Auteurs- en sprekersregister betreffende "Brotchi Jacques" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Artsen-specialisten - Kadaster - Stand van zaken (5-8467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8467
Baby's die zwemmen (Zwembaden : verband tussen blootstelling aan chloor en opduiken van astma) (5-71)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-15
p. 8-12 5-15 p. 8-12 (PDF)
Budget van het RIZIV bestemd voor huizen voor respijtzorg (5-1210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1210
De Wereld Diabetes Dag : evaluatie van de situatie en maatregelen die genomen werden om de epidemie in België te bestrijden (5-273)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-34
p. 30-31 5-34 p. 30-31 (PDF)
De bestrijding van kanker (WGO - Nationaal Kankerplan - Antioxidanten) (5-1300)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139
p. 7-8 5-139 p. 7-8 (PDF)
De bevallingen in instellingen buiten het ziekenhuis (5-7354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7354
De correcte vergoeding van de kosten verbonden aan een orgaandonatie door een levende donor (5-1181)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-93 COM
p. 19-21 5-93 COM p. 19-21 (PDF)
De forensische geneeskunde (Ontoereikende financiering - Erg laag aantal autopsieën) (5-889)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-94
p. 28-31 5-94 p. 28-31 (PDF)
De legalisering van geneesmiddelen die cannabinoïden bevatten in een therapeutische context (Geneesmiddelen op basis van cannabis - Sativex) (5-4069)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 5-6 5-267 COM p. 5-6 (PDF)
De mazelenepidemie (Inenting) (5-222)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-27
p. 9-11 5-27 p. 9-11 (PDF)
De oprichting van een kadaster van verpleegkundigen (5-250)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-31 COM
p. 8-10 5-31 COM p. 8-10 (PDF)
De pretecho's (Echo's van de foetus als aandenken - Risico's) (5-2065)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 26-28 5-139 COM p. 26-28 (PDF)
De quota van RIZIV-nummers en de planning van het medisch aanbod (Contingentering - Artsen - Numerus clausus - Kadaster van de beoefenaars van de gezondheidsberoepen) (5-1165)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-123
p. 8-11 5-123 p. 8-11 (PDF)
De resultaatsgebonden bezoldiging van de Franse artsen (5-959)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-99
p. 9-11 5-99 p. 9-11 (PDF)
De sensibiliseringsmaatregelen die de regering wil nemen met betrekking tot de resistentie tegen antibiotica (5-1129)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-93 COM
p. 16-19 5-93 COM p. 16-19 (PDF)
De situatie van de jonge afgestudeerden in de kinesitherapie (Examen na het einde van de studies om een RIZIV-nummer te verkrijgen - Kadaster) (5-342)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-40
p. 5-7 5-40 p. 5-7 (PDF)
De terugbetaling van de "continuous glucose monitoring" voor type 1-diabetici in België (5-722)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-81
p. 11-13 5-81 p. 11-13 (PDF)
De terugbetaling van de behandelingen van hepatitis en het uitstel van het plan tegen hepatitis (5-1341)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-143
p. 13-15 5-143 p. 13-15 (PDF)
De terugbetaling van mammografieën (Aansporing voor vrouwen om zich te laten onderzoeken) (5-688)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-64 COM
p. 18-21 5-64 COM p. 18-21 (PDF)
De toekomst van het kadaster van verpleegkundigen en het tekort aan verpleegkundigen (5-105)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-20
p. 15-17 5-20 p. 15-17 (PDF)
De toename van antisemitisme in België (5-928)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-97
p. 25-27 5-97 p. 25-27 (PDF)
De toename van het aantal HIV-besmettingen in België (5-315)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-37
p. 23-26 5-37 p. 23-26 (PDF)
De transversale criteria voor erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten (Ontwerp tot actualisering van het ministerieel besluit van 30 april 1999) (5-1406)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-148
p. 27-29 5-148 p. 27-29 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Jacques Brotchi, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Een volledig kadaster van artsen-specialisten (5-90)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-20 COM
