Schriftelijke vragen van 5-7901 tot 5-8000

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-7901 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van de Speciale Eenheden - Gespecialiseerde ondersteuningsopdrachten - Overzicht - Werking 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7902 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Aanvragen 2012 - Buitenlanders
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 11/3/2013
5-7903 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst Justitie - Informatieambtenaar - Informatievragen 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 16/5/2013
5-7904 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie - Jaarbegroting - Investeringsprogramma - Activiteitenverslag - Giften - Goedkeuringen van voorstellen
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 25/3/2013
5-7905 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Privťdetectives - Vergunningen 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 18/2/2013
5-7906 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Zevende jaar secundair onderwijs - Preventie- en veiligheidsberoepen - Doorstroming - Politie - Civiele Bescherming - Brandweer - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-7907 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Voetbalveiligheid - Administratieve sancties en boetes - Stadion- en perimeterverbod - Aanmeldingsplicht op het politiekantoor - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 4/2/2013
5-7908 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Getuigen - Dagvaardingen - Minderjarigen - Vergoedingen - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 25/3/2013
5-7909 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Inning van gerechtsinkomsten - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
5-7910 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Spoorwegpolitie - Werking 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7911 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Illegale cannabisproductie - Stand van zaken 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 26/4/2013
5-7912 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van criminaliteit tegen goederen-autocriminaliteit - Illegale handel van voertuigen - Diefstal van inschrijvingsbewijzen - Werking 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-7913 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Voetbal - Inzet van de politie - Seizoen 2011-2012 - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7914 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Voetbal - Voetbalgerelateerde incidenten - Aantallen 2012
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 4/2/2013
5-7915 Vermeulen Sabine (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Noordzee - Marien wetenschappelijk onderzoek - Projecten - Aantal wetenschappers - CoŲrdinatie
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 4/2/2013
5-7916 Ceder Jurgen (Onafhankelijke) minister van Werk  
  Koepel van de christelijke werknemersorganisaties (ACW) - Erkenning als "bedrijf in moeilijkheden"
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 15/5/2013
5-7917 Ceder Jurgen (Onafhankelijke) minister van Justitie  
  Baron BenoÓt de Bonvoisin - Schadevergoeding - Nota Staatsveiligheid - Beroep
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 26/3/2013
5-7918 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politiediensten - Alcoholtests - Gebruik van een niet gehomologeerde alcoholtester - Aantallen - Maatregelen
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
5-7919 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Europees rijbewijs - Uitreiking - Achterstand
  Verzending vraag 23/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7920 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Auto's - Veiligheidsgordel - "Biepstopper" - Legaliteit - Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 28/5/2013
5-7921 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Rechtbankmedewerker in Gent - Onrechtmatige ontslag van een rechtbankmedewerker - Maatregelen
  Verzending vraag 23/1/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 18/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4528
5-7922 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Brussel - Justitiepaleis - Warmtekrachtkoppeling - Prestaties
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 16/5/2013
5-7923 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Internering - Commissies tot bescherming van de maatschappij - Cijfergegevens
  Verzending vraag 24/1/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3771
5-7924 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Drugscontroles - Scholen - Cijfergegevens - Begeleiding - Urinetests - Gevolgen
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 14/6/2013
5-7925 Vogels Mieke (Groen) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Bedrijven die op gewestniveau overeenkomsten gesloten hebben inzake energie-efficiŽntie - Belastingvoordelen
  Verzending vraag 24/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7926 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De referentiecentra voor humane microbiologie
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 27/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2500
5-7927 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het ondersteunen van humanitaire missies door Belgische ziekenhuizen
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 27/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2501
5-7928 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De nieuwe financiering van de spoedgevallendiensten
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2519
5-7929 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De stijging van het aantal abortusingrepen
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 27/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2524
5-7930 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de Facebook-applicatie om zich te registreren als orgaandonor
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 21/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2579
5-7931 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De ereloonsupplementen op de dienst intensieve zorgen
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 27/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2624
5-7932 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De alternatieve geneeskunde
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 19/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2625
5-7933 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het verplaatsen van apotheken
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 19/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2701
