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 6/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5127
4-5127 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Media - Spellen en wedstrijden - Organisatie - Onethische wedstrijden - Beperking - Regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5128
4-5126 Franco Seminara (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Media - Spellen en wedstrijden - Organisatie - Onethische wedstrijden - Beperking - Regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 11/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5128
4-5125 Franco Seminara (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Media - Spellen en wedstrijden - Organisatie - Onethische wedstrijden - Beperking - Regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 7/12/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5128
4-5124 Franco Seminara (PS) minister van Justitie  
  Media - Spellen en wedstrijden - Organisatie - Onethische wedstrijden - Beperking - Regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5128
4-5123 Franco Seminara (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Handelszaken - Winkeldiefstal - Aantal - Stijging - Studie Global Retail Theft Barometer - Rangschikking - Plaats van BelgiŽ - Bestrijding van het fenomeen - Initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5122
4-5122 Franco Seminara (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Handelszaken - Winkeldiefstal - Aantal - Stijging - Studie Global Retail Theft Barometer - Rangschikking - Plaats van BelgiŽ - Bestrijding van het fenomeen - Initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 17/12/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5123
4-5106 Franco Seminara (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Luchthaven Brussel-Nationaal - Bereikbaarheid Diaboloproject - Financiering - Passagiersbijdrage - Wijze van inning - Sancties - Informatiecampagne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4945
4-5105 Franco Seminara (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Treinen - Ongevallen - Aantal - Stijging - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4943
4-5074 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Hospitalisatieverzekering - Kostprijs - Wetten van 20 juli 2007 en 17 juni 2009 - Uitvoeringsbesluiten - Medische index - Stand van zaken - Verzekeringsaanbod - Verzekeringscontracten privť en ziekenfonds - Wetsontwerp - Stand van de werkzaamheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5073
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5908
4-5073 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Hospitalisatieverzekering - Kostprijs - Wetten van 20 juli 2007 en 17 juni 2009 - Uitvoeringsbesluiten - Medische index - Stand van zaken - Verzekeringsaanbod - Verzekeringscontracten privť en ziekenfonds - Wetsontwerp - Stand van de werkzaamheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5074
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5343
4-5072 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Hospitalisatieverzekering - Kostprijs - Wetten van 20 juli 2007 en 17 juni 2009 - Uitvoeringsbesluiten - Medische index - Stand van zaken - Verzekeringsaanbod - Verzekeringscontracten privť en ziekenfonds - Wetsontwerp - Stand van de werkzaamheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5074
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5210
4-5071 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alcohol - Verkoop aan minderjarigen - Wet van 28 december betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank - Artikel 13 - Niet-naleving - EnquÍte van Radio Contact en het OIVO - Gegevens - Toepassing van de wet Evaluatie - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5342
4-5070 Franco Seminara (PS) minister van Justitie  
  Kansspelen - Verslaving - Studies - Onderzoek van de Kansspelcommissie (KSC) - Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010 - Prioriteit - Akkoorden inzake informatie-uitwisseling - Gokspelen op het internet - Reglementering - Initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5732
4-5069 Franco Seminara (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Technische controle - Fiat 500 - Problemen - Controlecriteria - Betrouwbaarheid - Evaluatie - Uniformiteit op Europees niveau
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6075
4-4948 Franco Seminara (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Hypermarkt Cora van Hornu HygiŽne Ernstige overtredingen In overeenstemming brengen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Controletaak Horeca en grootwarenhuizen Middelen Begroting 2010
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5735
4-4947 Franco Seminara (PS) minister van Justitie  
  Sexting- Ontwikkeling in BelgiŽ- Klachten en processen - Cijfers - Toepasbare juridische instrumenten - Slachtoffers - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5728
4-4946 Franco Seminara (PS) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - Budgettaire toestand - Sociale Maribel Toepassing Besteding budget Extra personeel Profiel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6261