p. 7-10 5-20 COM p. 7-10 (PDF)
Herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Verkiezing, samenstelling en werking van de Raad]) (5-499)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi en Gérard Deprez
5-499/1
p. 1-4 5-499/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Samenstelling en werking van haar regering]) (5-696)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren Gérard Deprez en Jacques Brotchi
5-696/1
p. 1-4 5-696/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Het Kankerplan 2012 en de oprichting van een centrum voor hadrontherapie in België (Haalbaarheid - Hersentumoren) (5-401)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-46
p. 16-18 5-46 p. 16-18 (PDF)
Het aantal horecazaken dat niet aan de normen van het FAVV voldoet (Voedselhygiëne) (5-59)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-13
p. 12-14 5-13 p. 12-14 (PDF)
Het advies van de Hoge Raad voor de gezondheid om het gebruik van voedingsmiddelen met palmolie te beperken (5-4071)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 6-8 5-267 COM p. 6-8 (PDF)
Het beleid inzake sociale zaken en volksgezondheid (5-2007)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi
5-2007/1
p. 1-19 5-2007/1 p. 1-19 (PDF)
Het budget van het RIZIV dat aan respijthuizen wordt toegekend (Plaatsen waar zwaar zieke kinderen even terechtkunnen zodat hun ouders op adem kunnen komen) (5-92)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-20 COM
p. 10-11 5-20 COM p. 10-11 (PDF)
Het coronavirus en de pelgrimstocht naar Mekka (5-1108)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-114
p. 27-29 5-114 p. 27-29 (PDF)
Het steriliseren van spenen door injectie van ethyleenoxyde in de Belgische kraaminrichtingen (Kankerverwekkend gas) (5-302)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-36
p. 15-17 5-36 p. 15-17 (PDF)
Het uitwerken van een kadaster van activiteiten van de geneesheren-specialisten (5-669)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-76
p. 9-11 5-76 p. 9-11 (PDF)
Kostprijs van het vervoer van dialysepatiënten per ziekenwagen (5-1211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1211
Multiresistente tuberculose (5-94)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-19
p. 12-14 5-19 p. 12-14 (PDF)
Onkosten voor de behandeling van multiple sclerose - bijdrage van de ziekteverzekering (5-1212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-1212
Opstellen van een kadaster van verpleegkundigen (5-1213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1213
Pretecho's - Hoge Gezondheidsraad - Advies - Standpunt (5-6822)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6822
Rilatine (5-11065)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11065
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde artikel 30 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens in aangepaste vorm op te nemen in artikel 11 (Zelfverwijzende bepaling waardoor het onmogelijk wordt grondwettelijke principes te gebruiken op een manier die tegen deze principes indruist) (5-1934)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Jacques Brotchi, Gérard Deprez en François Bellot en mevrouw Christine Defraigne
5-1934/1
p. 1-4 5-1934/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde een artikel 10bis in te voegen tot vaststelling van de neutraliteit van de Staat en de onpartijdigheid van zijn optreden (5-1933)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Gérard Deprez, Jacuques Brotchi en François Bellot en mevrouw Christine Defraigne
5-1933/1
p. 1-8 5-1933/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een nieuwe bevoegdheidsverdeling inzake jeugdbescherming (Bevoegdheid inzake bepaling en uitvoering van maatregelen t.o.v. minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd : federale bevoegdheid) (5-540)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois, Armand De Decker, Gérard Deprez, Richard Miller en Jacques Brotchi
5-540/1
p. 1-4 5-540/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (5-1284)      
  Amendementen nrs 1 tot 13 van de heren Jacques Brotchi en Armand De Decker
5-1284/2
p. 1-4 5-1284/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 30 van de heer Jacques Brotchi
5-1284/4
p. 2 5-1284/4 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 26 tot 29, 31 en 32 van mevrouw Marie Arena en de heer Jacques Brotchi c.s.
