Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Richard Miller

184 resultaten

5-7 Richard Miller (MR) 14/10/2010
  de nakende installatie van de eerste Russische drijvende kerncentrale
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-8 Richard Miller (MR) 14/10/2010
  de hervorming van de studentenarbeid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-9 Richard Miller (MR) 14/10/2010
  de onderhandelingen bij Ecofin met het oog op de invoering van fiscale heffingen op vliegtuigtickets
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-31 Richard Miller (MR) 21/10/2010
  de houding van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie inzake de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/11/2010 (commissiehandelingen 5-2)
5-35 Richard Miller (MR) 21/10/2010
  het mislukken van de Europese diplomatie bij de VN
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/11/2010 (commissiehandelingen 5-2)
5-52 Richard Miller (MR) 28/10/2010
  de gendergelijkheid op het werk en het jongste rapport 2010 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-55 Richard Miller (MR) 28/10/2010
  de regelgeving inzake luchttransit
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 17/11/2010 (commissiehandelingen 5-3)
5-72 Richard Miller (MR) 17/11/2010
  het belang van de economische situatie van Turkije in het kader van de evaluatie van het toetredingsproces
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-10)
5-73 Richard Miller (MR) 17/11/2010
  de ontwikkelingshulp aan Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-74 Richard Miller (MR) 17/11/2010
  de opvolging van de controle van de wetgeving betreffende zonnebanken
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 17/12/2010 (commissiehandelingen 5-16)
5-75 Richard Miller (MR) 17/11/2010
  de definitieve kosten voor het openen van een consulaat in Marseille
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-76 Richard Miller (MR) 17/11/2010
  de criminalisering van homoseksualiteit in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-108 Richard Miller (MR) 25/11/2010
  het risico dat SHAPE BelgiŽ zou verlaten
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-8)
5-164 Richard Miller (MR) 8/12/2010
  de gevolgen die aan de Rondetafels van de Interculturaliteit gegeven zullen worden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-19)
5-165 Richard Miller (MR) 8/12/2010
  Viktor Bout en wapenhandel vanuit BelgiŽ
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2010 (commissiehandelingen 5-13)
5-228 Richard Miller (MR) 16/12/2010
  de controle op de slachthuizen en het slachten zonder voorafgaande verdoving
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-19)
5-229 Richard Miller (MR) 16/12/2010
  de herziening van de richtlijn betreffende de liberalisering van de beursmarkten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-21)
5-230 Richard Miller (MR) 16/12/2010
  de evaluatie van de onthaalprocedure voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en van de verdwijningen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/1/2011 (commissiehandelingen 5-23)
5-239 Richard Miller (MR) 20/12/2010
  de bezorgdheid om de wereldwijde concurrentie inzake zeldzame delfstoffen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 2/2/2011 (commissiehandelingen 5-30)
5-244 Richard Miller (MR) 21/12/2010
  de doorvoer van militair materieel in BelgiŽ
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 26/1/2011 (commissiehandelingen 5-28)
5-288 Richard Miller (MR) 13/1/2011
  de uitbreiding van de poliomyelitisepidemie in de Democratische Republiek Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-342 Richard Miller (MR) 20/1/2011
  het bouwproject voor een afsluiting langs de Grieks-Turkse grens
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
5-375 Richard Miller (MR) 27/1/2011
  de informatie die door WikiLeaks verspreid werd in verband met het bedrijf Forrest
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-376 Richard Miller (MR) 27/1/2011
  de evolutie van het Europees-mediterraan project na de Tunesische crisis
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-377 Richard Miller (MR) 27/1/2011
  het uitblijven van een antwoord op een eerste vraag om uitleg betreffende de Belgische activiteiten van wapenhandelaar Viktor Bout
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-32)
5-378 Richard Miller (MR) 27/1/2011
  de steun van BelgiŽ aan het democratiseringsproces in TunesiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-492 Richard Miller (MR) 10/2/2011
  het klasseren van het dossier van een wapenhandelaar
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1506
5-537 Richard Miller (MR) 16/2/2011
  de vermoedens van malversaties bij de dienst luchtsteun van de federale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1839
5-542 Richard Miller (MR) 16/2/2011
