Schriftelijke vragen van 5-5101 tot 5-5200

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-5101 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Zelfstandige in bijberoep - Sociale bijdragen - Pensioenrechten
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3238
5-5102 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Homofobie - Belgisch voetbal - Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding - Koninklijke Belgische Voetbalbond
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 16/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2942
5-5103 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Homofoob geweld - aangiftes - cijfers
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3241
5-5104 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Homofoob geweld - Evolutie - Aangiftebereidheid slachtoffers - Alternatieve straffen
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3242
5-5105 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Aangiftes homofoob geweld - Verhoging - Anomieme aangiftes - Aangiftes via het internet
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3243
5-5106 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Grove en systematische mishandeling van paarden - Bepaalde Zuid-Amerikaanse landen - Importverbod
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 9/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2716
5-5107 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Volksgezondheid - Toevoegen additieven in sigaretten - Verhoging van het verslavend karakter - Effect op volksgezondheid
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 28/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2924
5-5108 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  GGO-aardappelen - Veldproeftest - Vernieling - Standpunt - Wetenschappelijk onderzoek - Vrijheid - Bescherming
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 2/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3052
5-5109 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale Dienst voor personen met een handicap - Aanvragen van invaliditeitsattesten - Afhandelingsduur
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 30/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3113
5-5110 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zelfstandige in bijberoep - Sociale bijdragen - Pensioenrechten
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3237
5-5111 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Vitamine D - Tekorten - Europees onderzoeksproject Helena - Jongeren - Preventie
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 30/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3569
5-5112 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Alleenstaanden - Specifieke beleidsmaatregelen - Stand van zaken
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 8/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-316
5-5113 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Zelfstandige in bijberoep - Sociale bijdragen - Pensioenrechten
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 2/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3239
5-5114 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Aankoop Airbus A400M - Onderhoudscontract motoren - Kostprijs
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 18/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3728
5-5115 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Draadloos internet op treinen - kosten
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2471
5-5116 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Kameroen - Holebi's - Homofobie - Systematische arrestaties
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 28/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3245
5-5117 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Internet - Kinderporno - Bestrijding - Samenwerking met banken en providers
  Verzending vraag 30/12/2011
  Rappel 25/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2717
5-5118 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Eergerelateerd geweld - Seksuele diversiteit - Nederlandse studie - Beleidsimplicaties
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2758
5-5119 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  HIV-beleid - Doeltreffendheid - Wetgeving - Intraveneuze druggebruikers en gevangenen
  Verzending vraag 30/12/2011
  Rappel 25/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2854
5-5120 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Alleenstaanden - Specifieke beleidsmaatregelen - Stand van zaken
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 31/12/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-317
5-5121 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-372
5-5122 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Justitie  
  Afluisteren van telefoongesprekken - Statistieken - Kostprijs - Transparantie
  Verzending vraag 30/12/2011
  Dossier gesloten 9/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1378
5-5123 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Justitie  
  Inlichtingendiensten en parketten - Afluisteren van telefoongesprekken - Frequentie - Skype
  Verzending vraag 30/12/2011
  Dossier gesloten 9/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1380
5-5124 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Justitie  
  Aasgierfondsen - Gelden van ontwikkelingssamenwerking - Inbeslagname - Lopende rechtszaken
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 23/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2463
5-5125 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Haven van Gent - Treinverbinding - Lijn 204 - Motie Oost-Vlaamse Provincieraad
  Verzending vraag 30/12/2011
  Dossier gesloten 9/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2776
5-5126 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Young Innovative Companies - Onderzoeksprogramma's - Fiscale maatregelen - Wetenschappelijk personeel - Wijziging lijst diploma's
  Verzending vraag 30/12/2011
  Dossier gesloten 9/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2945
5-5127 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Regularisatie van buitenlandse roerende inkomsten - Regularisatieheffing - Aanvullende gemeentebelasting - Arrest Dijkman
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 23/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2946
5-5128 De Croo Alexander (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Kringloopfonds - Toxische kredieten - Schadevergoeding - Juridische procedures
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3116
5-5129 De Croo Alexander (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Kringloopfonds - Toxische kredieten - Schadevergoeding - Juridische procedures
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 10/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3117
5-5130 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  LibiŽ - Belgische wapens - P90 - Minimi - Lokalisatie - Onderzoek ambassade - FN Herstal