5-1284/4
p. 1-3 5-1284/4 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 37 van de heer Brotchi c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-1284/7
p. 1 5-1284/7 p. 1 (PDF)
  Bespreking
5-56
p. 21-26 5-56 p. 21-26 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding (Algemeen beleid inzake armoedbestrijding - Inkomen en werk - Gezondheidszorg - Huisvesting en energie - Specifieke aanbevelingen en doelgroepenbeleid) (5-254)      
  Amendementen nrs 6 tot 13 van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-254/2
p. 3-5 5-254/2 p. 3-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting (5-328)      
  Amendementen nrs 3 tot 6, 15 en 16 van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-328/2
p. 3-5 5-328/2 p. 3-5 (PDF)
  5-328/2
p. 9 5-328/2 p. 9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking (5-1252)      
  Bespreking
5-50
p. 35-42 5-50 p. 35-42 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opvang van personen met een handicap met een bijkomende psychische stoornis of ernstige gedragsstoornis, in het bijzonder, voor deze voor wie een ziekenhuisopname is vereist (Problematiek van de "Dubbele Diagnose" - Studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Projecten en proefprojecten) (5-2201)      
  Voorstel van de heren André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi en de dames Cindy Franssen, Leona Detiège en Nele Lijnen
5-2201/1
p. 1-13 5-2201/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel, om haar rang te verhogen tot die van "Diplomatieke Zending" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel) (5-1234)      
  Amendement nr 1 van de heren Jacques Brotchi en Armand De Decker
5-1234/2
p. 1 5-1234/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
5-58
p. 20-22 5-58 p. 20-22 (PDF)
  5-58
p. 24-29 5-58 p. 24-29 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het vrouwelijk ondernemerschap (5-686)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-686/1
p. 1-5 5-686/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van CVS/ME (Chronisch vermoeidheidssyndroom of myalgische encefalomyelitis) (5-2036)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Jacques Brotchi en André du Bus de Warnaffe
5-2036/1
p. 1-8 5-2036/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011 (5-1109)      
  Aangehouden stemming en stemverklaring van de heer Jacques Brotchi
5-30
p. 54-55 5-30 p. 54-55 (PDF)
  5-30
p. 60-61 5-30 p. 60-61 (PDF)
Voorstel van resolutie om systematisch testen van fysieke fitheid in te voeren in de scholen van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap in de loop van het jaar waarin het getuigschrift van lager onderwijs wordt uitgereikt (5-1242)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Jacques Brotchi
5-1242/1
p. 1-6 5-1242/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over internationale kinderontvoeringen door een ouder (5-197)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Jacques Brotchi, Gérard Deprez en Richard Miller
5-197/1
p. 1-8 5-197/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in België (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de Jodenvervolging in België tijdens de Tweede Wereldoorlog) (5-1370)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Jacques Brotchi, Jacky Morael en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Freya Piryns
5-1370/1
p. 1-6 5-1370/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
5-89
p. 38-54 5-89 p. 38-54 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de democratische controle bij de tenuitvoerlegging van het Begrotingspact aan te scherpen (Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en governance : oprichting van een interparlementaire conferentie om het begrotingsbeleid te bespreken - Oprichting van een conferentie) (5-1988)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Gérard Deprez en Jacques Brotchi
5-1988/1
p. 1-5 5-1988/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde fruit en groenten in korte ketensystemen vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde (5-1518)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-1518/1
p. 1-6 5-1518/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het normatieve kader voor alle personeelsleden van een federale overheidsdienst die bij de uitoefening van hun functie moeten reizen en in het buitenland verblijven, te verstrengen (Dienstreizen - Uitgaven voor kandidaatstellingen voor internationale functies) (5-1240)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
5-1240/1
p. 1-6 5-1240/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het onderzoek naar hormoonontregelaars en ter bestrijding van de schadelijke gevolgen ervan voor de bevolking en de ecosystemen (5-1144)      
  Algemene bespreking
5-43
p. 43-47 5-43 p. 43-47 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie (5-575)      
  Bespreking
5-58
p. 29-32 5-58 p. 29-32 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van de automatische toekenning van gratis juridische bijstand en rechtsbijstand aan iemand die als "slachtoffer van mensenhandel" wordt erkend (Wijziging KB 18 december 2003) (5-1941)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-1941/1
p. 1-3 5-1941/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verhoging van de status van de Palestijnse vertegenwoordiging in België (5-1233)      
  Bespreking
5-58
p. 20-22 5-58 p. 20-22 (PDF)
  5-58
p. 24-29 5-58 p. 24-29 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd dat België een grotere financiële bijdrage levert aan het museum van Auschwitz-Birkenau in Polen (5-675)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-675/1