  de maatregelen tegen de kleine criminaliteit
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1507
5-543 Richard Miller (MR) 16/2/2011
  de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan en de rol van BelgiŽ in de opbouw van een stabiele Staat
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-544 Richard Miller (MR) 16/2/2011
  de verlaging van het BTW-tarief in de horecasector
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-547 Richard Miller (MR) 16/2/2011
  de toepassing van de wet die de financiering van wapens en submunitie verbiedt
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-548 Richard Miller (MR) 16/2/2011
  de toekomst van het Museum voor moderne kunst in Brussel
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-56)
5-549 Richard Miller (MR) 16/2/2011
  de ontwikkeling en de uitbreiding van het systeem van tax shelter
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-584 Richard Miller (MR) 23/2/2011
  het afschaffen van de "tabelle" of "mark-up" in de boekensector
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-585 Richard Miller (MR) 23/2/2011
  een mogelijk geschil met Nederland over militair materieel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-631 Richard Miller (MR) 2/3/2011
  de medische opvolging van de Belgische soldaten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-632 Richard Miller (MR) 2/3/2011
  het vervoer van militair materieel voor het Iraanse leger vanuit Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-633 Richard Miller (MR) 2/3/2011
  de slotverklaring van de OVSE-top en het schrappen van de passus over de conflicten in GeorgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-52)
5-689 Richard Miller (MR) 16/3/2011
  de Pakistaanse wet die godslastering verbiedt
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-52)
5-690 Richard Miller (MR) 16/3/2011
  de reglementering inzake de herverkoop van militair materieel door het Belgisch leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-691 Richard Miller (MR) 16/3/2011
  de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de ę must carry Ľ
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-692 Richard Miller (MR) 16/3/2011
  de voedselzekerheid op wereldvlak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-56)
5-693 Richard Miller (MR) 16/3/2011
  de illegale handel in kunstwerken
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
5-695 Richard Miller (MR) 17/3/2011
  de beweringen over handel vanuit BelgiŽ in het dossier Viktor Bout
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-718 Richard Miller (MR) 24/3/2011
  het mechanisme van het Europees burgerschapsinitiatief
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2654
5-719 Richard Miller (MR) 24/3/2011
  de nucleaire stresstests
  minister van Klimaat en Energie
  vraag ingetrokken
5-739 Richard Miller (MR) 31/3/2011
  het opnemen van transgenderisten in de diversiteitsplannen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-61)
5-740 Richard Miller (MR) 31/3/2011
  de procedure voor de aanschaf van wapens bestemd voor het gebruik door de federale politie en door de politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-741 Richard Miller (MR) 31/3/2011
  de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1577
5-774 Richard Miller (MR) 7/4/2011
  het culturele patrimonium van LibiŽ
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2652
5-775 Richard Miller (MR) 7/4/2011
  het Horta-paviljoen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-776 Richard Miller (MR) 7/4/2011
  de houding van BelgiŽ ten aanzien van de Libische Nationale Overgangsraad
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-841 Richard Miller (MR) 28/4/2011
  de aanwezigheid van Belgische Special Forces in Ivoorkust
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2653
5-842 Richard Miller (MR) 28/4/2011
  de mogelijke aanwezigheid van Belgische huurlingen in LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2664
5-843 Richard Miller (MR) 28/4/2011
  het hoge aantal gedetineerden die niet terugkeren van het penitentiair verlof
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-844 Richard Miller (MR) 28/4/2011
  de illegale handel in kunstwerken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-845 Richard Miller (MR) 28/4/2011
  de schoolboeken voor de DRC
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2665
5-846 Richard Miller (MR) 28/4/2011
  de stress-tests voor nucleaire installaties
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2620
5-885 Richard Miller (MR) 5/5/2011
  de bonus toegekend door Dexia
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-887 Richard Miller (MR) 5/5/2011
  een illegaal transport van militair materieel voor het Iraanse leger vanuit Zaventem
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-891 Richard Miller (MR) 5/5/2011