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 31/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5131
5-5131 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  LibiŽ - Belgische wapens - P90 - Minimi - Lokalisatie - Onderzoek ambassade - FN Herstal
  Verzending vraag 30/12/2011
  Antwoord 18/1/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5130
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1746
5-5132 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Notarissen en gerechtsdeurwaarders - Btw-heffing - Historische aftrek
  Verzending vraag 5/1/2012
  Antwoord 13/2/2012
5-5133 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Diensten van notarissen - Btw-heffing - Plaatsbepaling
  Verzending vraag 5/1/2012
  Antwoord 14/2/2012
5-5134 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Sabam - Arrest van het Hof van Beroep te Gent - Gevolgen
  Verzending vraag 5/1/2012
  Antwoord 13/2/2012
5-5135 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Cyberdefensie - Computer emergency response team
  Verzending vraag 6/1/2012
  Herkwalificatie 9/1/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2912
5-5136 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Cosmetische injecties - Siliconengel - Botox - Gevaren en risico's - Belgische Vereniging voor plastische chirurgie - Controle - Regelgevend kader
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-5137 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Kerstmarkten - HygiŽne - Voedselcontroles - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Organisatie - Resultaten - Evaluatie - Beleid
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 2/2/2012
5-5138 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Verhoogde bierprijzen - SABAM - Referteprijs van meest genuttigde drank - Impact op bijdrage SABAM en billijke vergoeding
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 6/2/2012
5-5139 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Onveilige aanstekers - Controle - Ongevallen
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 10/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5140
5-5140 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Onveilige aanstekers - Controle - Ongevallen
  Verzending vraag 10/1/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5139
5-5141 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Illegalen - Treinen en treinstations - Opsporing - Interventies - Spoorwegpolitie - Lokale politie - Lokalisatie
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 8/3/2012
5-5142 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Illegalen - Dringende medische hulp - Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 14/3/2012
5-5143 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Turkse luchtmacht - Aanval - Dorp Zuidoosten van Turkije - Koerden - Spanningen in BelgiŽ - Respons internationale gemeenschap
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 25/10/2012
5-5144 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Illegalen - Dringende medische zorgverstrekking - Cijfers 2004-2008 - Teruggevorderde bedragen - Geregulariseerde bedragen
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5145 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielzoekers - Lokale Opvanginitiatieven (LOI's) - Bezettingsgraad
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 14/3/2012
5-5146 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Brussels Parket - Strafrechtelijke zaken - Indeling op taalbasis - Onbekende dader
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 15/3/2012
5-5147 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Leeflonen - Toekenning - Vreemdelingen - Cijfers
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 6/3/2012
5-5148 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast - Schuldbemiddelaars - Werking - Cijfers
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 13/2/2012
5-5149 Vogels Mieke (Groen!) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Antwerpen - Rijksarchief - Renovatiewerken - Vertragingen - Stand van zaken - Planning - Kostprijs
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 1/3/2012
5-5150 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Partydrug - Gamma Hydroxy Boterzuur (GHB) - Gebruik in BelgiŽ - Evolutie
  Verzending vraag 10/1/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-655
5-5151 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Administratieve vereenvoudiging - Aanhangwagens - Nummerplaat - Fysieke aanwezigheid in BelgiŽ - Milieukost
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 23/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3770
5-5152 Laeremans Bart (Vlaams Belang) eerste minister  
  Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 2/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-429
5-5153 Laeremans Bart (Vlaams Belang) eerste minister  
  Birmaanse junta - OfficiŽle ontmoeting met generaal-majoor Nyan Wim - Sanctiebepalingen van de Europese Unie
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 8/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-505
5-5154 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Euthanasie - Optredende artsen - Cijfers
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 9/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3255
5-5155 Piryns Freya (Groen!) minister van Justitie  
  Conventie ter bestrijding van cybercriminaliteit - Additioneel Protocol - Ratificatie
  Verzending vraag 10/1/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-467
5-5156 Piryns Freya (Groen!) minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Draaiboek van 10 oktober 2009 - Rondzendbrief - Inzage
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 28/6/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1189
5-5157 Piryns Freya (Groen!) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielcrisis - Lokale opvanginitiatieven - Aantal - Evolutie
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 14/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3843
5-5158 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Verkiezingen - Elektronisch stemmen - Stemcomputers - Aankoop
  Verzending vraag 12/1/2012
  Antwoord 19/1/2012
5-5159 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdiensten - Vertrouwenspersonen - Aanwezigheid - Werking - Resultaten
  Verzending vraag 12/1/2012
  Antwoord 2/3/2012
5-5160 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussel - Matongť - Manifestaties - Politiegeweld - Arrestaties - Comitť P - Evaluatie
  Verzending vraag 12/1/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-5161 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Drugs - Dagdagelijkse producten - "Huis-tuin-en-keukendrugs" - Intoxicatie - Evoluties - Tendensen - Beleid
  Verzending vraag 12/1/2012
  Antwoord 6/3/2012
5-5162 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Drugs - HeroÔne - Verslaving - Impact op sociale zekerheid
