Schriftelijke vragen van 5-9401 tot 5-9500

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-9401 De Groote Patrick (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het voorstel van thuiswerk voor federale ambtenaren
  Verzending vraag 25/6/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3208
5-9402 De Groote Patrick (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het voorstel van thuiswerk voor federale ambtenaren
  Verzending vraag 25/6/2013
  Antwoord 9/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3209
5-9404 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het Red October-virus
  Verzending vraag 25/6/2013
  Antwoord 16/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2956Ook gesteld aan :
5-9405 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het Red October-virus en de incidenten in BelgiŽ
  Verzending vraag 25/6/2013
  Antwoord 19/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2968
5-9406 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  De cyberveiligheid en cyberdefensie
  Verzending vraag 25/6/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9407
5-9407 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De cyberveiligheid en cyberdefensie
  Verzending vraag 25/6/2013
  Antwoord 15/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9406
5-9408 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De cyberoefeningen en Belgocybex
  Verzending vraag 25/6/2013
  Antwoord 22/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3643
5-9409 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het federale cyberoverleg
  Verzending vraag 25/6/2013
  Antwoord 12/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3644
5-9410 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De procedures inzake de aanwerving van topambtenaren
  Verzending vraag 25/6/2013
  Antwoord 16/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3651
5-9411 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De MiniDuke-cyberaanval op overheidscomputers
  Verzending vraag 25/6/2013
  Antwoord 16/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3269
5-9412 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Identiteitskaarten - Geldigheidsduur - Verlenging - Geval van personen ouder dan 75 jaar
  Verzending vraag 25/6/2013
  Antwoord 18/10/2013
5-9413 Winckel Fabienne (PS) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Contracten ďduurzame stadĒ 2013 - Geselecteerde steden en gemeenten - Criteria - Budget
  Verzending vraag 25/6/2013
  Antwoord 1/7/2013
5-9414 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Turkse presidentsverkiezingen in 2014 - Brusselse gemeenten - Eventuele implicatie - Organisatie - Terugbetaling van de kosten - Mededeling aan de betrokken bevolking Ė Beslechten van conflicten - Precedent
  Verzending vraag 26/6/2013
  Herkwalificatie 1/10/2013
  Antwoord 13/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4011
5-9415 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Defensie - Benelux-samenwerking - Doelstellingen - Meerwaarden
  Verzending vraag 26/6/2013
  Antwoord 25/7/2013
5-9416 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Leger - Geestelijke bijstand - Relevantie - Operationele missies - Overzicht
  Verzending vraag 26/6/2013
  Antwoord 25/7/2013
5-9417 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Western European Union (WEU) - Ontmanteling - Stand van zaken
  Verzending vraag 26/6/2013
  Antwoord 25/7/2013
5-9418 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Horeca - Verdwijnen van cafťs - Rookverbod - Andere oorzaken
  Verzending vraag 26/6/2013
  Antwoord 18/7/2013
5-9419 Verstreken Johan (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Gewestelijk Expresnet - Uitbreiding - Stand van zaken - Desiro-treinen
  Verzending vraag 26/6/2013
  Antwoord 5/9/2013
5-9420 Verstreken Johan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Verpleegkundigen - Zorgkundigen - Koninklijk besluit 78 van 10 november 1967 - Aanpassing - Beroepsprofielen - Opleidingen
  Verzending vraag 26/6/2013
  Antwoord 8/11/2013
5-9421 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  Bijstandstoerisme - Uitkeringsmigratie - Toestand in BelgiŽ
  Verzending vraag 26/6/2013
  Rappel 18/9/2013
  Rappel 12/11/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9423
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4571
5-9422 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bijstandstoerisme - Uitkeringsmigratie - Toestand in BelgiŽ
  Verzending vraag 26/6/2013
  Rappel 18/9/2013
  Rappel 12/11/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9423
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4572
5-9423 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Bijstandstoerisme - Uitkeringsmigratie - Toestand in BelgiŽ
  Verzending vraag 26/6/2013
  Rappel 18/9/2013
  Antwoord 25/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9422
5-9424 Zrihen Olga (PS) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De rampzalige humanitaire toestand in de vluchtelingenkampen van Zuid-Soedan
  Verzending vraag 28/6/2013
  Antwoord 11/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2851
5-9425 Vermeulen Sabine (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Het thema handicap in het Belgische ontwikkelingsbeleid
  Verzending vraag 28/6/2013
  Antwoord 11/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3410
5-9426 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Armoedebestrijding - Dotaties aan gemeenten - Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn - Overzicht
  Verzending vraag 26/6/2013
  Antwoord 24/10/2013
5-9427 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Dotaties aan gemeenten - Overzicht
  Verzending vraag 26/6/2013
  Antwoord 18/10/2013
5-9428 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Het halfmaandelijks beurtelings parkeren
  Verzending vraag 26/6/2013
  Antwoord 11/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3662
5-9429 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Het gebruik van een alcoholslot
  Verzending vraag 26/6/2013
  Antwoord 11/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3663
5-9430 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  De flitspalen
  Verzending vraag 26/6/2013
  Antwoord 11/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3746
5-9431 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Dotaties aan gemeenten - Overzicht
  Verzending vraag 26/6/2013
  Herkwalificatie 17/12/2013
  Antwoord 16/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4594
5-9432 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Geweld tegen beroepen van algemeen belang - Overzicht
  Verzending vraag 28/6/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-9433 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Veroordelingen - Inbraken - Openbare gebouwen - Overheidsinstellingen