  de niet-goedkeuring door de Franstaligen van het rapport inzake mensenrechten voorgelegd aan de VN
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-927 Richard Miller (MR) 12/5/2011
  de nationale minderheden in Letland en Estland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-966 Richard Miller (MR) 18/5/2011
  de eisen van transgenderisten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3803
5-1004 Richard Miller (MR) 26/5/2011
  de inplanting van filmcomplexen met meerdere zalen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag ingetrokken
5-1005 Richard Miller (MR) 26/5/2011
  de toekomst van het Museum voor Moderne Kunst in Brussel
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-82)
5-1050 Richard Miller (MR) 8/6/2011
  de teruggave door Frankrijk van een Rubens die eigendom is van de kathedraal van Doornik
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1051 Richard Miller (MR) 8/6/2011
  de zogenoemde Bazel III-regels
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/6/2011 (commissiehandelingen 5-85)
5-1060 Richard Miller (MR) 9/6/2011
  de bezetting van de regio Abyei door het Noord-Soedanese leger
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-1142 Richard Miller (MR) 23/6/2011
  de "kleine" criminaliteit
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
5-1163 Richard Miller (MR) 29/6/2011
  de intentie van de minister-president van Vlaanderen om regeringsleiders alleen te ontvangen
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-1164 Richard Miller (MR) 29/6/2011
  de kunstcollectie van Dexia
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2812
5-1183 Richard Miller (MR) 7/7/2011
  het feit dat IsraŽl de pers verbiedt om aan boord te gaan van de schepen die humanitaire hulp naar Gaza brengen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1184 Richard Miller (MR) 7/7/2011
  de Belgische achteruitgang inzake innovatie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1579
5-1208 Richard Miller (MR) 13/7/2011
  de kostprijs van een Belgisch paspoort
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1210 Richard Miller (MR) 13/7/2011
  de acties die BelgiŽ onderneemt om HissŤne Habrť te berechten
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3670
5-1326 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  het standpunt van BelgiŽ ten opzichte van de Syrische Nationale Raad
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1327 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  het vrijgeven van Libische tegoeden en de rol van BelgiŽ in de democratische transitie in LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1328 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  het statuut van de seksuologen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1580
5-1332 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  de schandelijke houding van lidstaten ten opzichte van het Europees voedselprogramma voor de armste medeburgers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1581
5-1334 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  de Belgische hulp aan humanitaire organisaties werkzaam in de Hoorn van Afrika
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-102)
5-1337 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  de internetfraude bij PC-Banking
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1338 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  de straffeloosheid in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1340 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo en de deelname van het maatschappelijk middenveld
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1362 Richard Miller (MR) 20/10/2011
  de alarmerende toestand van de kopten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1363 Richard Miller (MR) 20/10/2011
  de Afghanistan-conferentie te Bonn
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1364 Richard Miller (MR) 20/10/2011
  de veroordeling van de Iraanse filmmaker Jafar Panahi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1378 Richard Miller (MR) 27/10/2011
  de toetreding van Palestina tot de UNESCO
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1379 Richard Miller (MR) 27/10/2011
  het Libische patrimonium en het risico op plunderingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1380 Richard Miller (MR) 27/10/2011
  de betrouwbaarheid van de stresstests die de Europese bankenautoriteit oplegt
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3861
5-1477 Richard Miller (MR) 17/11/2011
  de Belgische ondernemingen die met Iran samenwerken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1478 Richard Miller (MR) 17/11/2011
  de standrechtelijke executies in LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1582
5-1479 Richard Miller (MR) 17/11/2011
  een mogelijk aanvechten van het Kimberley proces