p. 1-5 5-675/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven (5-2479)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven (Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorptie van ijzer voordoet via de ingewanden - Zie ook doc. 5-1543 en 5-1550) (5-1559)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (5-2740)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
   Samenstelling van de Raad voor Medische Esthetiek
5-2740/2
p. 2 5-2740/2 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I) (5-1995)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 48-50 5-94 p. 48-50 (PDF)
   Niet-conventionele praktijken - Afschaffing van de procedure van bekrachtiging door een wet van de in de Ministerraad overlegde KB's - Voorafgaande medische diagnose - Acupunctuur - Bespreking in het federaal parlement
5-94
p. 48 5-94 p. 48 (PDF)
   Uitbreiding van het wettelijk kader voor de biobanken
5-94
p. 48-49 5-94 p. 48-49 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (II) (Medische controle ziekteverzekering : Kamers van eerste aanleg en van beroep - Eedaflegging van de leden - Vermijden van het uitstel van een zitting wanneer leden afwezig zijn zonder voorafgaande verwittiging) (5-1996)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 48-50 5-94 p. 48-50 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid (Besparingsmaatregelen in de sector van de geneesmiddelen - Farmaceutische specialiteiten voorgeschreven op stofnaam - Referentieterugbetalingssysteem - Persoonlijk aandeel van de patiënten - Prijsvolumecontracten - Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen - Generische geneesmiddelen - Prijsblokkering voor het jaar 2012 - Wijziging wet betreffende verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wet 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, wet 6 augustus 1993 houdende sociale en diverse bepalingen) (5-1465)      
  Verslag van de heren Louis Ide en Jacques Brotchi
5-1465/3
p. 1-14 5-1465/3 p. 1-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca (Wijziging wet 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders : bijzondere toepassingsmodaliteiten voor bepaalde categorieën werknemers - Wijziging KB 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling - Wijziging WIB 1992 : afzonderlijke aanslagvoet van 33 pct. op de belastbare bezoldigingen) (5-2290)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi
5-2290/2
p. 1 5-2290/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-121
p. 61-63 5-121 p. 61-63 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van sociale zekerheid (Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op invoering solidariteitsbijdrage, KB 5 november 2002 tot instelling van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en KB 14 juli 1995) (5-1166)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van afdeling 3 van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002 (Bijdragevermindering voor werkgevers van het hotelbedrijf die het geregistreerd kassasysteem gebruiken) (5-2289)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi
5-2289/2
p. 1-9 5-2289/2 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-121
p. 61-63 5-121 p. 61-63 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen bestemd voor transplantatie - Register van levende donoren - Opvolging na de transplantatie - Bescherming van personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken en van kinderen - Opdrachten van de orgaanuitwisselingsorganisatie - Omzetting richtlijn 2010/53/EU) (5-1641)      
  Algemene bespreking
5-68
p. 33-37 5-68 p. 33-37 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende anoniem bevallen (5-502)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi en François Bellot en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-502/1
p. 1-10 5-502/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid (Wijziging artikel 143 WIB 1992 - Wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van het KB van 14 juli 1995 waarbij sommige catgorieën studenten uit het toepassingsgebeid van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 worden gesloten - Arbeidsduur - Socialezekerheidsbijdragen en solidariteitsbijdragen) (5-87)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel om de consument beter te beschermen in het kader van een minnelijke invordering van schulden (Striktere controles en sancties voor de gerechtsdeurwaarders - Tuchtrecht - Voorafgaandelijke inschrijving bij Economische zaken voor advocaten en gerechtsdeurwaarders - Wijziging artikelen 531 en 532 Gerechtelijk Wetboek - Wijziging wet 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument) (5-2003)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez en Jacques Brotchi en mevrouw Christine Defraigne
5-2003/1
p. 1-16 5-2003/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde bij de berechting van zware feiten gepleegd door een minderjarige ouder dan zestien jaar, de publicatie en verspreiding toe te staan van het verslag van de debatten voor de rechtbank (5-706)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois, Gérard Deprez en Jacques Brotchi
5-706/1
p. 1-3 5-706/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de schorsing van de politieke rechten automatisch uit te spreken als bijkomende straf bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (5-391)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi en Alain Courtois
5-391/1
p. 1-3 5-391/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken (o.a. oprichting bij FOD Justitie van een Nationale Raad ter bestrijding van seksuele uitbuiting) (5-1960)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi, Armand De Decker, Gérard Deprez, Alain Courtois, Richard Miller en François Bellot
5-1960/1
