Vraag om uitleg nr. 5-1583

5-1583 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de door de Isralische regering opgelegde beperking van de financiering van NGO's
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1518