5-7934 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Beliris
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2720
5-7935 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Een lijst met geschorste en geschrapte artsen
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2721
5-7936 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het budget voor huisartsengeneeskunde in 2013 (Huisartsenwachtposten)
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 21/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2783
5-7937 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De begroting 2013 (Administratiekosten ziekenfondsen)
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 11/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2784
5-7938 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De aanvullende verzekering van de ziekenfondsen
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 21/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2785
5-7939 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De informatisering in de gezondheidszorg
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2819
5-7940 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De biosimilaire geneesmiddelen
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2820
5-7941 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het diabetesplan
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2822
5-7942 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De diagnostica
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2823
5-7943 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De gepersonaliseerde geneeskunde
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2824
5-7944 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Chronische ziektes en verzekeringen
  Verzending vraag 23/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2835
5-7945 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De serologische screenings
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2836
5-7946 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Een potentieel belangenconflict bij de Hoge Gezondheidsraad
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 1/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2837
5-7947 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De kwaliteitscontroles van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2838
5-7948 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De opmars van het bof-virus en de nood aan een beter vaccin
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2842
5-7949 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het gebruik van geneesmiddelen in rustoorden
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2875
5-7950 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De bloedafnames bij in het ziekenhuis opgenomen patiŽnten
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2876
5-7951 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Een nationale strategie voor aidsbestrijding
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2886
5-7952 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De schandalen in Duitsland rond orgaantransplantatie
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2887
5-7953 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De reclame voor kansspelen
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2930
5-7954 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De PET-scanners
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 4/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2935
5-7955 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het moratorium op het aantal apotheken
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2942
5-7956 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De referentiebedragen in de ziekenhuizen
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2943
5-7957 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De bof-epidemie
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 25/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2948
5-7958 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het Observatorium voor chronische ziekten
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2949
5-7959 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De leeftijdsgebonden maculadegeneratie
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 1/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2530
5-7960 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De wilsverklaring inzake euthanasie
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 21/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2549
5-7961 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De financiering van de dringende medische hulp in de provincie Luxemburg
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2553
5-7962 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De burn-out in de medische beroepssector
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 22/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2652
5-7963 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De "notified bodies" bij medische implantaten
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2660
5-7964 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het voorraadgebrek van medicatie
  Verzending vraag 23/1/2013
  Dossier gesloten 6/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2859
5-7965 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het gedeeld farmaceutisch dossier en de elektronische voorschriften
  Verzending vraag 23/1/2013
  Antwoord 5/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2888
5-7966 Bousetta Hassan (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Vlaamse scholen - Discriminaties - Studie van de Universiteit Antwerpen - Gevolgen - Jongeren van migrantenafkomst - Acties van het Centrum - Balans
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 16/5/2013
5-7967 Vermeulen Sabine (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Militaire infrastructuur - Gebruik door burgers - Band burger en Defensie - Beleid
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 28/2/2013
5-7968 De Groote Patrick (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Beheer van munitie - Audit van het Rekenhof
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 28/2/2013
5-7969 Piryns Freya (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Minderjarige asielzoekers -Terugkeer - Uitwijzingen - Aantallen
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
5-7970 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Boerkaverbod - Gemeenten - Misdrijven
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 7/6/2013