p. 1-33 5-1960/1 p. 1-33 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de studiejaren in aanmerking te nemen bij de cumulatie van het pensioen met een toegelaten activiteit (o.a. beroepen die lange jaren van studie hebben gevergd - Wijziging van het KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen) (5-2474)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-2474/1
p. 1-5 5-2474/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde jongeren financieringssteun te verstrekken om hun rijopleiding te helpen betalen (Financiële steun van jongeren met weinig inkomsten door hen een renteloze lening aan te bieden) (5-739)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Dominique Tilmans
5-739/1
p. 1-4 5-739/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel ter aanvulling van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, teneinde roken te verbieden in een voertuig waarin minderjarigen jonger dan zestien jaar aanwezig zijn (5-2480)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez en Jacques Brotchi en mevrouw Christine Defraigne
5-2480/1
p. 1-12 5-2480/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de aftrek van giften in natura aan sociale, milieu- en gezondheidsinstellingen mogelijk te maken (5-718)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi en Alain Courtois
5-718/1
p. 1-3 5-718/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 185, § 1, van het Wetboek van strafvordering, teneinde de aanwezigheid van politie op de terechtzittingen in de correctionele rechtbanken verplicht te maken (5-452)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Alain Courtois, Jacques Brotchi en Gérard Deprez
5-452/1
p. 1-4 5-452/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik (5-1274)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Philippe Mahoux, Louis Ide, Jacques Brotchi, Wouter Beke, Francis Delpérée, Bert Anciaux en François Bellot en de dames Martine Taelman en Fabienne Winckel
5-1274/1
p. 1-10 5-1274/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 433novies van het Strafwetboek (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de verbeurdverklaring van de onroerende goederen) (Tweede nieuw opschrift : Wetsontwerp tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring) (Mogelijk maken van de verbeurdverklaring van onroerende goederen die bij mensenhandel werden gebruikt) (5-1881)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-1881/1
p. 1-3 5-1881/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof (5-687)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-687/1
p. 1-4 5-687/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-60
p. 28 5-60 p. 28 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van het maximale gehalte aan transvetzuren en palmolie (in levensmiddelen) (5-1203)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-1203/1
p. 1-8 5-1203/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot bescherming van de uitoefening van de door de Grondwet en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden gewaarborgde rechten (Invoering in het Strafwetboek van een bepaling die de beslissings- en handelingsvrijheid van eenieder wil beschermen tegen personen of verenigingen [zoals sekten] die er misbruik van maken) (5-719)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Jacques Brotchi
5-719/1
p. 1-4 5-719/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot efficiëntere bestrijding van schijnhuwelijken en ter bestrijding van schijnwettelijke samenwoning (Wijziging artikelen 63, 64, 167 Burgerlijk Wetboek en invoeging artikel 1467/1 - Wijziging Wetboek internationaal privaatrecht, wet 31 december 1851 m.b.t. de consulaten, wet 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister voor natuurlijke personen, wet 15 december 1980 betreffende toegang, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen en artikel 569 Gerechtelijk Wetboek) (5-701)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez, Alain Courtois, Armand De Decker en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-701/1
p. 1-10 5-701/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot het gebruik van het eHealth-platform voor het registreren van orgaandonatie (5-666)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Marleen Temmerman
5-666/3
p. 1-54 5-666/3 p. 1-54 (PDF)
Wetsvoorstel tot het strafbaar stellen van commerciële orgaanhandel en orgaantoerisme (5-677)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Marleen Temmerman
5-677/2
p. 1 5-677/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verbieden van bisphenol A in kassabonnen en in ontvangstbewijzen van kredietkaarten (5-1037)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-1037/1
p. 1-5 5-1037/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op bisfenol A in recipiënten voor voedingsmiddelen (5-821)      
  Algemene bespreking
5-43
p. 43-47 5-43 p. 43-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot legalisering van de aanschaf, het bezit, het dragen en het gebruik van pepperspray door particulieren en ambtenaren van een uitbater van een openbaar vervoernetwerk (5-451)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi en Alain Courtois
5-451/1
p. 1-16 5-451/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie (Besmetting met het hepatitis B- of C-virus of HIV-besmetting [Aids]) (5-500)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heer Jacques Brotchi
5-500/1
p. 1-11 5-500/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten (5-282)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, François Bellot en Gérard Deprez en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-282/1