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1480 Richard Miller (MR) 17/11/2011
  het verslag van de AIEA inzake de nucleaire activiteiten van Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1518 Richard Miller (MR) 24/11/2011
  de door de IsraŽlische regering opgelegde beperking aan financiering van NGO's
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1583
5-1577 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-741
5-1578 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de doorgang en het stoppen van een trein met radioactief afval in het station van Moeskroen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
 
Herindiening van :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5176
5-1579 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de Belgische achteruitgang inzake innovatie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-113)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1184
5-1580 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  het statuut van de seksuologen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1328
5-1581 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de schandelijke houding van Lidstaten ten opzichte van het Europees programma voor voedselhulp aan de minstbedeelden
  staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-128)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1332
5-1582 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de standrechtelijke executies in LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag ingetrokken
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1478
5-1583 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de door de IsraŽlische regering opgelegde beperking van de financiering van NGO's
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1518
5-1664 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de mogelijke inzage van de Europese Unie in de Griekse wapenaankopen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-1666 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  het voornemen van de Europese Commissie om talent uit het zuiden van het Middellandse Zeegebied aan te trekken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1667 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de omzetting van de Europese richtlijn betreffende de audiovisuele sector
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
5-1671 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  het "decompressie-sassen"-project
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
5-1672 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de gevolgen van de begrotingsverminderingen van de Amerikaanse Defensie voor BelgiŽ
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
5-1774 Richard Miller (MR) 12/1/2012
  de situatie van gevangenen met psychiatrische ziekten
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5598
5-1775 Richard Miller (MR) 12/1/2012
  het voorstel van een enkele zetel voor de eurozone bij het IMF
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2012 (commissiehandelingen 5-137)
5-1780 Richard Miller (MR) 12/1/2012
  de gevolgen van de begrotingsverminderingen van de Amerikaanse Defensie voor BelgiŽ
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
5-1794 Richard Miller (MR) 19/1/2012
  het verhoogde risico op bloedkanker voor buurtbewoners van kerncentrales
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/2/2012 (commissiehandelingen 5-118)
5-1796 Richard Miller (MR) 19/1/2012
  het jaarverslag van de Staatsveiligheid over terrorisme in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5871
5-1798 Richard Miller (MR) 19/1/2012
  de permanente vertegenwoordiging van de taliban in Qatar
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1829 Richard Miller (MR) 25/1/2012
  de strubbelingen van het federale cultuurbeleid
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1838 Richard Miller (MR) 26/1/2012
  de slechte rangschikking van BelgiŽ in de Index of economic freedom
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6170
5-1842 Richard Miller (MR) 26/1/2012
  de toestand van de eenheidsmunt
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5965
5-1843 Richard Miller (MR) 26/1/2012
  de ontmoeting met de Syrische oppositie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1844 Richard Miller (MR) 26/1/2012
  de uitlevering van HissŤne Habrť aan BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1891 Richard Miller (MR) 2/2/2012
  het verslag van de Franse justitie over de aanslag van 6 april 1994 in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1892 Richard Miller (MR) 2/2/2012
  de achteruitgang van BelgiŽ inzake innovatie
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-138)
5-1938 Richard Miller (MR) 9/2/2012
  het Europees burgerinitiatief
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-142)
5-1970 Richard Miller (MR) 16/2/2012