  Verzending vraag 28/6/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-9434 Stevens Helga (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Integratietegemoetkoming - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - Gedetailleerde cijfers
  Verzending vraag 28/6/2013
  Antwoord 18/10/2013
5-9435 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Gestolen fietsen en bromfietsen - Claims - Termijn
  Verzending vraag 28/6/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-9436 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Minderjarigen - Comadrinken - Alcoholvergiftiging - Overzicht - Evolutie
  Verzending vraag 28/6/2013
  Rappel 18/9/2013
  Rappel 12/11/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-9437 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  GecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Smals - Overheidsopdrachten - Onderzoek door de Vaste Commissie voor taaltoezicht
  Verzending vraag 28/6/2013
  Rappel 18/9/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-9438 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Pleeggezinnen - Pleegkinderen - Overzicht
  Verzending vraag 28/6/2013
  Antwoord 2/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9439
5-9439 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Pleeggezinnen - Pleegkinderen - Overzicht
  Verzending vraag 28/6/2013
  Rappel 18/9/2013
  Antwoord 18/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9438
5-9440 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Katten en honden - Verkoop in winkels - Impulsaankopen - Overzicht
  Verzending vraag 28/6/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9441 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielaanvragen - Vrouwen die de vrees voor genitale verminking inroepen - Cijfers
  Verzending vraag 28/6/2013
  Antwoord 25/7/2013
5-9442 Demeyer Willy (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Studentenvisa - Solvabiliteitsvoorwaarde - Bewijs van voldoende bestaansmiddelen - Artikel 60, 2į, van de wet van 15 december 1980 - Enige borg - Relevantie - Cijfers
  Verzending vraag 28/6/2013
  Antwoord 25/7/2013
5-9443 Demeyer Willy (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Orgaandonatie - Wegnemen van organen na overlijden - Vermoeden van instemming van de donor - Procedure - Eventuele aanpassing van het principe
  Verzending vraag 1/7/2013
  Antwoord 26/11/2013
5-9444 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gehandicapten - Brochure ďUitkeringen en andere maatregelenĒ - Publicatie - Audioversie - Brailleversie
  Verzending vraag 1/7/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-9445 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Windenergie - Investeerders - Bedenkelijke commerciŽle praktijken - Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Onderzoek - Resultaten
  Verzending vraag 1/7/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-9446 Khattabi Zakia (Ecolo) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Guinee - Migratie naar BelgiŽ - Ontradingscampagne
  Verzending vraag 1/7/2013
  Antwoord 31/7/2013
5-9447 Hellings Benoit (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Wet van 10 januari 2010 tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel - Evaluatie - Werving - Gegevens
  Verzending vraag 1/7/2013
  Antwoord 1/8/2013
5-9448 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Leger - Munitiearsenaal - Verouderde voorraad - Vernietiging - Verkoop
  Verzending vraag 1/7/2013
  Antwoord 1/8/2013
5-9449 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Etterbeek - Politiekazernes - Toekomstige bestemming - Publieke belangen
  Verzending vraag 1/7/2013
  Antwoord 2/1/2014
5-9450 Verstreken Johan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  De overdracht van de Duitse bunker nabij de Dodengang in Kaaskerke (Diksmuide) aan Defensie
  Verzending vraag 2/7/2013
  Antwoord 1/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3047
5-9451 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  De toekomst van de kazernes en de samenwerking op defensievlak binnen de Benelux
  Verzending vraag 2/7/2013
  Antwoord 1/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3066
5-9452 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het Stratfor-rapport inzake terrorisme in Noord-Afrika
  Verzending vraag 2/7/2013
  Antwoord 15/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9453
5-9453 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Het Stratfor-rapport inzake terrorisme in Noord-Afrika
  Verzending vraag 2/7/2013
  Antwoord 1/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9452
5-9454 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Het MUSIS-programma
  Verzending vraag 2/7/2013
  Antwoord 1/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3254
5-9455 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  De cyberoorlogvoering
  Verzending vraag 2/7/2013
  Antwoord 1/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3503
5-9456 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  De killer robots
  Verzending vraag 2/7/2013
  Antwoord 1/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3504
5-9457 Arena Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Het zenden van militaire instructeurs naar de Democratische Republiek Congo
  Verzending vraag 2/7/2013
  Antwoord 1/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3596
5-9458 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  De aankoop van Amerikaanse drones door Frankrijk en de positie van BelgiŽ binnen het Europese project
  Verzending vraag 2/7/2013
  Antwoord 1/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3616
5-9459 De Nijn Bart (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Treinen - Mobiel netwerk - Slechte bereikbaarheid - Klachten - Toekomstige initiatieven en investeringen
  Verzending vraag 2/7/2013
  Rappel 3/12/2013
  Antwoord 4/2/2014
5-9460 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie - Registratieplicht - Aangiftes
  Verzending vraag 2/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9461 Jans Lies (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Onverzekerde en niet-gekeurde voertuigen - Actieplan
  Verzending vraag 2/7/2013
  Antwoord 3/9/2013
5-9462 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De cyberveiligheid en cyberdefensie
  Verzending vraag 5/7/2013
  Herkwalificatie 17/12/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3585
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4595
5-9463 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politievoertuigen die uitgerust zijn met camera's die nummerplaten herkennen
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3648
5-9464 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De mogelijke strafbaarheid van het gebruik van traangas door de ordediensten