  Verzending vraag 12/1/2012
  Antwoord 15/5/2012
5-5163 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Alcohol- en drugsintoxicatie - Graad van ernst - Hospitalisatie - Cijfers
  Verzending vraag 12/1/2012
  Antwoord 30/3/2012
5-5164 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Werk  
  Onterechte uitkeringen - Zwart werk - Regionale spreiding
  Verzending vraag 12/1/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5165 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Drugs - Cannabis - Verslaving - Impact op sociale zekerheid
  Verzending vraag 12/1/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-5166 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Drugsverslaafden - Alcoholverslaafden - Psychiatrische gezondheidszorg - Minimale psychiatrische gegevens
  Verzending vraag 12/1/2012
  Antwoord 20/3/2012
5-5167 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Cipiers - Aanwerving - SELOR - Kalender - Spreiding - Eisen
  Verzending vraag 12/1/2012
  Antwoord 2/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5168
5-5168 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Cipiers - Aanwerving - SELOR - Kalender - Spreiding - Eisen
  Verzending vraag 12/1/2012
  Antwoord 2/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5167
5-5169 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politieachtervolging - Brussel tot Gent - Inzet van tien wagens - Evaluatie
  Verzending vraag 12/1/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5170 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Antibiotica - Resistentie - CPE-bacterie - Hoge Gezondheidsraad - Aanbevelingen
  Verzending vraag 12/1/2012
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 10/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4407
5-5171 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Auto's - Beveiliging tegen inbraak - Ontwikkelingen
  Verzending vraag 12/1/2012
  Antwoord 20/3/2012
5-5172 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gevangenissen - Gevangenispopulatie - Illegalen - Aantal
  Verzending vraag 12/1/2012
  Antwoord 23/5/2012
5-5173 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cyberhaat - Campagne - Doelstellingen - Organisatie - Partners
  Verzending vraag 12/1/2012
  Antwoord 6/3/2012
5-5174 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Zelfstandigen - Gemengde loopbaan - Rustpensioen - Overlevingspensioen - Cumulatie
  Verzending vraag 12/1/2012
  Antwoord 21/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5175
5-5175 Beke Wouter (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Zelfstandigen - Gemengde loopbaan - Rustpensioen - Overlevingspensioen - Cumulatie
  Verzending vraag 12/1/2012
  Antwoord 8/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5174
5-5176 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De doorgang en het stoppen van een trein met radioactief afval in het station van Moeskroen
  Verzending vraag 13/1/2012
  Antwoord 28/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1578
5-5177 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Het absenteÔsme bij het gevangenispersoneel
  Verzending vraag 13/1/2012
  Antwoord 28/2/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1555
5-5178 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De levenslang opgesloten gevangenen en de duidelijkheid over hun perspectief
  Verzending vraag 13/1/2012
  Antwoord 15/2/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1706
5-5179 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De voorlopige hechtenis en mogelijke alternatieven
  Verzending vraag 13/1/2012
  Antwoord 12/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1712
5-5180 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Verschillen in het vervroegd vrijkomen tussen WalloniŽ en Vlaanderen
  Verzending vraag 13/1/2012
  Antwoord 15/2/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1726
5-5181 Stevens Helga (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Inkomensvervangende tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming - Nationaliteit
  Verzending vraag 13/1/2012
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3530
5-5182 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belastingplichtigen - Laattijdige aangiftes - Waarschuwingen - Aanslagen van ambtswege
  Verzending vraag 16/1/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-5183 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Onterecht uitbetaalde uitkeringen - Terugvordering
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 24/1/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5185
5-5184 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Werk  
  Onterecht uitbetaalde uitkeringen - Terugvordering
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 2/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5185
5-5185 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Onterecht uitbetaalde uitkeringen - Terugvordering
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 15/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5184
5-5186 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Auteursrechten
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 21/2/2012
5-5187 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het verbod op alcoholhoudende dranken voor minderjarigen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 15/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2813
5-5188 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het beleid inzake ouderenmis(be)handeling in de gezondheidszorg
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 15/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2820
5-5189 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 30/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3164
5-5190 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Dossier gesloten 16/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3175
5-5191 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 12/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3185
5-5192 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3196
5-5193 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 9/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3206
5-5194 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 28/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3397
5-5195 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 28/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3418
5-5196 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 23/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3439
5-5197 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Dossier gesloten 16/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3460
5-5198 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 23/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3166
5-5199 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3399
5-5200 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3420