Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5149

van Mieke Vogels (Groen!) d.d. 10 januari 2012

aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Antwerpen - Rijksarchief - Renovatiewerken - Vertragingen - Stand van zaken - Planning - Kostprijs

Antwerpen
archief
Regie der Gebouwen

Chronologie

10/1/2012 Verzending vraag
1/3/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5149 d.d. 10 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds het najaar van 2008 wordt het gebouw waarin het Rijksarchief Antwerpen huist aan de Door Verstraeteplaats in Antwerpen gerenoveerd. Het oude gebouw krijgt extra magazijnruimte onder de grond en een nieuwe leeszaal in de voormalige binnentuin. Het einde van de werken was oorspronkelijk voorzien voor 2010. Later werd de deadline vooruitgeschoven naar december 2011.

We zijn nu in januari 2012 en het einde van de werkzaamheden is nog steeds niet in zicht: de ruwbouw is amper afgewerkt en de werf ligt sinds maanden stil. Door de aanzienlijke vertragingen die het project heeft opgelopen, stijgt ook de kostprijs van de renovatie. Het is niet duidelijk of de geachte staatssecretaris daarvoor voldoende budget heeft voorzien.

Kan de geachte staatssecretaris mij antwoorden op volgende vragen:

1) Wanneer zal - volgens de huidige planning - de renovatie van het gebouw van het Rijksarchief Antwerpen voltooid zijn? Welke werken moeten er precies nog worden uitgevoerd door de Regie der Gebouwen?

2) Wanneer zal de leeszaal aan de Door Verstraeteplaats opnieuw open zijn voor het publiek?

3) Wat heeft de renovatie tot nu toe gekost? Zijn er, zowel voor de afwerking van het gebouw als voor de inrichting, voldoende budgettaire middelen voorzien? Hoeveel wordt er voorzien voor de verdere afwerking van het gebouw en de inrichting?"

Antwoord ontvangen op 1 maart 2012 :

Naar aanleiding van haar vermelde vraag kan ik het geachte lid het volgende antwoord verstrekken :

1. De werken hebben ernstige vertraging opgelopen door de talrijke discussies met de aannemer. Er trad ook een aanzienlijke vertraging op doordat het oorspronkelijk concept op verschillende punten diende te worden aangepast. De binnenafwerking en de technische installaties moeten nog worden uitgevoerd. Het einde van de werken is voorzien eind 2013.

2. Na inrichting en overbrenging van het archief kan de zaal in gebruik worden genomen. Dit zal, behoudens onvoorzienbare omstandigheden, in de eerste helft van 2014 zijn.

3.

Bouwwerken :

4 840 000

Afwerking + vaste inrichting :

2 000 000

Asbestverwijdering :

160 000

Technische installaties :

1 527 000

Alle budgetten zijn reeds vastgelegd.

De kosten voor de losse uitrusting zijn ten laste van het Rijksarchief.