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3657
5-9465 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De beschermingsmaatregelen van oudere werknemers bij de politie
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3723
5-9466 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De cyberaanval op de server van de websites van de lokale politie
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 17/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3730
5-9467 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het personeelsstatuut van de brandweerkorpsen
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3758
5-9468 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid - Fietsers - Ongevallen - Overzicht
  Verzending vraag 3/7/2013
  Antwoord 11/9/2013
5-9469 Vermeulen Sabine (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Wereldbank - Internationaal monetair Fonds - Rapportering aan het Parlement - Transparantie
  Verzending vraag 3/7/2013
  Antwoord 19/8/2013
5-9470 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen - Fyra - Vergoeding van gedupeerde reizigers
  Verzending vraag 3/7/2013
  Antwoord 19/9/2013
5-9471 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Kauwgom - Vervuiling van het publiek domein - Bestrijding - Milieuschade - Vervuilingstaks
  Verzending vraag 3/7/2013
  Antwoord 19/9/2013
5-9472 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Zeiltoerisme - Britse zeilboten - Gebruik van "rode" dieselbrandstof - Beboeting in Belgische havens - Gevolgen - Modus vivendi - Buurlanden
  Verzending vraag 3/7/2013
  Antwoord 28/1/2014
5-9473 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale ambtenaren - Ziekteverzuim - Gewestelijke verschillen
  Verzending vraag 3/7/2013
  Antwoord 6/9/2013
5-9474 Vandaele Wilfried (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De veiling van de 800 MHz-band en de rol van de gemeenschappen
  Verzending vraag 5/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3487
5-9475 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De aquacultuur en de mosselkweek
  Verzending vraag 5/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3675
5-9476 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De aquacultuur rondom windmolenparken
  Verzending vraag 5/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3676
5-9477 Arena Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De sociale en de milieu-audits van leveranciers
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 9/9/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3756
5-9478 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het verliezen van de Belgische nationaliteit bij dubbele nationaliteit
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 16/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9480
5-9479 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het verliezen van de Belgische nationaliteit bij dubbele nationaliteit
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 18/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9480
5-9480 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Het verliezen van de Belgische nationaliteit bij dubbele nationaliteit
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9479
5-9481 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De aanbeveling van de Federale Ombudsman inzake het penitentiair verlof
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3482
5-9482 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De denkpiste om cannabis te legaliseren en de kweek ervan te regisseren
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3500
5-9483 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De dading die werd gesloten met een grote diamantfraudeur
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3525
5-9484 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De dagelijkse goklimiet bij online weddenschappen van de Nationale Loterij
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3526
5-9485 Verstreken Johan (CD&V) minister van Justitie  
  De interlandelijke adopties uit EthiopiŽ
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3582
5-9486 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Het onbereikbaar maken van sommige internetsites
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3597
5-9487 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Het wettelijke kader voor autoloze zondagen
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3600
5-9488 Demeyer Willy (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De aankondiging van Anonymous Belgium dat het op 15 juni het Belgische internet zou bevrijden
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 3/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9489
5-9489 Demeyer Willy (PS) minister van Justitie  
  De aankondiging van Anonymous Belgium dat het op 15 juni het Belgische internet zou bevrijden
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9488
5-9490 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  De bekendheid van de informatieambtenaar van de Federale Overheidsdienst Justitie
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3627
5-9491 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  De evaluatie van de penitentiaire instellingen door gedetineerden
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3631
5-9492 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Het uitbetalen van de pro-Deovergoedingen
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3632
5-9493 Khattabi Zakia (Ecolo) minister van Justitie  
  De rol van de getuigen bij een euthanasieverzoek
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3637
5-9494 Pehlivan Fatma (sp.a) minister van Justitie  
  De lage vervolgingsgraad van seksuele misdrijven
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3706
5-9495 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Nieuwe telecomwet - Oproepnummer - Definitie
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 25/7/2013
5-9496 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gebouwen - Werken - Overzicht
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 3/10/2013
5-9497 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Verkoop van gebouwen - Overzicht
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-9498 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Aankoop van gebouwen - Overzicht
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 3/10/2013
5-9499 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  eCops - Meldingen - Acties
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-9500 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Interpol - Pangea VI - Resultaten - Douaneagenten
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 6/9/2013