4-4945 Franco Seminara (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Luchthaven Brussel-Nationaal - Bereikbaarheid Diaboloproject - Financiering - Passagiersbijdrage - Wijze van inning - Sancties - Informatiecampagne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Valt buiten de bevoegdheid 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5106
4-4944 Franco Seminara (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Regionale brandweerdienst - Hervorming - Middelen - Bevriezing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6047
4-4943 Franco Seminara (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Treinen - Ongevallen - Aantal - Stijging - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Valt buiten de bevoegdheid 24/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5105
4-4942 Franco Seminara (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Melksector - Beheer - Europese Rekenkamer - Rapport - Behoud van de quota - Positie van Europees Commissaris Fischer Boel, belast met landbouw en plattelandsontwikkeling - Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 ) 6/11/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4773 Franco Seminara (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Internet - Cybercriminaliteit - Stijging - Bezorgdheid - Strijd - Politie - Middelen - Versterking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6030
4-4772 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Belgacom - Misbruik van machtspositie - Concurrerende operatoren - Buitensporige aangerekende kosten - Klachten - Concurrentieregels - Respect - Belgisch Instituut voor de Post- en telecommunicatiediensten (BIPT) - Uit te voeren maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4771
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5893
4-4771 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Belgacom - Misbruik van machtspositie - Concurrerende operatoren - Buitensporige aangerekende kosten - Klachten - Concurrentieregels - Respect - Belgisch Instituut voor de Post- en telecommunicatiediensten (BIPT) - Uit te voeren maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4772
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5807
4-4770 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Postbodes - Arbeidsongeschiktheid - AbsenteÔsme - Uitsluitingsbeleid - Ongegrond ontslag - Werkomstandigheden - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009 ) 15/10/2009
  Antwoord 9/11/2009
4-4696 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Plastische chirurgie - Praktijk - Wetgeving - Evolutie - Specifieke opleiding van de artsen - Beperking van de esthetische ingrepen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Antwoord 12/11/2009
4-4695 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Contracten - Vervaldata - Alarmsysteem van Test-Aankoop - Toepassing op handelszaken - Samenwerking - Dwingend wettelijk kader
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5891
4-4694 Franco Seminara (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Europese melkproducenten - Crisis - Melklozing - Verzending van melk naar Afrikaanse landen getroffen door hongersnood - Voorstel - Kritiek van niet-gouvernementele organisaties (ngoís)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Antwoord 9/11/2009
4-4693 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Gsm - Facturen - Hoge prijzen in BelgiŽ - Tariefvermindering - Maatregelen - Belgisch Instituut van Post- en Telecommunicatiediensten - Regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 6/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5890
4-4665 Franco Seminara (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Verkeersongevallen - Opruiming- Levensmiddelenvervoer - Verspilling - Mogelijk sorteren en recupereren van voedingswaren - Samenwerking met de gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Antwoord 12/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3827
4-4638 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werkgelegenheid - Verlies als gevolg van de sluiting van een onderneming - Reconversie-initiatieven - Omkadering - Crisis - Werkgelegenheidsbeleid - Verlenging maatregelen - Firma Preiss-Daimler Refractories in Saint-Ghislain - Faling - Werknemers - Lot
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5502
4-4637 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Zelfdodingen - Hoge cijfers in BelgiŽ - Probleem van volksgezondheid - Bestrijding - Beleid - CoŲrdinatieproblemen - Begeleiding van individuen, menselijke banden en sociaal houvast - Valorisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5296
4-4590 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internetbanken - Beveiliging - Raad voor particulieren - Commissie voor het Bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) - Aanbevelingen voor de banken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 25/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4589
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5880
4-4589 Franco Seminara (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Internetbanken - Beveiliging - Raad voor particulieren - Commissie voor het Bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) - Aanbevelingen voor de banken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 25/9/2009
  Antwoord 12/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4590