p. 1-20 5-282/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van verpleegkundigen (5-283)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, François Bellot et Gérard Deprez et de Mmes Christine Defraigne et Dominique Tilmans
5-283/1
p. 1-23 5-283/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een transplantatienetwerk in België (Orgaantransplantaties) (5-667)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Marleen Temmerman
5-667/2
p. 1 5-667/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd (5-63)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-63/1
p. 1-15 5-63/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek (5-383)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-383/1
p. 1-31 5-383/1 p. 1-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen) (Plastische chirurgie) (5-61)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-61/1
p. 1-10 5-61/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren) (5-62)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-62/1
p. 1-8 5-62/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek (Nut van een wetgevend initiatief - Invoering van nieuwe begrippen : ongewone en gewone sterfgevallen - Centrale rol van de schouwarts - Taak van de instituten voor forensische geneeskunde - Aanpassing van verouderde wetgeving) (5-1540)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Alain Courtois en Gérard Deprez en mevrouw Christine Defraigne
5-1540/1
p. 1-17 5-1540/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers (Wijziging wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen : verblijfsvergunning - Wijziging wet 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers : arbeidsvergunning) (5-448)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, François Bellot en Gérard Deprez
5-448/1
p. 1-6 5-448/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12, § 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de inhouding op de integratietegemoetkoming van een persoon met een handicap die in een instelling wordt opgenomen, op te heffen (5-688)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
5-688/1
p. 1-3 5-688/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, § 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (Verbod om organen weg te nemen bij personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die wegens hun geestestoestand niet bij machte zijn hun wil te uiten) (5-1024)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Louis Ide, Rik Torfs en André du Bus de Warnaffe en de dames Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Fabienne Winckel
5-1024/1
p. 1-4 5-1024/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde alle beperkingen op de cumulatie tussen tegemoetkomingen en beroepsinkomsten weg te werken (5-689)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
5-689/1
p. 1-3 5-689/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid (Verhoging van het toegelaten aantal dagen studentenarbeid en vereenvoudiging van de hiermee gepaard gaande administratieve formaliteiten) (5-492)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid (Socialezekerheidsbijdragen - Solidariteitsbijdragen - Personenbelasting : "persoon ten laste"; berekening van de nettobestaansmiddelen - Bedrijfsvoorheffing - Studentencontract - Wijziging KB 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij KB 10 november 2005 - Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten - Wijziging van de artt. 141 en 143 WIB 1992 en van bijlage III van het KB tot uitvoering van het WIB 1992) (5-348)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op een betere aanpak van de noden veroorzaakt door de specifieke pathologieën van artsen (Voorkomen van burn-out) (5-1959)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heer Jacques Brotchi
5-1959/1
p. 1-3 5-1959/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek (Verslagen van de commissie) (5-717)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren François Bellot, Jacques Brotchi en Guido De Padt
5-717/1
p. 1-6 5-717/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (Orgaantoerisme - Donatie van nieren : levens- en hospitalisatieverzekeringen - Transplantatiecentra) (5-897)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Marleen Temmerman
5-897/2
p. 1 5-897/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID (5-1544)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Philippe Mahoux, Jacques Brotchi, André du Bus de Warnaffe en Dirk Claes en de dames Marleen Temmerman, Elke Sleurs en Nele Lijnen
5-1544/1
p. 1-5 5-1544/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, teneinde de transplantatie van onrechtmatig weggenomen organen strafbaar te stellen (5-922)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Marleen Temmerman
5-922/2
p. 1 5-922/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op het invoeren van een verzwarende omstandigheid voor wie een schijnliefdeshuwelijk aangaat (5-2115)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, Jacques Brotchi en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-2115/1
p. 1-10 5-2115/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de voorwaarden inzake gezinshereniging te wijzigen voor de onderdanen van landen die geen lid zijn van de Europese Unie (5-700)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez, Alain Courtois, Armand De Decker en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-700/1
p. 1-11 5-700/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen (Chemisch product aanwezig in polycarbonaat - Babyzuigflessen) (5-338)      
  Amendement nr 1 van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-338/2
p. 1-2 5-338/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Jacques Brotchi c.s.
