Vraag om uitleg nr. 5-1332

5-1332 Richard Miller (MR) 13/10/2011
  de schandelijke houding van lidstaten ten opzichte van het Europees voedselprogramma voor de armste medeburgers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1581