Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7925

van Mieke Vogels (Groen) d.d. 24 januari 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Bedrijven die op gewestniveau overeenkomsten gesloten hebben inzake energie-efficiŽntie - Belastingvoordelen

energiebesparing
accijns
belastingaftrek
steun aan ondernemingen

Chronologie

24/1/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-7925 d.d. 24 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het koninklijk besluit van 3 juli 2005 houdende maatregelen voor de toepassing van bepaalde verlaagde tarieven inzake accijnzen worden krachtens artikel 1 accijnsverminderingen toegekend aan energie-intensieve en andere bedrijven "met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling".

De "overeenkomsten of vergunningen milieudoelstelling" zoals beschreven in dit besluit, worden in Vlaanderen ingevuld via de vrijwillige overeenkomsten met de Vlaamse energie-intensieve industrie, namelijk het benchmarkingconvenant en het auditconvenant.

De ondernemingen die voor hun vestigingen in Vlaanderen zijn toegetreden tot het auditconvenant zijn terug te vinden op de website van de Auditcommissie: http://www.auditconvenant.be/nl/nl70_voortgang.asp

De ondernemingen die voor hun vestigingen in Vlaanderen zijn toegetreden tot het benchmarkingconvenant zijn terug te vinden op de website van de Commissie Benchmarking:

http://www.benchmarking.be/nl/voortgang_wie.asp

De overeenkomsten werden eind vorig jaar vernieuwd. Daarop kwam een dubbele kritiek: de reŽle vooruitgang op vlak van energie-efficiŽntie zou te klein blijven en er was op Vlaams niveau geen enkel zicht op de 'beloningen' die bedrijven kregen of nog zullen krijgen op federaal niveau, bijvoorbeeld in het kader van het genoemde besluit of via het systeem van degressieve tarieven voor bedrijven.

In dit verband heb ik volgende vragen :

1) Wat zijn de bedragen voor de jongste vijf jaar van de jaarlijkse accijnsverminderingen voor de energie-intensieve bedrijven die toetraden tot het benchmarkconvenant en het auditconvenant? Wat is het totale bedrag? Wat zijn de bedragen per bedrijf en per sector?

2) Wat zijn de bedragen voor de jongste vijf jaar van de minder-inkomsten ten gevolge van het degressieve tarief op de federale bijdrage op elektriciteit ?