4-4588 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Internetbanken - Beveiliging - Raad voor particulieren - Commissie voor het Bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) - Aanbevelingen voor de banken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 25/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4590
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5187
4-4583 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Europese internetsites voor de verkoop van elektronische apparaten - Onregelmatigheden - Studie van de Europese Commissie - Belgische internetsites - Controles - Europees recht op de e-handel - Toepassing - Consumentenbescherming - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 25/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4582
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5879
4-4582 Franco Seminara (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Europese internetsites voor de verkoop van elektronische apparaten - Onregelmatigheden - Studie van de Europese Commissie - Belgische internetsites - Controles - Europees recht op de e-handel - Toepassing - Consumentenbescherming - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 ) 25/9/2009
  Antwoord 19/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4583
4-4397 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Huidig beleid - Sluiting van postkantoren - Opdrachten openbare dienstverlening -Gemeentelijke postagentschappen - Plan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009 ) 11/9/2009
  Antwoord 9/11/2009
4-4392 Franco Seminara (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Energie - Tarieven - Ophanden zijnde verhoging - Bedragen - Onderhandelingen tussen de Commissie voor de Regularisering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) en de Waalse en Brusselse verdelers - Nucleaire rente - Eventuele verdwijning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009 ) 11/9/2009
  Antwoord 19/10/2009
4-4388 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  iPhone - Onploffingen - Preventief onderzoek Klachten - Eventuele terugtrekking van het apparaat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/10/2009 ) 11/9/2009
  Antwoord 28/10/2009
4-4355 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Quaregnon - Station - Sluiting - Geruchten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 9/9/2009
  Antwoord 30/9/2009
4-4342 Franco Seminara (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Telefoonoperatoren - sms - Te hoge tarieven in BelgiŽ - Europese eisen - Respect
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5867
4-4341 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Achtergelaten katten - Groot aantal - Sterilisatiecampagne - Financiering - Raad voor Dierenwelzijn - Gunstig advies voor sterilisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 13/10/2009
4-4340 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Banken - Traders - Vergoedingen - Polemiek - Frans bonus-malussysteem - Eventuele toepassing in BelgiŽ - Gemengde commissie Senaat-Kamer van Volksvertegenwoordigers over de bancaire en financiŽle crisis - Besluiten - Follow-up - Voorstellen van de regerin
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 7/9/2009
  Antwoord 23/9/2009
4-3864 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Uitzendbureaus -Discriminerende praktijken ten opzichte van allochtonen Fťdťration gťnťrale du travail de Belgique (FGTB) Initiatief om de namen van de discriminerende bureaus openbaar te maken Wet tot beteugeling van discriminaties - Toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Rappel 7/9/2009
  Antwoord 22/10/2009
4-3855 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Tax-on-web Gebruik door de belastingplichtige Aanmoediging Beloning Toegang tot het internet Zwak deel van de bevolking - Discriminatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 1/9/2009
4-3854 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Banken Overheidssteun Stimulatie en duurzaamheid economie Leningen aan particulieren Buitensporige tariefvoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 1/9/2009
4-3827 Franco Seminara (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersongevallen - Opruiming- Levensmiddelenvervoer - Verspilling - Mogelijk sorteren en recupereren van voedingswaren - Samenwerking met de gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 14/7/2009
  Antwoord 29/9/2009
  Valt buiten de bevoegdheid 29/9/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-4665
4-3824 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Saint-Ghislain - Station - Opslag van chemische producten- Eventueel gevaar voor de bevolking - Wetgeving op het vervoer van gevaarlijke goederen - Toepassing in BelgiŽ - Maatregelen genomen door de NMBS
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 14/7/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-3823 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  taliaans viceconsulaat in Bergen - Sluiting - Geruchten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 14/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5388
4-3822 Franco Seminara (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Obesitas - Chronische ziekte - Erkenning -Behandeling - Zorg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 ) 14/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5254