5-7971 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De opvolging door de adviserende geneesheer van de progressieve werkhervatting
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 11/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2647
5-7972 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het democratische verval in Hongarije
  Verzending vraag 24/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2731
5-7973 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  De nieuwe definitie van het leercontract en de wetgeving op werkongevallen
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 6/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7974
5-7974 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De nieuwe definitie van het leercontract en de wetgeving op werkongevallen
  Verzending vraag 24/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7973
5-7975 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De toekomst van de kinderbijslagkassen en de meewerkende instellingen van de sociale zekerheid
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 11/3/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2761
5-7976 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De nieuwe Egyptische Grondwet
  Verzending vraag 24/1/2013
  Dossier gesloten 6/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2771
5-7977 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De omzetting van de Europese richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten
  Verzending vraag 24/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2789
5-7978 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het begrip vrije, voorafgaande en weloverwogen toestemming in handelsovereenkomsten
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2867
5-7979 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Drugsvangsten - Cijfergegevens - Nationaliteit
  Verzending vraag 25/1/2013
  Antwoord 26/4/2013
5-7980 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Aanwervingen - Agent - Inspecteur - Commissaris - Cijfergegevens
  Verzending vraag 25/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7981 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Snelheidscontroles - Snelheidsovertredingen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 25/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
5-7982 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Fedasil - Opvang van illegale Europese gezinnen - Weigeringen - Kinderen
  Verzending vraag 25/1/2013
  Antwoord 10/10/2013
5-7983 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Fedasil - Opvang van illegale gezinnen - Weigeringen - Cijfergegevens 2012
  Verzending vraag 25/1/2013
  Antwoord 12/3/2013
5-7984 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gemeentelijke administratieve sancties - Evaluatie - Opvolging - College van Procureurs-generaal
  Verzending vraag 25/1/2013
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-7985 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De benoemingen van nieuwe directeurs van de federale wetenschappelijke instellingen
  Verzending vraag 28/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3936
5-7986 Maes Lieve (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ruimtevaart - Federale investeringen - Return on investment - Projecten - Gewesten
  Verzending vraag 28/1/2013
  Herkwalificatie 20/2/2013
  Antwoord 17/4/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-6695
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3138
5-7987 Vermeulen Sabine (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Schepen - Schadelijke aangroeiwerende verfsystemen - Antifouling tributyltin (TBT) - Verbod - Internationale Maritieme Organisatie (IMO) - Controles - Maatregelen - Overtredingen
  Verzending vraag 29/1/2013
  Antwoord 28/5/2013
5-7988 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Medisch materiaal - Terugbetaling - Ereloonsupplementen - Hospitalisatieverzekering
  Verzending vraag 29/1/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3772
5-7989 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Verkeersboetes - Inning - Cijfergegevens
  Verzending vraag 29/1/2013
  Antwoord 15/4/2014
5-7990 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Toediening van geneesmiddelen in ziekenhuizen - Farmaceutische specialiteiten - Forfaitaire vergoeding
  Verzending vraag 29/1/2013
  Herkwalificatie 12/12/2013
  Antwoord 17/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4483
5-7991 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Robotchirurgie - Da Vinci-robot - Gebruik
  Verzending vraag 29/1/2013
  Herkwalificatie 12/12/2013
  Antwoord 17/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4484
5-7992 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Parkeervakken - Parkeren buiten de parkeervakken - Boete
  Verzending vraag 29/1/2013
  Antwoord 21/5/2013
5-7993 Targnion Muriel (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Opgesloten illegalen - Uitzettingstermijn - Uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten
  Verzending vraag 29/1/2013
  Intrekking vraag 17/5/2013
5-7994 Bousetta Hassan (PS) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Ongunstige detentieomstandigheden Ė Gezondheidstoestand van de gedetineerden - Eventuele invloed - Studie - Schadeloosstellingen van gedetineerden - Rechterlijke beslissingen
  Verzending vraag 29/1/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-7995 Targnion Muriel (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Illegale vreemdeling - Valse identiteit - Uitzetting naar het land van herkomst onmogelijk - Genot van het statuut van staatloze - Eventuele regularisatie
  Verzending vraag 29/1/2013
  Antwoord 25/2/2013
5-7996 Targnion Muriel (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Openbaar ambt - Indienstneming - Personen met een handicap - Quotum van 3% - Cijfers
  Verzending vraag 29/1/2013
  Antwoord 16/4/2013
5-7997 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Meubilair - Matrassen - Brandbaarheid - Gevolgen - Normen voor gebruik van brandvrij materiaal - Beleid
  Verzending vraag 30/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7998 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politiepersoneel - Terugvorderingen van onrechtmatige vergoedingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 30/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
5-7999 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Robotchirurgie - Da Vinci-robot - PatiŽnten - Ereloonsupplementen
  Verzending vraag 30/1/2013
  Antwoord 18/3/2013
5-8000 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Erediensten - Begroting - Uitgaven
  Verzending vraag 31/1/2013
  Rappel 31/1/2013
  Rappel 8/7/2013
  Antwoord 26/7/2013