Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6695

van Lieve Maes (N-VA) d.d. 9 juli 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Ruimtevaart - Federale investeringen - Return on investment - Projecten - Gewesten

ruimteonderzoek
ruimtevaartbeleid
ruimtevaartindustrie
inkomsten uit investeringen
officiŽle statistiek
geografische spreiding
aardobservatie

Chronologie

9/7/2012Verzending vraag
9/7/2012Rappel
28/4/2014Einde zittingsperiode

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-7986

Vraag nr. 5-6695 d.d. 9 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de werkgroep Ruimtevaart wordt steeds benadrukt hoe succesvol investeringen in dit domein wel zijn. Er wordt vaak gewag gemaakt van een return van 3 op 1 (1 euro investeringen geeft 3 euro return).

Daar dit een goed argument is om de investeringen te behouden of zelfs verder te intensifiŽren, had ik dit graag kunnen onderbouwen met cijfers.

Daarom graag het volgende :

1) Wat zijn de federale investeringen in ruimtevaart per jaar de afgelopen 10 jaar? Graag ook opgesplitst per gewest.

2) Wat was de return van die investeringen per jaar? Ook graag opnieuw opgesplitst per gewest.

3) Op welke projecten werd per jaar ingeschreven de afgelopen 5 jaar? Graag met vermelding van betrokken bedrijven, betrokken gewesten, bedragen en looptijd van de projecten.

4) Hoeveel projecten werden de afgelopen 5 jaar ingediend per jaar en per gewest?

5) Wat gebeurt met de niet-geselecteerde projecten? Wordt feedback gegeven? Worden ze opgespaard voor een volgende ronde? Worden ze soms deels aanvaard?