  het project van een Europees ratingbureau
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5966
5-1971 Richard Miller (MR) 16/2/2012
  de aankondiging door de VN van het einde van de hongersnood in SomaliŽ
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6257
5-2020 Richard Miller (MR) 29/2/2012
  de veroordeling van de Wit-Russische activist Ales Bialiatski
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6131
5-2063 Richard Miller (MR) 8/3/2012
  de impact van de Arabische lente op IsraŽl
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6136
5-2068 Richard Miller (MR) 8/3/2012
  het Palestijnse verzoeningssakkoord van Doha
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6137
5-2100 Richard Miller (MR) 15/3/2012
  het risico dat de Afghaanse soldaten voor de Belgische militairen in Afghanistan vormen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-150)
5-2137 Richard Miller (MR) 21/3/2012
  de financiering van de provinciale verkiezingen in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
5-2138 Richard Miller (MR) 21/3/2012
  de hervorming van de cacao-filiŤre in Ivoorkust
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2228 Richard Miller (MR) 19/4/2012
  de toestand bij SHAPE
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-150)
5-2280 Richard Miller (MR) 25/4/2012
  de humanitaire noodsituatie in SyriŽ en de bijkomende financiŽle hulp
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
5-2281 Richard Miller (MR) 25/4/2012
  het verwijderen van alle verwijzingen naar investeringen inzake cultuur in het ontwikkelingsbeleid van de Europese Commissie
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 9/5/2012 (commissiehandelingen 5-147)
5-2473 Richard Miller (MR) 19/7/2012
  de opheffing van de sancties tegen Zimbabwe in het kader van het Kimberley-proces
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8483
5-2474 Richard Miller (MR) 19/7/2012
  het tekort aan middelen van de bewakingsagenten om de criminaliteit te bestrijden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
5-2475 Richard Miller (MR) 19/7/2012
  de hygiŽne in de eetzalen van ziekenhuizen, rusthuizen en crŤches
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7443
5-2476 Richard Miller (MR) 19/7/2012
  de crisis in Mali
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2507 Richard Miller (MR) 21/9/2012
  de schuldenlast van de Europese voetbalclubs
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-179)
5-2508 Richard Miller (MR) 21/9/2012
  de repatriŽring van de lichamen van de broers AygŁn
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7203
5-2509 Richard Miller (MR) 21/9/2012
  de visums die aan Turkse imams toegekend werden
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7204
5-2510 Richard Miller (MR) 21/9/2012
  de door Saudi-ArabiŽ gefinancierde islamitische scholen in BelgiŽ
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7205
5-2539 Richard Miller (MR) 12/10/2012
  de vrijstelling van CO2-heffing die werd toegekend aan Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7464
5-2540 Richard Miller (MR) 12/10/2012
  de escalatie van geweld tussen Turkije en SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2655 Richard Miller (MR) 8/11/2012
  het eindresultaat van de Top van de Francofonie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7489
5-2656 Richard Miller (MR) 8/11/2012
  de aan Burundi toegekende ontwikkelingshulp
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-210)
5-2657 Richard Miller (MR) 8/11/2012
  de terugtrekking van de Belgische soldaten uit de luchthaven van Kabul
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7333
5-2737 Richard Miller (MR) 26/11/2012
  de diamantfraude in Antwerpen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7635
5-2738 Richard Miller (MR) 26/11/2012
  de diamantfraude in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2012 (commissiehandelingen 5-190)
5-2877 Richard Miller (MR) 20/12/2012
  de recente onderschepping van Somalische piraten door de bemanning van het fregat Louise-Marie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-204)
5-2934 Richard Miller (MR) 17/1/2013
  de terroristische dreiging in BelgiŽ als gevolg van de militaire interventie in Mali
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
5-2990 Richard Miller (MR) 24/1/2013
  de renovatie van de stations van de zone van Bergen-Borinage
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8411
5-3032 Richard Miller (MR) 30/1/2013
  de diplomatieke inspanningen om de toestand in Oost-Congo te verbeteren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3218 Richard Miller (MR) 28/2/2013
  de religieuze en filosofische groeperingen in BelgiŽ
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8869
5-3308 Richard Miller (MR) 13/3/2013
  de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8654