5-338/3
p. 2 5-338/3 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 8 van de heren Philippe Mahoux en Jacques Brotchi, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-338/6
p. 1-2 5-338/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-43
p. 43-47 5-43 p. 43-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen teneinde de gewetensclausule te garanderen (Vrijheid van de artsen - Niet-inmenging van de ziekenhuisinstellingen) (5-2173)      
  Voorstel van de heren Guy Swennen, Jacques Brotchi, Philippe Mahoux en Jean-Jacques De Gucht
5-2173/1
p. 1-3 5-2173/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met de bedoeling deze uit te breiden tot personen die getroffen zijn door een ongeneeslijke en onomkeerbare hersenaandoening, en die hun wil te kennen hebben gegeven in een vooraf opgemaakte wilsverklaring inzake euthanasie (5-2184)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Jean-Jacques De Gucht en Richard Miller en de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans
5-2184/1
p. 1-12 5-2184/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een termijn vast te leggen voor de arts, enerzijds om gevolg te geven aan het verzoek om euthanasie van de patiënt en anderzijds om diens medisch dossier over te dragen aan een commissie indien hij weigert om dit verzoek in te willigen (5-2172)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Jacques Brotchi, Bert Anciaux en Philippe Mahoux
5-2172/1
p. 1-3 5-2172/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (indien het oordeelsvermogen van de minderjarige is bevestigd) (5-2170)      
  Algemene bespreking
5-130
p. 4-58 5-130 p. 4-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, met het oog op de erkenning van de representatieve vakbondsorganisaties van het kaderpersoneel (5-710)      
  Voorstel van de heren François Bellot en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-710/1
p. 1-5 5-710/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong (Toelating om bloed te geven voor mensen met hemochromatose - Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorbtie van ijzer voordoet - Zie ook doc. 5-1543 en 5-1559) (5-1550)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de leeftijdsgrens voor bloeddonatie (5-983)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Jacques Brotchi en Rik Torfs en mevrouw Nele Lijnen
5-983/1
p. 1-6 5-983/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten (5-1111)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Jacques Brotchi, Rik Torfs en André du Bus de Warnaffe en de dames Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Fatiha Saïdi en Cécile Thibaut
5-1111/1
p. 1-8 5-1111/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong teneinde patiënten die lijden aan hemochromatose toe te laten bloeddonor te zijn (Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorptie van ijzer voordoet via de ingewanden - Zie ook doc. 5-1550 en 5-1559) (5-1543)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten teneinde een uitbreiding van het toepassingsgebied van de pre-implantatiediagnostiek mogelijk te maken (5-1103)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Jacques Brotchi
5-1103/1
p. 1-10 5-1103/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, teneinde de selectie van het geslacht van het toekomstige embryo te verbieden (5-904)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en Christine Defraigne
5-904/1
p. 1-4 5-904/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het hersel van de door dit feit veroorzaakte schade, teneinde te voorzien in de verplichte onttrekking van de zaak aan de jeugdrechtbank in geval van herhaling van zware misdrijven door een minderjarige van meer dan 16 jaar (5-705)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois, Gérard Deprez en Jacques Brotchi
5-705/1
p. 1-3 5-705/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers (Online grooming) (5-2253)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez en Jacques Brotchi en mevrouw Christine Defraigne
5-2253/1
p. 1-10 5-2253/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de studieperioden betreft (5-2324)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-2324/1
p. 1-2 5-2324/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, teneinde de Duitstalige kandidaten de mogelijkheid te bieden het schriftelijke gedeelte van het examen in hun moedertaal af te leggen (5-450)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi en Gérard Deprez
5-450/1
p. 1-4 5-450/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, om het niet toegestaan gebruik van parkeerplaatsen voor personen met een handicap tot een overtreding van de derde graad te maken (5-740)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
5-740/1
p. 1-3 5-740/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kunstenaars betreft, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (Correcties, inzonderheid wat de werkloosheidsuitkeringen betreft, van een aantal ongelijkheden ten nadele van kunstenaars die hun activiteiten uitoefenen als loontrekkende) (5-743)      
  Voorstel van de heren Richard Miller, Gérard Deprez en Jacques Brotchi
5-743/1
p. 1-4 5-743/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999