5-3309 Richard Miller (MR) 13/3/2013
  de recente overeenkomst van de ministers van Defensie van de VisegrŠdgroep
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/7/2013 (commissiehandelingen 5-247)
5-3341 Richard Miller (MR) 20/3/2013
  de Nationale Coalitie van de Syrische oppositie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3344 Richard Miller (MR) 20/3/2013
  de Belgische onderdanen die in SyriŽ vechten en het Plan Radicalisme
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3381 Richard Miller (MR) 28/3/2013
  de ratificatie van de Unesco-Conventie van 2005 over de bescherming en promotie van de diversiteit van culturele expressies
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
5-3382 Richard Miller (MR) 28/3/2013
  de hervorming van de musea
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2013 (commissiehandelingen 5-232)
5-3553 Richard Miller (MR) 13/5/2013
  de vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale verminking
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3570 Richard Miller (MR) 15/5/2013
  de praktijk van chelatietherapie in BelgiŽ en de vermoedens van kwakzalverij
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3656 Richard Miller (MR) 5/6/2013
  de internationale donorconferentie ten behoeve van Mali
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3659 Richard Miller (MR) 5/6/2013
  het aanwenden van een deel van de inkomsten van de taks op financiŽle transacties voor ontwikkelingshulp
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3747 Richard Miller (MR) 19/6/2013
  de toelagen voor uitzonderlijke prestaties en de arbeidsinspectiediensten
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-278)
5-3836 Richard Miller (MR) 27/6/2013
  de doorverkoop van Agusta-helikopters door de Belgische Defensie
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9615
5-4033 Richard Miller (MR) 2/10/2013
  het vredesproces in het Grote Merengebied
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4070 Richard Miller (MR) 9/10/2013
  de recente tenlasteleggingen met betrekking tot de verkoop van Smith & Wesson-wapens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/11/2013 (commissiehandelingen 5-262)
5-4074 Richard Miller (MR) 9/10/2013
  het Marshallplan voor het Grote Merengebied
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-4109 Richard Miller (MR) 16/10/2013
  de politieke spanningen in Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4110 Richard Miller (MR) 16/10/2013
  de psycho-medische begeleiding en de clitorisreconstructie van vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale verminkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-4135 Richard Miller (MR) 22/10/2013
  het tekort aan vaccins tegen hondsdolheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10643
5-4136 Richard Miller (MR) 22/10/2013
  de zwakke punten van de hervorming van de musea
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-279)
5-4219 Richard Miller (MR) 6/11/2013
  het toekennen van een visum aan verdedigers van de mensenrechten
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10872
5-4221 Richard Miller (MR) 6/11/2013
  de internationale verdragen inzake mensenrechten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10888
5-4222 Richard Miller (MR) 6/11/2013
  de rechtspositie van gedetineerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4327 Richard Miller (MR) 27/11/2013
  de Belgische bijdrage aan de vernietiging van de Syrische chemische wapens
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10948
5-4477 Richard Miller (MR) 12/12/2013
  de Europese coŲrdinatie voor een betere bestrijding van het terrorisme
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10994
5-4636 Richard Miller (MR) 8/1/2014
  de Belgische steun aan de militaire operatie Sangaris
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10951
5-4691 Richard Miller (MR) 22/1/2014
  de oprichting van een Nationaal Instituut voor de mensenrechten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4818 Richard Miller (MR) 20/2/2014
  de mogelijke herziening van de loonsverhogingen
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11281
5-4819 Richard Miller (MR) 20/2/2014
  het stopzetten van het fusieproject van de federale wetenschappelijke instellingen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4893 Richard Miller (MR) 11/3/2014
  de Belgische bijdrage tot het versterken van de Libische Staat
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11277
5-4894 Richard Miller (MR) 11/3/2014
  OekraÔne
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11278
5-4897 Richard Miller (MR) 12/3/2014
  de rekruteringstechnieken bij ERGO en Appco
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4898 Richard Miller (MR) 12/3/2014
  de rekruteringstechnieken bij ERGO en Appco
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode